Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
103 posty 138 komentarzy

Poznanie

Marcin Kotasiński - Blog Marcina Kotasińskiego o filozofii, psychologii, naukach ścisłych i duchowości. PoznaniePoznania.pl

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet Gdanski (9)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przewlekła kadencyjność akademików

 

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://poznanie.neon24.pl/post/146149,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1

 

Jerzy Gwizdała – rektor 2016, byli Janusz Sokołowski (1970–1981), 11lat, Robert Głębocki (1981–1982), Bronisław Rudowicz (1982–1984), Karol Taylor (1984–1985), Mirosław Krzysztofiak (1985–1987), Czesław Jackowiak (1987–1990), Zbigniew Grzonka (1990–1996), Marcin Pliński (1996–2002), Andrzej Ceynowa (2002–2008), zmiana ustawy, Bernard Lammek (2008–2016),

Anna Machnikowska - pro 2012 nadal

Piotr Stepnowski - pro

Arnold Kłonczyński - pro

Krzysztof Bielawski - pro

 

Wydział Biologii

 

Włodzimierz Meissner – dziekan, byli Bolesław Augustowski 1968-1969, Jerzy Gluziński 1969-1971, Bogusław Rosa 1971-1975, Karol Bijok 1975-1980, 5 lat, Stefan Strawiński 1980-1981, Marcin Pliński 1981-1987, Juliusz Tokarski 1987-1990, Tadeusz Sywula 1990-1996, Halina Piekarek-Jankowska 1996-2002, Grzegorz Węgrzyn 2002-2008, Dariusz Szlachetko 2008-2016

Joanna Skórko-Glonek - pro

Joanna Jakóbkiewicz-Banecka - pro

Elżbieta Kaczorowska - pro

 

Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej - kier. Ewa Laskowska

Katedra Biologii i Genetyki Medycznej - kier.

Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii - kier. Agnieszka Szalewska-Pałasz

Katedra Biologii Molekularnej - kier. Grzegorz Węgrzyn

Katedra Cytologii i Embriologii Roślin - kier. Jerzy Bohdanowicz

Katedra Ekologii Roślin - kier. Józef Szmeja

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców - kier. Lech Stempniewicz 1993 nadal, 26rok, byli Feliksa Piotrowskiego 1970-?, Stefana Strawiński ?-1990, Czesław Nitecki 1990-1993

Katedra Ewolucji Molekularnej - kier. Marek Ziętara może 2011 nadal, byli Fryderyka Pautscha może 1971-?

Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin - kier. Zbigniew Tukaj 1996 nadal, 23rok, byli Teresa Kentzer 1970-1992, 22lata, Roman Synak 1992-1996

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka - kier. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, byli Juliusz Tokarski 1972-2002, 30lat, Weronika Trojniar 2002-2008, Danuta Lewandowska 2008-?

Katedra Genetyki i Biosystematyki - kier. Tadeusz Namiotko, byli Tadeusza Sywuli 1976-może 1982, Tadeusz Sywula 1982-(1993)-?, co najmniej 11lat

Katedra Mikrobiologii - kier. Tadeusz Kaczorowski

Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody - kier. Dariusz L. Szlachetko

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii - kier. Joanna Izdebska, byli Feliks Piotrowski (1967-1991), 24lata, Ryszard Szadziewski 1991-?

 

 

Wydział Chemii

 

Mariusz Makowski - dziekan 2016 nadal, byli Edmund Kwiatkowski (1970-1972), Gotfryd Kupryszewski (1972-1978), Zbigniew Grzonka (1987-1990). Tadeusz Latowski (1970-1978), 8lat, Zygfryd Smiatacz (1978-1981), Zbigniew Grzonka (1981-1987), Jerzy Błażejowski (1987-1990), Jerzy Błażejowski (1991-1996), Bernard Lammek (1996-2002), Lech Chmurzyński (2002-2008), zmiana ustawy, Andrzej Wiśniewski (2008-2012), Piotr Stepnowski (2012-2016)

Zbigniew Kaczyński - pro

Jolanta Kumirska - pro

Beata Grobelna - pro

 

Katedra Chemii Analitycznej - kier. Tadeusz Ossowski

Katedra Chemii Biomedycznej - kier. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej - kier. Lech Chmurzyński

