Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
103 posty 138 komentarzy

Poznanie

Marcin Kotasiński - Blog Marcina Kotasińskiego o filozofii, psychologii, naukach ścisłych i duchowości. PoznaniePoznania.pl

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet Warszawski (3)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Łamanie prawa, cd...

 

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://poznanie.neon24.pl/post/146149,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1

Rektorzy:

Katarzyna Chałasińska-Macukow 2005-2012,Piotr Węgleński 1999-2005 (1987-1996 prorektor, 9lat), Włodzimierz Siwiński 1993-1999, Andrzej Kajetan Wróblewski 1989-1993, Grzegorz Białkowski 1985-1989, Klemens Szaniawski 1984 (kier. Zk. Logiki 1972-1990, 18lat), Kazimierz Albin Dobrowolski 1982-1985, Henryk Samsonowicz 1980-1982, Zygmunt Rybicki 1969-1980, 11lat, Stanisław Turski 1952-1969, 17lat

 

Marcin Pałys - rektor od 2012 nadal

Anna Giza-Poleszczuk - pro

Jolanta Choińska-Mika - pro

Maciej Duszczyk - pro

Andrzej Tarlecki - pro, (1996-2005 dyr. Instytutu Informatyki UW, 9 lat)

 

Wydział „Artes Liberales”

 

Robert A. Sucharski - dziekan od 2016 nadal (2012-2016 pro, 2008-2012 z-ca dyr.), byli Jerzy Axer 1991 (jako OBTA)-może do 2008 i dziekan 2012-2016, łącznie 21 lat, kadencje niełączne, Jan Kieniewicz 2008-2012

Przemysław Kordos - pro

Maciej Abramowicz - pro

Katarzyna Marciniak - pro

 

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną- dyr. Katarzyna Marciniak, b.d.

Kolegium Artes Liberales - dyr. Jerzy Axer od 2016 nadal

Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales -kier. Jan Kieniewicz (z-ca dyr. Instytutu Historycznego 1981–1988, 7lat, z-ca dyr. Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales 1996-2008, 12 lat)

 

Wydział Biologii

 

Agnieszka Mostowska - dziekan, byli Alina Skirgiełło 1969-1975, 6lat, Irena Rejment-Grochowska 1975-1978, Kazimierz Dobrowolski 1978-1979, Ewa Pieczyńska 1979-1981, Zbigniew Kwiatkowski 1981-1984, Bronisław Cymborowski 1984-1987, Stanisław Lewak 1987-1993, Ewa Symonides 1993-1999, Michał Kozakiewicz 1999-2005

Piotr Borsuk - pro

Maciej Garstka - pro

Maria A. Ciemerych-Litwinienko – pro

 

Instytut Biochemii

 

Jan Fronk - dyr.

Anna Szakiel - z-ca

 

Zakład Biochemii Roślin - kier. Anna Szakiel 2016 nadal, byli Zofia Kasprzyk 1965-1987, 22lata, Wirginia Janiszowska 1987-2015, 28lat

(były) Zakład Biochemii Lipidów i Błon Komórkowych - kier. Zdzisław Wojciechowski 1973(pracownia do 1976)-2004, 31lat

Zakład Biologii Molekularnej - kier. Piotr Kozłowski, b.d.

Zakład Regulacji Metabolizmu - kier. Maciej Garstka, b.d.

 

Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin

 

Paweł Sowiński - dyr.

Danuta Solecka - z-ca

 

Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin - kier. Paweł Sowiński, b.d.

Zakład Biologii Systemów - kier. Marta Koblowska(Prymakowska-Bosak), b.d., były Andrzej Jerzmanowski (2012)

Zakład Anatomii I Cytologii Roślin - kier. Agnieszka Mostowska, b.d.

 

Instytut Botaniki

 

Małgorzata Suska–Malawska - dyr.

Iwona Jasser - z-ca

 

Zakład Ekologii Roślin I Ochrony Środowiska - kier. Małgorzata Suska-Malawska, byli Z. Podbielkowski 1980-?

Zakład Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej - kier. Waldemar Siuda 2015 nadal

Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin - kier. Elżbieta Romanowska, b.d.

Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji - kier. Bożena Zakryś (info. z 2007, 11lat)

 

Instytut Genetyki i Biotechnologii

 

Paweł Golik - dyr., Wacława Gajewskiego (zk. genetyki) 1957-? Piotr Węgleński 2006-?

Katarzyna Tońska - z-ca

Piotr Borsuk - z-ca (pordziekan)

 

Instytut Mikrobiologii

 

Magdalena Popowska – dyr. od 2016 nadal., byli Władysław Kunicki-Goldfinger 1960(katedra, instytut 1968/9)-1971, 11lat, Kazimierz Matusiak 1971-1975, Zbigniew Kwiatkowski 1975-1978, Andrzej Piekarowicz 1978-1984, Roman Mycielski 1984-1990, Jerzy Hrebenda 1990-1996, Zdzisław Markiewicz 1996-2005, 9lat, Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka 2005-2016, 11lat

Monika Radlińska - z-ca

 

(byłe)Prac. Mikrob. Tech (1963), (Zakład od 1966, Zk. Mikrob. Przem., Zk. Fizjol. Bakterii 1981) - kier. Ludmiła Bassalik-Chabielska 1963-1969, Zbigniew Kwiatkowski ~1969-1989, 20lat, Zdzisław Markiewicz 1989-?

(była)Prac. Mikrob. Wody i Ścieków (1964), (Zk. Mikrob. Środowisk 1969) - kier. Władysław Kunicki-Goldfinger 1964-1968, Kazimierza Matusiak co najmniej 1969-1980, 12 lat, Roman Mycielski 1980-2003, 23lata,Mirosław Błaszczyk 2003-?

 

Zakład Genetyki Bakterii - kier. Dariusz Bartosik 2009 nadal, 9 lat, Władysław Kunicki-Goldfinger 1961-1980, 19lat, , Mirosława Włodarczyk 1980-2009, 29lat

Zakład Mikrobiologii Stosowanej - kier. Jacek Bielecki 2006 nadal, 12lat, Jerzy Hrebenda 1987-2006, 19lat

Zakład Wirusologii - kier. Monika Radlińska 2011 nadal, Leon Sawicki 1966-?, Macieja Tabaczyńskiego, Andrzej Piekarowicz 1972(1975)-2011, 39lat

 

Instytut Zoologii

 

Nadzieja Drela - dyr., Andrzej Tarkowski 1972-1981 i 1987-2003, 25lat, kadencje niełączne

Paweł Majewski - z-ca

 

Zakład Cytologii - kier. Maria A. Ciemerych-Litwinienko

Zakład Ekologii - kier. Michał Kozakiewicz 1995 nadal, 23lata, byli K. Petrusewicz 1958-1974, 16lat, K. Dobrowolski 1974-1995, 21lat

Zakład Embriologii - kier. Marek Maleszewski 2003 nadal, 15lat, byli Stanisław Bielewicz 1954-1964, 10lat, Andrzej Tarkowski 1964-2003, 39lat

Zakład Fizjologii Zwierząt - kier. Piotr Bębas, b.d.

