Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
114 postów 163 komentarze

Poznanie

Marcin Kotasiński - Blog Marcina Kotasińskiego o filozofii, psychologii, naukach ścisłych i duchowości. PoznaniePoznania.pl

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet w Białymstoku (12)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przewlekła kadencyjność cd...

 

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://poznanie.neon24.pl/post/146149,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1

 

Robert Ciborowski - rektor 2016 nadal, byli Adam Jamróz 1997–2002, Marek Gębczyński 2002-2005, Jerzy Nikitorowicz 2005-2012, Leonard Etel 2012-2016

Jerzy Halicki - pro (dyr. biblioteki 1999-2008, 9lat, kier. Zk. Andragoniki i Gerontoligii 2009 nadal (2009-2012 p.o.), 10rok)

Wojciech Śleszyński - pro (kier. Zk. Stos. Polit. 2008 nadal, 11rok)

Izabela Święcicka - pro (kier. Zk. Mikrobiol. 2009 nadal, 10rok)

Mariusz Popławski - pro

 

Wydział Biologiczno-Chemiczny

 

Beata Godlewska-Żyłkiewicz – dziekan 2012 nadal, byli Marek Gębczyński (1997-1999), Jacek Morzycki 1999-2005, Anatol Kojło 2005-2012, Iwona Ciereszko 2012-2016

Ada Wróblewska - pro

Piotr Zieliński - pro

Elżbieta Wołyniec - pro (z-ca dyr. instyt. chemii 2002-2012, 10lat, zmiana ustaw)

 

Instytut Biologii

 

Elżbieta Jekatierynczuk - Rudczyk

Danuta Drzymulska

Andrzej Bajguz

 

ZAKŁAD BIOCHEMII ROŚLIN I TOKSYKOLOGII - kier. Andrzej Bajguz

ZAKŁAD BIOFIZYKI - kier. Maria Zamarajewa

ZAKŁAD CYTOBIOCHEMII - kier. Adam Tylicki

ZAKŁAD EKOLOGII ROŚLIN - kier. Emilia Alicja Brzosko

ZAKŁAD EKOLOGII ZWIERZĄT - kier. Jan R. E. Taylor

ZAKŁAD FIZJOLOGII I HISTOLOGII - kier. Tadeusz Włostowski

ZAKŁAD FIZJOLOGII ROŚLIN - kier. Iwona Ciereszko

ZAKŁAD GENETYKI I EWOLUCJONIZMU - kier.

ZAKŁAD HYDROBIOLOGII - kier. Andrzej Górniak

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII - kier. Izabela Święcicka

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA - kier. Elżbieta Jekatierynczuk - Rudczyktel

ZAKŁAD PALEOBOTANIKI - kier. Mirosława Kupryjanowicz

ZAKŁAD ZOOLOGII MOLEKULARNEJ - kier. Mirosław Ratkiewicz

 

Instytut Chemii

 

Krzysztof Winkler - dyr.

Aneta D. Petelska - z-ca

Ryszard Łaźny - z-ca

 

ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ - kier. Beata Godlewska-Żyłkiewicz

ZAKŁAD CHEMII OGÓLNEJ I NIEORGANICZNEJ - kier. Barbara Marta Starczewska

ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ - kier. Ryszard Łaźny

ZAKŁAD CHEMII PRODUKTÓW NATURALNYCH - kier. Jacek W. Morzycki

ZAKŁAD CHEMII ŚRODOWISKA - kier. Joanna Karpińska

ZAKŁAD CHEMII TEORETYCZNEJ - kier. Artur Ratkiewicz

ZAKŁAD ELEKTROCHEMII - kier. Aneta D. Petelska

ZAKŁAD METOD FIZYKOCHEMICZNYCH - kier. Krzysztof Winkler

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 

Marzanna Poniatowicz - dziekan 2016 nadal, byli Józef Rogowski 1997-2002, Robert W. Ciborowski 2005-2012

Grażyna Michalczuk - pro

Mariusz Citkowski - pro

Tomasz Poskrobko - pro

 

Katedra Ekonomii Politycznej - kier. Robert W. Ciborowski

Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki - kier.Grażyna Michalczuk 2011 nadal (pro 2002-2005 i 20016-2020, kadencje niełączne), byli Nina Siemieniuk 2000-2010, 10lat, zmiana ustawy

