Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
103 posty 138 komentarzy

Poznanie

Marcin Kotasiński - Blog Marcina Kotasińskiego o filozofii, psychologii, naukach ścisłych i duchowości. PoznaniePoznania.pl

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet AM w Poznaniu (4)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Łamanie prawa w polskich uczelniach, cd...

 

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://poznanie.neon24.pl/post/146149,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1

Rektorzy: Andrzej Lesicki 2016 nadal, Alfons Klafkowski 1956–1962, Gerard Labuda 1962–1965, Czesław Łuczak 1965–1972, 7 lat, Benon Miśkiewicz 1972–1981, 9lat, Janusz Ziółkowski 1981–1982, Zbigniew Radwański 1982–1984, Franciszek Kaczmarek 1984–1985, Jacek Fisiak 1985–1988, Bogdan Marciniec 1988–1990, Jerzy Fedorowski 1990–1996, Stefan Jurga 1996–2002, Stanisław Lorenc 2002–2008, zmiana ustaw, Bronisław Marciniak 2008-2016

Marek Nawrocki - pro

Beata Mikołajczyk - pro

Tadeusz Wallas - pro

Bogumiła Kaniewska - pro

Ryszard Naskręcki - pro

 

Wydział Anglistyki

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk - dziekan 2005 nadal (do 2012 instytut), 14 rok, byli Jacek Fisiak 1965-2005, 40lat

Piotr Gąsiorowski - pro

Radosław Dylewski - pro

Joanna Pawelczyk - pro

Agnieszka Setecka - pro

 

Zakład Angielskiego Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języka Angielskiego - kier. Paweł Scheffler może 2012 nadal, byli Teresa Siek - Piskozub 1996-2006 i 2007-2012, 15lat

Zakład Angielsko-Polskiego Językoznawstwa Porównawczego - kier. Jacek Witkoś, b.d.

Zakład Badań nad Tekstami Kultury - kier. Jacek Fabiszak, b.d.

Zakład Historii Języka Angielskiego - kier. Marcin Krygier, b.d., Jacek Frysiak 2000-2006

Zakład Językoznawstwa Kognitywnego - kier. Małgorzata Fabiszak, b.d., byli Aleksander Szwedek 2005-?

Zakład Języków Starogermańskich - kier. Piotr Gąsiorowski, b.d.

Zakład Leksykografii i Leksykologii - kier. Arleta Adamska-Sałaciak, b.d.

Zakład Literatury Amerykańskiej - kier. Paulina Ambroży, b.d.

Zakład Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej - kier. Liliana Sikorska 1997-nadal, 21lat

Zakład Pragmatyki Języka Angielskiego - kier. Roman Kopytko, b.d., byli Zdzisław Wąsik (kier. Zk. Semiotyki Języka 2002-2010, 8 lat, zmiana ustawy)

Zakład Socjolingwistyki i Studiów nad Dyskursem - kier. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak, b.d.

Zakład Studiów nad Przekładem - kier. Anna Dziemianko, b.d.

Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich - kier. Jerzy Koch , b.d.

Zakład Studiów Psycholingwistycznych - kier. Bogusława Whyatt, b.d.

Zakład Współczesnego Języka Angielskiego - kier. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, b.d.

 

Anna Ewert - kier. Centrum Angielskiego, Szkoła Rosyjskiego 1999-2012, 13 lat

 

Wydział Biologii

 

Przemysław Wojtaszek – dziekan 2016 nadal, byli Jan STRZAŁKO 1984-1985, Jacek AUGUSTYNIAK 1985-1987, Zdzisław BOGUCKI 1987-1992, Janusz PIONTEK 1992-1996, Kazimierz ZIEMNICKI 1996-2002, ANDRZEJ LESICKI 2002-2008, zmiana ustaw, BOGDAN JACKOWIAK 2008-2016

Beata Messyasz - pro

Małgorzata Garnczarska - pro

Marek Kasprowicz - prodziekan

 

Instytut Antropologii

 

Izabela Makałowska - dyr.

Anita Szwed - z-ca
 

Zakład Biologii Rozwoju Człowieka - kier. Maria Kaczmarek, b.d.

Zakład Ekologii Ewolucyjnej Człowieka - kier. Katarzyna A. Kaszycka, b.d.

Zakład Genomiki Zintegrowanej - kier. Izabela Makałowska, b.d.

Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka - kier. Marta Krenz-Niedbała, b.d.

 

Instytut Biologii Eksperymentalnej

 

Adam Kaznowski - Dyr.

Lucyna Mrówczyńska - z-ca

Sławomir Borek - z-ca

 

Zakład Biologii Komórki - kier. Andrzej Lesicki 2003 nadal, 16rok, byli Józef Bielawski 1969-?

Zakład Botaniki Ogólnej - kier. Rafał Mól, b.d.

Zakład Ekofizjologii Roślin - kier. Joanna Deckert, b.d.

Zakład Fizjologii Roślin - kier. Małgorzata Garnczarska 2012 nadal, byli Jerzy Czosnkowski 1964-1976, 12 lat, Alicja Szweykowska 1976-1987, 11lat, Lech Ratajczak 1987-1990, Jolenta Schneider 1990-1996, Wiktoria Ratajczak 1996-2002, Grzegorz Jackowski 2002-2012, 10 lat zmiana ustawy

Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt - kier. Grzegorz Rosiński 2008 nadal, 11 rok

Zakład Genetyki - kier. Ewa Chudzińska, byli Jerzy Szweykowski przed 1968-

Zakład Mikrobiologii - kier. Adam Kaznowski 1999 nadal, 20rok, byli Krystyna Włodarczak 1975-1999, 24lata

Zakład Wirusologii Molekularnej - kier. Anna Goździcka-Józefiak

 

Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii

 

Zakład Biochemii - kier. Mikołaj Olejniczak, b.d.

Zakład Bioinformatyki - kier. , b.d.

Zakład Bioenergetyki - kier. Wiesława Jarmuszkiewicz, b.d.

Zakład Biologii Genomu - kier. Piotr Ziółkowski, b.d.

Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej - kier. Przemysław Wojtaszek, b.d.

Zakład Biologii Obliczeniowej - kier. Wojciech Karłowski, b.d.

Zakład Biotechnologii - kier. Agnieszka Ludwików, b.d.

Zakład Ekspresji Genów - kier. Zofia Szweykowska-Kulińska, b.d.

Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka - kier. Johannes Bluijssen, b.d.

 

Instytut Biologii Środowiska

 

Jacek Dabert - dyr. byli Wojciech Niedbała 1999-2008, 9lat i zmiana ustaw

Anna Skoracka - z-ca

Maciej Gąbka - z-ca

 

Zakład Biologii i Ekologii Ptaków - kier. Jakub Kosicki 2017 nadal, Aleksander Winiecki 2000-2017, 17 lat

Zakład Ekologii Behawioralnej - kier. Tomasz Osiejuk 2004 nadal, 15rok

Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska - kier. Jan Holeksa, b.d.

