Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
103 posty 138 komentarzy

Poznanie

Marcin Kotasiński - Blog Marcina Kotasińskiego o filozofii, psychologii, naukach ścisłych i duchowości. PoznaniePoznania.pl

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet MK Toruń (7)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ciąg dalszy dowodów łamania prawa.

 

 

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://poznanie.neon24.pl/post/146149,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1

 

Andrzej Tretyn - rektor, byli Witold Łukaszewicz 1965-1975, 10lat, Jan Kopcewicz 1982-1984, 1987-1990 i 1999-2005, 11lat, 4kadencje i niełączne, Andrzej Jamiołkowski 1993-1999 i 2005-2008, 9lat, 3 kadencje i niełączne

Andrzej Sokala - pro

Jacek Kubica - pro

Danuta Dziawgo - pro

Beata Przyborowska - pro

Wojciech Wysota - pro

Grażyna Odrowąż-Sypniewska - pro

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 

Werner Ulrich - dziekan, byli Wojciech Donderski 1985-1993, 8lat (dyr. Instytutu 1993-2003, 10lat, członek senatu 1985-1993, 8lat)

Maria Stankiewicz - pro

Adriana Szmidt-Jaworska - pro

Edmund Kartanas - pro

 

Katedra Biologii Komórkowej i Molekularnej - kier. Dariusz Jan Smoliński, byli Alicja Górska-Brylass 1973-2004, 31lat, Elżbieta Bednarska-Kozakiwicz 2004-2018, 14lat

Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii - kier. Andrzej Tretyn 2011 nadal, byli Marian Michniewicz 1953-1991, 38lat, Jan Kopcewicz 1991-2011, 20lat

Katedra Ekologii i Biogeografii - kier. Krzysztof Szpila

Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu - kier. Agnieszka Piernik, byli Andrzej Nienartowicz (wieloletni kier. pracowni)

 

Zakład Antropologii - kier. Tomasz Kozłowski 2014 nadal, byli Franciszek Wokroj 1952-1961, 9lat, Wanda Stęślicka-Mydlarska 1962-1971, 9lat, Guido Kriesel 1971-?

Zakład Biochemii - kier. Katarzyna Roszek, byli Lechowi Działoszyńskiemu 1956-1969, 13lat, Piotr Masłowski 1969-1992, 23lata, Jadwiga Gniot-Szulżycka 1992-2006, 14lat, Michał Komoszyński 2006-2013, Anna Jakubowska 2013-?

Zakład Biofizyki - kier. Maria Stankiewicz

Zakład Biologii Medycznej - kier. Anna Brożyna

Zakład Fizjologii Zwierząt - kier. Justyna Rogalska 2017 nadal, byli Leszek Janiszewski 1966-1996, 30lat, Zofia Bargiel 1996-2000, Michał Caputa 2000-2017, 17lat

Zakład Genetyki - kier. Anna Goc

Zakład Hydrobiologii - kier. Tomasz Kakareko

Zakład Immunologii - kier. Wiesław Kozak

Zakład Mikrobiologii - kier. Katarzyna Hrynkiewicz , byli Edmunda Strzelczyka 1956-?, Hanna Dahm 2000-2018, 18lat i zmiana ustawy

Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii - kier. Maciej Walczak 2010 nadal, 9rok, byli Wojciecha Donderskiego 1987-2010, 23lata

Zakład Zoologii Bezkręgowców - kier. Elżbieta Żbikowska 2010 nadal, 9rok, byli Izabella Mikulska 1960-1977, 17lat,Sabina Wąsowska 1978-1984, Arnold Drozdowski 1985-1995, 10lat, Lech Jacuński 1995-2010, 15lat

Zakład Zoologii Kręgowców - kier. Michał S. Wojciechowski

 

Wydział Chemii

 

Edward Szłyk - dziekan, byli A. Swinarski 1969-1979, 10lat, Marek Zaidlewicz, Józef Ceynowa, Jerzy Łukaszewicz 2005-?

Iwona Łakomska - pro

Jacek Ścianowski - pro

Urszula Kiełkowska - pro

 

Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej - kier. Edward Szłyk

Katedry Chemii Biomateriałów i Kosmetyków - kier. Alina Sionkowska

Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów - kier. Wojciech Kujawski, Anna Narębska ?-1997, Józef Ceynowa 1997-2009, 12lat, Romuald Wódzki 2009–2017

Katedra Chemii i Fotochemii Polimerów - kier. Halina Kaczmarek

Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy - kier. Gerhard Rychlicki (info. z 2007-9)

Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej - kier. Piotr Piszczek

Katedra Chemii Organicznej - kier. Jacek Ścianowski 2016 nadal, byli Witold Zacharewicz (1946 – 1974), 28lat, Lucjan Borowiecki (1974 – 1991), 17lat, Marek Zaidlewicz (1991 – 2009), 18lat, Mirosław Wełniak (2009 – 2016)

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki - kier. Bogusław Buszewski

Katedra Technologii Chemicznej - kier. Urszula Kiełkowska, byli Ernest Pischinger 1946-?, Henryk Koneczny, Mieczysław Trypuć

 

Zakład Chemii Kwantowej - kier. Urszula Kiełkowska

Zakład Chemicznych Procesów Proekologicznych - kier. Roman Buczkowski

Zakład Krystalochemii i Biokrystalografii - kier. Andrzej Wojtczak

Zakład Spektroskopii Atomowej - kier. Marek Polasik

 

Wydział Farmaceutyczny

 

Stefan Kruszewski - dziekan

Ewa Żekanowska - pro

Michał Marszałł - pro

Eugenia Gospodarek-Komkowska - pro

 

Katedra Biochemii Klinicznej - kier. Marek Foksiński

Zakład Biochemii Klinicznej - kier. Marek Foksiński

Zakład Enzymologii - kier. Karol Białkowski

 

Katedra Biofizyki - kier. Bronisław Grzegorzewski

Zakład Biofizyki - kier. Bronisław Grzegorzewski

Zakład Fizyki Medycznej - kier. Stefan Kruszewski

 

Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej - kier. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - kier.

Zakład Ewaluacji Biomarkerów - kier.