Katedra Chemii Organicznej - kier. Adam Prahl

Katedra Chemii Fizycznej - kier. Janusz Rak, byli J. Szychliński 1956-1994, 38lat, J. Błażejowski,

Katedra Chemii Teoretycznej - kier. Piotr Skurski 2016 nadal (kier. Zk. Chem. Kwant. 2002 - 2014, 12lat i nadal jako pracownia)

Katedra Analizy Środowiska - kier. Piotr Stepniowski 2006 nadal, 13rok , byli Janusz Szafranek 1976-2006, 30lat

Katedra Biochemii Molekularnej - kier. Krzysztof Rolka

Katedra Biotechnologii Molekularnej - kier. Piotr Skowron może 2013 nadal

Katedra Chemii Bionieorganicznej - kier. Mariusz Makowski

Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska - kier. Bogdan Skwarzec 1996 ndadal, 23rok

Katedra Technologii Środowiska - kier. Adriana Zaleska-Medynska

Zakład Dydaktyki i Popularyzacji Nauki - kier. Marek Kwiatkowski

 

Wydział Ekonomiczny

 

Monika Bąk – dziekan 2016 nadal, byli Bolesław Kasprowicz/Stanisław Darski 1956–1960, Józef Kulikowski 1960–1962, Władysław Nowaczek 1962–1964, Stanisław Ładyka 1964–1965, Tadeusz Łodykowski 1965–1968, Leopold Kuźma 1968–1970, Bronisław Rudowicz 1970–1975, 5lat, Tadeusz Szczepaniak 1975–1978, Zygmunt Krasucki 1978–1981 i 1984–1987, Andrzej Piskozub 1981–1984, Zofia Sawiczewska 1987–1990, Janusz Neider 1990–1996, Jan Burnewicz 1996–2002, Stanisław Szwankowski 2002–2008, Krzysztof Dobrowolski 2008–2016

Tomasz Gutowski - pro

Przemysław Borkowski - pro

Magdalena Markiewicz - pro

 

Instytut Handlu Zagranicznego

 

Ewa Oziewicz - dyr. 2016 nadal, byli Stanisław Ładyka (1970-1973), Zygmunt Dmowski (1973-1978), Tadeusz Szczepaniak (1978-1993), 15lat, Danuta Marciniak-Neider (1993-1999)i (2002-2008), 12lat, kadencje niełącznie, Janusz Neider (1999-2002), Bohdan Jeliński (2008-2016)

Joanna Bednarz - z-ca

Anna Maria Nikodemska-Wołowik - z-ca

Tomasz Czuba - z-ca

 

Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego - kier. Hanna Trader

Zakład Marketingu - kier.Joanna Pietrzak 2005 nadal, 14rok

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych - kier. Ewa Oziewicz 2008 nadal, 11rok, byli Stanisław Ładyka 1970-1972, Antoni Makać 1974-2008, 34lata

Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych - kier. Iwona Sobol 2017 nadal, byliEdmund Pietrzak 1986-2007, 21lat, Danuta Marciniak-Neider 2008-2017, 9lat

Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji - kier. Janusz Neider

 

Instytut Transportu i Handlu Morskiego

 

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek - dyr.

Ernest Czermański - z-ca

Olga Dębicka - z-ca

 

Zakład Handlu Morskiego - kier. Hanna Klimek, byli Jerzy Kujawa 1990-1993 i 1999-2005, 9lat

Zakład Gospodarki Globalnej - kier. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, byli Krzysztof Dobrowolski 2005-2016, 11lat (prodziekan 1990-1996 i 1999-2002, 9lat)

Zakład Gospodarki Elektronicznej - kier. Jacek Winiarski

 

Katedra Ekonomiki Transportu - kier. może Jan Burniewicz

Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych - kier. Andrzej Letkiewicz 2016, byli Jan Majewski ~1970-1993, około 23lat, Krzysztof Szałucki (Dyr. Kolegium Ekonom. U.G 1993 - 2004, 11lat) połowa 1993-2016, 23lata

Katedra Logistyki - kier. Mirosław Chabarek 1995 nadal, 24rok, byli Henryk Woźniak 1993-1996,

Katedra Polityki Transportowej - kier. Ryszard Rolbiecki

Katedra Rynku Transportowego - kier. Olgierd Wyszomirski 1991 nadal, 28rok

 

Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej - kier. Anna Zielińska-Głębocka

Katedra Makroekonomii - kier. Przemysław Kulawczuk 2009 nadal, 10rok, byli Marian Turek 1996-2009, 13lat

Katedra Mikroekonomii - kier. Teresa Kamińska 1999 nadal, 20rok (prodziekan 1981-1984 i 2002-2008, 9lat, 3kadencje)

Katedra Polityki Gospodarczej - kier. Henryk Ćwikliński 1990 nadal, 29rok

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej - kier. Andrzej Stępniak

 

Jan Burnewicz - prodziekan 1994-1997 i 1997-2001, 7lat

 

Wydział Filologiczny

 

Maciej Michalski - dziekan, byli Bolesław Maroszek 1970-1972, Bogusław Cygler 1972-75, Stanisław Mikos 1975-78, Stanisław Gierszewski 1978-81, Wacław Odyniec 1981-84, Edmund Kotarski 1984-90, Jan Data 1990-96, Jan Iluk 1996-2002, Marian Szczodrowski 2002-2005, Józef Arno Włodarski 2005-2008, Andrzej Ceynowa 2008-2016

Ewelina Gutowska-Kozielska - pro

Paweł Sitkiewicz - pro

Tomasz Swoboda - pro

 

Instytut Badań nad Kulturą

 

Mirosław Przylipiak - dyr.

Aleksandra Wierucka - z-ca

 

Katedra Kulturoznawstwa - kier. Grzegorz Piotorowski 2016 nadal, byli Michał Błażejewski 2006-2012, Marek Adamiec 2012-2016

Katedra Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej - kier. Krzysztof Kornacki

 

Michał Błażejewski - kier. Zk. Wiedzy o Mediach i Kult. Współ.2002 – 2005, Zk. Nauk o Kult 2005 – 2011, Katedry Kulturoznawstwa 2006 – 2012, 3+6+6lat, bo równocześnie kier. w 2 zakładach

 

Instytut Skandynawistyki

 

Maria Sibińska - dyr. 2013 nadal, byli Zenon Ciesielski 1983-1990, 7lat, Jan Szymański (1981-1983, 1990-1993, kadencje niełączne), Andrzej Kubka (1993-1996), Hieronim Chojnacki (1996-2013) był także w 2016, 17lat

Hieronim Chojnacki - z-ca

Dymel-Trzebiatowska - z-ca

 

3 pracownie, brak zakładów i katedr

 

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

 

Mirosława Modrzewska - dyr., byli Kazimierz Sroka 1973-?, Marek Wilczyński (info 2016)

Magdalena Wawrzyniak-Śliwska - z-ca

Tomasz Wiśniewski - z-ca

Wioleta Karwacka - z-ca

 

Katedra Amerykanistyki - kier. Arkadiusz Misztal

Katedra Kultur i Literatur Anglojęzycznych - kier. Jean Ward, byli David Malcolm (info 2016)

Katedra Translatoryki - kier. Olga Kubińska, byli Artur Blaim (kier. Zk. Lit. Ang. UMCS 1993-2014, 21lat, dyr. instyt. ang. UMCS 1980-1981 i 1991-2000, 10lat i kadencje niełączne), Wojciech Kubiński może 2000- najmniej 2016, najmniej 16lat (obecnie osoba z tym samym nazwiskiem jest kierownikiem, nepotyzm?)

Katedra Językoznawstwa - kier. Danuta Stanulewicz

Katedra Sztuk Scenicznych - kier. Mirosława Modrzewska, byli Jerzy Limon, Marta Nowicka (info 2016)

 

Instytut Filologii Germańskiej

 

Mirosław Ossowski - dyr., byli Stefan Zabłocki 1990-1991, Jan Watrak 1991-1993, Tomasz Czarnecki, Marian Szczodrowski 1994-1996, Marek Jaroszewski 1996-2002, Andrzej Kątny 2002-2012, 10lat, zmiana ustawy, Danuta Olszewska 2012-2016

Dariusz Pakalski - z-ca

Ewa Andrzejewska - z-ca

 

Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu - kier. Andrzej Kątny 1996 nadal, 22lata

Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej - kier. Marion Brandt, byli Marian Ossowski

 

