Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
114 postów 163 komentarze

Poznanie

Marcin Kotasiński - Blog Marcina Kotasińskiego o filozofii, psychologii, naukach ścisłych i duchowości. PoznaniePoznania.pl

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet Rzeszowski (15)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Łamanie prawa na uczelniach wyższych w oparciu o kadencyjność

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://poznanie.neon24.pl/post/146149,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1

 

Sylwester Czopek - rektor, byli Tadeusz Lulek 2001–2002, Włodzimierz Bonusiak 2002–2008, zmiana ustaw, Stanisław Uliasz 2008–2012, Aleksander Bobko 2012–2016

Wojciech Walat - pro

Marek Koziorowski - pro

Grzegorz Ślusarz - pro

Józef Cebulski - pro

 

Wydział Biologiczno-Rolniczy

 

Czesław Puchalski - dziekan 2005-2008 i może 2016 nadal, kadencje niełączne, byli Zbigniew Czerniakowski - 2008-może 2016

Paweł Czarnota - pro

Zbigniew Czerniakowski - pro

Ewa Kukuła - pro

 

Katedra Agrobiologii i Ochrony Środowiska - kier.

Katedra Agroekologii - kier. Zbigniew Czerniakowski

Katedra Biochemii i Biologii Komórki - kier. Grzegorz Bartosz

Katedra Bioenergetyki i Analizy Żywności - kier. Czesław Puchalski 2012 nadal

Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej - kier. Joanna Kostecka

Katedra Botaniki - kier.

Katedra Chemii i Toksykologii Żywności - kier. Małgorzata Dżugan

Katedra Ekologii i Biologii Środowiska - kier. Krzysztof Kukuła

Katedra Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii - kier. Ewa Czyż

Katedra Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej - kier.

Katedra Produkcji Roślinnej - kier. Dorota Bobrecka-Jamro

Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka - kier. Grażyna Jaworska 2016 nadal

Katedra Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich - kier. Zofia Sokołowicz

Katedra Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego - kier.

Katedra Zoologii - kier.

Zakład Architektury Krajobrazu - kier. Piotr Patoczka

Zakład Biochemii Analitycznej - kier. Izabela Sadowska-Bartosz

Zakład Fizjologii i Biotechnologii Roślin - kier.

Zakład Polityki Regionalnej i Gospodarki Żywnościowej - kier.

Zakład Technologii Mleczarstwa - kier. Agata Znamirowska

 

Wydział Biotechnologii

 

Maciej Wnuk - dziekan

Ewa Węgrzyn - pro

Małgorzata Kus-Liśkiewicz - pro

Robert Pązik - pro

 

Katedra Biologii - kier.

Zakład Fizjologii i Ekologii Roślin - kier. Tomasz Durak

Zakład Zoologii - kier.

Zakład Zoologii Eksperymentalnej - kier. Roma Durak

Zakład Botaniki - kier. Łukasz Łuczaj

 

Katedra Biotechnologii

Zakad Biotechnologii Molekularnej - kier. Małgorzata Kus-Liśkiewicz

Zakład Biochemii Komórki - kier. Anna Lewińska

Zakład Chemii Analitycznej - kier. Ewa Szpyrka

Zakład Chemii Medycznej i Nanomateriałów - kier. Dariusz Pogocki,

Zakład Genetyki - kier. Maciej Wnuk

 

Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt - kier. Marek Koziorowski

 

Wydział Ekonomii

 

Ryszard Kata - dziekan

Wiesława KUŹNIAR - pro

Lidia KALISZCZAK - pro

Małgorzata WOSIEK
- pro

 

Katedra Ekonomiki i Zarządzania - kier.Eliza Frejtag-Mika może 2007 nadal, 12rok (kier. K.Ekonom. w Polit. Radom. 1994-2006, 12lat, K. Nauk Ekonom. WSZiP w W-wa, 1992-2001, 9lat)

Katedra Finansów i Rachunkowości - kier. Jerzy Kitowski

Katedra Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych - kier. Bogusław Ślusarczyk

Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości - kier. Wiesława Kuźniar

Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej - kier. Alina Szewc-Rogalska 2015 nadal

Katedra Mikroekonomii - kier.Michał Woźniak 2000 nadal, 19rok

Katedra Polityki Gospodarczej - kier. Adam Czudec

Katedra Rynków Finansowych i Finansów Publicznych - kier. Ryszard Kata

 

Wydział Filologiczny

 

Zenon Ożóg - dziekan 2012 nadal, byli Kazimierz Ożóg 2005-2012 (dwóch dziekanów o tym samym nazwisku na zmianę i trzecia osoba o tym nazwisku w zakładzie, nepotyzm?)

