Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
114 postów 163 komentarze

Poznanie

Marcin Kotasiński - Blog Marcina Kotasińskiego o filozofii, psychologii, naukach ścisłych i duchowości. PoznaniePoznania.pl

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet Szczeciński (10)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Nie przestrzegane prawa w uczelniach wyższych

 

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://poznanie.neon24.pl/post/146149,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1

 

Edward Włodarczyk - rektor

Waldemar Gos - pro

Marek Górski - pro

Jacek Styszyński - pro

Jacek Buko - pro

 

Wydział Humanistyczny

 

Urszula Chęcińska - dziekan 2016 nadal, byli Bogdan Dopierała (1968-1969), Władysław Drobny (1969),Ludwik Janiszewski (1970-1981), 11lat, Eugenia Brzosko (1981-1985), Henryk Lesiński 1985-1987, Franciszek Bereźnicki 1987-1990, Zdzisław Chmielewski 1990-1996, Edward Włodarczyk 1996-2002, Adam Wątor 2002-2008, B. Kromolicka 2008-2016

Renata Podgórzańska - pro

Agnieszka Samochowiec - pro

Hubert Kupiec - pro

 

Instytut Filozofii

 

Maciej Witek - dyr., byli Wacław Mejbaum 1998-2003,Tadeusz Szubka 2003-2016, 13lat, zmiana ustawy

Małgorzata Wrzosek - z-ca

 

Zakład Epistemologii - kier. Renata Ziemińska

Zakład Etyki - kier. Mirosław Rutkowski

Zakład Filozofii Kultury - kier. Jerzy Kochan

Zakład Filozofii Nauki - kier. Wojciech Krysztofiak

Zakład Filozofii Przyrody i Bioetyki - kier. Wiesław Dyk

Zakład Filozofii Współczesnej - kier.Ireneusz Ziemiński 2002 nadal, 17rok (w instytucie Renata Ziemińska)

Zakład Ontologii i Filozofii Analitycznej - kier. Tadeusz Szubka

 

Instytut Pedagogiki

 

Teresa Żółkowska - dyr. 2009 nadal, 10rok, byli Bolesław Sadaj 1968- 1973, J. Parafiniuk- Soińska 1989, K. Jaskot 1989- 1990,F. Bereźnicki 1990- 2000, 10lat, Kazimierz Wenta 2000- 2002,Włodzimierz Krysiak 2002- 2009, 7lat, zmiana ustawy

Anna Murawska - z-ca

Małgorzata Kunicka - z-ca

Ilona Kość - z-ca

 

Katedra Dydaktyki Ogólnej - kier. Janina Świrko-Pilipczuk 2014 nadal, byli Włodzimierz Krysiak

Katedra Historii Wychowania - kier. Wiesław Andrukowicz 2015 nadal

Katedra Pedagogiki Ogólnej - kier. Maria Czerepaniak -Walczak

Katedra Teorii Wychowania - kier. Anna Murawska

Katedra Pedagogiki Specjalnej - kier. Teresa Żółkowska

Katedra Pedagogiki Społecznej - kier. Barbara Kromolicka 2003 nadal, 16rok

Katedra Wczesnej Edukacji - kier. Urszula Chęcińska

 

Instytut Psychologii

 

Zdzisław Kroplewski - dyr. 2016 nadal, byli Bożydar Kaczmarek 2008-?, Waldemar Domachowski ?-2016

Adam Kucharski - z-ca

 

Zakład Psychologii Ogólnej - kier. Zdzisław Kroplewski

Zakład Psychologii Międzykulturowej i Polityki - kier. Jolanta Miluska

Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki - kier. Andrzej Potemkowski

Zakład Psychologii Języka i Komunikowania Się - kier. Adam Skibiński

Zakład Psychologii Społecznej - kier. Waldemar Domachowski

Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka - kier. Tamara Pirozhenko

 

Instytut Socjologii

 

MAciej Kowalewski - dyr. 2017 nadal, byli Ludwik Janiszewski 1985-?, Jacek Leoński, Irena Machaj, Bogdan Gębski, Jan Nikołajew, Oxana Kozlova ?-2017

 

ZAKŁAD SOCJOLOGII MIASTA - Kierownik Maciej Kowalewski

ZAKŁAD SOCJOLOGII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA - Kierownik Agnieszka Kołodziej-Durnaś

ZAKŁAD SOCJOLOGII KULTURY - Kierownik Oksana Kozłowa

ZAKŁAD SOCJOLOGII ZDROWIA I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH - KierownikMarek Bulsa (może od 2008 nadal, 11rok)

ZAKŁAD ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ - Kier. Karol Piasecki 2002 nadal, 17rok (wcześniej kier. Zk. w UW.)