Marian Szczodrowski kier. (były) Zk. Teorii Komunikacij Obcoj. 1995-2010, 15lat

Marek Jaroszewski - z-ca dyr. 1075-1978 i 1981, kad. niełączne, kier. 2 nazw Zk. 1996-2002 i 2002-2008

 

Instytut Filologii Polskiej

 

Edward Jakiel - dyr. 2016 nadal, byli Bolesław Oleksowicz, Ewa Graczyk 2008-2012

Aneta Lewińska - z-ca

Małgorzata Jarmułowicz - z-ca

Anna Reglińska-Jemioł - z-ca

 

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców - kier. Aneta Lewińska

Katedra Języka Polskiego - kier. Izabela Kępka, byli Małgorzata Milewska-Stawiany

Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej - kier. Justyna Pomierska

Katedra Polonistyki Stosowanej - kier. Grażyna Tomaszewska

Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk - kier.Małgorzata Jarmułowicz, byli Jan Ciechowicz

Katedra Historii Literatury - kier. Radosław Grześkowiak, byli Edward Jakel 2012-2016

Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej - kier. Maciej Michalski 2012 nadal

 

Instytut Filologii Romańskiej

 

Joanna Jereczek-Lipińska - dyr.Piotr Mrozowicki 1996-? (kier. Michał Mrozowicki, nepotyzm?)

Ewa Wierzbowska - z-ca

 

Katedra Literatur Romańskich - kier. Michał Mrozowicki 2005-może 2011 i 2016 nadal, kadencje niełączne, byli Tomasz Swoboda może 2011 (może do 2016)

Katedra Językoznawstwa i Dydaktyki - kier. Joanna Jereczek-Lipińska 2006 nadal, 13rok, byli Jana Kortasa 2005-2006

 

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich

 

Diana Oboleńska - dyr., byli Monika Rzeczycka

Aleksandra Klimkiewicz - z-ca

Katarzyna Wądołowska-Lesner - z-ca

 

Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka - kier. Żanna Sładkiewicz, byli Franciszek Apanowicz

Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej - kier. Monika Rzeczycka, byli Irena Fijałkowska-Janiak

Katedra Językoznawstwa i Translatoryki - kier. Alicja Pstyga

 

Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki

 

Hanna Biaduń-Grabarek - dyr., byli Józef Grabarek 2009-?

Józef Grabarek - z-ca (dyr. Hanna Grabarek, nepotyzm?)

Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk - z-ca

 

Katedra Językoznawstwa Diachronicznego i Synchronicznego - kier. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk

Katedra Języków Fachowych i Przekładoznawstwa - kier. Hadrian Lankiewicz

 

Katedra Filologii Klasycznej - kier. Anna Marchewka, byli Stefana Zabłockiego 1984-, Zofia Głombiowska

(były 1994-?) Zakładu Hellenistyki i Kultury Greckiego Wschodu - kier. Krzysztof Głombiowski (nepotyzm?)

(były 1994-?) Zakładu Latynistyki i Literatury Porównawczej - kier. Zofia Głombiowska (nepotyzm?)

Katedra Logopedii - kier. Stanisław Milewski 2016 nadal, byli Bronisław Rocławski 1984-1994, 10lat, Stanisław Milewski 1994-1995, Edward Łuczyński 1995-(2009-może 2016)-?, najmniej 14lat, może 21lat

Katedra Slawistyki - kier. Dušan-Vladislav Paždjerski, byli Leszek Moszyński 1975-(1996)-?, najmniej 21lat, Halina Wątróbska

 

Wydział Historyczny

 

Wiesław Długokęcki - dziekan, byli Zbigniew Opacki 2008-

Anna Paner - pro

Barbara Klassa - pro

Tarzycjusz Buliński - pro

 

Instytut Historii

 

Arkadiusz Janicki - dyr., byli Roman Wapiński 18lat, Genowefa Kurpis, Bogusław Cygler, Marian Mroczko, Zbigniew Opacki, Tadeusz Stegner, Anna Paner

Michał Kosznicki - z-ca

 

Zakład Historii Starożytnej - kier. Ireneusz Milewski, byli J. Iluk

Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza - kier. Wiesław Długokęcki 1999 nadal, 20rok, byli Jan Powierski 1997-1999

Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii - kier. Marek Smoliński, byli Błażej Śliwiński