Zakład Hydrobiologii - kier. Joanna Pijanowska 2010 nadal, 9rok, byli Marian Gieysztor 1952-1961, 9lat, Kazimierz Pietruszewicz 1961-1969, 8lat, Ewa Pieczyńska 1969-1984, 15lat, Maciej Gliwicz 1984-2010, 26lat

Zakład Immunologii - kier. Grażyna Korczak-Kowalska, b.d.

Zakład Paleobiologii i Ewolucji - kier. Jerzy Dzik 2006 nadal, 12lat

Zakład Parazytologii - kier. Maria Doligalska może od 2011 nadal, byli Edward Śiński 1990-2011, 20 lat

 

Zdzisław Raabe - kier. Zk. zoologii/Zk. Ekologii, dyr. Instytutu Zoologii, 1953-1972

Kazimierz Albin Dobrowolski 1969-?, Stefan Radzikowski 1992- może 2006, 14lat

Tomasz Umiński – kier. Zk. Paleobiologii może 1990-2006, 16lat

Zbigniewa Kaniugę - kier. Zakład Enzymatyki 1965-1995, 30 lat

 

Wydział Chemii

 

Andrzej Kudelski - dziekan, byli Jerzy Wróbel 1961-1971 i 1975-1981, 8 lat, kadencje niełączne

Beata Krasnodębska-Ostręga - pro

Zbigniew Rogulski - pro

Rafał Siciński - pro

 

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej - kier. b.d.

Pracownia Chromatografii i Analityki Środowiska - kier. Krystyna Pyrzyńska, b.d., byli Marek Trojanowicz 1989-co najmniej 2012, mini. 23lata

Pracownia Elektroanalizy Chemicznej - kier., były lub aktualny Pawel J. Kulesza, (info. z 2012)

Pracownia Modelowania Molekularnego - kier. Sławomir Filipek (info od 2012)

Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej - kier. były lub aktualny Ewa Bulska, (info od 2012)

Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod - kier. były lub aktualny Zbigniew Stojek, (info od 2013)

(była, info z 2015)Pracownia Chemii Analitycznej Stosowanej - kier. Jerzy Golimowski od 1993-conajmniej 2015, 22lat

 

Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii- kier. b.d.

Pracownia Elektrochemii - kier. Magdalena Skompska może od 2010 nadal, 9 rok, byli Krystyna Jackowska 1995-?, Andrzej Czerwiński 2003-?

Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii - kier. Andrzej Czerwiński 1997 nadal, 21lat

Pracownia Fizykochemii Nanomateriałów - kier. Andrzej Huczko 1993-co najmniej 2012 (lub nadal), 19lat

Hubert Lange - kierownik Zakładu Dydaktycznego Chemii Fizycznej 1995-2005, 10 lat

Pracownia Oddziaływań Międzycząsteczkowych - kier. Wiktor Koźmiński, b.d.

Pracownia Radiochemii i Chemii Atmosfery - kier. b.d.

Pracownia Spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego - kier. Karol Jackowski 1989 nadal, 29lat

 

Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej - kier. b.d.

Pracownia Chemii Związków Naturalnych - kier. Zbigniew Czarnocki 1996 nadal, 22lata, byli W. Lampe. może od 1953-?(1993), Jerzy Szychowski 1993-1999

Pracownia Peptydów - kier. Aleksandra Misicka-Kęsik, b.d. (info z 2012)

Pracownia Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej - kier. Rafał Siciński, b.d.

Pracownia Syntezy Metaloorganicznej - kier. Karol Grela, b.d.

Pracownia Syntezy Organicznych Nanomateriałów i Biomolekuł - kier. Józef Mieczkowski, b.d. (info. z 2015)

Pracownia Technologii Organicznych Materiałów Funkcjonalnych - kier. Grzegorz Litwinienko, b.d.

 

Zakład Chemii Teoretycznej i Strukturalnej - kier. b.d.

Pracownia Chemii Kwantowej - kier. Robert Moszyński 2003 nadal, 15lat

Pracownia Krystalochemii - kier. Krzysztof Woźniak, b.d.

Pracownia Teorii Biopolimerów - kier. Andrzej Koliński 1998 nadal, 20 lat

Pracownia Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków - kier. Wojciech Gadomski lub Bożena Gadomska, b.d.

 

Jerzy Wróbel - kier. Zk./Prac. Analizy Surowców Naturalnych 1965-1993, 28lat

Helena Kasprzycka-Guttman - kier. Zk. Dydaktyczny Tech. Chem. do emerytury w 2005

Marek Kalinowski - kier. Prac. Elektrochem. Org. 1981-2003, 22lata

Stanisław Głąb - Prac. Teoret. Podstaw Chemi. Anal. kier. 1999- może 2008

 

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

 

Prodziekan - Anna Kamler

Prodziekan - Dariusz Kuźmina

 

Katedra Antropologii Mediów - kier. Robert Cieślak, b.d.

Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury - kier. Elżbieta Barbara Zybert 2017 nadal

Katedra Bibliografii i Dokumentacji - kier. Jadwiga Woźniak-Kasperek, b.d.

Katedra Fotografii i Genologii Dziennikarskiej - kier. Andrzej Kozieł, b.d.

Katedra Informatologii - kier. Barbara Sosińska-Kalata 2016 nadal (kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych IINSB UW 2004–2016, 12 lat)

Katedra Języka Mediów - kier. Radosław Pawelec, b.d.

Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations - kier. Dariusz Tworzydło, b.d.

Katedra Książki i Historii Mediów - kier. Jacek Puchalski, b.d.

Katedra Prawa Mediów - kier. Tadeusz Kononiuk, b.d.

Katedra Systemów Medialnych - kier. Wiesław Sonczyk, b.d.