 

Instytut Politologii i Europeistyki

 

Janusz Ruszkowski - dyr. 2005 nadal, 14rok, byli Andrzej Głowacki (1985-1991),Henryk Komarnicki (1991 - 2005), 14lat

Tomasz Czapiewski - z-ca

Dorota Rdzanek - z-ca

 

Zakład Myśli Politycznej i Ruchów Społecznych - kier. Andrzej Wojtaszak

Zakład Teorii Polityki i Systemów Partyjnych - kier. Łukasz Tomczak

Zakład Prakseologii, Heurystyki i Marketingu Politycznego - kier.Benon Szałek 1997 nadal, 22rok

Zakład Dziejów Najnowszych i Polityki Etnicznej - kier. Janusz Mieczkowski

Zakład Teorii i Metodologii Nauk o Polityce - kier. Krzysztof Malinowski

Zakład Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki - kier. Janusz Ruszkowski

Zakład Systemów Politycznych - kier. Maciej Drzonek

Zakład Historii Społecznej i Badań Regionalnych - kier. Renata Podgórzańska

Zakład Strategii i Bezpieczeństwa Europejskiego - kier. Jarosław Piątek

Zakład Europy Środkowo-Wschodniej - kier. Andrzej Furier

Zakład Badań nad Konfliktami i Pokojem - kier. Andrzej Aksamitowski

Zakład Operacji Pokojowych i Reagowania Kryzysowego - kier. Grzegorz Ciechanowski

 

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

 

Adam Makowski - dyr.
Tomasz Ślepowroński - z-ca

Radosław Skrycki - z-ca

 

Katedra Archeologii - kier. Marian Rębkowski

Zakład Badań i Analiz Wschodnich - kier. Ryszard Tomczyk

Zakład Europejskich Studiów Porównawczych - kier. Jan M. Piskorski

Zakład Historii XIX i XX wieku - kier.Adam Wątor (senator US od 2002 nadal)

Zakład Historii Nowożytnej i Archiwistyki - kier. Radosław Gaziński

Zakład Historii Starożytnej - kier. Danuta Okoń

Zakład Historii Średniowiecznej - kier. Stefan Kwiatkowskimoże 2000 nadal, 19rok

Zakład Studiów Niemcoznawczych - kier. Włodzimierz Stępiński

Zakład Studiów Społecznych i Gospodarczych - kier. Agnieszka Szudarek 2016 nadal

Zakład Studiów Wojskowych - kier. Henryk Walczak

Zakład Studiów nad Społecznościami Lokalnymi - kier. Adam Makowski

 

Wydział Filologiczny

 

Adrianna Seniów - dziekan

Nina Pielacińska - pro

Andrzej Skrendo - pro

Tomasz Szutkowski - pro

 

Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

 

Jolanta Ignatowicz-Skowrońska - dyr.

Leonarda Mariak - z-ca

 

Zakład Historii Języka Polskiego - kier.Mirosława Białoskórska 1993 nadal, 26rok

Zakład Etnolingwistyki i Kultury Języka - kier. Ewa Kołodziejek

Zakład Współczesnego Języka Polskiego - kier. Ewa Pajewska

Zakład Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej - kier. Marek Skwara

Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku - kier. Inga Iwasiów

Zakład Teorii i Antropologii Literatury - kier.Piotr Michałowski 2008 nadal, 11rok, byli Erazm Kuźma ?-1996, Andrzej Sulikowski 1996-2008, 12lat, zmiana ustawy,

Zakład Mediów i Komunikowania - kier. Andrzej Skrendo

Zakład Kulturoznawstwa i Komparatystyki - kier.Marta Skwara (w instytucie Marek Skwara)

 

Instytut Filologii Germańskiej

 

Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska - dyr. 2012 nadal, byliKarol Koczy 1983-1992, 9lat, zmiana ustawy, Augustyn Mańczyk 1992-1993,Ryszard Lipczuk 1993-1997 i 2005-2012, 11latm zmiana ustawy, kadencje niełączne, Paweł Mecner 1997-2005, 8lat