Kazimierz Maciąg - pro

Agnieszka Uberman - pro

 

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa

 

Agnieszka Myszka - dyr., byli Marek Stanisz 2008-2012

Magdalena Patro-Kucab - z-ca

Robert Słabczyński - z-ca

 

Zakład Literatury Polskiej XX Wieku (Zakład Literatury Polskiej XX i XXI Wieku) - kier. Magdalena Rabizo-Birek

Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia - kier. Marek Nalepa

Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu (Zakład Literatury i Kultury XIX Wieku oraz Badań Mitoznawczych) - kier. Joanna Rusin

Zakład Teorii i Antropologii Literatury - kier. Stanisław Uliasz

Zakład Języka Polskiego - kier.Kazimierz Ożóg (Stanisław Ożóg pracownikiem, nepotyzm?)

Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego - kier. Urszula Kopeć(Alicja Jakubowska-Ożóg pracownik, dziekani Kazimierz, Zenon Ożóg, nepotyzm?)

Zakład Retoryki i Pragmatyki Komunikacyjnej - kier. Grażyna Filip 2013 nadal

(były) Zk. Literatury Polskiej - kier. Stanisław Fryc 1965-1972, 7lat

Stefan Reczek - cyt: "pełniąc kolejno przez wiele lat najpierw funkcję dziekana wydziału filologicznego, a później, równie długo, prorektora"

 

Instytut Filologii Angielskiej

 

Elżbieta Rokosz-Piejko - dyr., byliGrzegorz A. Kleparski 2005-2014, 9lat, Agnieszka Uberman 2014-2016 (z-ca 2000-2012, 12lat, zmiana ustawy)

Beata Kopecka - z-ca

Bożena Duda - z-ca

 

Zakład Lingwistyki Stosowanej - kier. Agnieszka Uberman

Zakład Językoznawstwa Teoretycznego i Historii Języka - kier. Robert Kiełtyka 2016 nadal (czlonek rady wydziału 2012-?, rady instytutu 2009-?), byliGrzegorz A. Kleparski 2000-2014, 14 lat, zmiana ustaw

Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa - kier. Elżbieta Rokosz-Piejko

Zakład Teorii Tłumaczenia - kier. Lucyna Harmon

Zakład Języków Specjalistycznych - kier. Marcin Grygiel

 

Instytut Filologii Germańskiej

 

Mariola Wierzbicka - dyr.

Małgorzata Sieradzka - z-ca

Grzegorz Jaśkiewicz - z-ca

 

Zakład Glottodydaktyki i Komunikacji Interkulturowej - kierownik Krystyna Mihułka

Zakład Lingwistyki Kontrastywnej i Stosowanej - kierownik Mariola Wierzbicka

Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Krajów Niemieckojęzycznych - kierownik Grzegorz Jaśkiewicz

Zakład Pragmalingwistyki i Translatoryki - kierownik Paweł Bąk

Zofia Bilut-Homplewicz - kier. Zk. Teorii Komunikacji Językowej 2001-?

 

Instytut Filologii Rosyjskiej

 

ARTUR CZAPIGA - dyr.

ANNA ŻARSKA - z-ca

 

Zakład Historii Literatury Rosyjskiej - kier.Kazimierz Prus 1991 nadal, 28rok (z-ca dyr. 1988-1990, 1999-2001, kadencje niełączne), byli Aleksandra Dorosa 1965-?

Zakład Językoznawstwa Porównawczego - kier. Maria Puk, byliZofia Czapiga 1987-1989, 2008-?, najmniej kadencje niełączne (pracownikiem zakładu jest Artur Czapiga, nepotyzm?)