 

Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej - kier. Barbara Bojko

Zakład Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej - kier. Barbara Bojko

 

Katedra Immunologii - kier. Jacek Michałkiewicz

Zakład Immunologii - kier. Jacek Michałkiewicz

 

Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej - kier. Barbara Zegarska

Zakład Kosmetologii - kier. Barbara Zegarska

 

Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej - kier. Dorota Olszewska-Słonina

Zakład Patobiochemii i Chemii Klinicznej - kier. Dorota Olszewska-Słonina

 

Katedra Patofizjologii - kier. Danuta Rość

Zakład Patofizjologii - kier. Danuta Rość

Zakład Zaburzeń Hemostazy - kier. Ewa Żekanowska

 

Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej - kier. Katarzyna Buszko

Zakład Modelowania Matematycznego w Naukach Biomedycznych - kier.

Zakład Teorii Układów Biomedycznych - kier.

 

Katedra Technologii Postaci Leku - kier. Jerzy Krysiński

Zakład Technologii Postaci Leku - kier. Jerzy Krysiński

 

Katedra i Zakład Biofarmacji - kier. Adam Buciński 2006 nadal, 13rok

Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej - kier. Tomasz Załuski

Katedra i Zakład Bromatologii - kier. Grzegorz Bazylak

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej - kier. Piotr Cysewski 1999 nadal, 20rok

Katedra i Zakład Chemii Leków - kier. Michał Marszałł

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej - kier. Stanisław Sobiak 2014 nadal, byli Jan Pawlaczyk 2002-2007, Elżbieta Budzisz 2007-2014

Katedra i Zakład Chemii Organicznej - kier. Bożena Modzelewska-Banachiewicz

Katedra i Zakład Farmakognozji - kier. Daniel Załuski

Katedra i Zakład Mikrobiologii - kier. Eugenia Gospodarek-Komkowska

Katedra i Zakład Propedeutyki Medycyny - kier. Aleksander Deptuła

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych - kier. Konrad Misiura,

Katedra i Zakład Toksykologii - kier. Marcin Koba

Zakład Genotoksykologii - kier.

 

Wydział Filologiczny

 

Przemysław Nehring - dziekan

Dariusz Pniewski - pro

Adam Kola - pro

Leszek Żyliński - prodziekan 1999-2002 i 2005-2008, kadencje niełączne, członek senatu 2002-2005 i 2008-2012, kadencje niełączne

 

Instytut Języka Polskiego

 

Adam Dobaczewski - dyr., byli Maciej Grochowski 1992-1994 i 1999-2014, 17lat, kadencje niełączne

Andrzej Moroz - z-ca 2003 nadal, 16rok

 

Zakład Historii Języka Polskiego - Kier. Joanna Kulwicka-Kamińska 2015 nadal, byli Maria Szupryczyńska 2004-2007

Zakład Teorii Języka - Kier. Maciej Grochowski 1978-(1999 zmiana nazwy zakładu)-2018, 40lat

Zakład Współczesnego Języka Polskiego - Kier. Małgorzata Gębka-Wolak może 2010 nadal, 9rok, byli Krystyna Kallas 1991-2010, 19lat

 

Instytut Literatury Polskiej

 

Wacław Lewandowski - dyr.

Rafał Moczkodan - z-ca

 

Zakład Literatury Staropolskiej - Kier. Krzysztof Obremski

Zakład Literatury Oświecenia - Kier. Danuta Künstler-Langner

Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu - Kier. Grażyna Halkiewicz-Sojak

Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego - Kier. Hanna Ratuszna

Zakład Polskiej Literatury Współczesnej - Kier. Wacław Lewandowski

Zakład Teorii Literatury - Kier. Anna Skubaczewska-Pniewska

Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej - Kier. Paweł Tański

Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich - Kier. Mirosław Strzyżewski

 

Katedra Filologii Angielskiej - kier. Mirosława Buchholtz 2007 nadal, 12rok

Zakład Literatury Anglojęzycznej - kier. Mirosława Buchholtz

Zakład Kultury Anglojęzycznej - kier. Edyta Lorek-Jezińska

Zakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego - kier. Ariadna Strugielska

Zakład Języka Angielskiego - kier. Waldemar Skrzypczak

 

Katedra Bałkanistyki - kier. Anna Cychnerska

 

Katedra Filologii Germańskiej - kier. Małgorzata Klentak-Zabłocka, byli Eugeniusz Klin 1969-1979, 10lat, Karol Sauerland 1979-2003 (kila lat przerwy dla Weronika Jaworska w `80), mniej niż 24lata, Włodzimierz Zientara 2004-2010, zmiana ustawy, Małgorzata Klentak-Zabłocka 2011

Zakład Germanistyki Interkulturowej - Kier. Maria Gierlak 2010 nadal, 9 rok

Zakład Literatury i Kultury Dawnej - Kier. Włodzimierz Zientara 2003 nadal, 16rok

Zakład Literatury i Kultury XIX i XX wieku - Kier. Leszek Żyliński 2003 nadal, 16rok

Zakład Językoznawstwa - Kier. Lech Zieliński 2013 nadal

 

Katedra Filologii Klasycznej - kier. Barbara Bibik

 

Katedra Filologii Romańskiej - kier. Piotr Sadkowski , byli Witold Stefański 1992-?(2013 zmarł), może 21lat

Zakład Języków Romańskich - kier. Grażyna Vetulani

 

Katedra Filologii Słowiańskiej - kier. Michał Głuszkowski

Katedra Kulturoznawstwa - kier. Violetta Wróblewska

Zakład Dramatu i Teatru - Kier. Artur Duda

Zakład Filmu i Kultury Audiowizualnej - kier. Piotr Skrzypczak

Zakład Antropologii Kultury - kier. Piotr Grochowski

Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej - kier. Violetta Wróblewska

 

Katedra Italianistyki - kier Cezary Bronowski 2004 nadal, 15rok

 

Zakład Japonistyki - kier. Krzysztofa Stefańskiego 1998 nadal, 21rok

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 

Włodzimierz Jaskólski - dziekan, byli W. Woźnicki 1973-1981, 8lat, Leon Jeśmanowicz 1981-1993, 12lat, Józef Kwiatkowski 1993-1996, Franciszek Ropłoch 1996-2002, J. Szudy 2002-2008, zmiana ustawy, Stanisław Chwirot 2008- może 2011

Winicjusz Drozdowski - pro

Jacek Jurkowski - pro

Anna Bartkiewicz - pro

 

Centrum Astronomii

 

Michał Hanasz - dyr., byli Stanisław Gorgolewski 1976-1978, Aleksander Wolszczan 1997-2000

Krzysztof Katarzyński - z-ca

 

Katedra Astronomii i Astrofizyki - kier. Andrzej Niedzielski, byli Władysław Dziewulski/Wilhelmina Iwanowska (`50-1974)

Katedra Radioastronomii - kier. Andrzej Marecki, byli Stanisław Gorgolewski 1958-1992, 34lat, Andrzej Kus 1992-?