Krzysztof Nerlicki - z-ca

 

Zakład Języka Niemieckiego - kier. Magdalena Lisiecka-Czop 2016 nadal, byliRyszard Lipczuk 1993-2016, 23lata, zmiana ustawy

Zakład Składni Porównawczej Języka Niemieckiego i Języka Jidysz - kier. Anna Pilarski

Zakład Lingwistyki Stosowanej - kier. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska 2011 nadal

Zakład Współczesnej Literatury Niemieckojęzycznej - kier. Ewelina Kamińska-Ossowska 2011 nadal, byli Jan Watrak, Ewa Hendryk

Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych - kier.Dorota Sośnicka 2009 nadal, 10rok

Zakład Literaturoznawstwa Porównawczego - kier. Katarzyna Joanna Krasoń 2015 nadal

(były) Zk. Lingwistyki Kompu. - kier. Paweł Mercer 1996- najmniej 2015, 19lat

Władysław Kaniuka kier. Zk. Językowznastwa Germ. 1985-?

Antoni Hodak z-ca 1992-1999, 7lat

 

Instytut Filologii Słowiańskiej

 

Roman Gawarkiewicz - dyr.

Izabela Pietrzyk - z-ca

 

Zakład Glottodydaktyki i Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego - kier. Krystyna Janaszek

Zakład Języków Słowiańskich i Lingwistyki Kulturowej - kier. Barbara Rodziewicz

Zakład Translatoryki i Lingwistyki Konfrontatywnej - kier. Tomasz Szutkowski

 

Instytut Anglistyki

 

Hanna Pułaczewska - dyr.

Barbara Braid - z-ca

 

Zakład Językoznawstwa - kier. Hanna Pułaczewska

Zakład Literaturoznawstwa - kier. Uwe Zagratzki

Zakład Kultur Krajów Anglojęzycznych - kier. Wojciech Lipoński

Zakład Języków i Kultur Celtyckich - kier. Sabine Asmus

Zakład Metodyki Nauczania Języka Angielskiego - kier. Anna Gonerko-Frej

 

Katedra Filologii Romańskiej - kier. Swietłana Niewzorowa, byliBeata Kędzia-Klebeko 2005-2018, 13lat

Katedra Skandynawistyki - kier.

Zakład Języka i Kultury Norweskiej - kier.

Katedra Iberystyki i Latynoamerykanistyki - kier. Barbara Stawicka-Pirecka

 

Wydział Matematyczno-Fizyczny

 

Zbigniew Konrad Czerski - dziekan

Grigorij Sklyar - pro

Andrzej Wiśniewski - pro

 

Instytut Matematyki

 

Andrzej Dąbrowski - dyr., byli Adam Bechler, Piotr Krasoń 2008-2016

Małgorzata Wieczorek - z-ca

 

Zakład Algebry - kier. Piotr Krasoń

Zakład Analizy Nieliniowej - kier. Hong Thai Nguyen

Zakład Topologii - kier. Franciszek Prus-Wiśniowski

Zakład Analizy Zespolonej - kier. Ivan Marczenko

Zakład Dydaktyki Matematyki - kier. Małgorzata Makiewicz

Zakład Sterowania i Optymalizacji - kier. Grigorij Sklyar

Zakład Teorii Liczb - kier. Andrzej Dąbrowski

 

Instytut Fizyki

 

Marcin Buchowiecki - dyr. 2016 nadal

Tomasz Denkiewicz - z-ca

 

Zakład Teorii Pola - kier. Franco Ferrari

Zakład Kosmologii i Teorii Grawitacji - kier. Mariusz Dąbrowski

Zakład Fizyki Molekularnej - kier. Jerzy Ciosłowski

Zakład Fizyki Jądrowej i Medycznej - kier. Zbigniew Konrad Czerski

Zakład Fizyki Ciała Stałego - kier.Mykola Serheiev 2005 nadal, 14rok

Zakład Elektrodynamiki i Optyki - kier. Marcin Buchowiecki

Zakład Astronomii i Astrofizyki - kier. Ewa Szuszkiewicz

 

Wydział Prawa i Administracji

 