Zakład Językoznawstwa Stosowanego - kier. Ewa Dźwierzyńska

 

Katedra Lingwistyki Stosowanej - kier. Zofia Bilut-Homplewicz

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Ołeh Łopuszański - dziekan 2012 nadal, byliJerzy Tocki 1999-2006, 7lat, zmiana ustawy, Józef Tabor 2006-2012

Igor TRALLE - pro

Anna SZPILA - pro

 

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii - kier.Eugeniusz Szeregij, z-ca Ireneusz Stefaniuk i Małgorzata Pociask - może od 2009 nadal, 10rok

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej - kier. Wojciech BOCHNOWSKI może 2012 nadal

Centrum Innowacyjnych Technologii - kier. Kazimiera Dudek

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego - kier.

Katedra Analizy Funkcjonalnej - kier. Ołeh Łopuszański

Katedra Analizy Matematycznej - kier. Wiesław Śliwa

Katedra Biofizyki - kier.Marian Cholewa 2014 nadal (może wcześniej, gdy istniał Instytut Fizyki), byli może Jerzy Mizia

Katedra Fizyki Doświadczalnej - kier. Józef Cebulski

Katedra Fizyki Teoretycznej - kier. Igor Tralle

Katedra Informatyki - kier.Zbigniew SURAJ 1986-2012 i 2014 nadal, 31rok

Katedra Mechatroniki i Automatyki - kier.Lucyna Leniowska 2007 nadal, 12rok (z-ca dyr. instytutu 1996-2005, 2008-2012, 13lat, kadencje niełączne)

Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn - kier. Mieczysław KORZYŃSKI

Tadeusz Rumak - kierownik zakładu, dyrektor instytutu, prodziekan i dziekan

Jarosław Bobitski - kier. Katedra Fotoniki Polit. Lwów 1982-1992

 

Wydział Medyczny

 

Artur Mazur - dziekan 2012 nadal, byli Lesław Grzegorczyk 1992-1994, Kazimierz Obodyński 1994-może 1999/2000,Andrzej Kwolek 1999/2000-może 2005, 2008-2012, 10lat, niełączne, Ryszard Cieślik 2005-2008

Bartosz KORCZOWSKI - pro

Katarzyna DEREŃ - pro

Justyna WYSZYŃSKA - pro

 

Instytut Fizjoterapii

 

Lidia Perenc - dyr.

Agnieszka Ćwirlej-Sozańska - z-ca

Agnieszka Bejer - z-ca

 

KATEDRA KLINICZNYCH PODSTAW FIZJOTERAPII - kier. Bożenna Karczmarek - Borowska

KATEDRA KINEZYTERAPII I FIZYKOTERAPII - kier. Teresa Pop

KATEDRA FIZJOTERAPII W RÓŻNYCH SPECJALNOŚCIACH - kier. Mariusz Drużbicki

 

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

 

Paweł Januszewicz - dyr.

Małgorzata Marć - z-ca

Grażyna Hejda - z-ca

 

KATEDRA PIELĘGNIARSTWA - Kierownik Józef Ryżko

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA - Kierownik Małgorzata Marć

 

KATEDRA ZDROWIA PUBLICZNEGO - Kierownik Paweł Januszewicz

ZAKŁAD TELEMEDYCYNY - Kierownik Paweł Januszewicz

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO - Kierownik Grażyna Hejda

ZAKŁAD PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI CHORÓB - Kierownik Rafał Filip

ZAKŁAD EKONOMIKI I ZARZĄDZANIA W OCHRONIE ZDROWIA - Kierownik Wacław Kruk

 

KATEDRA DIETETYKI - Kierownik Serhiej Nyankovsky

ZAKŁAD DIETETYKI - Kierownik Katarzyna Dereń

ZAKŁAD ŻYWIENIA KLINICZNEGO - Kierownik Mariusz Dąbrowski

 

KATEDRA ELEKTRORADIOLOGII - Kierownik Wiesław Guz

 

Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

 

Bogumił Lewandowski - dyr.