 

Instytut Fizyki

 

Ireneusz Grabowski - dyr. 2014 nadal, byliR.S. Ingarden 1969-1978, 9lat, R. Bauer 1978-1981, Lutosław Wolniewicz 1981-1984, J.S. Kwiatkowski 1984, Józef Szudy 1984-2002, 18lat, Stanisław Chwirot 2002-2007, Włodzimierz Jaskólski 2007-2014

Piotr Masłowski - z-ca

 

Zakład Biofizyki i Fizyki Medycznej - kier. Aleksander Balter co najmniej 2004 nadal, 15rok,byli J.Kwiatkowski 1986-?

Zakład Dydaktyki Fizyki - kier. Grzegorz Karwasz co najmniej 2004 nadal, 15rok, byli S.Łęgowski 1983-?

Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej - kier. Roman Ciuryło, byliJ. Szudy 1982-co najmniej 2004, 22lata

Zakład Fizyki Matematycznej - kier. Dariusz Chruściński, byli S.Pruski 1986-1991, Andrzej Jamiołkowski 1991- co najmniej 2004, 13lat

Zakład Fizyki Stosowanej - kier. Alicja Chruścińska

Zakład Mechaniki Kwantowej - kier. Michał Zieliński 2016 nadal, byli W.Wóźnicki 1986-1995, 9lat, Jarosław Zaręba co najmniej 2004

Zakład Optoelektroniki - kier. Andrzej Wojtowicz co najmniej 2004 nadal, 15rok, byli A.Bączyński 1991-?

Katedra Automatyki i Systemów Pomiarowych - kier. Marek Zieliński 2004 nadal, 15 rok

Katedra Informatyki Stosowanej - Rafał Adamczak 2014 nadal, byli Wodzisław Duch 1988- może 2014, 26lata

 

Wydział Humanistyczny

 

Radosław Sojak - dziekan

Anita Pacholik-Żuromska - pro

Krzysztof Pietrowicz - pro

Adrian Wójcik - pro

 

Instytut Filozofii

 

Krzysztof Abriszewski - dyr.

Michał Wróblewski - z-ca

Piotr Domeracki - z-ca

 

Zakład Antropologii Filozoficznej - Kier. Jarosław Rolewski

Zakład Estetyki - Kier. Kinga Kaśkiewicz

Zakład Etyki - Kier. Marcin T. Zdrenka

Zakład Filozofii Polityki - Kier. Marek N. Jakubowski

Zakład Filozofii Współczesnej - Kier. Andrzej Szahaj

Zakład Historii Filozofii - Kier. Jolanta Żelazna

Zakład Kognitywistyki i Epistemologii - Kier. Urszula Żegleń

Zakład Filozofii Nauki - Kier. Ewa Bińczyk

 

Instytut Socjologii

 

Tomasz Szlendak - dyr. 2010 nadal, 9rok, byli W. Wincławski 1978-1995, 17lat, R. Borowicz 1995-1997, A. Zybertowiczowi 1997-2006, 9lat

Łukasz Afeltowicz - z-ca

Krzysztof Wasielewski - z-ca

 

Zakład Badań Kultury - kier. Krzysztof Olechnicki 2010 nadal, 9rok, byli J.Mucha 1995-?, Tomasz Szlendak 2004-2010, zmiana ustawy

Zakład Interesów Grupowych - kier. Krzysztof Pietrowicz 2015 nadal, byli Andrzej Zybertowicz 2004-2015, 11lat i zmiana ustawy

Zakład Polityki Społecznej - kier. K.Piątek (prodziekan 2002-2008, zmiana ustaw) 1997 nadal, 22rok

Zakład Socjologii Nauki - kier. Dominik Antonowicz, byli Piotr Hübner

Zakład Socjologii Obszarów Rustykalnych - kier. Wojciech Knieć może 2014 nadal, byli Andrzej Kaleta 1995-2014, 19lat

Zakład Socjologii Edukacji i Młodzieży - kier. Krystyna Szafraniec (może 2008 nadal, 11rok)

Zakład Badania Jakości Życia - kier. Arkadiusz Karwacki 2015 nadal

 

Katedra Logikii - kier. Andrzej Pietruszczak 2005 nadal, 14rok , byli Czeżowski 1945-1960, 15lat,T. Szczurkiewicz 1960-1966,Leon Gumański 1966-1991, 25lat, Jerzy Perzanowski 1992-2003, 11lat

Zakład Logiki Filozoficznej - kier. Andrzej Pietruszczak 2012 nadal

Zakład Semiotyki Logicznej - kier. Marek Nasieniewski 2012 nadal

 

Katedra Psychologii - kier. Maria Lewicka

Zakład Etologii i Psychologii Porównawczej - kier. Maciej Trojan

Zakład Psychologii Klinicznej - kier. Sławomir Czachowski

Zakład Psychologii Poznawczej - kier. Tytus Sosnowski

Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej - kier. Maria Lewicka

 

Wydział Lekarski


 

Katarzyna Pawlak-Osińska - dziekan

Michał Szpinda - pro

Alina Woźniak - pro

Marek Koziński - pro


 

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii - kier. Katarzyna Wawrzyniak

Katedra Biologii i Biochemii Medycznej - kier. Alina Woźniak

Zakład Biochemii Medycznej - kier. Karolina Szewczyk-Golec

Zakład Biologii Medycznej - kier. Celestyna Mila-Kierzenkowska

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska - kier. Piotr Kamiński 2003 nadal, 16rok


 

Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii - kier. Arkadiusz Jawień

Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej - kier. Marek Jackowski

Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej - kier. Maciej Słupski

Katedra Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej - kier. Henryk Witmanowski

Katedra Chorób Oczu - kier. Grażyna Malukiewicz

Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii - kier. Małgorzata Pawłowska

Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii - kier. Rafał Czajkowski

Katedra Endokrynologii i Diabetologii - kier. Roman Junik

Katedra Farmakologii i Terapii - kier. Michał Wiciński

Zakład Farmakologii i Terapii - kier. Michał Wiciński


 

Katedra Fizjologii - kier. Małgorzata Tafil-Klawe

Zakład Fizjologii Człowieka - kier. Małgorzata Tafil-Klawe

Zakład Neuroimmunologii - kier. Dariusz Soszyński


 

Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych - kier. Jacek Kubica

Katedra Medycyny Sądowej - kier. Tomasz Grzybowski

Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej - kier. Tomasz Grzybowski

