Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
114 postów 163 komentarze

Poznanie

Marcin Kotasiński - Blog Marcina Kotasińskiego o filozofii, psychologii, naukach ścisłych i duchowości. PoznaniePoznania.pl

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet Opolski (11)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Korupcja cd.....

 

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://poznanie.neon24.pl/post/146149,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1

 

Marek Masnyk - rektor 2016–nadal, byli Jerzy Pośpiech 1994–1995, Franciszek Marek 1995–1996, Stanisław Nicieja 1996–2002, 2005–2008 i 2012–2016, 13lat, kadencje niełączne, Józef Musielok 2002–2005, Krystyna Czaja 2008–2012,

Janusz Słodczyk - pro 2012 nadal

Wiesława Piątkowska-Stepaniak - pro

Izabella Pisarek - pro

 

Wydział Ekonomiczny

 

Stanisława Sokołowska - dziekan 2012 nadal, byli Janusz Kroszel 1975-1978, Piotr Blaik 1978-1981, Zbigniew Kołaczkowski 1982-1987, Zbigniew Mikołajewicz 1987-1992, Janusz Słodczyk 1992-1999 i 2005-2012, 14lat, kadencje niełączne (prorektor 2002-2005 i 2012 nadal, 10rok, niełączne), Urszula Łangowska-Szczęśniak 1999-2005

Sabina Kauf - pro

Bartosz Chorkowy - pro

 

Katedra Finansów i Rachunkowości - kier. Ewa Bogacka-Kisiel 2005 nadal, 14rok, byli Stanisław Dolata 1992-2005, 13lat

Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej - kier. Janusz Słodczyk 1992 nadal, około 27 rok

Katedra Organizacji i Zarządzania - kier. Stanisława Sokołowska 1992 nadal, 27rok

Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych - kier. Krystyna Hanusik może 2006 nadal, 13rok, byli Adam Siwerski 1992-może 2006, 14lat

Zakład Ekonomiki Informacji - kier. Adam Czerwiński 2006/7 nadal, 12 rok

Zakład Logistyki i Marketingu - kier. Sabina Kauf może 2014 nadal, byli Piotr Balik 1992-może 2014, 22lata

Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno – Ekonomicznej - kier. Agata Zagórowska 2012 nadal, byli Zbigniew Mikołajewicz może 1976-2005, 29lat, Maria Bucka 2005-2012

Zakład Teorii Ekonomii - kier. Urszula Łangowska- Szczęśniak 1999 nadal, 20rok, byli Zbigniew Kołaczkowski może przed 1992-1999, najmniej 7lat

 

Wydział Filologiczny

 

Joanna Czaplińska – dziekan 2016 nadal, byli Stanisław Dąbrowski 1952-1958, Józef Madeja 1959-1962, Władysław Dziewulski 1962-1966, Eugeniusz Konik 1966-1968, Feliks Pluta 1968-1987, 19lat, Zdzisław Piasecki 1987-1993, 1996-1999, 9lat, kadencje niełączne, Franciszek Marek 1993-1995, Stanisław Gawlik 1995-1996, Stanisław Kochman 1999-2005, Irena Jokel 2005-2012, Andrzej Ciuk 2012-2016

Katarzyna Łeńska-Bąk - pro

Elżbieta Szymańska-Czaplak - pro

Daniel Pietrek - pro

 

Instytut Filologii Angielskiej

 

Ryszard Wolny - dyr. 2012 nadal, byli Leon Kominicz/Marian Adamus ?-1981, Piotr Kakietek 1981-?, Piotr Ruszkiewicz, Andrzej Ciuk

Stankomir Nicieja - z-ca

Małgorzata Adams-Tukiendorf - z-ca

 

Zakład Języka Angielskiego - kier. Jan Zalewski

Zakład Języka Stosowanego - kier. Ewa Piechurska

Zakład Translacji i Leksykografii - kier. Paweł Marcinkiewicz

Zakład Literatury - kier. Marek Błaszak

Zakład Literatury i Kultury amerykańskiej - kier. Tadeusz Lewandowski

Zakład Kultur Anglojęzycznych - kier. Ryszard Wolny 2005-2012 i nadal, może 14rok

 

Instytut Filologii Germańskiej

 

Maria Katarzyna Lasatowicz - dyr.

Felicja Księżyk - z-ca

 

Zakład Historii Literatury i Kultury Niemiec XIX i XX wieku - Kier. Andrea Rudolph

Zakład Języka Niemieckiego - Kier. Maria Katarzyna Lasatowicz

 

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

 

Jolanta Nocoń - dyr.