Zbigniew Kuniewicz - dziekan 2010 nadal, 9rok, 3 kadencje (prodziekan 1996-2008, 12lat, zmiana ustawy, kier. Katedra Prawa Cywil. 2009 nadal, 10rok), byli Eugeniusz Tegler 1988-1989 (kier. Katedry Prawa Finans. 1989-1998, 9lat, zmiana ustawy), Bronisław Ziemianin 1989-1996, 7lat (kier. Katedry Prawa Cywil. i Handl. 1986-2010, 24lata, zmiany ustaw), Władysław Rozwadowski 1996-1999,Zbigniew Ofiarski 1999-2005 (kier. Katedry Prawa Finans. 1998 nadal, 21rok), Stanisław Czepita 2005-2008 (kier. Katedry Teorii i Filo. Prawa 1997 nadal, 22rok), Henryk Dolecki 2008-2010 (kier. Katedry Postęp. Cywil. 1998-2011, 13lat, zmiana ustawy)

Małgorzata Ofiarska - pro (Zbigniew Ofiarski w wydziale kier. katedrą, były dziekan)

Beata Kanarek - pro

 

Katedra Postępowania Cywilnego - kier. Kinga Flaga-Gieruszyńska

Katedra Postępowania Karnego - kier. (może) Magda Tarnowska-Sobecka

Katedra Prawa Karnego - kier. Łukasz Pohl

Katedra Prawa Finansowego - kier. Zbigniew Ofiarski

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego - kier. Rajmund Molski

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego - kier. Piotr Łaski

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego - kier. Małgorzata Ofiarska

Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego - kier. Zbigniew Kuniewicz

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego - kier. Janusz Sługocki

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej - kier. Andrzej Bałaban

Katedra Prawa Ochrony Środowiska - kier. Anna Barczak

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej - kier. Wojciech Staszewski

Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych - kier. Ewa Gajda

Katedra Teorii i Filozofii Prawa - kier. Stanisław Czepita/Zbigniew Kuniewicz

Katedra Tworzenia i Wykładni Prawa - kier. Maciej Zieliński

 

Wydział Teologiczny

 

Kazmierz Dullak – dziekan 2015 nadal, byliZdzisław Kroplewski 2003-2012, 9lat, zmiana ustaw, Henryk Wejman 2012-2015

Henryk Wejman - pro

Grzegorz Chojnacki - pro

 

Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej - kier. Janusz Lemański/Cezary Korzec

Katedra Teologii Dogmatycznej - kier. Janusz Bujak 2018 nadal

Katedra Teologii Fundamentalnej - kier.Edward Sienkiewicz 2008 nadal, 11rok

Katedra Teologii Moralnej i Duchowości - kier. Grzegorz Chojnacki/Henryk Wejman

Katedra Filozofii Chrześcijańskiej - kier. Grzegorz Chojnacki

Katedra Historii Kościoła i Patrologii - kier.

Katedra Teologii Praktycznej - kier. (może) Andrzej Draguła

Katedra Pedagogiki i Katechetyki - kier. Iwona Jazukiewicz 2016 nadal

Katedra Prawa Kanonicznego - kier. (może) Kazimierz Dullak

Katedra Nauk o Rodzinie - kier. (może) Sławomir Bukalski

Katedra Italianistyki - kier.Angelo Rella 2006 nadal, 13rok, zmiana ustaw (członek rady wydziału 2006 nadal

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 

Waldemar Tarczyński - dziekan 2012 nadal, byliLeon Madeyski 1955-1962, 7lat, Eufemiusz Terebucha 1962-1964, Stanisław Schwann 1964-1966,Józef Rutkowski 1966-1971, 5lat,Jerzy Wolszczan 1966-1973, 7lat, Przemysław Małek 1973-1975, Tadeusz Waśniewski 1975-1977, Tadeusz Wierzbicki 1977-1978, Tadeusz Madej 1978-1981, Franciszek Gronowski 1981-1982, Rudolf Falkiewicz 1982-1984, Waldemar Grzywacz 1984-1985, Tadeusz Waśniewski 1985-1987, Lesław Swatler 1987-1990, Antoni Nowakowski 1990-1996, Teresa Lubińska 1996-2002, Edward Urbańczyk 2002-2008, Leon Dorozik 2008-2012

Tomasz Bernat - pro

Małgorzata Łatuszyńska - pro 2012 nadal

Jacek Batóg - pro

 

Instytut Ekonometrii i Statystyki

 

Jacek Batóg - dyr.