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie - kier.Henryk Wnorowski 2004 nadal, 15rok,

Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego - kier. Marek Proniewski, byliAndrzej Bocian 1998-2013 (może do 2015), najmniej 15lat

Katedra Skarbowości - kier. Ryta Dziemianowicz 2011 nadal

Zakład Ekonometrii i Statystyki - kier.Józef Rogowski (dziekan Wydz. Ekon. ds. Filii w Białymstoku 1990-1993, 1996-1997, kadencje niełączne; dziekan Wydz. Ekon. UB 1997-2002, 3 kadencje dziekańskie niełączne)

Zakład Ekonomii Sektora Publicznego - kier. Renata Przygodzka 2012 nadal

Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego - kier.Marzanna Poniatowicz 2010 nadal, 9rok

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - kier.Jerzy Grabowiecki 2009 nadal, 10rok

Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania - kier. Bogusław Plawgo

Zakład Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami - kier.Tadeusz Truskolaski 2010 nadal, 9rok

Zakład Zarządzania - kier. Urszula Gołaszewska-Kaczan

Zakład Zrównoważonego Rozwoju - kier. Dariusz Kiełczewski

 

Teresa Mróz - kier. Zk. Prawa Handl. przez 15lat

 

Wydział Filologiczny

 

Jarosław Ławski - dziekan, byliLeonarda Dacewicz 2002-2008, zmiana ustawy, Bogusław Nowowiejski 2008-?

Robert Szymula - pro

Daniel Karczewski - pro

 

Instytut Kulturoznawstwa i Sztuki

 

Alicja Kisielewska - dyr.

Ewa Katarzyna Citko - z-ca

 

Zakład Edukacji Wizualnej - kier. Marzanna Morozewicz 2012 nadal

Zakład Studiów nad Kulturą i Mediami - kier.Alicja Kisielewska 2010 nadal, 9rok, byli Sław Krzemień-Ojak 1998-2010, 12lat, zmiana ustaw

Zakład Kulturoznawstwa - kier. Ewa Katarzyna Citko 2015 nadal, byli Stanisław Malewski 1978-?,Jolanta Brach-Czaina (najmniej 1995)-2015, najmniej 20lat, zmiana ustaw, (inne źródło Edward Kulikowski kier. w 2007)

 

Instytut Filologii Polskiej

 

Violetta Wejs-Milewska - dyr. 2016 nadal, byli Danuta Buttlerowa 1969-1971, Roxana Sinielnikoff,Andrzej Z. Makowiecki, Irena Halicka 1976-1978, Marian Jurkowski 1978-1980,(ponownie) Andrzej Z. Makowiecki 1980-1982 i 1983-1993, około 12lat, 3x kadencje niełączne, Helena Karwicka 1982-1983, Barbara Falińska 1993-1999, Halina Krukowska 1999-2002, Elżbieta Feliksiak 2002-2005, Jolanta Sztachelska 2005-2008, Urszula Sokolska 2008-2016

b.d. - z-ca

 

Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód" - kier.Jarosław Ławski 2010 nadal, 9rok

Katedra Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa - kier. Kamila Budrowska 2011 nadal

Katedra Historii Języka Polskiego - kier. Bogusław Nowowiejski

Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych - kier. Violetta Wejs-Milewska

Zakład Literatury Antycznej i Staropolskiej - kier. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska

Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej - kier.Dariusz Kulesza może 2009 nadal, 10rok, byli Krystyna Jakowska 1999-2009, 10lat, zmiana ustawy

Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu - kier.Elżbieta Dąbrowicz może 2009 nadal, 10rok, byli Halina Krukowska ?-2006, Jarosław Ławski 2006-2009

Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski - kier. Jolanta Sztachelska

Zakład Teorii i Antropologii Literatury - kier.Elżbieta Konończuk może 2010, 9rok, byli Elżbieta Feliksiak 1991-2010, 19lat

Zakład Współczesnego Języka Polskiego - kier. Elżbieta Awramiuk, byli Piotr Wróblewski, Irena Szczepankowska

 

Władysław Kupiszewski - kier. Zk. Hist. J. Pol. i Dialektologii 1991-1998, 7lat

Andrzej Z. Makowiecki - kier. Zk. Lit. Pozytyw. i M.Polski 20lat, dyr. Instyt. Lit. Pol. UW 1987-1993, w UwB dyr. Instyt. Fil. Pol. przed 1976, 1980-1982 i 1983-1993, około 12lat, 3x kadencje niełączne

Halina Krukowska - kier. Zk. Lit. Pol. i Zk. Lit. Ośw. i Roman. około 1995-2006, może 11lat

 

Instytut Neofilologii

 

Jerzy Kamionowski - dyr.

