Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
114 postów 163 komentarze

Poznanie

Marcin Kotasiński - Blog Marcina Kotasińskiego o filozofii, psychologii, naukach ścisłych i duchowości. PoznaniePoznania.pl

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet KSW w Warszawie (14)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dalsze przykłady łamania prawa na uczelniach wyższych w oparciu o kadencyjność

 

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://poznanie.neon24.pl/post/146149,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1

 

 

Stanisław Dziekoński - rektor 2012 nadal, byli Jan Czuj 1954-1956, Wincenty Kwiatkowski 1956-1965, 9lat, Józef Iwanicki 1965-1972, 7lat, Jan Piotr Stępień 1972-1981, 9lat, Remigiusz Sobański 1981-1987, Helmut Juros 1987-1990, Jan Łach 1990-1996, Roman Bartnicki 1996-2005, 9lat,Ryszard Rumianek 2005-2010, Henryk Skorowski 2010-2012

Ryszard CZEKALSKI - pro

Maciej BAŁA - pro

Anna FIDELUS - pro

 

Wydział Teologiczny

 

Piotr Tomasik - dziekan 2012 nadal, byli Hieronim Wyczawski (1964–1966), Jan Łach (1980–1983), (1987–1990), kadencje niełączne, Marian Banaszak (1985–1987), Roman Murawski (1994–1999), Stanisław Urbański, Roman Bartnicki 1990-1995, 2005-2008, 8lat, kadencje niełączne, Stanisław Dziekoński (2008–2012)

Tomasz Wielebski - pro

Jarosław A. Sobkowiak - pro

Jarosław Różański - pro

 

Instytut Nauk Biblijnych

 

Janusz Kręcidło - Dyr., byli Waldemar Chrostowski 2013-?

 

Katedra Egzegezy Starego Testamentu - kier. Waldemar Chrostowski 1996 nadal, 23rok

Katedra Egzegezy Nowego Testamentu - kier. Roman Bartnicki 1997 nadal, 22rok (Kier. Katedry Hist. Kaznodz. i Homiletyki, 1987-1992, Kier. Katedry Bibl. N. Testam. 1992-1997, łącznie 32lata)

Katedra Filologii Biblijnej - kier. Anna Kuśmirek 2014 nadal, byli Krzysztof Bardski 2004-może 2014, 10lat

Katedra Historii Biblijnej - kier. Janusz Kręcidło 2011 nadal

Katedra Hermeneutyki Biblijnej - kier. Krzysztof Bardski

Katedra Teologii Biblijnej - kier. Franciszek Mickiewicz 2004 nadal, 15rok

Katedra Literatury Międzytestamentalnej - kier. Marek Parchem 2010 nadal, 9rok

ZAKŁAD DIALOGU KATOLICKO-JUDAISTYCZNEGO - kier. Waldemar Chrostowski

 

Instytut Teologii Systematycznej

 

Grzegorz Bartosik - Dyr.

 

Katedra Teologii Patrystycznej - kier. Leon Nieścior, byli Marian Michalski 1954-1957, 1962-1970, 11lat, niełączne,

Katedra Historii Dogmatów - kier. Jerzy Lewandowski 1998 nadal, 21 rok

Katedra Teologii Dogmatycznej Pozytywnej - kier. Marian Kowalczyk 2007 nadal, 12rok

Katedra Mariologii - kier. Grzegorz Bartosik 2007 nadal, 12rok

Katedra Ekumenizmu - kier. Andrzej Perzyński

Katedra Teologii Życia Duchowego - kier. Włodzimierz Gałązka

Katedra Mistyki Chrześcijańskiej - kier. Marek Tatar 2014 nadal

Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej - kier. Paweł Góralczyk 1990 nadal, 29rok

Katedra Historii Teologii Moralnej - kier. Andrzej Dziuba

Katedra Teologii Moralnej Życia Osobistego i Bioteologii - kier.

Katedra Teologii Moralnej Życia Społecznego - kier. Józef Zabielski 2008 nadal, 11rok

 

Instytut Teologii Praktycznej

 

Kazimierz Misiaszek - dyr. 2013 nadal

 

Katedra Historii Liturgii - kier. Jacek Nowak

Katedra Teologii Liturgii - kier. Jacek Nowak 2003 nadal, 16rok

Katedra Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy - kier. Piotr Tomasik 2005 nadal, 14rok

Katedra Dydaktyki Katechetycznej - kier. Kazimierz Misiaszek

Katedra Katechetyki Materialnej - kier. Ryszard Czekalski 2007 nadal, 12rok

Katedra Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki - kier.

Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych - kier.Jan Przybyłowski 2002 nadal, 17rok

Katedra Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa - kier. Tomasz Wielebski

Katedra Homiletyki - kier.

 

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa

 

Grzegorz Łęcicki - dyr.

Rafał Leśniczak - z-ca

 

Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu - kier. Grzegorz Łęcicki 2013 nadal

Katedra Edukacji Medialnej i Języka Mediów - kier. Piotr Drzewiecki 2013 nadal

Katedra Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów - kier. Małgorzata Laskowska/Jarosław Sobkowiak

Katedra Public Relations i Komunikacji Marketingowej - kier. Monika Przybysz

Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej - kier. Józef Kloch

 

Instytut Dialogu Kultury i Religii

 

Wojciech Kluj - dyr.

 

Katedra Dialogu Wiary z Kulturą - kier. Witold Kawecki 2009 nadal, 10rok

Katedra Antropologii Kulturowej - kier.

Katedra Dialogu Kultury Artystycznej i Teologii - kier. Ignacy Bokwa

Katedra Chrystologii Fundamentalnej - kier. Marek Skierkowski 2007 nadal, 12rok

Katedra Eklezjologii i Prakseologii Apologijnej - kier. Henryk Seweryniak 2002 nadal, 17rok

Katedra Misjologii - kier. Jarosław Różański 2004 nadal, 15rok

Katedra Historii Kościoła - kier. Józef Łupiński

Katedra Filozofii Religii - kier. Tomasz Stępień 2007 nadal, 12rok

Katedra Religiologii i Dialogu Międzyreligijnego - kier. Eugeniusz Sakowicz

Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego - kier. Bogumił Gacka 2001 nadal, 18rok

 

Wydział Prawa Kanonicznego

 

Henryk Stawniak – dziekan 2012 nadal, byliStefan Biskupski 1954-1960, 6lat, Marian Myrcha 1960-1969, 9lat,Ignacy Subera 1969-1972, Marian Żurowski 1972-1975, Remigiusz Sobański 1975-1978,Tadeusz Pawluk 1978-1984, 6lat, zmiana ustawy,Stanisław Pasternak 1984-1987, Jerzy Syryjczyk 1993-1996, Wojciech Góralski 1996-1999,Julian Kałowski 1987-1993, 1999-2005, 12 lat, 4 kadencje, niełączne,Józef Wroceński 2005-2012

Marek Stokłosa - pro

Marek Saj - pro

 

KATEDRA HISTORII, TEORII I NORM OGÓLNYCH PRAWA KANONICZNEGO - Kier. Ginter DZIERŻON

Zakład Historii Źródeł i Literatury Prawa Kanonicznego - Kier. Wojciech NECEL najmniej 2011 nadal

Zakład Historii Prawa Kanonicznego - Kier. Janusz GRĘŹLIKOWSKI najmniej 2011 nadal

Zakład Prawa Rzymskiego - Kier. Jan DOHNALIK najmniej 2011 nadal

Zakład Teorii Prawa Kanonicznego - Kier. Tomasz GAŁKOWSKI najmniej 2011 nadal

Zakład Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego - Kier. Ginter DZIERŻON najmniej 2011 nadal

 

KATEDRA USTROJU KOŚCIOŁA I KANONICZNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO - Kier. Józef WROCEŃSKI najmniej 2011 nadal

Zakład Ustroju Kościoła - Kier. Józef WROCEŃSKI najmniej 2011 nadal

Zakład Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego - kier. Bożena SZEWCZUL najmniej 2011 nadal

Zakład Prawa Kościołów Wschodnich - Kier. Marek STOKŁOSA

Zakład Praw i Obowiązków Wiernych - Kier. Marek STĘPIEŃ

 

KATEDRA PRAWA O POSŁUDZE NAUCZANIA I UŚWIĘCANIA - Kier. Zbigniew JANCZEWSKI najmniej 2011 nadal