Zakład Medycyny Sądowej - kier. Elżbieta Bloch-Bogusławska


 

Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych - kier. Jacek Manitius

Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - kier. Henryk Kaźmierczak 2004 nadal, 15rok,byli Aleksander Radzimiński 1954-?, Jan Szymański

Zakład Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi - kier. Katarzyna Pawlak-Osińska


 

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii - kier. Mariusz Wysocki

Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej - kier. Jan Styczyński


 

Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej - kier. Marek Grabiec

Zakład Profilaktyki Nowotworów Żeńskich Narządów Płciowych - kier. Marek Szymański


 

Katedra Psychiatrii - kier. Aleksander Araszkiewicz

Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej - kier. Zbigniew Włodarczyk

Katedra Urologii - kier. Tomasz Drewa

Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek - kier. Marta Pokrywczyńska

Zakład Inżynierii Tkankowej - kier. Anna Bajek


 

Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych - kier. Zbigniew Bartuzi

Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów - kier. Janusz Kowalewski

Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii - kier. Roman Makarewicz

Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii - kier. Aneta Krogulska

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej - kier. Michał Szpinda

Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej - kier. Olga Haus 1997 nadal, 22rok

Katedra i Zakład Genetyki Molekularnej Komórki - kier. Rafał Butowt

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii - kier. Alina Grzanka

Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego - kier. Krzysztof Buczkowski

Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej - kier. Dariusz Grzanka 2017 nadal, byli Romana Danielewskiego 1947-1958, Jan Domaniewski 1958-2002, 44lata, Renata Sujkowska 2002-2007,Andrzej Marszałek 2007-2017, 10lat

Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - kier. Zbigniew Serafin

Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego - kier. Anna Szaflarska-Popławska

Zakład Genoterapii - kier. Piotr Kopiński

Zakład Lingwistyki Stosowanej - kier. Janina Wiertlewska

Zakład Podstaw Medycyny Klinicznej - kier. Marek Koziński

Zakład Symulacji Medycznych - kier. Julita Soczywko

 

Wydział Matematyki i Informatyki

 

Sławomir Rybicki - dziekan

Krzysztof Frączek - pro

Stanisław Kasjan - pro

Danuta Rozpłoch-Nowakowska - pro

 

Katedra Algebry i Geometrii - kier. Andrzej Skowroński

Katedra Nieliniowej Analizy Matematycznej i Topologii - kier. Wojciech Kryszewski

Katedra Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych - kier. Mariusz Lemańczyk

Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej - kier. Adam Jakubowski

Zakład Analizy Funkcjonalnej - kier. Oleksandr Gomilko

Zakład Baz Danych - kier. Piotr Wiśniewski

Zakład Kombinatoryki i Obliczeń Symbolicznych - kier. Daniel Simson

Zakład Lingwistyki Matematycznej i Teorii Współbieżności - kier.

Zakład Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej - kier.

Zakład Metodyki Nauczania Matematyki - kier.

Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych - kier.

Zakład Równań Różniczkowych - kier. Sławomir Rybicki

Zakład Statystyki Matematycznej i Analizy Danych - kier. Aleksander Zaigrajew

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 

Jerzy Boehlke - dziekan, byli Jerzy Liczkowski 1968-?

Aldona Glińska-Neweś - pro

Maciej Zastempowski - pro

Ryszard Lorenczewski - pro

 

Katedra Doskonałości Biznesowej - kier. Robert Karaszewski

Katedra Ekonometrii i Statystyki - kier. Jerzy Witold Wiśniewski

Katedra Ekonomii - kier. Jerzy Boehlke

Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy - kier. Zenon Wiśniewski 2001 nadal, 18rok, byli Janusz Meller 1992-2001, 9lat

Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych - kier. Grażyna Wolska, byli Wojciech Kosiedowski

Katedra Inwestycji i Nieruchomości - kier. Włodzimierz Karaszewski

Katedra Logistyki - kier. Rafał Haffer

Katedra Rachunkowości Finansowej - kier. Sławomir Sojak

Katedra Rachunkowości Zarządczej - kier. Marlena Ciechan-Kujawa

Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu - kier. Aldona Glińska-Neweś

Katedra Zarządzania Finansami - kier. Leszek Dziawgo

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem - kier. Maciej Zastempowski 2013 nadal, byliStanisław Sudoł 1968-1999, 31lat, Mirosław Haffer (obok Rafała Haffer, nepotyzm?) 1999-2013, 14lat

Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii - kier. Witold Orzeszko

 

Wydział Nauk Historycznych

 

Stanisław Roszak - dziekan 2016 nadal, byli Janusz Małłek 1993-1999, Andrzej Radzimiński 1999-2002, Waldemar Rezmer 2002-2008, zmiana ustawy, Jacek Gzella 2008-2016

Waldemar Chorążyczewski - pro

Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska - pro

Jacek Rakoczy - pro

 

Instytut Archeologii

 

Wojciech Chudziak - dyr. 2009 nadal, 10rok, byli Jadwiga Chudzikowa 1984-2005, 21lat, Andrzej Nowakowski 2005-2009

Daniel Makowiecki - z-ca

 

Zakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia

Zakład Młodszej Epoki Kamienia - kier. Stanisław Kukawka co najmniej 2003 nadal, 16rok

Zakład Epoki Brązu i Żelaza - kier. Jacek Gackowski, byli Jadwiga Chudzikowa 2003-2005, Mariusz Mielczarek 2005-?

Zakład Archeologii Antycznej - kier. Wojciech Chudziak, byli Mariusz Mielczarek 1995-?

Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza - kier. Wojciech Chudziak co najmniej 2008 nadal, 11rok

Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności - kier. Dariusz Poliński co najmniej 2008 nadal, 11rok, byli Jerzy Olczak 1985-1999, 14lat, Wojciech Chudziak 1999-2008, 9lat i zmiana ustawy

Zakład Archeologii Architektury - kier. Marcin Wiewióra 2009 nadal 10rok, byli Jadwiga Chudzikowa 1983-2009, 26lat

Zakład Archeologii Podwodnej - kier. Andrzej Pydyn, byli Gerard Wilke 1985-1987, Andrzej Kola 1990-2010, 20lat

(były) Zakład Prehistorii - kier.Krystyna Przewoźna Armon 1985-1998, 13lat, Stanisław Kukawka 1998-2003

(byli) Zakład Hist. Uzbrojenia - kier. Andrzej Nowakowski 1991-2009, 18lat

 

Instytut Historii i Archiwistyki

 

Waldemar Rozynkowski - dyr.