Barbara Zych - z-ca

Dorota Ozga - z-ca

 

Katedra Położnictwa - kier. Grzegorz Raba

ZAKŁAD OPIEKI POŁOŻNICZEJ - Kierownik Elżbieta Kraśnianin

ZAKŁAD OPIEKI GINEKOLOGICZNEJ I PROFILAKTYKI - Kierownik Edyta Barnaś

ZAKŁAD PERINATOLOGII - Kierownik Barbara Zych

 

Katedra Ratownictwa Medycznego - kier. Bogumił Lewandowski

Zakład Ratownictwa Medycznego, Medycyny Ratunkowej i Katastrof - Kierownik Marek Wojtaszek

Zakład Intensywnej Terapii i Toksykologii Klinicznej - Kierownik Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka

Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym - Kierownik Dorota Ozga

Zakład Chirurgii Głowy i Szyi z Pracownią Badania Bólu - Kierownik Bogumił Lewandowski

Zakład Farmakologii i Toksykologii w Ratownictwie Medycznym - Kierownik Jan Rutowski

 

Wydział Muzyki

 

Mirosław DYMON - dziekan

Grzegorz OLIWA - pro

Krzysztof KOSTRZEWA - pro

Tomasz ZAJĄC - pro

 

Zakład Przedmiotów Teoretycznych - kier. Krzysztof Kostrzewa

Zakład Chóralistyki i Muzyki Religijnej - kier. Marta Wierzbieniec

Zakład Instrumentalistyki - kier. Leszek Suszycki

Zakład Gry Fortepianowej - kier. Janusz Skowron

Zakład Metodyki Nauczania Muzyki - kier. Wiesław Grzegorski

Zakład Badań Muzyki Regionów - kier. Paweł Paluch

 

Wydział Pedagogiczny

 

Ryszard Pęczkowski - dziekan 2012 nadal, byli Mieczysław Radochiński 2005-2012

Janusz Miąso - pro

Marta Uberman - pro

Aleksandra Mach - pro

 

Instytut Pedagogiki

 

Marta Wrońska - dyr.

 

Katedra Historii i Teorii Wychowania - kier. Roman Pelczar

Katedra Pedagogiki Medialnej - kier. Marta Wrońska

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki - kier. Jolanta Lenart

Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej - kier. Marek Paluch

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej - kier. Grzegorz Grzybek

Zakład Pedagogiki Specjalnej - kier. Krystyna Barłóg

Zakład Badań Nad Niepełnosprawnością Intelektualną - kier. Remigiusz Kijak 2018 nadal

Zakład Pedagogiki Społecznej - kier. Piotr Nowakowski

Zakład Pedagogiki Szkolnej - kier. Ryszard Pęczkowski 2014 nadal

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych - kier. Wojciech Walat 2014 nadal

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Edukacyjnych - kier. Ireneusz Kawecki

 

Instytut Pedagogicznego Kształcenia Praktycznego

 

Magda Urbańska - dyr.

 

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej - kier. Marta Uberman

Zakład Edukacji Artystycznej - kier. Jerzy Tomala

Zakład Edukacji Literackiej Dziecka - kier. Alicja Ungeheuer-Gołąb

Zakład Psychologii - kier. Andrzej Łukasik, byliMieczysław Radochoński ponad 30lat

Zakład Pedagogiki Rodziny - kier. Andrzej Garbarz

 

Wydział Prawa i Administracji

 

Elżbieta Feret - 2016 nadal, byliJan Łukasiewicz 2001-2008, 7lat, zmiana ustaw, Stanisław Sagan 2008-2016

Dorota Semków - pro

Paweł Majka - pro

Monika Klejnowska - pro

 

KATEDRA PRAWA PUBLICZNEGO - kier. Elżbieta Ura

KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO - kier. Stanisław Sagan

KATEDRA INSTYTUCJI PRAWNYCH I PRAW CZŁOWIEKA - kier. Halina Zięba-Załucka

KATEDRA NAUK HISTORYCZNO I TEORETYCZNO PRAWNYCH - kier. Artur Łuszczyński

KATEDRA PRAWA POLICYJNEGO - kier. Stanisław Pieprzny

KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO - kier. Elżbieta Feret

ZAKŁAD NAUKI O ADMINISTRACJI - kier. Agata Barczewska-Dziobek, byli Jan Łukasiewicz 2004-2015, 11lat, zmiana ustawy

ZAKŁAD USTROJÓW PAŃSTW EUROPEJSKICH - kier. Viktoriya Serzhanova

ZAKŁAD POWSZECHNEJ HISTORII PRAWA I HISTORII ADMINISTRACJI - kier.Władysław Wlaźlak 2006(-2014 kier. Zk. Hist. Państwa i Prawa, 2014-2017 Zk. Hist. Pr. i Stud. Eu.) nadal, 13rok

ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIOZNAWSTWA - kier. Jerzy Plis

ZAKŁAD PRAWA CYWILNEGO - kier. Wladysław Mogilski

ZAKŁAD PRAWA RZYMSKIEGO - kier. Renata Świrgoń - Skok

ZAKŁAD PRAWA HANDLOWEGO I GOSPODARCZEGO - kier.Jan Olszewski 2003 nadal, 16rok

ZAKŁAD PRAWA KARNEGO - kier. Anna Golonka 2015 nadal, byliZbigniew Sobolewski 1988-?,Zbigniew Ćwiąkalski 2002-2010, 8lat, zmiana ustaw, Monika Klejnowska 2010-2015

ZAKŁAD PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO - kier. Piotr Sowiński

ZAKŁAD POSTĘPOWANIA KARNEGO - kier. Monika Klejnowska 2015 nadal

ZAKŁAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I PRAWA EUROPEJSKIEGO - kier. Elżbieta Dynia

ZAKŁAD PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - kier. Elżbieta Ura

 

Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

Paweł Grata - dziekan 2016 nadal, byliAleksander Bobko 1996-1999, 2002-2008, 9lat, zmiana ustaw, kadencje niełączne, Alojzy Zielecki 1999-2002, Sylwester Czopek 2008-2012, Zdzisław Budzyński 2012-2016

Jarosław KINAL - pro

Marta POŁTOWICZ-BOBAK - pro

Krzysztof Żarna - pro

 

Instytut Archeologii

 

Andrzej Rozwałka - dyr. 2015 nadal, byliSylwester Czopek 1999-2008, 9lat, zmiana ustawy, Zbigniew Pianowski 2009-2011, Małgorzata Rybicka 2012-2015

Michał Dzik - z-ca

 

Zakład Epoki Kamienia - kier. Andrzej Pelisiak

Zakład Archeologii Protohistorycznej - kier. Sylwester Czopek

Zakład Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum - kier. Tomasz Bochnak

Zakład Archeologii Średniowiecza - kier. Marcin Wołoszyn

Zakład Nauk Przyrodniczych i Archeometrii - kier. Joanna Trąbska 2016 nadal

Zakład Muzeologii - kier. Andrzej Rozwałka

Michał Parczewski - kier. Zk. Archeologii Średniowiecza UJ 1995-2005, 10lat, i o tej samej nazwie UR 1999-2017, 18lat

Piotr Gębica - kier. Katedry Geografii WSIiZ Rzeszów, 2007-2018, 11lat

 

Instytut Filozofii

 

Przemysław Paczkowski - dyr.

Artur Mordka - z-ca

 

Zakład Historii Filozofii - kier. Przemysław Paczkowski

Zakład Filozofii Społecznej i Filozofii Kultury - kier. Leszek Gawor

Zakład Filozofii Człowieka - kier. Artur Mordka

Zakład Filozofii Współczesnej - kier. Andrzej Niemczuk

 

Instytut Historii

 

Andrzej Bonusiak - dyr.

Agnieszka Kawalec - z-ca

Paweł Korzeniowski - z-ca

 

Zakład Historii Starożytnej i Orientalistyki - kier.

Zakład Historii Średniowiecznej i Nordystyki Starszej - kier. Leszek P. Słupecki

Zakład Historii Nowożytnej i Dziejów Kościoła - kier. Stanisław Nabywaniec

Zakład Historii XIX wieku - kier. Jerzy Kuzicki

Zakład Historii Najnowszej - kier. Jan Pisuliński 2012 nadal (Joanna Pisiulińska kier. sąsiedniego zakładu)

Zakład Historii i Kultury Żydów - kier.Wacław Wierzbieniec 2008 nadal, 11rok

Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej - kier. Paweł Grata

Zakład Edukacji i Kultury Historycznej - kier. Mariola Hoszowska

Zakład Historii Historiografii i Metodologii Historii - kier. Joanna Pisulińska 2015 nadal, byli Jerzego Maternickiego, Paweł Sierżęga 2012-2015

Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii - kier. Szczepan Kozak 2014 nadal

Zakład Socjografii i Form Ustrojowych - kier.Jolanta Kamińska-Kwak 2007(kier. Zk.Hist. Ustroju Pl.) nadal, 12rok

Zakład Kulturoznawstwa - kier. Witold Nowak

 

Instytut Socjologii

 

Witold Jedynak - dyr.