Ewa Lewicka-Mroczek - z-ca

 

ZAKŁAD JĘZYKA ANGIELSKIEGO - kier. Dorota Szymaniuk

ZAKŁAD JĘZYKA FRANCUSKIEGO - kier. Joanna Cholew

ZAKŁAD KULTUR I LITERATUR ANGLOJĘZYCZNYCH - Grzegorz Moroz

PRACOWNIA GLOTTODYDAKTYKI - kier. Ewa Majewska

PRACOWNIA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO - kier. Ludmiła Furman

 

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

 

Leonarda Dacewicz - dyr. 2016 nadal, byli Halina Milejkowska 1973-1975, Tadeusz Kołakowski 1975-1979, Jurij Lukszyn 1979-1985, Jan Czykwin 1985-1988, Michał Łesiów 1989-1990,Jan Nosowicz kilkakrotnie p.o. od 1984, 1991-1999, ponad 8lat, Zofia Abramowicz 1999-2002, Jan Czykwin 2002-2008, Wanda Supa 2008-2012 i dalej może 2016

Anna Romanik - z-ca

 

Katedra Filologii Białoruskiej - kier.Halina Twaranowicz 2004 nadal, 15rok, byli Michał Kondratiuk 1996-2004, 8lat

Katedra Językoznawstwa Historycznego - kier.Zofia Abramowicz 2000 nadal, 19rok

Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego - kier.Leonarda Dacewicz może 1995 nadal, 24rok

Katedra Rosyjskiej Literatury Dawnej - kier. Andrzej Baranow , byliJan Czykwin 1998-2011, 13lat, Walentyna Jakimiuk 2012-?

Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej - kier.Wanda Supa może od 1996 nadal, 23rok

Zakład Badań nad Językiem Pogranicza - kier. Lilia Citko 2017 nadal

Zakład Lingwodydaktyki - kier.Robert Szymula 1999 nadal, 20rok, byli Roman Hajczuk 1996-1999

 

Zakład Kultury Białoruskiej - kier. Irena Matus, byli Lilia Citko 2008-2011

Zakład Hermeneutyki i Translatoryki Filozoficznej - kier. Joanna Usakiewicz

 

Wydział Fizyki

 

Piotr Jaranowski - dziekan, byli Karol Masztalerz 1969-1974, Jan Brzoska 1974-?, (zk./instyt.)Michał Święcki najmniej 1981-1993, najmniej 12lat, Tadeusz Krogulski 1993-1999, (3 instytuty: IFD, IFT, II) IFD:Eugeniusz Żukowski 1999-2005, Andrzej Maziewski /IFT: Jan Cieśliński 1999-2002, Piotr Jarowski 2002-2005, Jerzy Przeszowski 2005-? / A. Kwaśniewski 1999-?, (wydział) Ludwik Dobrzyński 2007-2008,Eugeniusz Żukowski (instytut 1999-2005), 2008-2016, łącznie 14lat, 4 kadencje, niełączne

Andrzej Andrejczuk - pro

Marek Nikołajuk - pro

 

Zakład Astronomii i Astrofizyki - kier. Piotr Jaranowski

Zakład Fizyki Ciała Stałego - kier. Krzysztof Szymański, byli

Zakład Fizyki Magnetyków - kier.Andrzej Maziewski 1976 (pracownia, w 1993 zakład) nadal, 43 rok

Zakład Fizyki Nieliniowej - kier. Mirosław Brewczyk

Zakład Teorii Pola - kier. Jerzy Przeszowski

 

Wydział Historyczno-Socjologiczny

 

Joanna Sadowska (kier. Zk. Hist. Najnowszej po 1945 roku, 2008 nadal, 11rok) - dziekan, byli Halina Parafianowicz 1999-2005,Andrzej Sadowski 2008-2012 (obecnie Joanna Sadowska (czy była pracownikiem wydziału pomiędzy 2008-2012?, nepotyzm?), Wojciech Śleszyński 2012-2016

Małgorzata Bieńkowska - pro

Anna Edyta Jurczuk - pro

 

Instytut Historii i Nauk Politycznych

 

Jan Poleszczuk - dyr.