Krzysztof Kopiński - z-ca

Maciej Krotofil - z-ca

 

ZAKŁAD ARCHIWISTYKI - kier. Waldemar Chorążyczewski

ZAKŁAD DYDAKTYKI HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - kier. Stanisław Roszak

ZAKŁAD HISTORII EUROPY WSCHODNIEJ - kier. Tomasz Kempa

ZAKŁAD HISTORII GOSPODARCZEJ - kier. Krzysztof Mikulski

ZAKŁAD HISTORII KRAJÓW BAŁTYCKICH - kier. Andrzej Radzimiński

ZAKŁAD HISTORII KRAJÓW NIEMIECKICH - kier. Jacek Wijaczka

ZAKŁAD HISTORII NAUKI - kier. Wiesław Sieradzan

ZAKŁAD HISTORII NOWOŻYTNEJ - kier. Jarosław Dumanowski

ZAKŁAD HISTORII STAROŻYTNEJ - kier. Danuta Musiał

ZAKŁAD HISTORII ŚREDNIOWIECZA - kier. Roman Czaja

ZAKŁAD HISTORII WOJSKOWEJ - kier. Waldemar Rezmer

ZAKŁAD HISTORII XIX WIEKU - kier. Magdalena Niedzielska

ZAKŁAD HISTORII XX WIEKU - kier. Jarosław Kłaczkow

ZAKŁAD METODOLOGII HISTORII I WIEDZY O KULTURZE - kier. Kazimierz Maliszewski

ZAKŁAD NAUK POMOCNICZYCH HISTORII - kier. Jan Wroniszewski

ZAKŁAD ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ I INFORMACJI ARCHIWALNEJ - kier. Wanda Krystyna Roman

ZAKŁAD ŹRÓDŁOZNAWSTWA I EDYTORSTWA - kier. Janusz Tandecki

 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

 

Ewa Głowacka - dyr.

Mariusz Jarocki - z-ca

 

Zakład Bibliotekarstwa, Czytelnictwa i Biblioterapii - kier.

Zakład Książki Dawnej i Współczesnej - kier. Iwona Imańska

Zakład Wiedzy o Prasie - kier. Wanda A. Ciszewska

Zakład Informacji Naukowej - kier. Ewa Głowacka

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej - kier. Anna Nadolska-Styczyńska

Katedra Historii Sztuki i Kultury - kier. Ryszard Mączyński 2006 nadal, 13rok, byli Zygmunta Waźbińskiego 1997-2004, 7lat, Tadeusz J. Żuchowski 2004-2006

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej - kier. Anna Błażejewska, byli Maria Poksińska

Zakład Historii Sztuki Nowożytnej - kier. Ryszard Mączyńsk

Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej - kier. Irena Dżurkowa-Kossowska

Zakład Historii Kultury - kier. Albert Boesten-Stengel

Zakład Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji - kier. Jan Wiktor Sienkiewicz

 

Wydział Nauk o Ziemi

 

Marek Kejna - dziekan 2016 nadal, byli Rajmund Galon (1969–1975), 6lat, Władysław Niewiarowski (1975–1987), 12lat, zmiana ustawy, Zygmunt Churski (1987–1997), 10lat, zmiana ustawy, Jan Falkowski (1997–2002), Leon Andrzejewski (2003–2010), 7lat i zmiana ustawy, Zbigniew Podgórski (2011–2012), Wojciech Wysota 2012-2016

Arkadiusz Krawiec - pro

Marcin Świtoniak - pro

 

Katedra Geologii i Hydrogeologii - kier. Arkadiusz Krawiec , byli A. Wilczyński 1961-1988, 27lat, Andrzej Sadurski 1993-b.długo

Katedra Geomatyki i Kartografii - kier. Zenon Kozieł 2000-2002 i 2006 nadal, 15rok, kadencje niełączne, byli Andrzej Ciołkosz 2003-2006

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu - kier. Piotr Weckwerth, byli R. Galon 1946-1976, 30lat, W. Niewiarowski 1976-1994, 18lat, Leon Andrzejewski 1994-b.długo

Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu - kier. Michał Jankowski 2014 nadal, byli Aleksy Byczkowski 1958-1963, Zbigniew Prusinkiewicz 1963-1994, 31lat, Renata Bednarek 1994-2014, 20lat

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu - kier. Roman Rudnicki 2011 nadal, byli Michał Jankowski 1969-1980, 11lat, J. Namysłowski 1980-1981, J. Szczepanowski 1981-1988, 7lat, J.Falkowski 1990-2010, 20lat

Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej - kier. W. Marszelewski 2009 nadal, 10rok, byli K. Łomniewski 1957-1969, 12lat, Wł. Mrózek 1969-1981, 12lat, Z.Churski 1981-1996, 15lat, M.Grześ 1996-2009, 13lat

Katedra Meteorologii i Klimatologii - kier. Rajmund Przybylak 2000 nadal, 19rok, byli Rajmund Galon 1958-1969, 11lat, Ludmiła Roszko 1969-1977, 8lat, Gabriel Wójcik 1978-2000, 22lata

Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego - kier. Elżbieta Grzelak-Kostulska może 2013 nadal

 

Wydział Nauk Pedagogicznych

 

Piotr Petrykowski - dziekan 2012 nadal, Kazimierz Sośnicki (1945 – 1960), 15lat, Ludwik Bandura (1960 – 1965), 5lat,Feliks Korniszewski (1965 – 1969), Bolesław Pleśniarski 1969 – 1978, 9lat, Stanisław Kawula 1978 – 1983, 5lat,Jerzy Danielewicz 1984 – 1987, Zdzisław Dąbrowski 1987 – 1990, Roman Schulz 1991 – 1995, Aleksander Nalaskowski 1996 – 2012, 16lat i zmiana ustaw

Czesław Kustra - pro

Dorota Siemieniecka - pro

Agnieszka Wałęga - pro

 

Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji - kier. Bronisław Siemieniecki

Katedra Edukacji Dziecka - kier. Aleksander Nalaskowski 2017 nadal

Katedra Historii Myśli Pedagogicznej - kier. Władysława Szulakiewicz

Katedra Metodologii Badań Pedagogicznych - kier. Krzysztof Rubacha (kierownik od założenia)

Katedra Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji - kier. Czesław Kustra

Katedra Pedagogiki Szkolnej - kier. Hanna Solarczyk-Szwec

Katedra Pracy Socjalnej - kier. Piotr Krakowiak, byli Tomasz Biernat 2012-?

Katedra Psychologii - kier.

Katedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej - kier.Maria Urlińska 2010 nadal, 9rok, Stanisław Kawula (1976-1983), 7lat, Andrzej Olubiński (1983-1999), 16lat,Aleksander Nalaskowski (1999-2000), Ewa Przybylska (2000-2003), Piotr Petrykowski (2004-2007), Ryszard Borowicz (2007-2010)

Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością - kier. Beata Borowska-Beszta 2017 nadal

Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji - kier. Ditta Baczała

Katedra Teorii Wychowania - kier.Piotr Petrykowski 2015 nadal

Katedra Logopedii - kier. Jacek Błeszyński 2018 nadal

 

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 

Zbigniew Karpus - dziekan, byli Roman Bäcker 2009-2016

Bartłomiej Michalak - pro

Beata Stachowiak - pro

Patryk Tomaszewski - pro

 

Centrum Studiów Europejskich im. J. Monneta - kier. Leszek Kuk

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego - kier. Michał Klimecki

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej - kier. Marek Jeziński

Katedra Europeistyki - kier. Arkadiusz Czwołek

Katedra Europy Wschodniej - kier. Zbigniew Karpus

Katedra Hermeneutyki Polityki - kier. Jacek Bartyzel

Katedra Historii Dyplomacji - kier. Elżbieta Alabrudzińska

Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych - kier. Ralph Schattkowsky

Katedra Konfliktów Politycznych - kier. Wojciech Polak

Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych - kier. Jacek Knopek

Katedra Myśli Politycznej - kier. Grzegorz Radomski

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego - kier. Justyna Maliszewska-Nienartowicz

Katedra Systemu Politycznego RP - kier. Joanna Marszałek-Kawa

Katedra Teorii Kultury i Religii - kier. Marek Szulakiewicz

Katedra Teorii Polityki - Roman Bäcker

 

Wydział Prawa i Administracji

 

Zbigniew Witkowski - dziekan 1999 – 2005 i 2016-2020, 9rok, kadencje niełączne, byli Aleksander Kunicki 1965-1967, Jan Krajewski 1967-1969, Wacław Szyszkowski 1969-1972, Czesław Jackowiak (1972-76), Jan Głuchowski (1976-78), Andrzej Marek 1978-1981, Jan Łopuski (1981-82), Mirosław Nesterowicz (1982-85), Eligiusz Drgas (1986-87), Marian Filar (1987-90), Ryszard Łaszewski 1990-1996, Grzegorz Goździewicz 1996-1999, Andrzej Sokala 2005 – 2012

Bożena Gronowska - pro

Piotr Rączka - pro

Jacek Wantoch-Rekowski - pro

 

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego - kier. , byli Wiktor Kornatowski 1965-1974, 9lat, Janusz Justyński 1976-2014, 38lat i zmiana ustawy

Katedra Historii Prawa i Ustrojów Państwowych - kier. Zbigniew Naworski 2011 nadal, byli Wojciech Hejnosz 1958-1967, 9lat,Stanisław Salomonowicz 1967-?, Henryk Olszewski ?-1975, Ryszard Łaszewski 1975-2011 z przerwą, 28lat i zmiana ustawy x3, M. Kallas 1995-2003, 8lat

Katedra Postępowania Karnego - kier. Arkadiusz Lach 2012 nadal, byli Wiesław Daszkiewicz 1961-1979, 18lat, Andrzej Bulsiewicz 1979-2004, 25lat, Andrzej Marek 2004-2011, zmiana ustawy

Zakład Kryminalistyki - kier. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz , byli Mariusz Kulicki 1969-2001, 32lata, Andrzej Bulsiewicz 2001-2004, Marian Filar 2004-2009, zmiana ustawy, Józef Wójcikiewicz 2009-2012

 

Katedra Praw Człowieka - kier. Bożena Gronowska 2013 nadal, byli Tadeusz Jasudowicz 1990-2013, 23lata

Zakład Prawa Administracyjnego - kier. Piotr Rączka, byli Wacław Dawidowicz ?-1971,Eugeniusz Ochendowski (dyr. instyt. 1972-1984, 12lat) 1971- do emerytury, Małgorzata Jaśkowska, Ewa Kustra ?-2011, Agnieszka Skóra 2011-2014

Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego - kier. Mirosław Bączyk 1998 nadal, 21rok, byli Stanisław Matysik 1958-1969, 11lat, Zygmunt Nowakowski 1970-1991, 21lat, Leopold Stecki 1992-1998

Zakład Postępowania Cywilnego - kier. Monika Wałachowska, byli Stanisław Matysik 1961-1964, Jan Krajewski 1964-1978, 14lat,Jan Łopuski 1981-1986, Kazimierz Lubiński 1987-2017, 30lat

Zakład Prawa Handlowego - kier. Konrad Zacharzewski, byli Jan Winiarz 1972-1981, 9lat, Andrzej Rembeliński 1982-1987, Zbigniew Kwaśniewski 1990-?

Zakład Prawa Morskiego - kier.

 

Katedra Prawa Europejskiego - kier.Jan Galster 2004 nadal, 15rok

Katedra Prawa Finansów Publicznych - kier. Bogumił Brzeziński , byli Zbigniew Jaśkiewicz 1961-1970, 9lat, Eligiusz drgas 1970-1991, 21lat,J. Głuchowski 1991-?

Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego - kier. Jacek Wantoch-Rekowski, byli Andrzejowi Borodo 1996-?

 

Katedra Prawa Karnego - kier. Violetta Konarska-Wrzosek 9rok, byli Jerzy Śliwowski 1956-1969, 13lat, Wiesław Daszkiewicz 1969-1979, 10lat, Andrzej Marek 1979-2010, 31lat

Katedra Prawa Konstytucyjnego - kier. Zbigniew Witkowski 1992-2000 i 2003 nadal, 24rok, niełączne (3x dziekan, 9lat), byli Kazimierz Biskupski 1962-1967, Wacław Szyszkowski 1967-1974, 7lat, Edmund Mizerski 1974-1992, 18lat

Katedra Prawa Międzynarodowego - kier. , byli Tadeusz Wasilewski 2003 nadal, 16rok, byli Janusz Gilas 1973-2003, 30lat,

Katedra Prawa Ochrony Środowiska - kier. Bartosza Rakoczego 2007 nadal, 12rok , byli Ryszard Paczuski 1993-1997

Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego - kier. Henryk Nowicki 2017, byli W. Szwajdler, Marek Kalinowski

 

Katedra Prawa Pracy - kier. Jan Piątkowski 2017 nadal, byli Czesław Jackowiak ?-1976,Krzysztof Kolasiński 1976-2003, 27lat, Grzegorz Góździewicz 2003-2017, 14lat

Katedra Prawa Rzymskiego i Kanonicznego - kier. Andrzej Sokala , byli Witold Warkałło 1958-1962, Kazimierz Kolańczyk 1964-1971, 7lat, Władysławowi Bojarskiemu 1972-2000, 28lat, Wiesław Mossakowski 2001-?