 

Katedra Ekonometrii - kier. Józef Hozer

Katedra Statystyki - kier. Iwona Markowicz

Katedra Badań Operacyjnych i Zastosowań Matematyki w Ekonomii - kier. Stefan Grzesiak

 

Instytut Ekonomii

 

Barbara Kryk - dyr.

 

Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych - kier. Halina Nakonieczna-Kisiel

Zakład Handlu Zagranicznego - kier. Renata Knap

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych - kier. Halina Nakonieczna-Kisiel

Katedra Makroekonomii - kier. Danuta Miłaszewicz

Katedra Mikroekonomii - kier. Tomasz Bernat

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw - kier. Iga Rudawska

Zakład Analizy Ekonomiczno-Finansowej - kier. Edward Urbańczyk

Zakład Ekonomiki Ochrony Zdrowia - kier. Iga Rudawska (może) 2010 nadal, 9rok

Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych - kier. Barbara Kryk

 

Instytut Finansów

 

Waldemar Tarczyński - dyr.

 

Katedra Finansów - kier. Teresa Lubińska

Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych - kier. Waldemar Tarczyński

Katedra Zarządzania Finansami - kier. Leon Dorozik

 

Instytut Informatyki w Zarządzaniu

 

Jakub Swacha - dyr.

Ewa Krok - z-ca

 

Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych - kier. Jakub Swacha

Zakład Inżynierii Oprogramowania - kier.

Zakład Systemów Internetowych - kier.

Katedra Metod Komputerowych w Ekonomii Eksperymentalnej - kier. Kesra Nermend

Zakład Metod Badania Preferencji Społecznych - kier. Jacek Cypryjański

Zakład Metod Modelowania i Symulacji Procesów Gospodarczych - kier. Małgorzata Łatuszyńska

Katedra Społeczeństwa Informacyjnego - kier. Agnieszka Szewczyk

Katedra Systemów Wspomagania Decyzji - kier. Zygmunt Drążek

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy - kier. Ryszard Budziński

 

Instytut Rachunkowości

 

Teresa Kiziukiewicz - dyr.

Stanisław Hońko - z-ca

Przemysław Mućko - z-ca

 

Katedra Pomiaru Dokonań i Controllingu - kier. Wanda Skoczylas

Katedra Rachunkowości Finansowej i Zarządczej - kier. Teresa Kiziukiewicz

Katedra Sprawozdawczości Finansowej i Audytu - kier. Kazimiera Winiarska

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków - kier. Jolanta Iwin - Garzyńska

Katedra Teorii Rachunkowości - kier. Waldemar Gos

 

Instytut Zarządzania i Inwestycji

 

Tomasz Wiśniewski - dyr.

 

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw - kier. Katarzyna Kozioł-Nadolna

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem - kier. Joanna Wiśniewska

Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw - kier. Dariusz Zarzecki

 

Instytut Zarządzania i Marketingu

 

Edyta Rudawska - dyr. 2013 nadal

 

Katedra Organizacji i Zarządzania - kier. Katarzyna Gadomska-Lila

Katedra Marketingu - kier. Edyta Rudawska 2013 nadal

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim - kier. Wojciech Jarecki (może 2014 nadal), byli Danuta Kopycińska 1991-?

(może były) Zakład Zarządzania Kapitałem Ludzkim - kier. Wojciech Jarecki 2013-?

 

Wydział Nauk o Ziemi

 

Marek Dutkowski - dziekan

Igor Kavetskyy - pro

Anna Cedro - pro

 

Instytutu Nauk o Morzu

 

Andrzej Osaczuk - dyr. 2018 nadal, byliStanisław Musielak najmniej 1999-2018, 19lat, zmiana ustaw(może także 1990-1996, kadencje niełączne), B. Wiśniewski 1996-1999

 

Zakład Geologii i Paleogeografii - kier.Ryszard Borówka 1995 nadal, 24rok, zmiana ustaw

Zakład Geologii Morza - kier.Ryszard Kotliński 2006 nadal, 13rok, zmiana ustaw

Zakład Geomorfologii Morskiej - kier.Stanisław Musielak 1990 nadal, 29rok, zmiany ustaw

Zakład Paleooceanonologii - kier.Andrzej Witkowski 1997 nadal, 22rok

Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej - kier.Kazimierz Furmańczyk najmniej 1994 nadal, 25rok