Katedra Technologii Informacyjnych Mediów - kier. Włodzimierz Gogołek, b.d.

 

Wydział Filozofii i Socjologii

 

Mieszko Tałasiewicz - dziekan

Sławomir Łodziński - pro

 

Instytut Filozofii

 

Jakub Kloc-Konkołowicz - dyr., byli Mieszko Tałasiewicz 2012-2016

Joanna Golińska-Pilarek - z-ca

Bogdan Dziobkowski - z-ca

 

Zakład Epistemologii - kier. Katarzyna Paprzycka-Hausman 2010-2013-2016 nadal, 9 rok

Zakład Estetyki - kier. Iwona Lorenc 2006 nadal, 12 lat

Zakład Etyki - kier. Paweł Łuków, b.d.

Zakład Filozofii Analitycznej - kier. Joanna Odrowąż-Sypniewska, b.d.

Zakład Filozofii Kultury - kier. Przemysław Bursztyka, b.d.

Zakład Filozofii Nauki - kier. Tomasz Bigaj, b.d.

Zakład Filozofii Polityki - kier. Agnieszka Nogal 2017 nadal, byli Barbara Anna Markiewicz ?-2017

Zakład Filozofii Religii - kier. Janusz Dobieszewski, b.d.

Zakład Filozofii Społecznej - kier. Jakub Kloc-Konkołowicz, b.d.

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej - kier. Marcin Poręba, b.d.

Zakład Historii Filozofii Polskiej - kier. Stanisław Pieróg, b.d.

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej - kier. Krystyna Krauze-Błachowicz, b.d.

Zakład Historii Filozofii Współczesnej - kier. Włodzimierz Lorenc, b.d.

Zakład Logiki - kier. Cezary Cieśliński, b.d.

Zakład Semiotyki Logicznej - kier. Mieszko Tałasiewicz, b.d.

 

Instytut Socjologii

 

Andrzej Waśkiewicz - dyr., byli Włodzimierz Wesołowski 1968-1974, Jan Malanowski 1974-1975, Jerzy Wiatr 1975-1977, Witold Morawski 1977-1981, Michał Pohoski 1981-1984, Antoni Kamiński 1984-1990 (1988-1990 p.o. Mirosława Marody), Jan Węgleński 1990-1993, Kazimierz Frieske 1993-1999, Wiesława Kozek 1999-2002 i 2005-2008, kadencje niełączne, Antoni Sułek 2002-2005, Sławomir Łodziński 2008-?

Renata Włoch - z-ca

Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz - z-ca

 

Zakład Antropologii Społecznej - kier. Michał Kowalski. b.d.

Zakład Historii Myśli Społecznej - kier. Andrzej Waśkiewicz, b.d., byli Jerzy Szacki 1968-1999, 31 lat, Mirosław Chałubiński, Paweł Śpiewak

Zakład Metodologii Badań Socjologicznych - kier. Krzysztof Koseła 2009 nadal, 10rok, byli Klemens Szaniawski 1964-może 1972, Nowak 1972-1989, 17lat, Antoni Sułek 1989-2009, 20lat,

Zakład Problemów Społecznych i Planowania Społecznego - kier. Anna Kiersztyn, b.d.

Zakład Psychologii Społecznej - kier. Sławomir Mandes, byli Mirosław Marody 1997-?

Zakład Socjologii Edukacji - kier. Agata Komendant-Brodowska, b.d.

Zakład Socjologii Kultury - kier. Elżbieta Hałas 2008 nadal, 10lat, byli Józefa Chałasińskiego 1966-1974, 8lat,Antonina Kłoskowska 1977-?, Andrzej Tyszka, Leszek Korporowicz, Izabela Bukraba-Rylska

Zakład Socjologii Ogólnej - kier. Lech Nijakowski, b.d.

Zakład Socjologii Polityki - kier. Jacek Raciborski, b.d.

Zakład Socjologii Pracy i Organizacji - kier. Wiesława Kozek 2008 nadal, 10lat, byli Maria Hirszowicz ?-1968, Witold Morawski 1968 – 2008, 40lat

Zakład Socjologii Wsi i Miasta - kier. Małgorzata Jacyno, b.d.

Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej - kier. Jacek Haman, b.d., Grzegorz Lisowski 1993-

 

Wydział Fizyki

 

Dariusz Wasik - Dziekan 2016 nadal, byli Leonard Sosnowski 1969-1972, Janusz Zakrzewski 1972-1975, Jerzy Pniewski 1975-1981, 6lat,Stanisław Woronowicz 1981-1984, Jerzy Mycielski 1984-1986, Andrzej K. Wróblewski 1986-1989, Krzysztof Ernst 1989-1996, 7lat,Katarzyna Chałasińska-Macukow 1996-2002, Jan Bartelski 2002-2008, Teresa Rząca-Urban 2008-2016

Adam Babiński - Prodziekan

Zygmunt Lalak - Prodziekan

Krzysztof Turzyński - Prodziekan

 

Instytut Fizyki Doświadczalnej

 

Paweł Kowalczyk - dyr. 2016 nadal, byli Stefan Pieńkowski 1952 - 1953, Jerzy Pniewski 1953 - 1958, Tadeusz Skaliński (1958 - 1962), Jerzy Pniewski (1962 - 1975), 13lat, Andrzej K. Wróblewski (1975 - 1981), Marian Grynberg (1981 - 1984), Jacek Baranowski (1984 - 1990), Tomasz Hofmokl (1990 - 1994),Jan Żylicz (1994 - 2002), 8lat, Andrzej Twardowski (2002 - 2008), zmiana ustawy, Tomasz Matulewicz (2008 - 2016)

Andrzej Majhofer - z-ca

Piotr Kossacki - z-ca

 

Zakład Biofizyki - kier. Ryszard Stolarski 1994 nadal, 24lata

Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych - kier. Aleksander Filip Żarnecki, b.d.

Zakład Fizyki Biomedycznej - kier. Jarosław Żygierewicz, b.d.

Zakład Fizyki Ciała Stałego - kier. Andrzej Golnik b.d.

Zakład Fizyki Jądrowej - kier. Tomasz Matulewicz 2014 nadal, byli Zdzisław Wilhelmi może 1959-1991, 32lata, Chrystian Droste 1991-1997, Krystyna Siwek-Wilczyńska 1997-2010, 13lat

Zakład Optyki - kier. Czesław Radzewicz, b.d., byli Bohdan Karczewski

Zakład Struktury Materii Skondensowanej - kier. Radosław Przeniosło, b.d.