Zakład Hydrobiologii - kier. Maciej Gąbka 2014 nadal, byli Izabela Dąmbska 1960-1984, 24 lata, Zdzisław Bogucki 1984-1991, 7lat, Lubomira Burchardt 1991-2014, 23 lata

Zakład Morfologii Zwierząt - kier. Jacek Dabert, b.d.

Zakład Ochrony Wód - kier. Piotr Klimaszyk 2017 nadal, byli Marek Kraska 1990-2006, 16lat, Ryszard Gołdyn 2006-2017, 11lat

Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt - kier. Ziemowit Olszanowski, b.d., byli Wojciech Niedbała 1990-2013, 23lata

Zakład Zoologii Systematycznej - kier. Edward Baraniak, b.d.

Zakład Zoologii Ogólnej - kier. b.d.

Zakład Taksonomii Rośli - kier. b.d.

 

Wydział Chemii

 

Henryk Koroniak - dziekan 1996-2002 i 2012 nadal, łącznie 13rok, kadencje niełączne

Marcin Hoffmann - pro

Renata Jastrząb - pro

Maciej Kubicki - pro

Piotr Pawluć - pro

 

Zakład Chemii Analitycznej - kier. Iwona Rykowska, b.d.

Zakład Chemii Bionieorganicznej - kier. Violetta Patroniak conajmniej 2014 nadal, byli Wanda Radecka-Paryzek (może) 1995-2006, 11lat

Zakład Chemii Fizycznej - kier. Andrzej Molski, b.d.

Zakład Chemii Koordynacyjnej - kier. Renata Jastrząb, b.d.

Zakład Chemii Materiałów - kier. Andrzej Katrusiak

Zakład Chemii Metaloorganicznej - kier. Cezary Pietraszuk, byli Bogdan Marciniec 1987-2011, 24lata (kier. Zk. Fiz. Chem. Nieorg. 1977-1987, 10lat)

Zakład Chemii Supramolekularnej - kier. Grzegorz Schroeder

Zakład Chemii Teoretycznej - kier. Marek Kręglewski, b.d.

Zakład Dydaktyki Chemii - kier. Hanna Gulińska

Zakład Fizyki Chemicznej - kier. Bronisław Marciniak 1995 nadal, 23 lata

Zakład Fotochemii i Spektroskopii - kier. Jacek Koput 2006 nadal, 13 rok

Zakład Katalizy Heterogenicznej - kier. Maria Ziółek 1990 nadal, 29rok

Zakład Kinetyki i Katalizy - kier. Marek Łaniecki 2002-nadal, 17rok

Zakład Krystalografii - kier. Maria Gdaniec

Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych - kier. Henryk Koroniak, b.d.

Zakład Technologii Chemicznej - kier. Stanisław Kowalak

Zakład Technologii Uzdatniania Wody - kier. Jacek Nawrocki

Zakład Ziem Rzadkich - kier. Stefan Lis 2003 nadal, 16rok

 

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 

Tomasz Mizerkiewicz - dziekan , byli Bogumiła Kaniewska 2012-?

Jerzy Fiećko - pro

Joanna Wójcik - pro

Krystyna Pieniążek-Marković - pro

 

Instytut Filologii Klasycznej

 

Elżbieta Wesołowska – dyr. 2005 nadal, 14rok., byli J. Wikarjak (1977-1981), K. Liman (1981-1984), I. Lewandowski (1984-1999), 15lat, K. Bartol (1999-2005)

Piotr Urbański - z-ca

 

Zakład Hellenistyki - kier. Krystyna Bartol, byli 1987-2012, 25lat,

Zakład Latynistyki - kier. Piotr Bering 2017 nadal, byli Elżbieta Wesołowska 1990-?

 

Instytut Filologii Polskiej

 

Zbigniew Kopeć - dyr., Jarosław Maciejewski 1974-?, Michał Witkowski 1981-1987

Krzysztof Skibski - z-ca

Marek Osiewicz - z-ca

 

Zakład Antropologii Literatury - kier. Barbara SIENKIEWICZ

Zakład Badań nad Tradycją Europejską - kier. Katarzyna KUCZYŃSKA-KOSCHANY

Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego - kier. Jerzy KANIEWSKI

Zakład Estetyki Literackiej - kier. Anna KRAJEWSKA

Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego - kier. Anna PIOTROWICZ

Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki - kier. Magdalena GRAF, byli Stanisław Mikołajczak 1996-2012, 16lat, Irena Sarnowska-Giefing 2012-2017

Zakład Historii Języka Polskiego - kier. Tomasz MIKA 2012 nadal, byli Wojciech Ryszard Rzepka 1996-2002, Zdzisława Krążyńska 2002-2012, 10lat,

Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej - kier. Bogusław BAKUŁA

Zakład Leksykologii i Logopedii - kier. Maria BOREJSZO

Zakład Lingwistyki Antropologicznej - kier. Tomasz LISOWSKI

Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej - kier. Agata STANKOWSKA-KOZERA, byli Ryszard K. Przybylski 2009-?

Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski - kier. Radosław OKULICZ-KOZARYN, byli Tomasz Lewandowski 1999-2012, 13lat

Zakład Literatury Romantyzmu - kier. Krzysztof TRYBUŚ

Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia - kier. Katarzyna MELLER

Zakład Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu - kier. Ewa KRASKOWSKA

Zakład Nauk Pomocniczych i Edytorstwa - kier. Katarzyna KRZAK-WEISS 2017 nadal, byli Michała Witkowskiego 1988-1996, 8lat, Wiesław Wydra 1996-2017, 21lat

Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej - kier. Piotr ŚLIWIŃSKI

Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa - kier. Agnieszka KULA 2018 nadal, byli Halina Zgółkowa 1999-2018, 19lat

Tadeusz Zgółka - kier. Zk. Metodologii Lingwistyki może 1979-2004, 25lat, dziekan Wydz. Neofilologii 1988-1996, 8lat, z-ca dyr. Instyt. Lingwizstyki 1996-2004, 8 lat

Zakład Semiotyki Literatury - kier. Bogumiła KANIEWSKA 2011 nadal, byli Seweryna Wysłouch 1998-2011, 13lat,

 

Instytut Filologii Słowiańskiej

 

Bogusław Zieliński - dyr. 1999 nadal, 20rok, byli Stefan Vrtel-Wierczyński 1952-1964, Władysław Kuraszkiewicz 1964-?, Halina Pańczyk ?-1988, Tadeusz Zdencewicz 1988-1996, 8lat, Bogdan Walczak 1996-1999

Anna Gawarecka - z-ca

Izabela Lis-Wielgosz - z-ca

 

Zakład Literatur Południowosłowiańskich - kierownik Bogusław Zieliński, b.d.

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich - kierownik Mieczysław Balowski, b.d.