Zakład Prawa o Posłudze Nauczania - Kier. Jan KRAJCZYŃSKI najmniej 2011 nadal

Zakład Prawa o Posłudze Uświęcania - Kier. Zbigniew JANCZEWSKI najmniej 2011 nadal

 

KATEDRA KANONICZNEGO PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO I RODZINNEGO - Kier. Henryk STAWNIAK najmniej 2011 nadal

Zakład Prawa Małżeńskiego - Kier. Henryk STAWNIAK najmniej 2011 nadal

Zakład Prawa Rodzinnego - Kier. Wojciech GÓRALSKI najmniej 2011 nadal

 

KATEDRA KANONICZNEGO PRAWA KARNEGO, ADMINISTRACYJNEGO I PROCESOWEGO - Kier. Wiesław KIWIOR

Zakład Kanonicznego Prawa Karnego - Kier. Marek SAJ najmniej 2011 nadal

Zakład Kanonicznego Prawa Administracyjnego - Kier. Dariusz BOREK

Zakład Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła - Kier. Arkadiusz DOMASZK najmniej 2011 nadal

Zakład Kanonicznego Prawa Procesowego - Kier. Wiesław KIWIOR najmniej 2011 nadal

 

KATEDRA PRAWA POLSKIEGO I MIĘDZYNARODOWEGO - kier. Piotr RYGUŁA najmniej 2011 nadal

Zakład Historii Prawa - Kier. Piotr RYGUŁA najmniej 2011 nadal

Zakład Prawa Konstytucyjnego, Wyznaniowego oraz Konkordatowego - Kier. Michał Poniatowski najmniej 2011 nadal

Zakład Prawa Cywilnego - Kier. Helena PIETRZAK najmniej 2011 nadal

Zakład Prawa Administracyjnego - Kier. Mariusz GRABOWSKI najmniej 2011 nadal

Zakład Prawa Karnego - Kier. Katarzyna MAJCHRZAK najmniej 2011 nadal

 

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 

Anna Latawiec - dziekan 2012 nadal, byliPiotr Chojnacki 1954-1955, 1958-1964, 7lat, Kazimierz Kłósak 1955-1958, 1965-1977, 15lat,Józef Iwanicki 1964-1965, Tadeusz Ślipko 1977-1981, Mieczysław Lubański 1981-1987, Bernard Hałaczek 1987-1993,Józef Dołęga 1993-1996, 2002-2005, kadencje niełączne,Andrzej Strzałecki 1996-2002, Jan Krokos 2005-2012,

Jan Krokos - pro

Adam Świeżyński - pro

Grzegorz Embros - pro

 

Instytut Filozofii

 

Grzegorz Bugajak - dyr. 2016 nadal, byli Stanisław Porębski 1999-2002, Zbigniew Sareło 2002-2008, Ryszard Moń 2008-2016

Andrzej Waleszczyński - z-ca

 

Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej - Kier.Artur Andrzejuk 2001 nadal, 18rok, byli Mieczysław Gogacz 1983-1997, 14lat

Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej - kier. Dariusz Kucharski, byliMieczysław Gogacz 1983-1993, 10lat,Tadeusz klimski 1993-?

Katedra Historii Filozofii Polskiej - kier. Magdalena Płotka, byliMieczysław Gogacz 1983-1997, 14lat,Stanisław Porębski 1997-?

(była) Katedra Historii Filozofii - kier.Mieczysław Gogacz 1967-(1997)-?, najmniej 30lat

 

Katedra Filozofii Boga i Religii - Kier.Maciej Bała 2009 nadal, 10rok (prorektor 1998-2005, 2012-2016, 11lat)

Katedra Metafizyki - Kier.Paweł Mazanka 2005 nadal, 14rok(kier sekcji 3 katedr 2013 nadal)

Katedra Filozofii Kultury - Kier.Jan Sochoń 2007 nadal, 12rok (2002 kier. sekcji katedr najdalej do 2013, 11lat)

 

Kier. Sekcji -Robert Piłat 2012 nadal (kier. Zk. Ligiki i Kognityw. PAN 2000-2011, 11lat), byliJan Krokos 2003-2012, 9lat, zmiana ustawy

Katedra Teorii Poznania - Kier.Jan Krokos 2005 nadal, 14rok (prodziekan 1996-2005 i 2012 nadal, 16rok)

Katedra Filozofii Języka - Kier.Janina Buczkowska 2005 nadal, 14rok

 

Katedra Etyki Ogólnej - Kier.