Zakład Historii Nowożytnej - kier. Edmund Kizik

Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX wieku - kier. Krzysztof Lewalski, byli Józef Borzyszkowski

Zakład Historii Najnowszej Polski - kier. Eugeniusz Koko

Zakład Historii Najnowszej Powszechnej - kier. Anna Mazurkiewicz, byli Mieczysław Nurek

Zakład Historii Myśli i Kultury Politycznej - kier. Tadeusz Stegner

Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii - kier. Krzysztof M. Kowalski

Zakład Archiwistyki - kier. Marek Stażewski

Zakład Dydaktyki Historii - kier. Michał Kosznicki, byli Anna Paner

 

Instytut Archeologii i Etnologii

 

Witold Świętosławski - dyr. 2012 nadal, byli Lech Czerniak (2003 jako zakład) 2008-może 2012, łacznie 9lat

Wojciech Bęben - z-ca

 

Zakład Epoki Kamienia - kier. Marcin Wąs 2012 nadal, byli Lech Czerniak (info 2008)

Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej - kier. Nicholas Sekunda najmniej 2008 nadal, 11rok

Zakład Archeologii Europy Barbarzyńskiej - kier. Henryk Machajewski najmniej 2008 nadal, 11rok

Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności - kier. Witold Świętosławski najmniej 2008 nadal, 11rok

Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej - kier. Wojciech Bęben 2009 nadal, 10rok

 

Instytut Historii Sztuki

 

Małgorzata Omilanowska - dyr. 2008-2012 i 2016 nadal, kadencje niełączne, byli Edmunda Kotarski 1989-2000, 11lat, Waldemar Deluga 2000, Konstanty Kalinowski 2001-2003, Andrzej Woziński 2003-2008, zmiana ustawy, Tomasz Torbus 2012-2016

Anna Sobecka - z-ca

 

Zakład Teorii Sztuki - kier. Tomasz Torbus

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej - kier. Mirosław Kruk

Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej - kier. Małgorzata Omilanowska

Zakład Historii Sztuki Nowożytnej - kier. Marcin Kaleciński 2012 nadal

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 

Piotr Bojarski - dziekan

Wiesław Laskowski - pro

Barbara Wolnik - pro

Aleksander Kubicki - pro

 

Instytut Matematyki

 

Tomasz Szarek - dyr., byli J.Lipiński 1970-1972, K.Gęba 1972-1978, 1980-?, najmniej 7lat, L.Górniewicz 1978-1980, Andrzej Szczepański 2002-2008 i 2012-2016, 10lat, 3 kadencje i niełącznie

Danuta Jaruszewska-Walczak - z-ca

Zbigniew Szafraniec - z-ca

 

Zakład Topologii Geometrycznej i Teorii Węzłów - kier. Witold Rosicki

Zakład Analizy Matematycznej - kier. Antoni Augustynowicz

Zakład Funkcji Rzeczywistych - kier. Tomasz Natkaniec, byli Satnisław Lipinski 1970-1991, 21lat

Zakład Matematyki Stosowanej i Probabilistyki - kier. Tomasz Szarek

Zakład Metod Numerycznych i Równań Różniczkowych - kier. Henryk Leszczyński

Zakład Teorii Mnogości - kier. Andrzej Nowik

Zakład Topologii - kier. Zbigniew Szafraniec

Zakład Algebry - kier. Grzegorz Gromadzki

Zakład Geometrii - kier. Andrzej Szczepański

Zakład Dydaktyki Matematyki - kier. Tomasz Człapiński

(były) Zk. Równań Różniczkowych - Marian Kwapisz kier 1970-1984, 1987-1988, 1996-?, ponad 15lat

 

Instytut Informatyki

 

Tomasz Dzido - dyr.

Andrzej Borzyszkowski - z-ca

Jakub Neumann - z-ca

 

Zakład Optymalizacji Kombinatorycznej - kier. Paweł Żyliński

Zakład Języków Formalnych - kier. Andrzej Szepietowski

Zakład Sztucznej Inteligencji - kier. Christoph Schwarzweller

 

Instytut Fizyki Doświadczalnej

 

Stanisław Pogorzelski - dyr.