(były) Zk. Klimatologii i Meteorologii - kier. A. Cedro

 

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 

Zakład Badań Miast i Regionów - kier.Marek Dutkowski może 2008 nadal, 11rok

Zakład Geografii Społecznej i Organiacji Przestrzeni - kier. Igor Kavetskyy

Zakład Turystyki i Rekreacji - kier.Zbigniew Głąbiński 2010 nadal, 9rok, byli Czesław Koźmiński 2009-2010

Zakład Turystyki - kier. Czesław Koźmiński

 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

 

Juliusz Engelhardt - dziekan

Grażyna Rosa - pro

Małgorzata Porada-Rochoń - pro

Tomasz Norek - pro


Katedra Ekonomii - kier. Jacek Buko

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - kier. Jolanta Zieziula

Zakład Mikroekonomii - kier. Ireneusz Jaźwiński

Zakład Makroekonomii i Historii Ekonomii - kier. Bludnik Izabela

Zakład Polityki Gospodarczej i Ekonomii Społecznej - kier. Wiesław Maziarz

 

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw i Rachunkowości - kier. Juliusz Engelhardt

Zakład Teorii Przedsiębiorstwa - kier. Małgorzata Brojak

Zakład Analiz Biznesowych - kier. Małgorzata Porada-Rochoń

Zakład Rachunkowości i Controllingu - kier. Beata Sadowska

 

Katedra Finansów i Bankowości - kier. Przemysław Pluskota

Zakład Finansów Osobistych i Behawioralnych - kier. Beata Świecka 2014 nadal

Zakład Bankowości i Ubezpieczeń - kier. Anna Bera

Zakład Finansów Przedsiębiorstwa - kier. Aurelia Bielawska

Zakład Finansów Publicznych - kier. Krystyna Brzozowska

 

Katedra Innowacji i Technologii Informacyjnych - kier. Adam Stecyk

Zakład Innowacji - kier. Tomasz Norek

Zakład Technologii Informacyjnych - kier. Piotr Gutowski

 

Katedra Logistyki - kier. Wojciech Drożdż

Zakład Logistyki Energetycznej i Międzynarodowej - kier.

Zakład Logistyki Produkcji i Dystrybucji - kier. Marzena Frankowska

Zakład Zarządzania Infrastrukturą Logistyczną - kier. Izabela Dembińska

 

Katedra Marketingu Usług - kier. Grażyna Rosa

Zakład Komunikacji Marketingowej - kier. Izabela Ostrowska

Zakład Marketingu Internetowego - kier. Leszek Gracz

 

Katedra Metod Ilościowych - kier. Rafał Klóska

 

Katedra Organizacji i Zarządzania - kier. Wojciech Downar

Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem

Zakład Zarządzania Projektami - kier. Joanna Rzempała

Zakład Zarządzania Procesowego - kier. Dariusz Milewski

 

Katedra Prawa Gospodarczego, Transportowego i Ubezpieczeń - kier. Krzysztof Wesołowski 2014 nadal, byli Józef Górski 1946-1948, L. Babiński ?-1961,Władysław Górski (1948 inne kierownictwa) 1961-1987 i 1 poł. `90-1999, około 31lat, zmiana ustaw, Z. Piętniewicz 1987-1 poł. `90, K. Wesołowski 1999-2005,Iwona Szymczak 2005-2014, 9lat, zmiana ustaw

 

Katedra Transportu - kier. Michał Pluciński

Zakład Polityki Transportowej - kier.Elżbieta Załoga (kier. Katedry Sys. Polit. Transp. 2001-?)

Zakład Systemów Transportowych - kier Tomasz Kwarciński

Zakład Transportu Morskiego i Lotniczego - kier. Marta Mańkowska

 

Katedra Turystyki i Gospodarki Przestrzennej - kier. Beata Meyer

Zakład Gospodarki Przestrzennej

Zakład Turystyki i Hotelarstwa - kier. Anna Tokarz - Kocik

 

Wydział Biologii

 

Andrzej Zawal - dziekan 2012 nadal, byli Jan Tomaszewski 1986-1987, Teresa Orecka (1987-1989), Marian Pytasz (1989-1990), Stanisław Musielak (1990-1996), Lucjan Agapow (1996-2000), Wiesław Deptuła (2000-2002), Ryszard Borówka (2002-2008), Agnieszka Popiela (2008-2012)

Małgorzata Puc - pro

Helena Więcław - pro

 

Instytut Badań nad Bioróżnorodnością

 

- dyr. , byli Alina Hłyńczak 1986-1987, Jan Kępczyński 1987-1990,

 

Katedra Biologii Molekularnej i Cytologii - kier. Lidia Skuza 2014 nadal, byliStanisława Rogalska 1997-2014, 17lat, zmiana ustawy

Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego - kier.