Aleksandra Porankiewicz-Żukowska - z-ca

Robert Poczobut - z-ca

 

KATEDRA SOCJOLOGII WIELOKULTUROWOŚCI - kier. Małgorzata Anna Bieńkowska

KATEDRA SOCJOLOGII STRUKTUR SPOŁECZNYCH - kier. Aleksandra Porankiewicz-Żukowska

ZAKŁAD SOCJOLOGII ORGANIZACJI I INSTYTUCJI - kier. Barbara Cieślińska

ZAKŁAD SOCJOLOGII WIEDZY I EDUKACJI - kier. Mariusz Andrzej Zemło

ZAKŁAD SOCJOLOGII KULTURY - kier. Walter Janusz Żelazny,

ZAKŁAD METODOLOGII BADAŃ SPOŁECZNYCH I STATYSTYKI - kier. Jan Poleszczuk

ZAKŁAD KOGNITYWISTYKI SPOŁECZNEJ - kier. Konrad Wojciech Talmont-Kamiński

ZAKŁAD RELIGIOZNAWSTWA I FILOZOFII RELIGII - kier. Zbigniew Kaźmierczak

ZAKŁAD EPISTEMOLOGII I KOGNITYWISTYKI - kier. Robert Poczobut

 

Instytut Socjologii i Kognitywistyki - b.d.

 

- dyr., byli Cezary Kuklo 1999–2000, Wojciech Śleszyński 2008-2012

- z-ca

- z-ca

 

Cezary Kuklo - kier. Katedra Hist. Społ.-Gosp., Demogr. i Statys. 2006 nadal, 13rok

Małgorzata Dajnowicz - kier. Zk. Współcz. Doktryn Polit. 2009-2014, Zk. Ruchów Społ. i Polit. 2014 nadal, 10rok,

Halina Parafianowicz - kier. Katedra Historii 1919 – 1945

Wojciech Śleszyński - kier. Zk. Stos. Polit. 2008 nadal, 11rok

 

Wydział Matematyki i Informatyki

 

Krzysztof P. Belina-Prażmowski-Kryński - dziekan

Ewa Schmeidel - pro

Jarosław Kotowicz - pro

 

Instytut Informatyki

 

Artur Korniłowicz - dyr.

Wiesław Półjanowicz - z-ca

 

Zakład Bioinformatyki - kier. Witold R. Rudnicki

Zakład Metod Numerycznych - kier. Eugeniusz Zieniuk

Zakład Modelowania Materiałów - kier. Marian St. Uba

Zakład Programowania i Metod Formalnych - kier. Artur Korniłowicz

Zakład Sztucznej Inteligencji i Multimediów - kier. Anna Gomolińska

 

Instytut Matematyki

 

Anatol Odzijewicz - dyr. 2016 nadal

Aneta Sliżewska - z-ca

 

Zakład Algebry - kier. Ryszard Andruszkiewicz 2016 nadal

Zakład Analizy - kier. Bartosz Kwaśniewski 2017 nadal (A. Kwaśniewski był dyr. instytutu od 1999-?, nepotyzm?)

Zakład Fizyki Matematycznej - kier.Anatol Odzijewicz 2004 nadal, 15rok

Zakład Matematyki Stosowanej - kier. Edward W. Piotrowski 2016 nadal

Zakład Podstaw Geometrii - kier. Krzysztof Prażmowski 2016 nadal

Zakład Równań Różnicowych i Procesów Dyskretnych - kier. Ewa Schmeidel 2016 nadal

Zakład Równań Różniczkowych - kier. Stanislav Stepin

 

Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu - kier. może Luba Uba

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

Mirosław Sobecki - dziekan, byli Marian Jakubowski 1968-1971, Andrzejowi Jezierskiemu 1971-1975 (kier. filii), Andrzej Wyrobisz (dziekan) 1972-1975, Teresa Monasterska 1975-?, Franciszek Januszek 1977-1978, Jerzy Niemiec 1978-1981,Michał Balicki 1981-1988, 7lat, Wenecjusz Panek 1988-1993,Jerzy Nikitowicz 1993-2005, 12lat

Wioleta Danilewicz - pro

Krzysztof Czykier - pro

Alicja Korzeniecka-Bondar - pro

Jerzy Niemiec - pro może 1982 (jako prorektor ds. filii na UW)-1998-1999 w Białymstoku, 17lat