Zakład Języków Południowosłowiańskich - kierownik Mariola Walczak-Mikołajczakowa, b.d.

Zakład Językoznawstwa Porównawczego - kurator Andrzej Sieradzki, b.d.

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej - kierownik Marzanna Kuczyńska, b.d.

 

Instytut Teatru i Sztuki Mediów/Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk

 

Ewa Guderian-Czaplińska - dyr., byli Dobrochna Ratajczakowa 1996-2013, 17lat, Elżbieta Kalemba-Kasprzak 2013-?

Michał Krawczak - z-ca

 

Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, b.d.

 

Wydział Fizyki

 

Antoni Wójcik - dziekan, byli Rufin Makarewicz, Wojciech Nawrocik, Andrzej Dobek 1991-1996 (instytut) i 1999-2005 (wydział), 11lat, Ryszard Naskręcki

Maciej Krawczyk - pro

Krzysztof Gibasiewicz - pro

Krzysztof Grygiel - pro

 

Instytut Obserwatorium Astronomiczne

 

Agnieszka Kryszczyńska - dyr. 2016 nadal, byli Józef Witkowski 1945-1962, 17lat, Fryderyk Koebcke 1962-1967, Hieronim Hurnik 1967-1990, 23lata, Krystyna Kurzyńska 1990-1996, Edwin Wnuk 1996-2016, 20lat

Piotr Dybczyński - z-ca 2007 nadal, 12rok

 

Instytut Akustyki

 

Roman Gołębiewski - dyr

Andrzej Wicher - z-ca

 

Zakład Akustyki Molekularnej - kier. Tomasz Hornowski

Zakład Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki - kier. Aleksander Sęk

Zakład Akustyki Środowiska - kier. Anna Preis

Zakład Elektroakustyki - kier. Ewa Skrodzka

 

Zakład Biofizyki Molekularnej - kier. , byli Andrzej Dobek 1991-2001, 10lat

Zakład Elektroniki Kwantowej - kier. Ryszard Parzyński

Zakład Fizyki Dielektryków - kier. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak

Zakład Fizyki Komputerowej - kier. Grzegorz Kamieniarz

Zakład Fizyki Kryształów - kier. b.d.

Zakład Fizyki Kwantowej - kier. Adam Lipowski, b.d., byli Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz 2001-2012, 11lat (kier. Zk. Teorii Magnetyzmu 1991-2001, 10lat)

Zakład Fizyki Makromolekularnej - kier. Maciej Kozak 2016 nadal, byli Stefana Jurgę 1994-2016, 22lata

Zakład Fizyki Matematycznej - kier. b.d.

Zakład Fizyki Medycznej - kier. Ryszard Krzyminiewski 1999 nadal, 20 rok

Zakład Fizyki Mezoskopowej - kier. b.d.

Zakład Fizyki Nanomateriałów - kier. Maciej Krawczyk

Zakład Fizyki Wysokich Ciśnień - kier. Michał Banaszak 2017 nadal

Zakład Informatyki Stosowanej - kier. b.d.

Zakład Optyki Nieliniowej - kier. Krzysztof Grygiel, byli Stanisław Kielich 1973-1993, 20lat, Ryszard Tanas 1993-2016, 23lata

Zakład Radiospektroskopii - kier. Jan Wojciech Wąsicki 1996 nadal, 23rok, byli Zdzisław Pająk 1969-1996, 27lat

Zakład Teorii Materii Skondensowanej - kier. b.d.

 

Wydział Historyczny

 

Kazimierz Ilski - dziekan, byli Hanna Kóčka-Krenz 2008-2012

Stanisław Czekalski - pro

Andrzej Michałowski - pro

Rafał Witkowski - pro

 

Instytut Historyczny

 

Józef Dobosz - dyr. 2012 nadal, byli Henryk Łowmiański 1956-1968, 12 lat, Czesław Łuszczak 1969-1981 i 1987-1990, 15lat, Jerzy Topolski 1981-1987, Jerzy Strzelczyk 1990-1996, Bohdan Lapis 1996-2008, 12 lat i zmiana ustawy, Kazimierz Lipski 2008-2012

Danuta Konieczka-Śliwińska - z-ca

Przemysław Matusik - z-ca

Zastępcy - Barbara Szulc-Czubińska (administracja) 1972-1989, 17lat, Zbigniew Wielgosz 1984-1987 (2 jednocześnie) i 1987-1990, Tomasz Schramm 1984-1987 i 1996-2008, 15lat

 

Zakład Historii Starożytnego Wschodu - kier. Stefan Zawadzki 1999 nadal, 20 rok, byli Julia Zabłocka 1995-1999

Zakład Historii Społeczeństw Antycznych - kier. Krzysztof Królczyk 2017 nadal, byli Leszek Mrozewicz 1996-2012, 16lat, Maria Musielak 2012-2017,

Zakład Historii Średniowiecznej - kier. b.d.

Zakład Historii Nowożytnej do XVIII w. - kier. Michał Zwierzykowski 2014 nadal, byli Jerzy Topolski 1961-1998, 37lat, Maciej Serwański 1998-2012, 14lat, Maciej Forycki 2012-2014

Zakład Historii Powszechnej XIX i XX w. - kier. Tomasz Schramm

Zakład Historii Polski XIX i XX w. - kier. Witold Molik 2002 nadal, 17rok, byli Witold Jakóbczyk 1956-1979, 23lata, Lech Trzeciakowski 1979-2001, 22lata,

Zakład Najnowszej Historii Polski - kier. Stanisław Jankowiak 2012 nadal, byli Wdmund Makowski 1982-2000, 18lat, Przemysław Hauser 2000-2012, 12lat

Zakład Bałkanistyki - kier. Ilona Czamańska, b.d.

Zakład Historii Gospodarczej - kier. Tadeusz Janicki 2017 nadal, byli Władysław Rusiński 1954-1962, 8lat, Czesław Łuszczak 1962-1992, 30lat, Stefan Kowal 1992-2007, 15lat, Roman Macyra 2007-2017, 10lat

Zakład Historii Kultury - kier. Maciej Serwański, b.d., byli Bohdan Lapis 1993-?

Zakład Historii Wojskowej - kier. Maciej Franz, b.d., byli Benon Miskiewicz 1969-1993, 24lata, Karol Olejnik 1993-2006, 13lat, Zbigniew Pilarczyk 2006-?