(były) Zakład Spektroskopii Jądrowej - kier. Jan Żylicz 1973-1994, 21 lat, Andrzej Płochacki 1994-2009, 15lat,Zenon Janas 2009-2013

 

Instytut Fizyki Teoretycznej

 

Wojciech Satuła - dyr. 2012 nadal, Leopold Infeld (1952 - 1966), 14lat, Józef Werle (1966 - 1975), 9lat, Andrzej Trautman (1975 - 1984), 9lat, Stefan Pokorski (1984 - 1993), 9lat, Stanisław G. Rohoziński (1993 - 2005), 12lat, Marek Napiórkowski (2005 - 2012)

Krzysztof Byczuk - z-ca

Bohdan Grządkowski - z-ca

 

Katedra Fizyki Materii Skondensowanej - kier. Witold Bardyszewski, b.d.

Katedra Modelowania Układów Złożonych - kier. b.d.

Katedra Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej - kier. b.d., byli Krzysztof Wodkiewicz (może do 2008)

Katedra Teorii Cząstek i Oddziaływań Elementarnych - kier. Marek Olechowski

Katedra Teorii Oddziaływań Silnych i Elektrosłabych - kier. Jan Kalinowski

Katedra Teorii Względności i Grawitacji - kier. Jerzy Lewandowski, b.d.

 

Instytut Geofizyki

 

Szymon Malinowski - dyr. 2016 nadal, byli Krzysztof Haman 1976-1991, 15lat, Hanna Pawłowska 2005-2016, 11 lat

Jacek Pniewski - z-ca 2005 nadal, 13 lat

 

Zakład Fizyki Atmosfery - kier. Krzysztof Markowicz 2012 nadal, byli Szymon Malinowski 2002-2013, 11 lat, Krzysztof Haman 1975-2000, 25lat

Zakład Fizyki Litosfery - kier. Leszek Czechowski 2012 nadal

Zakład Optyki Informacyjnej. - kier. Rafał Kotyński, byli Marek Kowalczyk-Hernandez 2000-2006, zmiana ustaw

 

Katedra Metod Matematycznych Fizyki

Jacek Jezierski - kier

Katarzyna Grabowska - z-ca

 

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 

Maciej Jędrusik 2016 nadal- dziekan, byli Zdzisław Mikulski 1977-1981, Bolesław Dumanowski 1981-1984, Andrzej Richling 1984-1990, 1993-1999 i 2002-2008, 18lat, kadencje niełączne i zmiana ustawy, Urszula Soczyńska 1990-1993, Maria Skoczek 1999-2002, Andrzej Lisowski 2008-2016

Marcin Wojciech Solarz - pro

Sylwia Dudek-Mańkowska - pro

Maria Korotaj-Kokoszczyńska - pro

 

Katedra Geografii Fizycznej - kier. Elwira Żmudzka, byli J. Kondracki 1951- może 1977, 26lat, Andrzej Richling 1977-2009, 32lata,Katarzyna Ostraszewska

Zakład Geoekologii - kier. Wiaczesław Andrejczuk , byli Bogumił Wicika 1977-2005, 28lat, Andrzej Harasimiuk,

Zakład Geomorfologii - kier. Ewa Smolska 2006 nadal, 12 lat, byli Cecylia Radłowska 1964(1974 Zakład)-1984, 20lat, Mirosław Bogacki 1985-2004, 19lat,

Zakład Hydrologii - kier. Artur Magnuszewski 2011 nadal, byli Zdzisław Mikulski 1971-1991, 20lat, Urszula Soczyńska 1991-2001, 10 lat, Małgorzata Gutry-Korycka 2001-2011, 10lat,

Zakład Klimatologii - kier. Elwira Żmudzka 2015 nadal, Romuald Gumiński 1951–1952, Wincenty Okołowicz 1953–1974, 21 lat, Maria Stopa-Boryczka 1975–2003, 28lat,Jerzy Boryczka 2004–2007, Krzysztof Błażejczyk 2008–2015,

 

Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego - kier. Mirosława Czerny, b.d., byli Stanisław Leszczycki 1947-?

(były)Zk. Geografii Ekonomicznej - kierownik S. Leszczycki 1966-?, Witold Kusiński 1970-1993, 23lata,Andrzej Wieloński 1993-1997, Andrzej Lisowski

(były) Zk. Geografii Rolnictwa - kierownik Józef Tobjasz 1966-?

(były) Zk. Dydaktyki Geografii - kier. Alicja Krzymowska-Kostrowicka 1981-?

 

Katedra Geografii Turystyki i Rekreacji - kier. Andrzej Kowalczyk (2004)2006 nadal, 13 rok, Alicja Krzymowska-Kostrowicka ?-2004

Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej - kier. Paweł Swianiewicz, b.d.

Katedra Geografii Regionalnej i Politycznej - kier. Tomasz Wites, b.d.

Zakład Geografii Regionalnej Świata - kier. Maciej Jędrusik, b.d.

Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji - kier. Korycka-Skorupa Jolanta, b.d., Bogdan Zagajewski 2012-2017

 

Wydział Geologii

 

Ewa Krogulec - dziekan, byli Edward Passendorfer 1952-?

Katarzyna Delura - pro

Anna Wysocka - pro

Ewa Falkowska - pro

 

Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrologii

 

Bogusław Bagiński - dyr.

Sławomir Ilnicki - z-ca

Justyna Domańska-Siuda - z-ca

 

Zakład Geochemii - kier. Jan Parafiniuk, b.d.

Zakład Geologii Złożowej i Gospodarczej - kier. Paweł Karnkowski, b.d.

Zakład Mineralogii - kier. Sławomir Ilnicki, b.d.

Zakład Petrologii - kier. Bogusław Bagiński, b.d.

 

Instytut Geologii Podstawowej

 

Jan Dzierżek - dyr.

Michał Ginter - z-ca

Danuta Olszewska-Nejbert - z-ca

 

Zakład Geologii Dynamicznej - kier. Anna Wysocka, b.d.

Zakład Geologii Historycznej i Regionalnej - kier. Stanisław Skompski, b.d.

Zakład Geologii Klimatycznej - kier. Leszek Marks, b.d.

Zakład Paleontologii - kier. Michał Ginter, b.d.

Zakład Tektoniki i Kartografii Geologicznej - kier. Andrzej Konon, b.d.

 

Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

 

Jerzy Małecki - dyr.