Katedra Historii Etyki - Kier.Ewa Podrez 2000 nadal, 19rok

Katedra Etyki Współczesnej - Kier. , byli Ryszard Moń 2005-?

(była) Katedra Etyki – kier. , byliTadeusz Ślipko 1967-1989, 22lata, Zbigniew Sareło 1992-może 2012, 20lat,Ryszard Moń 2012-?

 

Katedra Filozofii Przyrody - Kier.Anna Lemańska 2000 nadal, 19rok(kier. sekcji Fil. Przyrody 2012 nadal)

Katedra Filozofii Przyrodoznawstwa - Kier. Adam Świeżyński 2013 nadal

Katedra Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych - Kier.Anna Latawiec 1994 nadal, 25rok (kier. sekcji Fil. Przyrody 1996-2012, 16lat)

Kazimierz Kłósak - kier. Katedry Fil. Przyrody 1964-1981, 17lat,

Szczepan W. Ślaga - kier. Katedry Fil. Przyrody 1981-może 1996, 15lat

 

Katedra Logiki - Kier.Kordula Świętorzecka 2011 nadal (kier. sekcji Logiki i Metodologii 2008 nadal, 11rok), byli Piotr Chojnacki, Józef Iwanicki

Katedra Metodologii Nauk - kier. Marek Porwolik 2014 nadal

 

Instytut Psychologii

 

Jan Cieciuch - dyr.

Tomasz Rowiński - z-ca

Włodzimierz Strus - z-ca

 

Katedra Psychologii Ogólnej - Kier.

Katedra Metodologii Badań Psychologicznych - Kier. Elżbieta Aranowska

 

Katedra Psychologii Klinicznej - kier. Cezary Żechowski

Katedra Psychologii Osobowości - Kier. Henryk Gasiul

Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych - Kier. Anna Matczak

 

Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka - Kier. Wanda Zagórska

Katedra Psychologii Małżeństwa i Rodziny - Kier. Maria Ryś

 

Katedra Psychologii Pracy i Stresu - Kier.Jan Terelak (kier. Zk. Psych. Lot. WIML 1981-2002, 21lat)

 

Katedra Psychologii Sądowej i Penitencjarnej - Kier.Zdzisław Majchrzyk 2007 nadal, 12rok

Katedra Psychologii Społecznej - Kier. Elżbieta Stojanowska

 

Katedra Psychologii Zdrowia - Kier.

Katedra Psychologii Rehabilitacji i Rewalidacji - Kier.

Katedra Psychologii Religii - Kier. Romuald Jaworski

 

Zakład Psychoterapii - Kier.Lidia Grzesiuk (kier. Zk. Psych. Osob. i Zab. (i) Zk. Psych. Klin. UW 1975-1982, kier. Katedry Psychopat. i Psychoter. UW 1991-2009, 18lat)

 

Instytut Ekologii i Bioetyki

 

Jacek Tomczyk - dyr.

 

Katedra Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska - Kier. Janusz Uchmański

Zakład Ekologii i Ochrony Gleb

Zakład Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych

Zakład Chemii Środowiskowej

Zakład Ekologii Człowieka

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska

 

Katedra Antropologii Środowiskowej - Kier. Zbigniew Łepko

Zakład Ekofilozofii

Zakład Etyki Środowiskowej i Bioetyki

Zakład Edukacji Środowiskowej

Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem

 

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 

Sławomir Zaręba - dziekan 2016 nadal, byli Marian Banaszak 1987-1988, Wincenty Myszor 1988-1993, Emil Stanula 1993-1995,Henryk Skorowski 1995-2004, 9lat,Wiesław Wysocki 2004-2008, zmiana ustawy,Jarosław Koral 2008-2012, Kazimierz Łatak 2012-2013, Tadeusz Kamiński 2013-2016

Leszek Misiarczyk - pro

Anna Czyż - pro

Marcin Zarzecki

 

Instytut Archeologii

 

Zbigniew Kobyliński - dyr.

Magdalena Żurek - z-ca

 

Katedra Archeologii Starożytnych Cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego i Świata Wczesnochrześcijańskiego

Katedra Archeologii Pradziejów i Średniowiecza Europy - kier. Jacek Lech 2015 nadal

Katedra Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym, Archeologii Krajobrazu i Archeologii Niedestrukcyjnej

 

Instytut Historii Sztuki – b.d.