Zakład Kultury i Myśli Politycznej - kier. Waldemar Łazuga może 2003 nadal, 16rok

Zakład Archiwistyki - kier. Irena Mamczak-Gadkowska, b.d., byli Franciszek Paprocki 1972-1978, Jerzy Strzelczyk 1978-1988, 10lat, Stanisław Sierpowski 1988-2012, 24lata

Zakład Dydaktyki Historii - kier. Izabela Skórzyńska, b.d., byli Jan Stoiński 1969-1980, 11lat, Bolesław Szczepański 1980-1990, 10lat, Maria Kujawska 1991-2006, 15lat, Krzysztof Kaczmarek 2009-2011, Violetta Julkowska 2011-2012

Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii - kier. Wojciech Wrzosek 1998 nadal, 21rok

Zakład Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii - kier. Tomasz Jasiński 1991 nadal, 28rok, byli Brygida Kurbis 1969-1991, 22lata

 

Instytut Archeologii

 

Hanna Kóčka-Krenz (dziekan 2008-2012) - dyr. 1996-2008 i obecnie (może od 2016), conajmniej 12lat (15rok), byli Aleksander Kośko 1991-1993, Danuta Minta-Tworzowska 2008-2016

Jacek Wierzbicki - z-ca

Marcin Ignaczak - z-ca

Dobrochna Jankowska - z-ca 1996-2008, 12lat

 

Zakład Archeologii Cywilizacji Śródziemnomorskich - kier. Rafał Koliński 2008 (2015 Zakład) nadal, 11rok

Zakład Epok Kamienia i Brązu - kier. Maciej Kaczmarek 2015 nadal,

Zakład Prahistorii Europy Środkowo-Wschodniej - kier. Aleksander Kośko 1996 nadal, 23rok

Zakład Prahistorii Powszechnej Epoki Żelaza - kier. Andrzej Michałowski

Zakład Teorii i Metod w Archeologii - kier. Danuta Minta-Tworzowska 1997 nadal, 22rok

 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

 

Michał Buchowski - dyr. 2008 nadal, 11rok, byli Józef Burszta 1957-1979, 22lata, Zbigniew Jasiewicz 1979-1993, 14lat, Aleksander Posern-Zieliński 1993-2008, 15lat,

Wojciech Dohnal - z-ca

Mariusz Filip - z-ca

 

Zakład Studiów Europejskich i Krytyki Kulturowej - kier. Wojciech Dohnal, b.d., były Michał Buchowski 2000-2016, 16lat

Zakład Studiów nad Kulturą Współczesną - kier. Waldemar Kuligowski 2013 nadal

Zakład Studiów Polskich i Regionalnych - kier. Jacek Schmidt 2012 nadal (z zamierzeniem do 2022), byli Józef Burszta 1957-?, Bogusław Linette, Anna Szyfer, Andrzej Brencz

Zakład Studiów Pozaeuropejskich - kier. Ryszard Vorbrich, b.d.

 

Instytut Historii Sztuki

 

Piotr Korduba – dyr. może 2016 nadal, byli Tadeusz J. Żuchowski 2008-(2012)-może 2016

Agata Jakubowska - z-ca

Tomasz Ratajczak - z-ca

Mariusz Bryl - z-ca 1999-2008, 9lat i zmiana ustawy

 

Zakład Historii i Teorii Badań nad Sztuką - kier. Piotr Juszkiewicz, b.d.

Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej - kier. Agata Jakubowska 2009 nadal, 10rok

Zakład Historii Sztuki Nowożytnej - kier. Tadeusz J. Żuchowski 2006 nadal, 13rok

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej - kier. Jarosław Jarzewicz 2012 nadal

 

Instytut Muzykologii

 

Justyna Humięcka-Jakubowska - dyr. 2016 nadal, byli Krystyny Winowicz 1974-1975, Jan Stęszewski 1975-1999, 24lata, Danuta Jasińska 1999-2005, Ryszard Wieczorek 2005-2016, 11lat

Marcin Gmys - z-ca

Piotr Podlipniak - z-ca

 

Zakład Badań nad Muzyką Dawną - kier. Ryszard Wieczorek 2016 nadal

Zakład Badań nad Muzyką XIX-XXI wieku - kier. Justyna Humięcka-Jakubowska 2016 nadal

 

Instytut Wschodni

 

Krzysztof Pietkiewicz - dyr. 2002 nadal, 17rok, byli Jacek Leoński 1991-1993, Grzegorz Kotlarski 1993-2002, 9lat

Grzegorz Skrukwa - z-ca

 

Zakład Badań nad Przemianami Politycznymi i Społecznymi Europy Wschodniej i Azji - kier. Marek Figura, b.d.

Zakład Badań nad Kulturą Europy Wschodniej i Azji - kier. (Zk. Azji Środ. i Syberii) Andrzej Rozwadowski, b.d.

Zakład Kultury Nowożytnej - kier. Dominik Kubicki, b.d.

 

Wydział Matematyki i Informatyki

 

Jerzy Kaczorowski - dziekan 2012 nadal, byli Andrzej Alexiewicz 1970-1987, 17lat, Mirosław Krzyśko 1987-1991, Julian Musielak 1991-1993, Michał Karoński 1993-1999, Zbigniew Palka 1999-2005, Marek Nawrocki 2005-2012

Roman Czarnowski - pro

Jerzy Szymański - pro

Marek Wisła - pro

Witold Wnuk - pro

 

Zakład Algebry i Teorii Liczb - kier. Jerzy Kaczorowski 1995 nadal, 24rok, byli Włodzimierz Staś 1970-1995, 25lat

Zakład Algorytmiki i Metod Numerycznych - kier. Zbigniew Palka, , b.d.

Zakład Analizy Funkcjonalnej - kier. Jerzy Kąkol,, b.d.

Zakład Analizy Matematycznej - kier. Andrzej Sołtysiak, b.d.

Zakład Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej - kier. Grzegorz Banaszak, b.d.

Zakład Dydaktyki Matematyki - kier. Jerzy Kaczorowski, b.d.

Zakład Geometrii Algebraicznej i Diofantycznej - kier. Wojciech Gajda, b.d.

Zakład Geometrii i Topologii - kier. Wacław Marzantowicz, b.d.

Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji - kier. Zygmunt Vetulani, b.d.

Zakład Logiki Matematycznej - kier. Roman Murawski 1996 nadal, 23rok, byli Tadeusz Batóg 1974-1996, 22lata

Zakład Matematyki Dyskretnej - kier. Jerzy Jaworski, b.d.

Zakład Metod Przetwarzania Informacji Nieprecyzyjnej - kier. Maciej Wygralak, b.d.

Zakład Optymalizacji i Sterowania - kier. Ryszard Urbański 1988 nadal, 31rok

Zakład Przestrzeni Funkcyjnych i Równań Różniczkowych - kier. Marek Wisła, b.d.

Zakład Przetwarzania Języka Naturalnego - kier. Krzysztof Jassem, b.d.

Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej - kier. Waldemar Wołyński, b.d.

Zakład Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych - kier. Jerzy Szymański, b.d.

Zakład Teorii Funkcji Rzeczywistych - kier. Leszek Skrzypczak, b.d.

Zakład Teorii Interpolacji i Aproksymacji - kier. Mieczysław Mastyło, b.d.

Zakład Teorii Obliczeń - kier. Wojciech Buszkowski, b.d.