Dorota Porowska - z-ca

Emilia Wójcik - z-ca

 

Zakład Geofizyki i Mechaniki Ośrodków Ciągłych - kier. Stanisław Matysiak, b.d.

Zakład Geologii Inżynierskiej - kier. Paweł Dobak, b.d.

Zakład Geomechaniki - kier. Paweł Łukaszewski, b.d.

Zakład Hydrogeochemii i Dynamiki Wód Podziemnych - kier. Ewa Krogulec, b.d.

Zakład Hydrogeologii - kier. Jerzy Małecki, b.d.

Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych - kier. Grzegorz Barczyk, b.d.

 

Wydział Historyczny

 

Małgorzata Karpińska - dziekan

Grażyna Jurkowlaniec - pro

Bartosz Kontny - pro

Krzysztof Skwierczyński - pro

 

Instytut Archeologii

 

Krzysztof Jakubiak - dyr. , byli Waldemar Chmielewski 1975-?

Michał Starski - z-ca

Marta Żuchowska - z-ca

 

Zakład Antropologii Historycznej i Archeologii Wybrzeży Pacyfiku - kier. Mariusz Ziółkowski, b.d.

Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu - kier. Dariusz Szeląg, b.d.

Zakład Archeologii Egejskiej - kier. Kazimierz Lewartowski, b.d.

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii - kier. Sławomir Rzepka, b.d.

Zakład Archeologii Europy Starożytnej - kier. Adam Cieśliński, b.d.

Zakład Archeologii Klasycznej - kier. Piotr Jaworski , b.d.

Zakład Paleolitu i Mezolitu - kier. Michał Przeździecki , b.d.

Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych - kier. Michał Starski, b.d.

Zakład Archeologii Pradziejowej - kier. Ryszard Mazurowski, b.d.

Zakład Archeologii Prowincji Rzymskich - kier. Agnieszka Tomas, byli Tadeusz Sarnowski 1990-?

Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza - kier. Wojciech Wróblewski, b.d.

Zakład Bioarcheologii - kier. Anna Gręzak , b.d.

Zakład Historii Kultury Materialnej Antyku - kier. Piotr Dyczek, b.d.

Zakład Kontaktów Świata Śródziemnomorskiego z Barbaricum - kier. Aleksander Bursche , b.d.

Zakład Papirologii - kier. Tomasz Derda, b.d.

Zakład Tradycji Antyku w Sztukach - kier. Jerzy Miziołek, b.d.

Zakład Archeologii Podwodnej - kier. Modrzewska-Pianetti co najmniej 2012 nadal

 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

 

Maciej Ząbek - dyr. 2016 nadal

Iwona Kaliszewska - z-ca

Hubert Wierciński - z-ca

 

Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej - kier. Anna Malewska-Szałygin, b.d.

Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych - kier. H. Magdalena Zowczak 2016 nadal, b.d.

Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności - kier. Magdalena Radkowska-Walkowicz, b.d.

Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych - kier. Maciej Ząbek, b.d.

 

Instytut Historii Sztuki

 

Barbara Arciszewska - dyr. , byli Andrzej Pieńkos 2008-2012(z-ca 1994-1999)

Mariusz Smoliński - z-ca

Jakub Adamski - z-ca

 

Zakład Historii Sztuki i Kultury Dawnej - Kierownik Antoni Ziemba, b.d.

Zakład Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej - Kierownik Iwona Luba, b.d.

Zakład Teorii Sztuki - Kierownik Gabriela Świtek, b.d.

Tadeusz Cegielski - prodziekan 1993-1999 i 2008-2012, 10lat, kadencje niełączne

Wojciech Tygielski - prorektor 2002-2008 (zmiana ustawy)

 

Instytut Historyczny

 

Łukasz Niesiołowski-Spano - dyr. 2016 nadal, byli Aleksander Gieysztor 1995-1975, 20 lat, Henrykowi Samsonowiczowi 1975-1980, Antoni Mączak 1980-1987, 7 lat, Juliusz Łukasiewicz 1987-1993, Bronisław Nowak 1993-2002, 9 lat, Michał Tymowski 2002-2008 (zmiana ustawy), Maria Koczerska 2008-2012, Dariusz Kołodziejczyk 20012-2016

Aleksander Wolicki - z-ca

Piotr Węcowski - z-ca

 

Zakład Historii Starożytnej - kier. Adam Ziółkowski 2009, 10 rok, byli Iza Bieżuńska-Małowist 1947-1987, 40lat, Ewa Wipszycka-Bravo 1987-1996, 9lat, Włodzimierz Lengauer 1996-2008, 12lat

Zakład Historii Średniowiecznej - kier. Roman Michałowski 2005 nadal, 14rok , byli Marian Małowist (1969 – 1979), 10lat, Benedykt Zientara (1979 – 1983), Henryk Samsonowicz (1983 – 2000), 17lat, Karol Modzelewski (2000 – 2005)

Zakład Historii Nowożytnej - kier. Urszula Anna Augustyniak 2013 nadal (Kier. Katedry Kultury Staropolskiej 1994 nadal, 24 lata)

Zakład Historii XIX wieku - kier. Małgorzata Karpińska 2013 nadal, byli Jerzy Skowronek (1982-1994), 12 lat, Anna Żarnowska (1994-2003), 9 lat, Tomasz Kizwalter (2003-2013), 10 lat

Zakład Historii XX wieku - kier. Romuald Turkowski, byli Marian Wojciechowski 1969-?, Tomasz Wituch, Andrzej Chojnowski 2003-?

Zakład NPH i Metodologii - kier. Sławomir Gawlas 2008 nadal, 11 rok, byli Aleksander Gieysztor (długie lata), Ireneusz Ihnatowicz, Stefan Ciara 1994-1999, Maria Koczerska 1999-2008, 9lat, zmiana ustawy

Centrum im. Anielewicza - kier. Anna Michałowska-Mycielska 2014 nadal, Jerzy Tomaszewski 1990-2001, 11 lat, Jolanta Żyndul 2001-2013, 12 lat

Zakład Dydaktyki i Historii Historiografii - kier. Katarzyna Błachowska, b.d.

 

Instytut Muzykologii

 

Zbigniew Skowron 2016 nadal- Dyrektor, byli Zofia Lissa 1948 (1958 instytut)-?, Anna Czekanowska-Kuklińska, Zofia Helman 1991-1996 (z-ca dyr. 1979-1987, 8lat), Mirosław Perz, Sławomira Żerańska-Kominek 1999-?