Katedra Prawa Ubezpieczeniowego - kier. Eugeniusz Kowalewski 2012 nadal

Zakład Prawa Medycznego - kier. Małgorzata Świderska 2011 nadal, byli Stanisław Matysik 1958-1969, 11lat, Zygmunt Nowakowski 1970, Leopold Stecki 1971-1992, 21lat, Mirosław Nesterowicz, Eugeniusz Kowalewski

 

Katedra Teorii Prawa i Państwa - kier. Aleksandra Kustra-Rogatka , byli Kazimierz Biskupski 1958-1961, Kornatowski (ponownie) 1961-1965, Wiesław Lang 1965-1998, 33lata, Lech Morawski 1998-2015, 17lat, Tadeusz Wasilewski 2016-2017

 

Wydział Sztuk Pięknych

 

Elżbieta Basiul - dziekan 2012 nadal, byli Piotr Klugowski

Alicja Majewska - pro

Mirosław Wachowiak - pro

 

INSTYTUT ARTYSTYCZNY

 

Andrzej Kałucki - dyr., byli Stanisław Borysowski 1970-1975, Zygmunt Kotlarczyk (1975-81), Stefan Kościelecki (1981-84), Romuald Drzewiecki (1984-87), Bogdan Przybyliński ( 1987-89), Janusz Kaczmarski (1989-92), Romuald Drzewiecki (1992-96), Lech Wolski (1996- 2002), Leszek Kiljański (2002-2006), Jędrzej Gołaś (2006-2008), Marek Szary 2008-?

Anna Kola - z-ca

 

ZAKŁAD GRAFIKI - kier. Marek Zajko 2015 nadal, byli Jerzy Hoppen 1946 – 1961, Edmund Piotrowicz 1962 – 1980, 18lat, Ryszard Krzywka 1980 – 1981, Bogdan Przybyliński 1981 – 1989, 8lat, Józef Słobosz 1989 – 2004, 15lat, Leszek Kiljański od 2004 – 2014, 10lat

ZAKŁAD MALARSTWA - kier. Piotr Klugowski, byli Jan Pręgowski

ZAKŁAD PLASTYKI INTERMEDIALNEJ - kier. Krzysztof Białowicz

ZAKŁAD EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - kier. Marcin Jaworski 2016 nadal, byli Janusz Bogucki 1966-1972, Stefan Kościelecki 1972-1995, 22lata (rok przerwy), Wiesław Smużny 1995-2000, Wiesław Limont 2000-2016, 16lat

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO - kier. Nikodem Pręgowski, byli Witold Michorzewski 2012-2015

ZAKŁAD RYSUNKU - kier. Elżbieta Jabłońska, byli Józef Kotlarczyk 1985-?, Krzysztof Cander ?-1998

ZAKŁAD RZEŹBY- kier. Andrzej Borcz, byli Barbara Bieniulis Strynkiewicz 1975-1982, 7lat, Zofia Dąbrowska 1995-1997, Maciej Szańkowski 1996-?

 

INSTYTUT ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA

 

Robert Rogal - dyr. , byli Elżbieta Basiul 2007-2012

Joanna Kucharzewska - z-ca

 

ZAKŁAD HISTORII SZTUKI NOWOCZESNEJ - kier. Jerzy Malinowski, byli Jadwiga Puciata-Pawłowska 1969-1973,

ZAKŁAD HISTORII SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ I NOWOŻYTNEJ - kier. Monika Jakubek-Raczkowska 2015 nadal, byli Gwido Chmarzyński (1959-1969), 10lat, Jadwiga Puciata-Pawłowska (1969-1973), Marian Kutzner (1973-1981), 8lat, Jerzy Z. Łoziński (1981-1987), Szczęsny Skibiński (1987-1990), Zygmunt Kruszelnicki (1990-1994), Józef Poklewski (1995-2007), 12lat, Elżbieta Pilecka (2007-2015)

ZAKŁAD KONSERWATORSTWA - kier. Janusz Krawczyk 2002 nadal, 17rok, byli Kazimierz Malinowski może 1961-?, Jerzy Frycz może 1977-?, Marian Arszyński, Jan Tajchman

ZAKŁAD MUZEALNICTWA - kier. Tomasz F. De Rosset 2006 nadal, 13rok, byli Jerzy Remer 1946-1960, Kazimierz Malinowski 1962-1977, 15lat, Zygmunt Waźbiński 1977-1997, 20lat, Michał Woźniak 1997-2006, 9lat,

ZAKŁAD KONSERWACJI MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ - kier. Jacek Stachera, byli L. Torwirt 1960-?, Jerzy Wolski 1966-1974, 8lat, Zofia Wolniewicz 1975-1979, Maria Roznerska 1979-2001, 22lata, Bogumiła J.Rouba 2001-2014, 13lat i zmiana ustawy

ZAKŁAD KONSERWACJI I RESTAURACJI SZTUKI NOWOCZESNEJ - kier. Dariusz Markowski 2008 nadal, 11rok

ZAKŁAD TECHNOLOGII I TECHNIK MALARSKICH - kier. Jarosław Rogóż, byli Zbigniew Brochwicz 1969-może 1992, 23lata, Józef Flik 1992-co najmniej 1999, co najmniej 7 lat

ZAKŁAD KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO - kier. Michał Träger

ZAKŁAD KONSERWACJI ELEMENTÓW I DETALI ARCHITEKTONICZNYCH - kier. Piotr Niemcewicz

ZAKŁAD KONSERWACJI PAPIERU I SKÓRY - kier. Elżbieta Jabłońska, byli Alicja Strzelczyk może 1965-2002, 37lat

 

Wydział Teologiczny

 

Dariusz Kotecki - dziekan 2012 nadal, byli Jerzy Bagrowicz 2000, Jan Perszon

Krzysztof Krzemiński - pro

Piotr Roszak - pro

 

Katedra Biblistyki - kier. Dariusz Kotecki

Katedra Historii Kościoła i Patrologii - kier. Dariusz Zagórski 2011 nadal

Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej - kier. Jan Perszon

Katedra Teologii Moralnej i Duchowości - kier. Zbigniew Wanat

Katedra Teologii Praktycznej - kier. Krzysztof Konecki

Katedra Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego - kier. Wojciech Cichosz