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska - kier. Przemysław Śmietana

Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii - kier. Beata Bosicka

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii - kier.Andrzej Zawal 2002 nadal, 17rok , byli Aleksander Rajski 1986, Maria Zalewska 1986-1992,Lech Szlauer 1992-2002, 10lat (w Katedrze pracuje Agnieszka Szlauer-Łukaszewska)

Katedra Zoologii Kręgowców i Antropologii - kier.Dariusz Wysocki 2008 nadal, 11rok, byli Zdzisław Szuba 1992-2000, 8lat, Mirosław Łakomy 2000-2008, 8lat, zmiana ustawy

 

Katedra Biochemii - kier. Jolanta Tarasiuk

Katedra Biotechnologii Roślin - kier.Ewa Kępczyńska przed 1994 nadal, najmniej 25rok (przed 2011 przełożonym E. Kępczyńskiej był Jan Kępczyński, nepotyzm?)

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody - kier.Agnieszka Popiela 2006 nadal, 13rok, byli Tadeusz Głazek, 1986-1997, 11lat, Stefan Friedrich 1997-2006, 9lat, zmiana ustawy

Katedra Fizjologii - kier. Maria Brzeska

Katedra Fizjologii i Inżynierii Genetycznej Roślin - kier.Jan Kępczyński 1987 nadal, 32 rok, zmiany ustaw

Katedra Genetyki Ogólnej i Molekularnej - kier.Bogumiła Skotarczak 1997 nadal, 22rok, byli Andrzej Zieliński 1987-1997, 10lat

Katedra Mikrobiologii + Katedra Immunologii - kier.Wiesław Deptuła ~1988 nadal, 31rok, zmiany ustaw (pracownikiem do 2011 była Beata Tokarz-Deptuła robiąc błyskotliwą karierę od prac. tech. w 1994 do prof. w 2011 pod opieką Wiesława Deptuły, nepotyzm?)

W 2011 nastąpił podział na Katedrę Mikrobiologii - kier. nadal W. Deptuła i Katedrę Immunologii - kier. Beata Tokarz-Deptuła może 2011 nadal

Katedra Hydrobiologii i Zoologii Ogólnej - kier. Robert Czerniawski, byli Józef Domagała

 

Zofia Szczotkowa - kier. Zk. Badań Środowiskowych 1986-?(może 2001, 15lat, zmarła), kier. Katedra Antropologii 1990-do emerytury

Zbigniew Drozdowski - kier. Katedra Antropologii ?-może 2004

Alina Hłyńczak - kier. Katedry 1985-2000, 15lat

Zdzisław Szuba - kier. Katedra Zoologii 1979-1997, 18lat, zmiana ustawy

Wiesława Orowicz - kier. Zk. Fizjologii Zwierząt 2003-może 2013, 10lat (zmarła)

 

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

 

Jerzy Eider - dziekan

Renata Urban - pro

Teresa Zwierko - pro

Katarzyna Kotarska - pro

 

Katedra Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii - kier. Monika Chudecka

Katedra Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej - kier. Oleksander Pryimakov

Katedra Kinezjologii i Sportów Zespołowych - kier. Teresa Zwierko

Katedra Kinezyprofilaktyki - kier. Katarzyna Kotarska

Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego - kier. Danuta Umiastowska

Katedra Profilaktyki i Terapii Zajęciowej - kier. Joanna Kruk

Katedra Promocji Zdrowia - kier. Katarzyna Sygit

Katedra Społecznych Podstaw Kultury Fizycznej - kier. Renata Urban

Katedra Sportów Indywidualnych, Turystyki i Rekreacji - kier. Jerzy Eider

Katedra Teorii i Praktyki Sportu - kier. Siergiej Bojczenko/p.o. Jerzy Eider

Katedra Wychowania Zdrowotnego - kier. Jerzy Eider

 

 

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031