 

Katedra Edukacji Międzykulturowej - kier.Jerzy Nikitorowicz 1995 nadal, 24rok

Zakład Diagnoz Środowisk Wychowawczych - kier. Jolanta Muszyńska

Zakład Studiów Międzykulturowych i Regionalnych - kier. Jerzy Nikitorowicz

Zakład Komunikacji Międzykulturowej - kier. Mirosław Sobecki

 

Katedra Historii Wychowania - kier.Elwira Kryńska najmniej 2007 nadal, najmniej 12rok

Katedra Pedagogiki Specjalnej - kier. Marek Konopczyński

Zakład Twórczej Resocjalizacji - kier. Marek Konopczyński

 

Katedra Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej - kier. Andrej Harbatski

Zakład Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej - kier.Jerzy Halicki 2009 nadal, 10rok, byli Małgorzata Halicka 2006-2009 (nepotyzm?)

Zakład Dydaktyki Ogólnej - kier.Anna Karpińska najmniej 2007 nadal, 12rok

 

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych - kier. Anna Krajewska, byliWłodzimierz Prokopiuk 1997- najmniej 2007, najmniej 20lat

Zakład Pedagogiki Porównawczej - kier. Agata Cudowska, byli Michał Balicki (info. 2007)

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej - kier. Janina Uszyńska-Jarmoc, byli Rafał Piwowarski (info. 2007)

Zakład Pedagogiki Społecznej - kier. Wioleta Danilewicz, byli Jadwiga Izdebska (info. 2007)

Zakład Psychologii Ogólnej i Klinicznej - kier. Beata Mirucka

Zakład Psychologii Społecznej - kier. Małgorzata Niesiobędzka

Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej - kier. Małgorzata Halicka

 

Wydział Prawa

 

Emil W. Pływaczewski (prodziekan UMK 1987-1990, UW i UB 1996-1999, UB 2002-2008, łącznie 12lat) - dziekan 2012 nadal, byli Eugeniusz Smoktunowicz 1990-?, Adam Jamróz 1990-1996, Stanisław Prutis 1996-2000,Leonard Etel 2004-2012, 8lat, zmiana ustaw (prodziekan 1992-2001, 9lat)

Ewa Monika Guzik-Makaruk - pro

Maciej Perkowski - pro

Agnieszka Malarewicz-Jakubów - pro

 

Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego - kier. Eugeniusz Ruśkowski

Katedra Prawa Rzymskiego - kier. Piotr Niczyporuk (jako zakład także)

Katedra Politologii - kier. Ryszard Skarzyński

Katedra Postępowania Karnego - kier. Cezary Kulesza

Katedra Prawa Administracyjnego - kier. Dariusz Kijowski

Zakład Prawa Ochrony Środowiska i Nauki Administracji Publicznej - kier. Czech Ewa

Zakład Postępowania Administracyjnego - kier. Dariusz Kijowski

 

Katedra Prawa Europejskiego - kier. Mieczysława Zdanowicz

Katedra Prawa Cywilnego - kier. Malarewicz-Jakubów Agnieszka

Zakład Prawa Cywilnego - kier. Adam Doliwa

Zakład Prawa Handlowego - kier. Agnieszka Malarewicz-Jakubów

Zakład Prawa Rolnego

Zakład Prawa Prywatnego Międzynarodowego - kier. Katarzyna Bagan-Kurluta

 

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego - kier. Anna Piszcz

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii - kier.Emil Walenty Pływaczewski 1994 nadal, 25rok

Zakład Kryminologii - Kier. Katarzyna Laskowska

Zakład Prawa Karnego - kier. Ewa Monika Guzik-Makaruk

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego - kier. Stanisław Bożyk

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego - kier. Maciej Perkowski

Katedra Prawa Podatkowego - kier. Leonard Etel

Katedra Prawa Pracy - kier. Bogusław Cudowski

Katedra Prawa Własności Intelektualnej - kier. Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Katedra Teorii Prawa i Filozofii Prawa - kier.

Zakład Filozofii Prawa i Etyki Prawa - kier. Anetta Breczko

Zakład Teorii Prawa i Demokracji

 

Katedra Filozofii i Historii Prawa - kier. Halina Święczkowska

 

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031