Joanna Gondek - z-ca

 

Zakład Akustyki i Fizyki Jądrowej - kier. Stanisław Pogorzelski

Zakład Fizyki Atomowej - kier. Andrzej Kowalski

Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej - kier. Marek Grinberg

Zakład Spektroskopii Molekularnej - kier. Piotr Bojarski

Zakład Fizyki Stosowanej - kier. Jerzy Kwela

Zakład Fotofizyki Molekularnej i Dydaktyki Fizyki - kier. może Marek Józefowicz

 

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki

 

Marek Żukowski - dyr.

Wiesław Miklaszewski - z-ca

Danuta Makowiec - z-ca 1999-2002 i 2005-2008, kadencje niełączne

 

Zakład Spektroskopii Atomowo-Molekularnej i Astrofizyki - kier. Marek Krośnicki

Zakład Metod Matematycznych Fizyki - kier. Danuta Makowiec, byli Robert Alicki

Zakład Optyki i Informacji Kwantowej - kier. Michał Horodecki

 

Wydział Nauk Społecznych

 

Tadeusz Dmochowski - dziekan

Małgorzata Lipowska - pro

Jacek Taraszkiewicz - pro

Anna Kalinowska-Żeleźnik - pro

 

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

 

Dorota Rancew-Sikora - dyr., byli Cezary Obracht-Prondzyński 2005-2012

Natasza Szutta - z-ca

Wojciech E. Zieliński - z-ca

acek Wojsław - Z-ca

 

Zakład Estetyki i Filozofii Kultury - kier. Piotr Przybysz

Zakład Etyki i Filozofii Społecznej - kier. Wojciech Żełaniec 2008 nadal, 11rok

Zakład Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej - kier. Sabina Kruszyńska 2005 nadal, 14rok

Zakład Logiki, Filozofii Nauki i Epistemologii - kier. Rafał Urbaniak

Zakład Metafizyki, Filozofii Religii i Filozofii Współczesnej - kier. Stanisław Judycki (w KUL kier. Katedry Teorii Poznania 2002-2010, 8lat, zmiana ustawy)

 

Zakład Teorii Socjologicznej i Metodologii Badań Społecznych - kier. Michał Kaczmarczyk

Zakład Socjologii Życia Codziennego - kier. Radosław Kossakowski

Zakład Socjologii Stosowanej - kier. Piotr Czekanowski

Zakład Antropologii Społecznej - kier. Cezary Obracht-Prondzyński

Zakład Socjologii Spraw Publicznych i Gospodarki - kier. Janusz Erenc

 

Zakład Komunikacji Społecznej i Kulturowej - kier. Dariusz Sikorski

Zakład Teorii, Historii i Języka Mediów - kier. Jolanta Maćkiewicz

Zakład Antropologii Obrazu - kier. Zbigniew Treppa

Zakład Dziennikarstwa i Mediów - kier. Józef Majewski

 

Instytut Pedagogiki

 

Romuald Grzybowski - dyr. 2008-2012 i nadal (brak info. o przerwie), 11rok, byli Lech Mokrzecki (1981-1990), 9lat, Jan Żebrowski (1990-1996), Tomasz Szkudlarek (1996-2002), Maria Mendel 2002-2008, zmiana ustawy, Romuald Grzybowski (2008-2012)

Alicja Komorowska – Zielony - z-ca

Paweł Śpica - z-ca

Justyna Siemionow - z-ca

 

Zakład Pedagogiki Specjalnej - kier. Amadeusz Krause

Zakład Pedagogiki Społecznej - kier. Maria Mendel

Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji - kier. Robert Opora

Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania - kier. Romuald Grzybowski

Zakład Dydaktyki i Andragogiki - kier. Alicja Jurgiel-Aleksander

Zakład Teorii Wychowania i Pedagogiki Opiekuńczej - kier. Lucyna Kopciewicz

Zakład Pedagogiki Ogólnej - kier. Maria Szczepska-Pustkowska

Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych - kier. Tomasz Szkudlarek

Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą - kier. Dorota Klus-Stańska

 

Instytut Politologii

 

Andrzej Gąsiorowski - dyr.