 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

Leszek Kasprzak - dziekan

Anna Tobolska - pro

Andrzej Macias - pro

Jacek Michniewicz - pro

 

Instytutu Geoekologii i Geoinformacji

 

Grzegorz Rachlewicz - dyr. 2008 nadal, 11rok, byli Wojciech Stankowski 1981-1984, Andrzej Kostrzewski 1984-2008, 22lata,

Mirosław Makohonienko - z-ca

Iwona Piotrowska - z-ca

 

Zakład Badań Kriosfery - kier. Grzegorz Rachlewicz, b.d.

Zakład Biogeografii i Paleoekologii - kier. Krystyna Milecka, b.d.

Zakład Geoinformacji - kier. Zbigniew Zwoliński, b.d.

Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu - kier. Mirosław Makohonienko 2010 nadal, 9 rok, byli Karol Rotnicki 1980-2006, 26lat, Zygmunt Młynarczyk 2006-2010

Zakład Geomorfologii - kier. Leszek Kasprzak, b.d.

Zakład Monitoringu Środowiska Przyrodniczego - kier. Józef Szpikowski, b.d.

 

Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

 

Leszek Kolendowicz - dyr.

Dariusz Wrzesiński - z-ca

Beata Medyńska-Gulij - z-ca

 

Zakład Geografii Kompleksowej - kier. Andrzej Mizgajski (2000-2008 kier. Zk. Cntr. Edu. Ochr. Środ. i Zrów. Rozwoju, 8lat zmiana ustawy) 2008 nadal, 11rok

Zakład Ekologii Krajobrazu - kier. Andrzej Macias, b.d.

Zakład Gleboznawstwa i Teledetekcji Gleb - kier. Jan Piekarczyk, b.d., byli Jerzy Cierniewski 1999-?

Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej - kier. Adam Choiński, b.d.

Zakład Hydrometrii - kier. Marek Marciniak, b.d.

Zakład Kartografii i Geomatyki - kier. Beata Medyńska-Gulij 2010 nadal, 9 rok

Zakład Klimatologii - kier. Leszek Kolendowicz 2009 nadal, 10rok, byli Bogumił Krygowski 1969-może 1979, 10lat, Alojz Woś 1979-2009, 30lat

 

Instytutu Geologii

 

Błażej Berkowski - dyr., byli Stanisław Lorenc 1990-1996, Wojciech Stankowski, Józef Górski (kadencje niełączne, bo przed i po->), Jan Przybyłek

Joanna Rotnicka - z-ca

Jędrzej Wierzbicki - z-ca

 

Zakład Geologii Dynamicznej i Regionalnej - kier. Janusz Skoczylas, b.d.

Zakład Geologii Środowiskowej - kier. Tomasz Zieliński, b.d.

Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód - kier. Krzysztof Dragon, b.d.

Zakład Mineralogii i Petrologii - kier. Andrzej Muszyński, b.d.

Zakład Paleontologii i Stratygrafii - kier. Błażej Berkowski, b.d.

 

Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 

Paweł Churski - dyr.

Eliza Kalbarczyk - z-ca

Jan Hauke - z-ca

Jerzy Parysek - z-ca 1995-2010

Teresa Czyż - kier. Zk. Geogr. Ekonom. 1981-1987, Zk. Metod Anal. Przest. 1987-1996, 9lat, Zk. Anal. Region. 1996-2008, 12lat

 

ZAKŁAD ANALIZY REGIONALNEJ - kier. Paweł Churski, b.d.

ZAKŁAD EKONOMETRII PRZESTRZENNEJ - kier. Eliza Kalbarczyk, b.d.

ZAKŁAD GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ - kier. Roman Matykowski 2012 nadal

ZAKŁAD GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I WSI - kier. Anna Kołodziejczak 2012 nadal

ZAKŁAD PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - kier. Lidia Mierzejewska, byli Jerzy Parysek 1987-2012, 25lat

ZAKŁAD POLITYKI REGIONALNEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ - kier. Tadeusz Stryjakiewicz, b.d.

ZAKŁAD SYSTEMÓW OSADNICZYCH I ORGANIZACJI TERYTORIALNEJ - kier. Tomasz Kaczmarek, b.d.

ZAKŁAD ZACHOWAŃ PRZESTRZENNYCH CZŁOWIEKA - kier. Jacek Kotus, b.d.

 

Katedry Centrum Turystyki i Rekreacji - kier. Zygmunt Młynarczyk, b.d.

 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 

Andrzej Stelmach - dziekan

Szymon Ossowoski - pro.

Magdalena Musiał-Karag - pro

Maciej Walkowski - pro

Radosław Fieder - pro

 

Zakład Badań nad Integracją Europejską - kier. Zbigniew Czachór (kier. Pracowni Bad. Integr. Eu. 2003-?)

Zakład Badań Niemcoznawczych - kier. Bogdan Koszel 2007 nadal, 12rok

Zakład Badań Władzy Lokalnej i Samorządu - kier. Robert Kmieciak, b.d.

Zakład Dziennikarstwa - kier. Ryszard Kowalczyk 2011 nadal

Zakład Filozofii Polityki - kier. Edward Jeliński, b.d.

Zakład Gospodarki Międzynarodowej - kier. Zdzisław Puślecki, b.d.

Zakład Kultury Politycznej - kier. Tomasz Wallas, b.d.

Zakład Komunikacji Społecznej - kier. Dorota Piontek, b.d.

Zakład Marketingu Politycznego i Socjotechniki - kier. Piotr Pawełczyk, b.d.

Zakład Najnowszej Historii Politycznej - kier. Witold Mazurczak 2009 nadal, 11rok, byli Kazimierza Robakowskiego 1987-?

Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej - kier. Maciej Walkowski

Zakład Pozaeuropejskich Studiów Politycznych - kier. Jarosław Fiedler

Zakład Stosunków Międzynarodowych - kier. Andrzej Gałganek, b.d., byli Włodzimierz Malendowski

Zakład Studiów Nad Bezpieczeństwem - kier. Jerzy Konieczny, b.d.

Zakład Studiów Strategicznych - kier. Sebastian Wojciechowski, b.d.

Zakład Systemów Politycznych - kier. Andrzej Stelamch , b.d.

Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego - kier. Jedrzej Skrzypczak, b.d.

Zakład Teorii Polityki - kier. Marek Żyromski, b.d.

 

Wydział Nauk Społecznych

 

Jacek Sójka - dziekan

Monika Oliwa-Ciesielska - pro

Marcin Poprawski - pro

Mariusz Szynkiewicz - pro

 

Instytut Filozofii

 

Roman Kubicki - dyr.

Sławomir Leciejewski - z-ca

Karolina M. Cern - z-ca

 

Zakład Antropologii Filozoficznej - kier. Mariusz Moryń, b.d.

Zakład Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej - kier. Mikołaj Domaradzki, b.d.