Danuta Lech-Kirstein - z-ca

Marek Dybizbański - z-ca

 

KATEDRA HISTORII LITERATURY, KOMPARATYSTYKI I ANTROPOLOGII LITERACKIEJ - Kier. Wiesław Olkusz

KATEDRA LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ I TEORII LITERATURY, TEATRU I SZTUK WIZUALNYCH - Kier. Elżbieta Dąbrowska

KATEDRA JĘZYKA POLSKIEGO - Kier. Bogusław Wyderka

ZAKŁAD POLONISTYKI STOSOWANEJ - kier. Jolanta Nocoń

KATEDRA KULTUROZNAWSTWA I FOLKLORYSTYKI - Kier. Katarzyna Łeńska-Bąk, byliDorota Simonides 1973-(1988)-?, najmniej 15lat

Katedra Filmu, Teatru i Nowych Mediów - kier. Eugeniusz Wilk

 

Instytut Slawistyki

 

Wojciech Chlebda - dyr. kadencje niełączne, byli Eugenia Kucharska 1974-1982, 8lat, Wojciech Chlebda, Stanisław Kochman, Wanda Laszczak, Aleksandra Wieczorek, ponownie Wojciech Chlebda

Tomasz Wielg - z-ca

Bożena Dereń - z-ca

 

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej - kier. Wanda Laszczak

Zakład Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego - kier. Wojciech Chlebda 1999 nadal, 20rok, byli Michał Blicharski 1974-1977, Władysława Ingram, Stefan Pędyczak 1977-1981, Haliny Granatowskiej 1983-1999, 16lat,

Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej - kier. Joanna Czaplińska 2008 nadal, 11rok (kier. Zk. Liter. Ros., Ukr. i Komparatystyki 2001-2007, 7lat), byli Antoni Furdal 1990-1993, Władysław Lubaś 1993-2002, 9lat, Julian Kornhauser 2002-2005, Jacek Baluch 2005-2008

Zakład Białorutenistyki i Ukrainistyki - kier. Aleksander Gadomski 2015 nadal, byli Bronisław Kodzis 1995-2015, 20lat

 

Katedra Kultury i Języka Francuskiego - kier. Krystyna Modrzejewska

 

Wydział Nauk Społecznych

 

Anna Weissbrot-Koziarska – dziekan, byli Stanisław Gawlik 1996-1999, Marek Masnyk 1999-2005 i 2008-2012, 10 lat, 3 kadencje i niełączne, Stefan Grochalski 2005-2008, Janusz Dorobisz 2012-może 2016

Marek Korzeniowski - pro

Antoni Maziarz - pro

 

Instytut Filozofii

 

Grzegorz Francuz – dyr., byli Adam Grobler

Marcin Pietrzak - z-ca

 

Katedra logika i teoria poznania - kier. Adam Grobler

Zakład ontologii i historii filozofii - kier. Iwona Alechnowicz

Zakład filozofii stosowanej - kier. Grzegorz Francuz

 

Instytut Historii

 

Tomasz Ciesielski - dyr., byli A.Pobóg – Lenartowicz 2006-2012

Mariusz Sawicki - z-ca

Anna Gołębiowska - z-ca

 

Katedra Historii Kultury i Biografistyki - kier. Stanisław Nicieja 1994-1996, 2003 nadal, 18 rok, kadencje niełączne, byli T. Drozdowski 1996-2003, 7lat

Zakład Historii Nowożytnej - kier. Tomasz Ciesielski

Katedra Historii Śląska - kier. Marek Masnyk 1996 nadal, 23rok (dziekan 1999-2005 i 2008-2012, 10lat, kadencje niełączne)

Katedra Historii Najnowszej - kier. Krzysztof Tarka 2006 nadal, 13rok, byli Ignacy Pawłowski, Stanisław Nicieja, Leszek Kuberski

 

Instytut Nauk Pedagogicznych

 

Edward Nycz - dyr. 2016 nadal, byli Tadeusz Gospodarek (1981–1995), Zenon Jasiński (1995–2016), 21lat, zmiana ustaw; dawny IPW późniejszy ISE – Władysław Puślecki (1989–2003), 14lat, Jadwiga Hanisz (2003–2009), zmiana ustaw, Ewa Smak (2009–2018), 9lat

Mirosława Nowak – Dziemianowicz - z-ca

Emilia Lichtenberg – Kokoszka - z-ca

Eugenia Karcz – Taranowicz - z-ca

 

Katedra Teoretycznych Podstaw Edukacji i Wychowania - kier. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

Zakład Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej - Kierownik: Anna Weissbrot-Koziarska 2013 nadal

Zakład Pedagogiki Specjalnej - Kierownik: Irena Mudrecka

Zakład Metodologii i Badań Edukacyjno-Kulturowych - Kierownik: Edward Nycz

Zakład Myśli Pedagogicznej i Polityki Oświatowej - Kierownik: Arkadiusz Żukiewicz

Zakład Pedeutologii i Edukacji Elementarnej - Kierownik: Eugenia Karcz- Taranowicz

 

Instytut Politologii

 

Lech Rubisz – dyr.