Jarosław Nocoń - z-ca

Beata Słobodzian - z-ca

Jarosław Och - z-ca

 

Zakład Teorii Polityki - kier. Jarosław Nocoń

Zakład Polityki Publicznej i Społecznej - kier. Andrzej Gąsiorowski

Zakład Systemów Politycznych - kier. Andrzej Kubka

Zakład Stosunków Międzynarodowych - kier. Tadeusz Dmochowski

Zakład Historii Najnowszej i Myśli Politycznej - kier. Jacek Tebinka

Zakład Stosunków Międzynarodowych i Studiów Strategicznych - kier. Jakub Potulski

Zakład Nauki o Bezpieczeństwie - kier. Piotr Niwiński

Zakład Europeistyki i Nauki o Cywilizacji - kier. Grzegorz Piwnicki

 

Instytut Psychologii

 

Mariola Bidzan - dyr.

Henryk Olszewski - z-ca

Dorota Godlewska-Werner - z-ca

 

Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii - kier. Mariola Bidzan

Zakład Psychologii i Psychopatologii Rozwoju - kier. Henryk Olszewski

Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji - kier. Anna Zawadzka

Zakład Psychologii Ogólnej - kier. Krzysztof Jodzio

Zakład Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju - kier. Małgorzata Lipowska

Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej - kier. Beata Pastwa-Wojciechowska

Zakład Psychometrii i Statystyki - kier. Roman Konarski

Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia - kier. Maria Kaźmierczak

Zakład Psychologii Społecznej - kier. Hanna Brycz

Zakład Psychologii Sportu - kier. Franciszek Makurat

 

Wydział Oceanografii i Geografii

 

Waldemar Surosz - dziekan, byli Karol Bijok

Wojciech Tylmann

Ewa Szymczak

Joanna Fac-Beneda

 

Instytut Oceanografii

 

Mariusz Sapota - dyr. byli Leonard Bohdziewicz może 1973-1981, 8lat Krystyna Wiktor 1981-1990, 8lat, Krzysztof Korzeniewski 1990-1996, Anna Szaniawska 1996-2002, Adam Krężel 2002-najmniej 2007

Dorota Burska - z-ca

Agnieszka Kubowicz-Grajewska - z-ca

 

Zakład Biologii i Ekologii Morza - kier. Waldemar Surosz, byli Krystyna Wiktorowa, Marcin Piliński (2006)

Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich - kier. Maciej Wołowicz co najmniej 2006 nadal, 13rok

Zakład Biotechnologii Morskiej - kier. Hanna Mazur-Marzec

Zakład Badań Planktonu Morskiego - kier. Maria Iwona Żmijewska (była w 2006 jest nadal lub ponownie, co najmniej kadencje niełączne) , byli Stella Mudrak-Cegiołka

Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich - kier. Urszula Janas, byli Anna Szaniwaska (2006)

Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego - kier. Jerzy Bolałek co najmniej 2006 nadal, 13rok

Zakład Geologii Morza - kier. Małgorzata Witak, byli Leonard Bohdziewicz, Halina Piekarek-Jankowska (co najmniej 1991-także w 2006, może więcej niż 15lat)

Zakład Oceanografii Fizycznej - kier. Adam Krężel pierwsze lata 2000 nadal, ponad 10lat, byli Leonard Bohdziewicz

 

Instytut Geografii

 

Mirosław Miętus - dyr.

Mirosława Malinowska - z-ca

Grażyna Chaberek-Karwacka - z-ca

 

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej - kier. Iwona Sagan

Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego - kier. Tadeusz Palmowski 2002 nadal, 17rok, byli Jana Moniaka ?-1966, Jerzego Zaleskieg 1966-1994, 28lat, Marek Dutkowski 1997-2002

Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska - kier. Mariusz Kistowski, byli Henryk Rachocki wieloletni,

Katedra Meteorologii i Klimatologii - kier. Mirosław Miętus

Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu - kier. Stanisław Fedorowicz

Katedra Hydrologii - kier. Roman Cieśliński 2012 nadal, byli Jan Drwal 1983-2012, 29lat

Katedra Limnologii - kier. Dariusz Borowiak, byli Władysław Lange 1993-2005, 12lat, Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska 2005-2016, 11lat

Katedra Gospodarki Przestrzennej - kier. Zdzisław Kordel 2016 nadal, byli Jerzy Trapp 1980-2001, 21lat, Mirosław Miętus 2001-?