Zakład Filozofii Chrześcijańskiej - kier. Tomasz Dutkiewicz

 

Wydział Nauk o Zdrowiu – nie sprawdzony

 

Kornelia Kędziora-Kornatowska - dziekan

Alina Borkowska - pro

Jacek Klawe - pro

Maria Kłopocka - pro

KOMENTARZE

 • @autor
  Benedyktyńska praca - ale czy potrzebna. Prawo łamane jest powszechnie i jest to oczywista oczywistość. Jeśli łamanie prawa wg określonego schematu przebiega od dziesięcioleci, to można powiedzieć , że weszło do polskiego porządku prawnego jako utrwalony zwyczaj (nikt tego nie ruszy).
  Natomiast niekoniecznie ma Pan rację , jeśli chodzi o utożsamianie kierowników z organami uczelni - nie każda osoba pełniąca funkcję kierowniczą jest organem , czyli jak rozumiem 'osobą' zdolną do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu uczelni.
 • @Mariusz G. 08:34:47
  Zacytowane w części 1 ustawy wyjaśniają czym są organy i jednostki organizacyjne, w konstytucji mamy zapis o równości wszystkich wobec prawa.
 • @Marcin Kotasiński 13:12:53
  Czytałem, co prawda, nieco pobieżnie, ale wg mnie z cytowanych ustaw wynika, że organami jednoosobowymi są dziekan i rektor. W prawie nie używa się słowa tylko w takim ujęciu jakie Pan sugeruje. Jest ono po prosu zbyteczne, gdyż jeśli katalog jest otwarty, to używa się np. słów "w szczególności" , "m.in". Jeżeli tego nie ma , to tak , jakby było "tylko". Interpretacja tekstów prawnych nie jest jakąś specjalną sztuką, ale wymaga znajomości przynajmniej paru podstawowych zasad.
 • @Mariusz G. 13:53:19
  W jednym z zapisów słowo "dziekan" utożsamione zostaje z kierownikiem w ogóle, wszystkie ustawy oparte są na obowiązującej definicji organu jednoosobowego. Zasadniczo dane te mają uświadomić Czytelnikom, że zajmowanie stanowisk zbyt długo pozwala na utrwalanie układów, które wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie polskiej nauki w ogóle.
 • @Marcin Kotasiński 15:51:47
  Tylko, że jeśli chce Pan coś innym uświadamiać, to musi Pan dbać o wiarygodność, a temu nie sprzyja wynajdowanie naruszeń prawa, tam , gdzie ich nie ma. Zerknąłem do ustawy i jestem pewien, że katedra nie jest podstawową jednostką organizacyjną, a więc jej kierownik nie jest "kierownikiem" w tym znaczeniu co dziekan i rektor (kierownikiem takim może być np. kierownik międzywydziałowych studiów jakichśtam).
 • @Mariusz G. 16:07:12
  Ustawa z 1958r.
  Art. 9.1. Wydział obejmuje katedry, które stanowią podstawowe jednostki organizacyjne pracy naukowej i dydaktycznej szkoły w zakresie jednej lub kilku pokrewnych dyscyplin.
  Art. 12.1. W szkole wyższej można utworzyć instytut uczelniany, jeżeli prowadzone badania naukowe wykraczają poza ramy jednej katedry.
  Art. 13. W ramach jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 8-12...

  Niepodstawowe jednostki to jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe, filie i inne.
 • @Marcin Kotasiński 17:57:30
  No nie zaglądałem do ustawy z 58 roku, tylko do aktualnej.Ale definicje legalne zawarte w danej ustawie , dotyczą tylko tej konkretnej ustawy i wraz z nią umierają.
  Poza tym , czym innym jest jednostka organizacyjna uczelni, a czym innym jednostka organizacyjna pracy naukowej i dydaktycznej. Mogę poświęcić czas i spróbować Panu udowodnić, tylko pytanie: czy dopuszcza Pan, w ogóle, możliwość pomyłki?
 • @Mariusz G. 18:30:28
  Ustawy są zmieniane, definicje pojęć będące podstawą ustaw zmieniane są rzadziej, w tym przypadku są te same.
  Podstawowa struktura uczelni to: wydział, w którego skład mogą wchodzić instytuty, mogące obejmować katedry, mogące obejmować zakłady, mogące obejmować pracownie, laboratoria, warsztaty i inne podporządkowane bezpośrednio pod wcześniejsze.
  Z tego łańcucha pewne ogniwa mogą być usunięte. Jednostka niepodporządkowana pod w/w prawdopodobnie nie jest podstawową.
 • @Marcin Kotasiński 19:32:38
  Czyli nie zakłada Pan możliwości pomyłki. Norma na tym portalu.
  Tylko proszę mi wytłumaczyć , jak zastosować art. 67, a zwłaszcza 68 w odniesieniu do Rady Katedry. (mówimy o aktualnym stanie)
 • @Mariusz G. 19:58:57
  To pan nie przyjmuje możliwości pomyłki, bo mimo, iż nie odniosłem się do tej kwestii, bo jest oczywista, jednak przyjmuje pan rzecz nieoczywistą.

  Katedry mają kierowników, rad nie mają, bo to za małe jednostki, jeśli jakaś ma, to ewenement przypuszczam z bogatą strukturą lub z dawnych czasów. Katedrę na ogół od zakładu różni obecność profesora belwederowego.
  Proszę podać rok ustawy, stan obecny to ustawa z 2018r., tą nie zajmowałem się.
 • @Marcin Kotasiński 20:15:05
  chodziło mi o 2005. Jeśli katedry są podstawowymi J.O. to mają organ kolegialny w postaci rady (art.60 )

  Różnica między nami jest taka, że Pan ma większy interes w tym by się nie mylić, bo włożył Pan w to od cholery pracy. Ja oczywiście wolę mieć rację niż jej nie mieć, ale też nie zależy mi na tym by dokuczyć osobie , która nic złego mi nie zrobiła. Po prostu rzuciłem okiem na Pana wpis i pewne rzeczy mnie zastanowiły. Na pewno nie mam złych intencji i to mój ostatni głos w tej dyskusji, ale jeśli Pan coś odpowie , to oczywiście przeczytam.
 • @Mariusz G. 20:57:49
  W art. 60. pisze czym są organy kolegialne, nie narzuca jakie jednostki mają mieć org. kolegialne. Organy kolegialne posiadają także jednostki niepodstawowe.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31