 

Instytut Nauk Historycznych

 

Waldemar Graczyk - dyr. 2012 nadal, byli Wincenty Myszor (1999-2001), Janusz Zbudniewek (2001-2002), Jozef Naumowicz (2002-2005), Kazimierz Łatak (2006-2012)

Tomasz Skibiński - z-ca

Wojciech Zawadzki - z-ca

 

KATEDRA HISTORII STAROŻYTNEJ - kier. Józef Naumowicz

ZAKŁAD BADAŃ NAD HISTORIĄ CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ - kier. Tadeusz Kołosowski

ZAKŁAD BADAŃ NAD HISTORIĄ KOŚCIOŁA W STAROŻYTNOŚCI - kier. Leszek Misiarczyk

 

KATEDRA HISTORII ŚREDNIOWIECZNEJ - kier. Waldemar Gralczyk 2013 nadal, byliJanusz Zbudniewek 1999-2012, 13lat, zmiana ustawy

ZAKŁAD BADAŃ NAD HISTORIĄ MAZOWSZA - kier. Waldemar Graczyk

ZAKŁAD BADAŃ NAD HISTORIĄ KOŚCIOŁA W ŚREDNIOWIECZU - kier. Jan Pietrzykowski

ZAKŁAD BADAŃ NAD KULTURĄ I PIŚMIENNICTWEM ŚREDNIOWIECZA - kier. Jolanta Małgorzata Marszalska

 

KATEDRA HISTORII NOWOŻYTNEJ - kier. Jan Dzięgielewski

ZAKŁAD BADAŃ NAD HISTORIA KOŚCIOŁA W EPOCE NOWOŻYTNEJ - kier. Wojciech Zawadzki

 

KATEDRA HISTORII XIX i XX WIEKU - kier. Wiesław Wysocki

ZAKŁAD BADAŃ NAD WOJSKOWOŚCIĄ - kier. Janusz Odziemkowski

ZAKŁAD BADAŃ NAD HISTORIĄ KOSCIOŁA W XIX i XX WIEKU - kier. Adam Dziurok

ZAKŁAD BADAŃ NAD TOTALITARYZMAMI XX WIEKU - kier. Jan Żaryn

ZAKŁAD BADAŃ NAD WYCHODŹSTWEM POSLIM W XIX i XX WIEKU

 

KATEDRA NAUK POMOCNICZYCH HISTORII - kier.Kazimierz Łatak 2005 nadal, 14rok, byli Bronisław Panek (1992-2000), 8lat, Witold Kujawski (2000-2001)

ZAKŁAD ARCHIWISTYKI I BIBLIOTEKOZNAWSTWA - kier. Kazimierz Łatak

ZAKŁAD BADAŃ NAD HISTORIOGRAFIA I METODOLOGIA HISTORII - kier. Waldemar Gliński

 

Instytut Politologii

 

Radosław Zenderowski - dyr. 2012 nadal, byli Helmut Juros 1999-2005, Piotr Mazurkiewicz 2005-2008, Aniela Dylus 2008-2012

Andrzej Rudowski - z-ca

Piotr Burgoński - z-ca

 

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich - kier. Radosław Zenderowski 2014 nadal

Zakład Stosunków Międzynarodowych - kier. Anna Skolimowska 2014 nadal

Zakład Studiów Europejskich - kier. Monika Trojanowska-Strzęboszewska 2014 nadal

 

Katedra Polityk Publicznych - kier.Janusz Balicki 2014 nadal (kier. Katedry Polit. Społ. i Demogr. ATK 1996-2001, Katedry Demograf. Społ. i Polit. Ludnośćiowej 2001-2014, 13lat, łącznie 23rok)

Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej - kier. Piotr Broda-Wysocki

Zakład Polityki Bezpieczeństwa - kier. Krzysztof Cebul

 

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej - kier. Piotr Mazurkiewicz

Zakład Teorii Państwa i Teorii Polityki - kier. Janusz Węgrzecki

Zakład Filozofii i Myśli Politycznej - kier. Zbigniew Stawrowski

Zakład Kulturowych Podstaw Polityki - kier. Michał Gierycz 2014 nadal

 

Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych - kier. Klaus Ziemer

Zakład Instytucji, Aktorów i Procesów Politycznych - kier. Marek Jarentowski

Zakład Socjologii Polityki - kier. Paweł Matuszewski 2014 nadal

 

Instytut Socjologii

 

Krzysztof Wielecki - dyr., byliAndrzej Święcicki 1966-1985, 19lat, Witold Zdaniewicz 1990-2000, 10lat, Władysław Majkowski 2000-2009, 9lat, zmiana ustawy,Tadeusz Bąk 2009-2012, Sławomir Zaręba 2012-2016, Rafał Wiśniewski 2016-?