Adam Drosik - z-ca

Wojciech Opioła - z-ca

 

Katedra Stosunków Międzynarodowych - Kier. Aleksandra Trzcielińska-Polus

Katedra Studiów Europejskich - Kierownik Krzysztof Zuba

Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa - Kierownik Wiesława Piątkowska-Stepaniak

Katedra Studiów Regionalnych - Kierownik Ewa Ganowicz

Zakład Teorii Polityki i Myśli Politycznej - Kier. Aleksander Kwiatek

Katedra Systemów Politycznych - Kierownik Zbigniew Machelski

 

Instytut Psychologii

 

Romuald Derbis - dyr., byli Andrzej Szmajke 2008-2016

Alicja Kalus - z-ca

Katarzyna Skałacka - z-ca

 

Zakład Psychologii Ogólnej i Pracy - kier. Romuald Derbis

Zakład Psychologii Osobowości i Emocji - kier. Barbara Mróz

Zakład Psychologii Rozwoju i Różnic Indywidualnych - kier. Aleksandra Rogowska

Zakład Społecznej Psychologii Klinicznej - kier. Anna Bokszczanin (z-ca dyr. 2002-2003 i 2005-2008, niełączne)

Zakład Psychologii Zdrowia i Psychoprofilaktyki - kier. Dariusz Krok

 

Instytut Socjologii

 

Anna Śliz - dyr.

Iwona Sobieraj - z-ca

 

Zakład Badań Społecznych, Marketingowych i Rynkowych - kier. Robert Geisler

Zakład Antropologii i Socjologii Kultury - kier. Anna Barska

Zakład Socjologii Miasta i Przestrzeni Społecznej - kier. Marek S. Szczepański

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 

Wiesław Szwast – dziekan, byli Rościsław Oniszczyk 1954-1961, 7lat, Andrzej Zięba 1961-1963, Bogdan Sujak 1963-1967, Jan Biernat 1967-1968, Adam Myślicki 1968-1972, Mieczysław Piróg 1972-1975, 1984-1987, 6lat, kadencje niełączne, Józef Pietrzykowski 1976-1984, 1987-1990, 11lat, kadencje niełączne,Andrzej Gawdzik 1990-1996, Witold Wacławek 1996-1999, Józef Kusz 1999-2002, Katarzyna Hałkowska 2002-2008, Jacek Nikiel 2008-2016

Wiesław Olchawa - z-ca

Piotr Urbaniec - z-ca

 

Instytut Fizyki

 

Piotr Garbaczewski - dyr.

Dariusz Man - z-ca 2009 nadal, 10rok

Roman Szatanik - z-ca

 

PRACOWNIA ASTROFIZYKI I FIZYKI TEORETYCZNEJ - kier. Garbaczewski Piotr

PRACOWNIA FIZYKI CIAŁA STAŁEGO - kier. Stefanowicz Włodzimierz

PRACOWNIA SPEKTROSKOPII PLAZMY - kier. Bacławski Adam

PRACOWNIA FIZYKI MEDYCZNEJ - kier.Man Dariusz 2015 nadal (kier. pracowni EPR 2010 nadal, 9rok)

 

Instytut Matematyki

 

Tadeusz Nadzieja - dyr.

Małgorzata Kruszelnicka - z-ca

Barbara Majcher-Iwanow - z-ca

 

Instytut Informatyki

 

Lidia Tendera, prof. UO - dyr.

Zbigniew Lipiński - z-ca

Zbigniew Bonikowski - z-ca

 

W skład instytutu informatyki i matematyki ma wchodzić jedna pracownia(?!)

Pracownia Systemów Komputerowych - kier. Jacek Iwański

 

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

 

Stanisław Koziarski – dziekan 2012 nadal, byli Adam Latała 1999-2002, Jerzy Lis 2002-2005, Andrzej Gawdzik 2005-2012

Krzysztof Badora - pro

Małgorzata Rajfur - pro 2016 nadal

 

Instytut Biotechnologii - b.d.