Zakład Dydaktyki Filozofii i Nauk Społecznych - kier., b.d.

Zakład Epistemologii i Kognitywistyki - kier. Krzysztof Brzechczyn, b.d.

Zakład Estetyki - kier. Piotr Orlik/Anna Jamroziakowa, b.d.

Zakład Etyki - kier. Ewa Nowak, byli Karolina M. Cern (może) 2005-2014, 9lat

Zakład Filozofii Kultury - kier. Roman Kubicki, b.d.

Zakład Filozofii Nauki - kier. Antoni Szczuciński, b.d.

Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa - kier. Piotr W. Juchacz, b.d.

Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej - kier. Krzysztof Przybyszewski, b.d.

Zakład Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji - kier. Sławomir Leciejewski 2014 nadal

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej - kier. Norbert Leśniewski, b.d.

Zakład Logiki i Metodologii Nauk - kier. Paweł Zeidler, b.d.

Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji - kier. Michał Wendland, b.d.

Bolesław Andrzejewski - kier. Zk. His. Fil. Współ. 1987-?, Zk. Teor. i Fil. Komunikacji 2004-?

Katedra UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego - kier. Marek Kwiek (od 2002 Cntr. Stud. nad Pol. Publ. nadal, 17rok) 2012 nadal

 

Instytut Kulturoznawstwa

 

Marianna Michałowska - dyr., byli Jerzy Kmita 1979-1987, 8lat,

Jacek Zydorowicz - z-ca

Agnieszka Kaczmarek - z-ca

 

Kierownicy conajmniej od 2016 nadal

Zakład Historii i Metodologii Nauk o Kulturze - kier. Andrzej Zaporowski, b.d.

Zakład Badań nad Uczestnictwem w Kulturze - kier. Jan Grad, b.d.

Zakład Etyki Gospodarczej - kier. Jacek Sójka , b.d.

Zakład Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną - kier. Marianna Michałowska, b.d.

Zakład Badań nad Kulturą Artystyczną - kier. Grzegorz Dziamski , b.d.

Zakład Semiotyki Kultury - kier. Anna Grzegorczyk, b.d.

Zakład Kulturowych Studiów Miejskich - kier. Ewa Rewers , b.d.

Zakład Performatyki - kier. Juliusz Tyszka , b.d.

Zakład Hermeneutyki Kultury - kier. Jacek Sójka , b.d.


Instytut Psychologii

 

Mariusz Urbański - dyr. 2016 nadal, byli Bolesław Hornowski 1969–1981, 12lat, Ryszard Stachowski (1981–1987), Jerzy Brzeziński (1987–1991), Tomasz Maruszewski (1991–1999), 8 lat, Jerzy Brzeziński (1999– 2016), 17lat

Teresa Chirkowska-Smolak - z-ca

Błażej Smykowski - z-ca

Hornowska Elżbieta - z-ca 1990-1993 i 2002-2012, 13lat, kadencje niełączne

 

Zakład Logiki i Kognitywistyki - kier. Mariusz Urbański 2012 nadal, byli Andrzej Wiśniewski 2005-2007,

Zakład Podstaw Badań Psychologicznych - kier. Hornowska Elżbieta, b.d.

Zakład Psychologii Ogólnej i Psychodiagnostyki - kier. Putko Adam, b.d.

Zakład Psychologii Osobowości - kier. b.d.

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji - kier. Teresa Chirkowska-Smolak, b.d.

Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną - kier. Barbara Harwas-Napierała 1991(1993) nadal(2017), 28rok, byli Maria Tyszkowa 1969-1993, 24lata,

Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju - kier. Błażej Smykowski, byli Anna I. Brzezińska 1991-2015, 24lata

Zakład Psychologii Społecznej - kier. Kaczmarek Łukasz, b.d.

Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej - kier. Cierpiałkowska Lidia 2008 nadal, 11rok

Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej - kier. Marii Beisert 2007, 12rok

 

Instytut Socjologii

 

Aldona Żurek - dyr.

Marek Nowak - z-ca

Agnieszka Jeran - z-ca

 

Zakład Socjologii Życia Codziennego - kier. Rafał Drozdowski, b.d.

Zakład Socjologii Zmiany Społecznej - kier. Ryszard Cichocki, b.d.

Zakład Socjologii Rodziny - kier. Witold Wrzesień, b.d.

Zakład Socjologii Narodu i Stosunków Etnicznych - kier. Renata Suchocka, b.d.

Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej - kier. Marian Golka, b.d.

Zakład Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych - kier. Piotr Matczak, b.d.

Zakład Metod i Technik Badań Socjologicznych - kier. Krzysztof Podemski, b.d.

Zakład Socjologii Zróżnicowania Społecznego - kier. Jerzy Kaczmarek, b.d.

Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej - kier. Anna Michalska, b.d.

Zakład Badań Kultury Wizualnej i Materialnej - kier. Marek Krajewski, b.d.

 

Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych - kier. Zbigniew Drozdowicz może 1988(Zakład)-2011(katedra) nadal, 31rok

 

Wydział Neofilologii

 

Aldona Sopata - dziekan, byli Józef Darski 2002-2008, 6 lat i zmiana ustawy

Maciej Karpiński - pro

Andrzej Narloch - pro

Krzysztof Stroński - pro

 

Instytut Filologii Germańskiej

 

Sławomir Piontek - dyr.

Janusz Taborek - z-ca

Justyna Krauze-Pierz - z-ca

 

Zakład Historii Literatury Niemieckiej - kier. Maria Wojtczak, b.d.

Zakład Polsko-Niemieckich Stosunków Literackich - kier. Roman Dziergwa, b.d.

Zakład Literatury i Kultury Austriackiej - kier. Sławomir Piontek, b.d.

Zakład Dydaktyki Literatury Niemieckiej - kier. Andrzej Denka, b.d.

Zakład Komparatystyki i Teorii Przekładu Literackiego - kier. Beate Sommerfeld, b.d.

Zakład Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego - kier. Jerzy Kałążny, b.d.

Zakład Języka Niemieckiego - kier. Beata Mikołajczyk, b.d., byli Gabriela Koniuszaniec 1998-2006, 8lat

Zakład Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego - kier. Janusz Taborek, b.d.

Zakład Dydaktyki Języka Niemieckiego - kier. Kazimiera Myczko, b.d.

 

Instytut Filologii Romańskiej

 

Mirosław Loba - dyr., byli Stanisławowi Gniadkowi 1957-około 30lat

Barbara Łuczak - z-ca

Leonor Sagermann Bustinza - z-ca

 

Zakład Traduktologii i Badań nad Kanadą Frankofońską - kierownik Teresa Tomaszkiewicz, b.d.

Zakład Literatury Francuskiej, Komparatystyki Literackiej i Badań nad Belgią Frankofońską - kierownik Wiesław Malinowski, b.d.

Zakład Językoznawstwa Romańskiego i Badań Kontrastywnych - kierownik Grażyna Vetulani, b.d.