 

Wydział Prawa i Administracji

 

Jakub Stelina - dziekan 2012 nadal, byli Stanisław Matysik 1970-1974, Donald Steyer 1974-1978, Tomasz Langer (1978 - 1981), Andrzej Sylwestrzak (1981 - 1984), Jan Grajewski (1984 - 1990), Andrzej Pułło (1990 - 1996), Andrzej Szmyt (1996 - 2002), Michał Płachta (2002 - 2004), Jarosław Warylewski (2004 - 2012), 8 lat i zmiana ustawy

Oktawian Nawrot - pro

Wojciech Zalewski - pro

Piotr Uziębło - pro

 

Katedra Historii Prawa - kier. Tadeusz Maciejewski

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego - kier. Mariusz Bogusz

Katedra Postępowania Cywilnego - kier. Anna Machnikowska

Katedra Prawa Administracyjnego - kier. Tomasz Bąkowski

Katedra Prawa Cywilnego - kier. Ewa Bagińska

Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej - kier. Tomasz Koncewicz

Katedra Prawa Finansowego - kier. Jolanta Gliniecka

 

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska - kier. Andrzej Powałowski

Zakład Prawa Ochrony Środowiska - kier. Janina Ciechanowicz-McLean

Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego - kier. Anna Dobaczewska

 

Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego - kier. Joanna Kruczalak-Jankowska

Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii - kier. Jarosław Warylewski 2001 nadal, 18rok, byli M. Cieślaka 1974-może 1992, 18lat, Krystyna de Walden-Gałuszko 1992-1995, Mirosław Surkont 1995-2001

Zakład Kryminologii - kier. Wojciech Zalewski

 

Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki - kier. Krzysztof Woźniewski 2014 nadal, byli Marian Cieślak ?-1990/1992, Jan Grajewski 1990-2002, 2004-2009, 17lat, zmiana ustawy, kadencje niełączne, Michał Płachta 2002-2004, Wojciech Cieślak 2009-2014

Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego - kier. Sławomir Steinborn 2014 nadal

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych - kier. Andrzej Szmyt

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego - kier. Adam Wiśniewski

Katedra Prawa Morskiego - kier. Dorota Pyć

Katedra Prawa Pracy - kier. Jakub Stelina

Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa - kier. Jerzy Zajadło

Zakład Prawa Rzymskiego - kier. Jacek Wiewiorowski 2016 nadal

Zakład Praw Człowieka i Etyki Prawniczej - kier. Sebastian Sykuna

Zakład Informatyki Prawniczej - kier. Grzegorz Wierczyński

 

Wydział Zarządzania

 

Mirosław Szreder - dziekan

Krzysztof Najman - pro

Paweł Antonowicz - pro

Angelika Kędzierska-Szczepaniak - pro

 

Katedra Rachunkowości - kier. Jerzy Gierusz

Zakład Rachunkowości Finansowej - kier. Arleta Szadziewska

Zakład Rachunkowości Zarządczej - kier. Przemysław Lech

 

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw - kier. Paweł Antonowicz

Zakład Ekonomiki Małej Firmy

Zakład Rozwoju Przedsiębiorstw

Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem

 

Instytut Organizacji i Zarządzania

 

Halina Czubasiewicz - dyr.

Piotr Wróbel - z-ca

 

Zakład Strategii Zarządzania - kier. Jacek Rybicki

Zakład Systemów Zarządzania - kier. Piotr Grajewski

Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi - kier. Jarosław Waśniewski

Zakład Zarządzania Personelem - kier. Halina Czubasiewicz

Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem - kier. Piotr Walentynowicz

 

Katedra Ekonometrii - kier. Paweł Miłobędzki 2005 nadal, 14rok, byli Jarosław Kozubski 1972-1975, Teodor Kulawczuk 1975-2005, 30lat

Katedra Inwestycji i Nieruchomości - kier. Krzysztof Szczepaniak

Zakład Inwestycji

Zakład Nieruchomości

 

Katedra Marketingu - kier. Robert Bęben

Zakładu Marketingu Usług - kier. Sylwia Badowska

Zakład Strategii Marketingowych

 

Katedra Bankowości i Finansów - kier. Jerzy Gwizdała

Katedra Statystyki - kier. Mirosław Szreder

Katedra Informatyki Ekonomicznej - kier. Stanisław Wrycza

Katedra Finansów Przedsiębiorstw - kier. Magdalena Jerzemowska

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31