 

Zakład Biochemii i Farmakologii

Zakład Biologii i Genetyki

Zakład Badania i Modelowania Procesów Biologicznych

Zakład Mikrobiologii i Immunologii

Zakład Bioanalityki

 

Instytut Biologii

 

Tadeusz Zatwarnicki - dyr.

Anna Kocorek - z-ca

 

Zakład Zoologii - kier. Barbara Lis

Zakład Botaniki - kier. Sylwia Nowak

Zakład Ekologii i Badań Bioróżnorodności - kier. Sławomir Mitrus

 

Jerzy Lis - kier. Katedra Biosystematyki 2000-2012 i 2016-2018, 14lat, zmiana usatawy, kadencje niełączne (w instytucie kier. zk. jest Barbara Lis, nepotyzm?)

 

Instytut Nauk Technicznych

 

Daniel Janecki - dyr.

Dariusz Suszanowicz - z-ca

 

Zakład Inżynierii Środowiska

Zakład Odnawialnych Źródeł Energii

Zakład Inżynierii Procesowej i Bioprocesowej

Zakład Technologii

 

Instytut Ochrony i Kształtowania Środowiska

 

Czesława Rosik-Dulewska - dyr. (katedra, instytut może od 2018) 2002 nadal, 17rok (dyr. Inst. Podst. Inż. Środ. PAN w Zabrzu, 2001-2012, 11lat)

 

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI I ŚCIEKAMI - kier. Czesława Rosik-Dulewska

ZAKŁAD MONITORINGU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - kier. Stanisław Koziarski

ZAKŁAD NAUK O GLEBIE I GEOLOGII ŚRODOWISKA - kier. Tadeusz Magiera 2008 nadal, 11rok

 

Instytut Medycyny

 

Katarzyna Stęplewska - dyr.

Zenon Brzoza - z-ca

Jacek Jóźwiak - z-ca

 

KATEDRA BIOTECHNOLOGII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ - kier. Dołhańczuk-Śródka Agnieszka 2016 nadal

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII I IMMUNOLOGII - kier. Adam Latała

ZAKŁAD BIOLOGII I GENETYKI - kier. Anna Krop-Wątorek

ZAKŁAD BIOCHEMII I FARMAKOLOGII - kier. Olga Zhuk

ZAKŁAD BADANIA I MODELOWANIA PROCESÓW BIOLOGICZNYCH - kier. Teresa Janas

ZAKŁAD BIOANALITYKI - kier. Maria Wacławek

ZAKŁAD BIOCHEMII KLINICZNEJ - kier. Jan Gmiński

ZAKŁAD ANATOMII - kier. Marian Simka

ZAKŁAD HISTOLOGII - kier. Sławomir Żegleń

ZAKŁAD FIZJOLOGII - kier. Dariusz Soszyński

 

Wydział Chemii

 

Piotr Wieczorek - dziekan 2005-2008 i 2012 nadal, 10rok, 3 kadencje, niełączne, byli (zk.) Władysław Baran 1958-?, (3 katedry) Jan Biernat, Wacław następnie Barbara Rzeszotarska, Franciszek Ewertowski 1965-1967/Jan Paściak 1967-?, (instytut 1971) Jan Pielichowski 1971-1972, Barbara Rzeszotarska 1972-1988, 16lat, zmiana ustaw, Maria Nowakowska 1988-1999, 11lat, zmiana ustawy, Krystyna Czaja 1999-2005, (wydział 2008) Hubert Wojtasek 2008-2012

Małgorzata Broda - z-ca

Dawid Siodłak - z-ca

 

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej - Kierownik Piotr P. Wieczorek

Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów - Kierownik Krystyna Czaja 1990-(Zk. Tech. Chem. 1990-1999)-1999 do nadal, 29rok

Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej (po 2014 powstała z połączenia Katedry Krystalografii (kier. Ejsmont 2013) i Katedry Chemii Nieorg. (kier. B. Kurzak)) - Kierownik Krzysztof Ejsmont 2013 nadal

 

Zakład Chemii Ogólnej - Kierownik Rudolf Słota najmniej 2015 nadal

Zakład Chemii Organicznej i Biochemii - Kierownik Dawid Siodłak 2015 nadal, byli Barbara Rzeszotarska 1974-2006, 32lata, Zdzisław Daszkiewicz 2006-? (może 2016, zmiana org.)

Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego - Kierownik M. Broda 2011 nadal

 

Hubert Wojtasek - kier. Zk. Biochemii 2002-2016, 14lat

Wydział Teologiczny

 

Radosław Chałupniak - dziekan 2016 nadal, byli Helmut Sobeczko 1994-2002, 8lat, Tadeusz Dola 2002-2008 i 2012-2016, 10lat, 3 kadencje i niełączne, Stanisław Rabiej 2008-2012

Marek Lis - pro

Krystian Kałuża - pro

 

Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją

 

Katedra Badań nad Integracją - kier. Stanisław Rabiej

Katedra Dialogu Międzyreligijnego - kier. Krystian Kałuża

Katedra Teologii Kościołów Poreformacyjnych - kier. Piotr Jaskóła

Katedra Teologii Kościołów Wschodnich - kier. Zygfryd Glaeser

Katedra Zasad Ekumenizmu - kier. Rajmund Porada

 

Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej

 

Katedra Homiletyki, Mediów i Komunikacji - kier. Marek Lis

Katedra Liturgiki, Hagiografii i Obrzędowości - kier. Erwin Mateja

Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego - kier. Grzegorz Poźniak

Katedra Sztuki Sakralnej i Ochrony Zabytków - kier. Piotr Maniurka

 

Instytut Nauk o Rodzinie

 

Katedra Antropologii i Teologii Rodziny - kier. Jan Kochel

Katedra Bioetyki i Etyki Społecznej - kier. Piotr Morciniec

Katedra Duszpasterstwa i Profilaktyki Dysfunkcji Rodziny - kier. Paweł Landwójtowicz

Katedra Europejska Jean Monneta - kier. Stanisław Rabiej

Katedra Psychologii i Pedagogiki Rodziny - kier. Dariusz Krok

 

Katedra Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu - kier. Andrzej S. Jasiński

Katedra Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu - kier. Andrzej Jasiński

Katedra Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii - kier. Kazimierz Wolsza

Katedra Historii Kościoła i Patrologii - kier. Norbert Widok

Katedra Katechetyki i Teologii Pastoralnej - kier. Jerzy Kostorz

Katedra Prawa Kanonicznego - kier. Grzegorz Gura

Katedra Teologii Dogmatycznej - kier. Dariusz Klejnowski-Różycki

Katedra Teologii Fundamentalnej i Religiologii - kier. Andrzej Anderwald

Katedra Teologii Moralnej i Duchowości - kier. Konrad Glombik

 

Wydział Prawa i Administracji

 

Piotr Stec - dziekan 2011 nadal, byli Stanisław Malarski 1998-może 2001 (kier. Zk. Prawa i Admin. 1994-?),Stanisław Stadniczenko 2001-2008, 7lat, zmiana ustaw, Tadeusz Cielecki 2008-2011

Joanna Ryszka - pro

Ewa Pierzchała - pro

 

Katedra Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych - kier. Andrzej Szymański

Katedra Prawa Karnego - kier. Stanisław Hoc

Zakład Prawa Międzynarodowego i Unijnego - kier. Stefan Grochalski 2006 nadal, 13rok

Zakład Prawa Karnego Procesowego - kier. Zbigniew Kwiatkowski

Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego - kier. Piotr Stec 2009 nadal, 10rok

Zakład Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego - kier. Rafał Adamus

Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego - kier. Kamil Antonów

Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego - kier. Paweł Sobczyk, byli Dariusz Walencik

Zakład Nauk o Bezpieczeństwie - kier. Henryk Spustek

Zakład Kryminalistyki - kier. Jerzy Konieczny

Zakład Prawa i Postępowania Administracyjnego - kier. Stanisław Nitecki

 

 

Wydział Sztuki (od 2017)

 

Łucja Piwowar-Bagińska - dziekan, 2001-2005, 2007-2017 i nadal, 16rok (członek Senatu 2005-2008 i 2012-2016, kadencje niełączne)

Kazimierz Ożóg - pro

 

I Pracownia Malarstwa i Rysunku kier. Edward Syty (kier. katedry malarstwa 1998-2001, kier. katedry rysunku 2003-2008, łącznie 8 lat)

II Pracownia Malarstwa i Rysunku - kier. może Łucja Piwowar-Bagińska

Pracownia Rzeźby - kier. może Marian Molenda (wcześniej kier. Katedry Intermediów)

Pracownia Grafiki - kier. może Monika Kamińska

Pracownia Fotografii - kier. może Grzegorz Gajos

Pracownia Multimediów - kier. może Bartosz Posacki

Pracownia Projektowania Graficznego - kier. może Aleksandra Giza

Struktury wizualne i mechanizmy percepcji wzrokowej - kier. może Bartosz Posacki

Teoria i Historia Sztuki - kier. może Kazimierz Ożóg

 

 

 

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031