Zakład Dydaktyki Języków Romańskich - kierownik Weronika Wilczyńska, b.d.

Zakład Rumunistyki - kierownik Zdzisław Hryhorowicz, b.d.

Zakład Językoznawstwa Włoskiego i Praktycznej Nauki Języka Włoskiego - kierownik Ingeborga Beszterda, b.d.

Zakład Literatury Włoskiej - kierownik Mirosław Loba, b.d.

Zakład Językoznawstwa Hiszpańskiego - kierownik Janusz Pawlik, b.d.

Zakład Literatury Hiszpańskiej i Iberoamerykańskiej - kierownik Magda Potok, b.d.

Zakład Akwizycji Języka - kierownik Katarzyna Karpińska-Szaj 2006 nadal, 13rok

Zakład Portugalistyki - kierownik Mikołaj Nkollo, b.d.

 


Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej

 

Andrzej Sitarski - dyr.

Wawrzyniec Popiel-Machnicki - z-ca

Łukasz Małecki - z-ca

Zakład Ekolingwistyki i Komunikologii - kier. Joanna PUPPEL-WOBALIS, b.d.

Zakład Języka Rosyjskiego - kier. Jerzy KALISZAN, b.d.

Zakład Komparatystyki Literacko-Kulturowej - kier. Beata WALIGÓRSKA-OLEJNICZAK, b.d.

Zakład Literatury Rosyjskiej - kier. Wawrzyniec POPIEL-MACHNICKI, b.d.

Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej Języków Obcych - kier. Andrzej SITARSKI, b.d.

Zakład Ukrainistyki - kier. Tetiana KOSMEDA, b.d.

 

Instytut Językoznawstwa

 

Piotr Wierzchoń - dyr., byli Ludwik Zabrocki 1973-?, J. Bańczerowski, M. Hasiuk, J. Bańczerowski, A.F. Majewicz, J. Bańczerowski, P. Łobacz

Grażyna Demenko - z-ca

Paweł Nowakowski - z-ca

 

ZAKŁAD BADAŃ PORÓWNAWCZYCH NAD KULTURĄ - kier. Ewa Stryczyńska-Hodyl

ZAKŁAD BAŁTOLOGII - kier. może Elena Czaszczyna

ZAKŁAD FILOLOGII KOREAŃSKIEJ - kier. Piotr Wierzchoń

ZAKŁAD FILOLOGII NOWOGRECKIEJ - kier. Karolina Gortych-Michalak

ZAKŁAD FILOLOGII UGROFIŃSKIEJ - kier. Ilona Koutny

ZAKŁAD FONETYKI - kier. Grażyna Demenko

ZAKŁAD INFOLINGWISTYKI - kier. Piotr Nowak

ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO I PORÓWNAWCZEGO - kier. Piotr Wierzchoń

ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO - kier. Eliza Karmińska

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ I AKSJOLINGWISTYKI - kier. Michael Abdalla

ZAKŁAD LEGILINGWISTYKI I JĘZYKÓW SPECJALISTYCZNYCH - kier. Aleksandra Matulewska

ZAKŁAD LOGIKI STOSOWANEJ - kier. Władysław Zabrocki

ZAKŁAD PSYCHOLINGWISTYKI - kier. Nawoja Mikołajczak-Matyja

ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH - kier. Mirosław Górny

 

Instytut Lingwistyki Stosowanej b.d.

 

Katedra Orientalistyki - kier. Estera Żeromska

 

Katedra Skandynawistyki - kier. Grzegorz Skommer 2007 nadal, 12rok, byli Bernard Piotrowski 1974-1987, 13lat, Sława Awedyk 1987-1991, Eugeniusz Rajnik 1991-2007, 16lat,

Zakład Przekładu, Kultury i Literatur Skandynawskich – kier. Grzegorz Skommer

Zakład Języków Skandynawskich - kier. Dominika Skrzypek

 

Katedra Studiów Azjatyckich - kier. Henryk Jankowski, b.d.

Zakład Arabistyki i Islamistyki - kier. Arzu Sadykhova, byli Adnan Abbas 2002-?

Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa - kier. Piotr Muchowski, b.d.

Zakład Turkologii - kier. Henryk Jankowski b.d.

 

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

 

Piotr Łuszczykiewicz - dziekan 2016-2020, byli Tadeusz Karwat (zakład) 1986-1995, 9lat, Jerzy Rubiński 1996-(katedra, instytut, wydział)-2007, 11lat, Marian Walczak 2007-2012, Mirosław Śmiałek 2012-2016

Maciej Guźniczak - pro

Radosław Nawrocki - pro

Anna Szałek - pro

Katarzyna Piątkowska-Pinczewska - pro

 

Zakład Arteterapii - kier. Hanna Ograbisz-Krawiec, b.d.

Zakład Edukacji Muzycznej - kier. Agnieszka Sobczak, byli Janusz Dzięcioł 1988-1993, Jerzy Rubiński 1993-?

Zakład Edukacji Plastycznej - kier. Maciej Guźniczak, byli Niekrasza 1987-

Zakład Edukacji Środowiskowej - kier. Kazimierz Wojnowski 2009 nadal, 10rok

Zakład Informacji Naukowej - kier. Piotr Łuszczykiewicz, byli Marian Walczak, b.d.

Zakład Filologii Angielskiej - kier. Mystkowska-Wiertelak, b.d.

Zakład Muzyki Organowej i Sakralnej - kier. Andrzej Ryłko 2015 nadal, byli Andrzej Chorosińsk 2008-2011, Kazimierz Madziała ?-2015,

Zakład Nauk o Edukacji - kier. Andrzej Pluta , b.d.

Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej - kier. Michał Janecki 2014 nadal, byli Jaromira Jeszke 2002-2014, 12 lat

Zakład Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej - kier. Piotr Łuszczykiewicz 2016 nadal

(były) Zakład Pedagogiki - kier. Dzierżymir Jankowsk 1991-?

 

Wydział Prawa i Administracji

 

Roman Budzinowski - dziekan 2012 nadal, byli Stanisław Stachowiak 1984-1990

Joanna Haberko - pro

Katarzyna Kokocińska - pro

Małgorzata Materniak-Pawłowska - pro

Tomasz Nieborak - pro

 

Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii - kier. Jerzy W. Ochmański, byli Maria Zmierczak 2002-?

Katedra Historii Ustroju Państwa - kier. Krzysztof Krasowski 2002 nadal, 17rok

Katedra Nauk Ekonomicznych - kier. Elżbieta Jantoń-Drozdowska, b.d.

Zakład Ekonomii i Finansów - kier. Elżbieta Jantoń-Drozdowska, b.d.

Zakład Zarządzania - kier. Ryszard Kamiński , b.d.