Marek Motyka - z-ca

Hubert Kotarski - z-ca

 

Zakład Socjologii Organizacji i Zarządzania - kier. Maciej Gitling

Zakład Socjologii Problemów Społecznych - kier. Beata Szluz

Zakład Antropologii Kulturowej - kier. Magdalena Żardecka

Zakład Socjologii Miasta i Zbiorowości Terytorialnych - kier. Zbigniew Rykiel

Zakład Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej - kier. Witold Jedynak

Zakład Studiów Środkowoeuropejskich - kier. może Arkadiusz Tuziak

 

Instytut Nauk o Polityce

 

Agnieszka Pawłowska - dyr. 2012 nadal, byli Krzysztof Żarna,Henryk Cimek 2001-2012, 11lat, zmiana ustaw

Paweł Kuca - z-ca

 

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej - kier.Agnieszka Pawłowska 2009 nadal, 10rok

Zakład Komunikowania Społecznego - kier. , byli Wojciech Furman

Zakład Stosunków Międzynarodowych - kier. Bartosz Wróblewski

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki - kier. Sabina Grabowska 2012 nadal

Zakład Systemów Politycznych - kier. Radosław Grabowski

Zakład Polityki Bezpieczeństwa - kier. Krzysztof Żarna

 

Wydział Sztuki

 

Antoni NIKIEL - dziekan, bylu Stanisław Górecki 1995-?, Tadeusz Nuckowski, Irena Popiołek-Rodzińska, Jadwiga Szmyd-Sikora,Józef Kierski przed 2008, następnie dziekan 2008-2016, ponad 8lat

Marek OLSZYŃSKI - pro

Magdalena UCHMAN - pro

 

Zakład Malarstwa - kier.Tadeusz Boruta 2010 nadal, 9rok

Zakład Grafiki Warsztatowej - kier. Łukasz Cywicki

Zakład Grafiki Projektowej i Multimediów - kier. Wiesław Grzegorczyk

Zakład Kształtowania Przestrzeni, Designu i Rysunku - kier. Józef Kierski

 

Wydział Wychowania Fizycznego

 

Wojciech Czarny - 2012 nadal, byliKazimierz Obodyński 1988-1991, 1996(może 1994, dyr.)-(dziekan 2005)-2012, 19lat, zmiany ustaw, Lesław Grzegorczyk 1991-1996(może 1994),

Wojciech J. Cynarski - pro

Wojciech Bajorek - pro

Paweł Król - pro

Zygmunt Wnuk - od początku Instytutu Wych. Fiz. Zdr. i Wydz. Wych. Fiz. do przejścia na emeryturę kier. Zk. Turystyki i Ochrony Przyrody, i Zk. Ekol. i Ochrony Przyrody w Turystyce, instytut 1991-najmniej 2007, najmniej 16lat

Jerzy Rut - kier. wieloletni do emerytury

 

KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - kier.

Zakład Historii - kier. Agnieszka Mirkiewicz 2015 nadal, byli Tadeusz Zych ?-2015

Zakład Prawa - kier.

 

KATEDRA NAUK O CZŁOWIEKU - kier.

Zakład Anatomii i Antropologii - kier.

Zespół Medycyny Sportowej - kier.

 

KATEDRA SPORTU - kier.

Zakład Pływania i Obozownictwa - kier.

Zakład Sportów Indywidualnych i Zespołowych Gier Sportowych - kier.

 

KATEDRA KULTUROWYCH PODSTAW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TURYSTYKI I REKREACJI - kier.

Zakład Pedagogiki - kier. Janusz Zieliński

Zakład Socjologii i Badań Kulturowych - kier.

 

KATEDRA TURYSTYKI I REKREACJI - kier.

Zakład Gospodarki Turystycznej - kier.Jerzy Rut 2006 może nadal, 13rok (info z 2015, 9lat)

(były) Zk. Hotelarstwa i Gastronomii - kier. Paweł Świder 2010-? (info z 2015)

Zakład Geografii - kier.

Zakład Metodologii i Informatyki - kier.

 

KATEDRA NAUK O ZDROWIU - kier. Emilian Zadarko

Zakład Teorii i Metodyki Treningu - kier.

 

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031