Agnieszka Chwiłek - z-ca

Tomasz Nowak - z-ca

 

Zakład Powszechnej Historii Muzyki - kier. Alina Żórawska-Witkowska 2004 nadal, 15 rok, byli Irena Poniatowska conajmniej od 1995-może 2004, 9 lat

Zakład Historii Muzyki Polskiej - kier. Agnieszka Leszczyńska może 2011 nadal, byli Mirosław Perz 1969-2003, 34lata, Elżbieta Zwolińska 2003-2011, 8lat, zmiana ustawy

Zakład Teorii i Estetyki Muzyki - kier. Zbigniew Skowron co najmniej od 1995 nadal, 23lata, byli Zofia Helman 1979-może 1995, 16lat

Zakład Etnomuzykologii - kier. Piotr Dahlig 2003 nadal, 16rok, byli Anna Czekanowska-Kuklińska

Zakład Muzykologii Systematycznej - kier. Sławomira Żerańska-Kominek 1995 nadal, 24rok

 

(były, 1958) Zk. Powszechnej Historii Muzyki kier. Józef Chomiński

(były ,1958) Zk. Historii Muzyki Polskiej kier. Hieronim Feicht

(były, 1958) Zk. Historii Teorii i Estetyki kier. Zofia Lissa

(były, 1969) Zakład Etnografii Muzycznej kier. Anna Czekanowska

 

Wydział Lingwistyki Stosowanej

 

Sambor Grucza - dziekan 2008-2012 i 2016 nadal, kadencje niełączne, byli Antoni Semczuk 1987-1993 i 1999-2002, 9 lat, kadencje niełączne

Magdalena Olpińska-Szkiełko - pro

Svitlana Romaniuk - pro

Anna Tylusińska-Kowalska - pro

 

Instytut Lingwistyki Stosowanej

 

Ewa Gruszczyńska - dyr., byli Franciszek Grucza 1972-1997, 25lat, Krzysztof Hejwowski 2008-?, Łucja Biel (2016)

Anna Szczęsny - z-ca

Agnieszka Leńko-Szymańska - z-ca

 

Zakład Badań nad Dyskursem - kier. Urszula Okulska-Łukawska 2016 nadal

Zakład Badań nad Przekładem Pisemnym - kier. Krzysztof Hejwowski 2006 nadal, 12 lat

Zakład Badań nad Przekładem Ustnym i Audiowizualnym - kier. Małgorzata Tryuk, b.d.

Zakład Glottodydaktyki - kier. Elżbieta Gajek, b.d.

Zakład Kulturoznawstwa Stosowanego - kier. Anna Kukułka-Wojtasik 2007 nadal, 12 rok

Zakład Semiotyki - kier. Gennadiy Zeldovych, b.d.

 

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

Elżbieta Jamrozik (kier. Katedry Italistyki 2000-2009, 9 lat i zmiana ustawy) - dyr., byli Sambor Grucza 2012-2016

Silvia Bonacchi - z-ca

Marta Małachowicz - z-ca

 

Zakład Leksykologii i Leksykografii - kier. Elżbieta Jamrozik 2010 nadal, 9 rok

Zakład Lingwistyki Języków Specjalistycznych - kier. Sambor Grucza 2012 nadal, byli Jerzego Lukszyna 2000-?

Zakład Literaturoznawstwa Interkulturowego - kier. Anna Tylusińska-Kowalska, b.d.

Zakład Teorii Języków i Akwizycji Językowej - kier. Magdalena Olpińska-Szkiełko 2012 nadal, byli Franciszek Grucza 2002-2008, zmiana ustawy

Zakład Kulturologii Wschodnioeuropejskiej - kier. Ludmiła Łucewicz, b.d.

 

Instytut Rusycystyki

 

Magdalena Dąbrowska - dyr., byli Antonina Obrębska-Jabłońska, Anatol Mirowicz 1952-?, Tadeusz Szyszko, René Śliwowski, Przemysław Zwoliński 1968-1971, Maria Jeżowa 1971-1975, Antoni Semczuk 1975-1981 i 1993-1996, 9 lat, kadencje niełączne

Piotr Głuszkowski - z-ca

Dorota Piekarska-Winkler - z-ca

 

Zakład Komunikacji Językowej - kier. Ludmiła Szypielewicz, b.d., byli Dorota Piekarska-Winkler, Albert Bartoszewicz 1977-1987, 10lat

Zakład Historii Literatury Rosyjskiej - kier. Alicja Wołodźko-Butkiewicz, b.d., byli Eleonora Stróżecka 1954-1956, Samuel Fiszman 1956-1958

Zakład Języka Rosyjskiego - kier. b.d., byli Anatol Mirowicz

 

Katedra Białorutenistyki - kier. Nina Barszczewska 2009-2014 i 2016 nadal, 3kadencje i niełącznie, byli Antonina Obrębska-Jabłońska 1956-1971, 15lat, Elżbieta Smułkowa 1971-1975, Aleksander Barszczewski 1975-2004, 29lat, Mikołajowi Timoszukowi 2004-2009, zmiana ustawy,Katarzynie Drozd 2014-2016,


Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej - kier. Joanna Getka, b.d.

 

Katedra Ukrainistyki - kier. Irena Mytnik, 2010 nadal, 9 rok, byli Przemysław Zwoliński 1953-?, Florianem Nieuważnym, Stefanowi Kozakowi

 

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 

Paweł Strzelecki - dziekan

Agnieszka Świerczewska-Gwiazda - pro

Anna Gambin - pro

Marcin Engel - pro

 

Instytut Informatyki

 

Damian Niwiński- dyr.

Łukasz Kowalik - z-ca

Aleksy Schubert - z-ca

 

Instytut Matematyki

 

Krzysztof Barański - dyr.

Leszek Kołodziejczyk - z-ca

Tadeusz Koźniewski - z-ca

 

Zakład Logiki Matematycznej - kier. Leszek Kołodziejczyk - b.d.

Zakład Układów Dynamicznych - kier. Henryk Żołądek - b.d.

Zakład Algebry i Teorii Liczb - kier. Jan Okniński - b.d.

Zakład Teorii Prawdopodobieństwa - kier. Rafał Latała - b.d.

Zakład Geometrii i Topologii - kier. Witold Marciszewski - b.d.

Zakład Równań Różniczkowych - kier. Agnieszka Kałamajska - b.d.