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego - kier. Andrzej Skoczylas 2007 nadal, 12rok, byli Roman Hauser ?-2007

Katedra Postępowania Karnego - kier. Paweł Wiliński, byli Stanisław Stachowiak 1999-2008, 9 lat

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji - kier. Marek Szewczyk, byli Zbigniew Janku 2002-?

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego - kier. Adam Olejniczak 2012 nadal

Katedra Prawa Europejskiego - kier. Aurelia Nowicka 2012 nadal

Katedra Prawa Finansowego - kier. Andrzej Gomułowicz, byli Jerzy Małecki 2000-2014, 14lat

Katedra Prawa Karnego - kier. Justyn Piskorski, byli Robert Zawłocki 2010-2017

Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego - kier. Krzysztof Ślebzak 2013 nadal

Katedra Prawa Rolnego - kier. Roman Budzianowski 1999 nadal, 20rok

Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego - kier. Wojciech Dajczak, byli Kazimierzowi Kolańczykowi 1951-1982, 31lat, Bogdan Lesiński, Władysław Rozwadowski, Ewa Borkowska-Bagieńska

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego - kier. Bożena Popowska 1998 nadal, 21rok

Katedra Teorii i Filozofii Prawa - kier. Marek Smolak 2013 nadal, byli Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (sędzia TK) 1995-2013, 18lat

Czesław Znamierowski − kier. katedry Teorii i Fil. Pr. 1945−1960, 15lat

Zygmunt Ziembiński − kier. katedry Teorii i Fil. Pr. 1981−1991, 10lat, kier. Zakładu Prawniczych Zastosowań Logiki 1962−1981, 19lat

Zakład Prawa Konstytucyjnego - kier. Witold Płowiec, b.d.

Zakład Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych - kier. Tadeusz Gadkowski 2010 nadal, 9rok

Zakład Postępowania Cywilnego - kier. Krzysztof Knoppek, b.d.

 

Wydział Studiów Edukacyjnych

 

Agnieszka Cybal-Michalska - dziekan 2016 nadal, byli Zbigniew Kwieciński 1993-1999, Kazimierz Przyszczypkowski 1999-2002, Wiesław Ambrozik 2002-2008, 6lat zmiana usatwy, Zbyszko Melosik 2008-2016

Magdalena Piorunek - pro

Kinga Kuszak - pro

Agnieszka Gromkowska – Melosik - pro

Waldemar Segiet - pro

 

Zakład Dydaktyki Ogólnej - Kier. Andrzej Ćwikliński, b.d.

Zakład Edukacji Artystycznej - Kier. Lidia Suchanek, b.d.

Zakład Edukacji Dziecka - Kier. Małgorzata Cywińska, b.d.

Zakład Historii Wychowania - Kier. Wiesław Jamrożek 2000 nadal, 19rok, byli Stanisław Michalski 1957-1990, 33lata, Janowi Hellwigowi 1990-2000, 10lat,

Zakład Kształcenia Ustawicznego - Kier. Ewa Solarczyk-Ambrozik 2001 nadal, 18rok

Zakład Metodologii Nauk o Edukacji - Kier. Sławomir Banaszak 2009 nadal, 10rok, byli Janusza Gniteckiego 1987-2007, 20lat, Ignacy Kuźniak 2008-2009

Zakład Pedagogicznych Problemów Młodzieży - Kier. Agnieszka Cybal-Michalska 2008 nadal, 11rok

Zakład Pedagogiki Porównawczej - Kier. Aleksandra Boroń, b.d.

Zakład Pedagogiki Społecznej - Kier. Katarzyna Segiet 2013 nadal, byli Stanisław Kowalski ?-1974, Heliodor Muszyński 1974-1978, Zbigniew Kwieciński 1978-1989, 11lat, Tadeusz Frąckowiak 1989-2013, 24lata

Zakład Pedagogiki Specjalnej - Kier. Danuta Kopeć, b.d.

Zakład Pedeutologii - Kier. Stanisław Dylak, b.d.

Zakład Penitencjarystyki - Kier. Piotr Stępniak, b.d.

Zakład Podstaw Wychowania i Opieki - Kier. Ewa Muszyńska, b.d.

Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych - Kier. Iwona Chrzanowska, b.d.

Zakład Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej - Kier. Agnieszka Cybal-Michalska, b.d.

Zakład Poradnictwa Społecznego - Kier. Magdalena Piorunek 2008 nadal, 11rok

Zakład Psychopatologii Dziecka - Kier. Andrzej Twardowski, b.d.

Zakład Resocjalizacji - Kier. Wiesław Ambrozik, b.d.

Zakład Socjologii Edukacji - Kier. Zbyszko Melosik

Zakład Technologii Kształcenia - Kier. Wojciech Skrzydlewski, b.d.

Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej - Kier. Hanna Krauze-Sikorska, b.d.

Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi - Kier. Agnieszka Gromkowska-Melosik, b.d.

Zakład Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej - kier. Jędrzej Stępniak, b.d.

 

Wydział Teologiczny

 

Paweł Wygralak - dziekan 2016 nadal, byli Jan Szpet 2008-?

Andrzej Pryba - pro

Adam Kalbarczyk - pro

Mieczysław Polak - pro

 

Zakład Nauk Biblijnych - kier. Janusz Nawrot, b.d., byli Ryszard Sikora 2015-2017

Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła - kier. Bogdan Czyżewski , b.d.

Zakład Teologii Dogmatycznej, Fundamentalnej i Ekumenizmu - kier. Jarosław Moskałyk 2017 nadal, byli Bogusław Kochaniewicz 2009-2017

Zakład Teologii Moralnej, Duchowości i Katolickiej Nauki Społecznej - kier. Jacek Hadryś 2015 nadal

Zakład Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego - kier. Adam Przybecki , b.d.

Zakład Filozofii Chrześcijańskiej - kier. Krzysztof M. Stachewicz , b.d.

Zakład Liturgiki i Homiletyki - kier. Dariusz Kwiatkowski , b.d.

Zakład Katechetyki i Pedagogiki Chrześcijańskiej - kier. Jan Szpet 1997 nadal, 22rok

 

Instytut Kultury Europejskiej

 

Leszek Mrozewicz - dyr. 2009 nadal, 10rok

Marek Kaźmierczak - z-ca

 

Zakład Kultury i Tradycji Antycznej - kier. Leszek Mrozewicz, b.d.

Zakład Kultury Judaizmu Europejskiego - kier. Waldemar Piotr Szczerbiński 2009 nadal, 10rok

Zakład Kultury Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej - kier. Orest Krasiwski, b.d.

Zakład Kultury Współczesnej i Multimediów - kier. Grażyna Gajewska, b.d.

Zakład Kultury Zachodnioeuropejskiej - kier. Eliza Grzelak, b.d.

Zakład Studiów Gnieźnieńskich - kier. Janusz Karwat, b.d.

Zakład Teorii i Badań Interdyscyplinarnych - kier. Beata Frydryczak 2010 nadal, 9 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31