Marta Luty-Michalak - z-ca

Anna Linek - z-ca

 

KATEDRA SOCJOLOGII OGÓLNEJ - Kier. Andrzej Wójtowiczl, byli Władysław Majkowski

Zakład Socjologii Rodziny, Edukacji i Wychowania - Kier. Maria Sroczyńska

 

KATEDRA MYŚLI SPOŁECZNEJ - Kier. Krzysztof Wielecki

 

KATEDRA METODOLOGII BADAŃ I ANALIZ SOCJOLOGICZNYCH - Kier. Andrzej Ochocki

Zakład Statystyki i Demografii - Kier. Andrzej Ochocki

Zakład Metod Badawczych i Ewaluacji - kier. Włodzimierz Okrasa

 

KATEDRA SOCJOLOGII RELIGII - Kier. Sławomir H. Zaręba

Zakład Katolickiej Nauki Społecznej - Kier. Artur Wysocki

 

KATEDRA SOCJOLOGII REGIONALIZMU I MIASTA - Kier. Henryk Skorowski

 

KATEDRA SOCJOLOGII PRACY I ORGANIZACJI - Kier. Jarosław Koral

 

Zakład Socjologii Kultury - Kier Rafał Wiśniewski

 

KATEDRA EKONOMII - Kier. Zenon Stachowiak

KATEDRA ZARZĄDZANIA - Kier. Marek Lisiecki

KATEDRA FINANSÓW - Kier. Adam Koronowski

 

KATEDRA TEORII I METOD PRACY SOCJALNEJ - Kier.

Zakład Pomocy i Profilaktyki Społecznej - Kier. Jolanta Łodzińska

Zakład Gerontologii Społecznej - Kier. Martyna Kawińska

 

Wydział Prawa i Administracji

 

Marek Michalski - dziekan 2010 nadal, 9rok,byli Jarosław Majewski 2008-2010

Bartosz Majchrzak - pro

Anna Tarwacka - pro

Piotr Zapadka - pro

 

Katedra Historii Ustroju i Prawa w Polsce - kier. Sławomir Godek

Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska - kier. Zbigniew Cieślak

Katedra Postępowania Adminstracyjnego - kier. Małgorzata Jaśkowska

Katedra Postępowania Cywilnego - kier. Grzegorz Jędrejek

Katedra Postępowania Karnego - kier. Marcin Wielec

Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa - kier. Przemysław Gawron

Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego - kier. Irena Lipowicz

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego - kier. Jadwiga Pazdan

Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii - kier. Piotr Zapadka

Katedra Prawa Informatycznego - kier. Grażyna Szpor

Katedra Prawa Karnego - kier.Jarosław Majewski 2002 nadal, 17rok (członek senatu 2003-2012, 9lat)

Katedra Prawa Konstytucyjnego - kier.Mirosław Granat 2003 nadal, 16rok

Katedra Prawa Pracy - kier. Monika Gładoch

Katedra Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich - kier. Wanda Stojanowska

Katedra Prawa Rzymskiego - kier. Jan Zabłocki

Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego - kier. Marek Michalski

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego - kier. Michał Będkowski-Kozioł 2012 nadal

Katedra Teorii i Filozofii Prawa - kier. Aneta Jakubiak-Mirończuk

 

Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych:

 

Elżbieta Karska - dyr. 2015 nadal, byli Cezary Milk 2008-2012, Zbigniew Lewicki 2012-2013,

Szymon Pawłowski - z-ca

 

Katedra Amerykanistyki - kier.Zbigniew Lewicki może 2007 nadal, 12rok

Katedra Europeistyki

Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych - kier.Marek Kornat 2008 nadal, 11rok

Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego - kier. Elżbieta Karska

Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej - kier. Mariusz Muszyński,

Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych - kier.Bogumił Szmulik może 2010 nadal, 9rok

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego - kier. Cezary Mik

Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego - kier.Krzysztof Warchałowski 2005 nadal, 14rok

Katedra Regionalnych Studiów Strategicznych - kier. Dariusz Góra-Szopiński

Katedra Teorii Stosunków Międzynarodowych - kier. Adam Wielomski

 

Wydział Nauk Humanistycznych

 

Kazimierz Pawłowski - dziekan

Paweł Stangret

Dorota Muszytowska

 

Instytut Filologii Polskiej

 

Bernadetta Kuczera-Chachulska - dyr., byli Anna Szczepan-Wojnarska 2012-2016

Evangelina Skalińska - z-ca

Beata Garlej - z-ca

 

KATEDRA WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO - kier. Anna Kozłowska, byliJerzy Duma 1999-2008, 9lat, zmiana ustawy,Ewa Dzięgiel 2008-najmniej 2016

ZAKŁAD SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA CUDZOZIEMCÓW - kier.

KATEDRA HISTORII JĘZYKA POLSKIEGO - kier. Tomasz Korpysz

KATEDRA LITERATURY STAROPOLSKIEJ, RETORYKI I BADAŃ NAD BIBLIĄ - kier. Krzysztof Koehler

ZAKŁAD LITERATURY BIBLIJNEJ - kier. Dorota Muszytowska

KATEDRA OŚWIECENIA I EDYTORSTWA - kier.Tomasz Chachulski

ZAKŁAD EDYTORSTWA I KRYTYKI TEKSTU - kier. Piotr Müldner-Nieckowski

KATEDRA BADAŃ NAD ROMANTYZMEM I TWÓRCZOŚCIĄ CYPRIANA NORWIDA - kier.Bernadetta Kuczera-Chachulska (Tomasz Chachulski kier. K. Ośw. i Edyt.)

ZAKŁAD AKSJOLOGII I ESTETYKI LITERACKIEJ - kier.Bernadetta Kuczera-Chachulska

KATEDRA POZYTYWIZMU - kier. Barbara Bobrowska

KATEDRA MODERNIZMU POLSKIEGO - kier.Dorota Kielak może 2009 nadal, 10rok

KATEDRA MODERNIZMU EUROPEJSKIEGO - kier. Piotr Mitzner 2013 nadal, byli Ewa Bieńskowska ?-2013

ZAKŁAD LITERATUROZNAWSTWA TRANSKULTUROWEGO - kier. Anna Szczepan-Wojnarska

KATEDRA LITERATURY XX WIEKU - kier. Wojciech Kudyba, byli Krzysztof Dybciak

ZAKŁAD TEORII LITERATURY - kier. Wiesława Tomaszewska

ZAKŁAD METODOLOGII BADAŃ LITERACKICH - kier. Magdalena Saganiak

KATEDRA BADAŃ NAD TEATREM I FILMEM - kier. Jacek Kopciński

KATEDRA METODYKI NAUCZANIA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO - kier. Małgorzata Furgała

ZAKŁAD BADAŃ NAD JĘZYKIEM AUTORÓW - kier. Anna Kozłowska

 

Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa

 

Beata Gaj - dyr.

Leonardo Masi - z-ca

Piotr Jakubowski - z-ca

 

KATEDRA FILOZOFII I KULTURY ANTYCZNEJ - kier. Kazimierz Pawłowski

KATEDRA LITERATURY GRECKIEJ I BIZANTYJSKIEJ - kier. Joanna Komorowska

KATEDRA MEDIEWISTYKI I NEOLATYNISTYKI - kier. Beata Gaj

KATEDRA KULTURY XX I XXI WIEKU - kier. Marcin Jewdokimow

ZAKŁAD BADAŃ REGIONALISTYCZNYCH - kier. może Magdalena Złocka-Dąbrowska

KATEDRA MUZEOLOGII - kier. Małgorzata Wrześniak

KATEDRA TEORII KULTURY I MIĘDZYKULTUROWOŚCI - kier. Anna Czajka-Cunico

KATEDRA JĘZYKA I KULTURY WŁOCH - kier. Leonardo Masi

ZAKŁAD ZARZĄDZANIA KULTURĄ - kier. Magdalena Ślusarska

ZAKŁAD POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW - kier. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

 

Wydział Matematyczno - Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

 

Jerzy Cytowski - dziekan 2011-? ?- nadal, kadencje niełączne,bo Cytowski był prorektorem, byli Marek Kowalski 2000-2006, Tadeusz Skośkiewicz 2006-2008, Michał Krynicki 2008-2011, Marian Turzański 2011/12-?

Tomasz Kulpa - pro

Sebastian Zając - pro

 

Instytut Chemii

 

Włodzimierz Kutner - dyr.

 

Instytut Informatyki

 

Franciszek Seredyński - dyr. 2013 nadal, byliJerzy Cytowski ~2000-2009, około 9lat, zmiana ustawy,Andrzej Salwicki 2009-2010, Ryszard Rempała 2011-2013

 

Instytut Matematyki

 

Marek Kowalski - dyr.

 

Katedra Fizyki - kier. Agata Kamińska

 

Wydział Nauk Pedagogicznych

 

Jan Niewęgłowski - dziekan, byli Tomasz Chachulski 2002-2005, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz 2008-2016,

Witold Starnawski - pro

Ewa Kulawska - pro

 

KATEDRA FILOZOFII WYCHOWANIA - kier. Jarosław Michalski

KATEDRA HISTORII WYCHOWANIA I DZIEJÓW OŚWIATY - kier. Jan Piskurewicz

KATEDRA PEDAGOGIKI OGÓLNEJ I DYDAKTYKI - kier. Stanisław Dziekoński

KATEDRA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ, PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - kier. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

ZAKŁAD PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - kier. Ewa Kulawska

KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ I PEDAGOGIKI PRACY - kier. Barbara Baraniak

ZAKŁAD SOCJOLOGII EDUKACJI - kier. Barbara Galas

KATEDRA PSYCHOLOGICZNYCH PODSTAW PEDAGOGIKI - kier. Janusz Surzykiewicz

KATEDRA RESOCJALIZACJI I PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ - kier. Anna Fidelus

 

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

 

Jerzy Romanowski - dziekan

Małgorzata Wszelak-Rylik - pro

Dominik Wojwódka - pro

 

Katedra Inżynierii Środowiska - kier. Wojciech Gawlikowicz

Zakład Chemii Środowiska - kier. Małgorzata Wszelaka-Rylik

Zakład Technologii Energetycznych - kier. Wojciech Gawlikowicz

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej i Gospodarki Odpadami - kier. Dominik Wojewódka

Zakład Monitoringu Środowiska - kier. Agnieszka Kuśmierz

Zakład Ekonomii i Zarządzania Środowiskiem - kier. Damian Panasiuk

 

Katedra Biologii - kier. Jerzy Romanowski

Zakład Biologii Ewolucyjnej - kier. Piotr Matyjasiak

Zakład Biologii Roślin - kier. Marek Kloss

Zakład Biologii Człowieka - kier. Anna Siniarska-Wolańska

Zakład Biologii Molekularnej, Genetyki i Immunologii - kier. Justyna Nowakowska

Zakład Fizjologii i Ekologii Zwierząt - kier. Jerzy Romanowski

Zakład Biochemii i Biologii Komórki - kier. Wanda Kłopocka

 

Wydział Studiów nad Rodziną

 

Mieczysław Ozorowski - dziekan 2010 nadal, 9rok

Andrzej Najda - pro

 

Katedra Historii Teologii Małżeństwa i Rodziny - Kier.Mieczysław Ozorowski 2004 nadal, 15rok

Katedra Teologii Systematycznej Małżeństwa i Rodziny - Kier. Andrzej Najda 2012 nadal

Katedra Teologii Pastoralnej Małżeństwa i Rodziny - Kier.Adam Skreczko 2004 nadal, 15rok

Katedra Antropologii i Bioetyki - Kier. Stanisław Biały

Katedra Psychologii Małżeństwa i Rodziny - Kier. Anna Czyżkowska

Katedra Pedagogiki Rodziny - Kier. Agnieszka Regulska

Katedra Wychowania Zdrowotnego i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa

Katedra Socjologii Małżeństwa i Rodziny, Polityki Społecznej i Demografii - Kier. Dariusz Tułowiecki

Katedra Prawa Rodzinnego i Ekonomii

 

 

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031