 

Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki

 

Dariusz Wrzosek - dyr.

Piotr Krzyżanowski - z-ca

Monika Piotrowska - z-ca

 

Zakład Statystyki Matematycznej - kier. Wojciech Niemiro - b.d.

Zakład Równań Fizyki Matematycznej - kier. Grzegorz Łukaszewicz - b.d.

Zakład Analizy Numerycznej - kier. Leszek Plaskota - b.d.

Zakład Biomatematyki i Teorii Gier - kier. Urszula Foryś - b.d.

Zakład Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej - b.d.

 

Wydział Nauk Ekonomicznych

 

Jan Jakub Michałek - dziekan 2012 nadal, byliJędrzej Lewandowski 1968-1970, 1975-1977, 1984-1990, 10lat, kadencje niełączne,Marian Wiśniewski 1990-2012, 22lata i zmiana ustawy

Janusz Kudła - pro

Katarzyna Kopczewska - pro

 

Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości - kier. Krzysztof Opolski, b.d.

Katedra Ekonomii Politycznej - kier. Łukasz Hardt, b.d.

Katedra Historii Gospodarczej - kier. Maciej Tymiński, b.d.

Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych - kier. Dariusz Tadeusz Dziuba, b.d.

Katedra Teorii Rozwoju Gospodarczego - kier. Zofia Barbara Liberda, b.d.

Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego - kier. Andrzej Cieślik, b.d.

Katedra Statystyki i Ekonometrii - kier. Marian Wiśniewski, b.d.

Katedra Mikroekonomii - kier. Mikołaj Czajkowski 2012 nadal, byli Tomasz Żylicz 1996-2007, 11lat

Katedra Ekonomii Ludności i Demografii - kier. Agata Górny, b.d.

Zakłady Finansów Ilościowych - kier. Ryszard Kokoszczyński, b.d.

 

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 

Stanisław Sulowski - Dziekan

Justyna Godlewska-Szyrkowa - Prodziekan

Daniel Przastek - Prodziekan

Łukasz Zamęcki - Prodziekan

 

Instytut Nauk Politycznych

 

Ewa Marciniak (z-ca 2005-2015, 10lat) - dyr. 2016, byli Stanisław Sulowski ?-2016

Tomasz Słomka - z-ca 2005-2016 i nadal, ponad 11 lat

Marcin Tobiasz - z-ca

Izabela Malinowska - z-ca 1998-2005, 7 lat

 

Zakład Badań Wschodnich - kier. Tadeusz Bodio 2004 nadal, 15 rok

Zakład Filozofii i Teorii Polityki - kier. Mirosław Karwat, b.d.

Zakład Historii Myśli i Ruchów Społecznych - kier. Stanisław Filipowicz, b.d.

Zakład Instytucji Europejskich - kier. Agnieszka Rothert, b.d.

Zakład Najnowszej Historii Politycznej - kier. Wojciech Jakubowski, b.d.

Katedra Nauk o Bezpieczeństwie - kier. Andrzej Misiuk, b.d.

Zakład Nauki o Państwie i Administracji Publicznej - kier. Grzegorz Rydlewski 2004 nadal, 15 rok

Zakład Socjologii i Psychologii Polityki - kier. Jan Garlicki, b.d.

Zakład Systemów Politycznych - kier. Tomasz Słomka, b.d., byli Sylwester Zawadzki 1967-1969, Kazimierz Gościniak 1969-1977, 8lat, Stanisław Gebethner 1977-1987 i 1990-2004 24lata, niełączne, Eugeniusz Zieliński 1987-1990, Zbigniew Kiełmiński 2004-?

 

Instytut Stosunków Międzynarodowych

 

Jakub Zajączkowski - dyr., byli Marian Edward Haliżak 1990-2016, 26lat

Dorota Heidrich - z-ca

Marek Madej - z-ca

Roman Kuźniar - z-ca

Marian Edward Haliżak - z-ca 1982 - 1990, 8lat

Stanisław Bieleń - z-ca 1984-1987 i 2002-2008, 9 lat, niełączne i zmiana ustawy (prodziekan 1993-1999 i 2008-2012, 10lat, 3 kadencje, niełączne)

Agnieszka Bógdał-Brzezińska - z-ca 2001-2005 i 2008-2016, 12lat, 4 kadencje, niełączne

 

Zakład Azji i Pacyfiku – kier. Jakub Zajączkowski, b.d.

Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych – kier. Marian Edward Haliżak, b.d.

Zakład Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych – kier. Ryszard Zięba b.d., byli Józef Kukułka 1976-?

Zakład Integracji Europejskiej – kier. Dariusz Popławski,b.d.

Zakład Studiów Pozaeuropejskich – kier. Marcin Gawrycki, b.d.

Zakład Studiów Strategicznych – kier. Roman Kuźniar, b.d.

Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych – kier. Sylwester Gardocki, b.d., byli Grażyna Michałowska 1976-? może b. długo

Centrum badań nad współczesnymi Indiami - kier. Jakub Zajączkowski 2010 nadal, 9 rok

 

Instytut Polityki Społecznej

 

Jacek Męcina - dyr.

Małgorzata Ołdak - z-ca

Bartosz Pieliński - z-ca

 

Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych - kier. Grażyna Firlit-Fesnak, b.d.

Zakład Polityki Społecznej w Środowisku Lokalnym - kier. , b.d.

Zakład Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - kier. Ewa Leś, b.d.

Zakład Społecznego Ustroju Pracy - kier. Małgorzata Szylko-Skoczny, b.d.

Zakład Teorii i Metodologii Polityki Społecznej - kier. Barbara Szatur-Jaworska, b.d.,(prodziekan Wydz. Dziennikarstwa i N. Polit. 2003-2011, 8lat i zmiana ustawy)

Zakład Zabezpieczenia Społecznego - kier. Gertruda Uścińska, b.d.


Instytut Europeistyki

 

Konstanty Adam Wojtaszczyk - dyr. 2009 (instytut 2012) nadal, 10 rok

Jacek Wojnicki - z-ca 2015 nadal

Kamil Ławniczak - z-ca 2018 nadal

 

Zakład Metodologii Badań Europejskich - kier. Jacek Czaputowicz, b.d.

Zakład Historii Europy - kier. Paweł J. Borkowski, b.d.

Zakład Prawa i Instytucji Europejskich - kier. Marta Witkowska, b.d.

Zakład Polityk Unii Europejskiej - kier. Tomasz Grzegorz Grosse, b.d.

Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych - kier. Józef Tymanowski, b.d.

Zakład Kultury, Komunikowania i Marketingu Europejskiego - kier. Ewa Stasiak-Jazukiewicz, b.d.

 

Wydział Neofilologii

 

Maria Dakowska - dziekan

Ewa Geller - pro

Karolina Kumor - pro

 

Instytut Anglistyki

 

Małgorzata Grzegorzewska - dyr. 2014 nadal, Margaret Schlauch 1954-1965, 11 lat, Grzegorz Sinko 1968-?, Irena Dobrzycka (1973), Jan Rusiecki, Jerzy Rubach ? -1989, Emma Harris 1990-?

Dominika Oramus - z-ca

Elżbieta Foltyńska - z-ca

 

Zakład Języka Angielskiego - kier. Jerzy Rubach, b.d.

Zakład Językoznawstwa Stosowanego - kier. Aniela Korzeniowska, b.d.

Zakład Kultury Krajów Anglosaskich - kier. Paweł Rutkowski, b.d.

Zakład Literatury Amerykańskiej - kier. Marek Paryż, b.d.

Zakład Literatury Brytyjskiej - kier. Marzena Sokołowska-Paryż, b.d.

 

Instytut Germanistyki
 

Robert Małecki - dyr., byli Thomas Höhle 1961-1963, Eugeniusz Sawrymowicz 1963-?, Michał Cieśla 1969-1972, Elida Szarota, Jan Czochralski 1972-1994, 22lata

Małgorzata Kosacka - z-ca

Anna Górajek - z-ca

 

Zakład Językoznawstwa Germańskiego - kierownik Anna Just, b.d.

Zakład Literatur Niemieckiego Obszaru Językowego - kierownik Krzysztof Tkaczyk, b.d.

Zakład Studiów nad Krajami Niemieckiego Obszaru Językowego - kierownik Tomasz Pszczółkowski, b.d.

Zakład Komparatystyki Kulturowej i Literackiej - kierownik Katarzyna Grzywka-Kolago, b.d.

Zakład Glottodydaktyki - kierownik Anna Jaroszewska, byli Barbara Płaczkowska ?-1977, Hanna Szarmach-Skaza ?-1978, Elżbieta Zawadzka-Bartnik 1978-?, Zofia Kotowska, Marta Torenc, Anna Jaroszewska

Zakład Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego - kierownik Przemysław Jóskowiak, b.d.

 

(były) Zakład Kultury Obszaru Niemieckojęzycznego/Zk. Kulturoznastwa - kier. Michał Cieśla 1972-1976, Lucjan Meissner, Tomasz Pszczółkowski

(były) Zakład Literaturoznawstwa - kier. Elida Szarota 1972-?, Karol Sauerland (`80)

(były) Zakład Językoznawstwa Germańskiego - kier.Jan Czochralski 1972-1994, 22lata, Józef Wiktorowicz 1994

 

Instytut Romanistyki

 

Maciej Smuk - dyr. 2016 nadal, byli Ewa Rzadkowska (1970-1978), 8lat, Jerzy Parvi (1979-1981), Krzysztof Bogacki (1981-1982), Krystyna Kasprzyk (1982-1987), Jerzy Parvi (1987-1990), Teresa Giermak-Zielińska (1990-1993), Henryk Chudak (1993-1999), Zbigniew Naliwajek (1999-2002), Remigiusz Forycki 2002-2003 i 2005-2012, 3kadencje, niełączne, Anna Mańkowska (2002-2005), Ewa Pilecka (2012-2016)

Małgorzata Sokołowicz - z-ca

Dariusz Krawczyk - z-ca

Zbigniew Naliwajek - z-ca 1983-1987 i 1991-1993, 3 kadencje, niełączne

 

Zakład Dydaktyki Języków Romańskich - kier. Radosław Kucharczyk, b.d.

Zakład Językoznawstwa Romańskiego - kier. Małgorzata Izert, b.d.

Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego - kier. Monika Kulesza, b.d., byli Henryk Chudak 1990-1993 i 1999-2008, 12lat, zmiana ustawy, niełączne, Zbigniew Naliwajek 1994-1997

 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

 

Zofia Marzec - dyr. 2012 nadal, byli Zofii Karczewskiej-Markiewicz 1972-1975, Jan Kieniewicz 1975-1981, Janina Klawe 1981-1982, Krzysztof Żaboklicki 1982 , Elżbieta Siarkiewicz 2001,Grażyna Grudzińska 2001-2012, 11lat i zmiana ustawy

Tamara Sobolska - z-ca

Urszula Ługowska - z-ca 2014 nadal

Kazimierz Sabik - z-ca 1972-1981, 9lat

 

ZAKŁAD LITERATUR HISZPAŃSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO - kier. Karolina Kumor, b.d., byli Kazimierz Sabik 2000-2009, 9lat

ZAKŁAD HISTORII I KULTURY HISZPANII I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ - kier. Katarzyna Mikulska, b.d., byli Urszula Ługowska 2010-2014

ZAKŁAD JĘZYKA I KULTURY LUZO-BRAZYLIJSKIEJ - kier. Jakub Jankowski 2013 nadal

 

Katedra Italianistyki - kier. Serkowska Hanna 2009-2017, 10rok

Katedra Lingwistyki Formalnej – kier. Magdalena Danielewiczowa 2001 nadal, 18 rok, byli Olgierd Wojtasiewicz, Andrzej Bogusławski 1987-(2001), 14lat

 

Wydział Orientalistyczny

 

Piotr Taracha - Dziekan, byli Jolanta Sierakowska-Dyndo 2002-2008 dyr. instytutu, dziekan od 2008-?, ponad 6 lat i zmiana ustawy

Józef Pawłowski - pro

Marta Widy-Behiesse - pro

 

Katedra Arabistyki i Islamistyki - kier. Katarzyna Pachniak

Katedra Azji Południowej - kier. Danuta Stasik

Katedra Języków i Kultur Afryki - kier. Iwona Kraska-Szlenk 2017 nadal, byli Stanisław Piłaszewicz 1988-2009, 21lat,Nina Pawlak 2009-2015

Katedra Japonistyki - kier. Agnieszka Kozyra

 

Zakład Egiptologii - kier. Kamil Omar Kuraszkiewicz, b.d., byli Jan Krzysztof Winnicki 1996-2000,

Zakład Hebraistyki - kier. Shoshana Ronen 2009 nadal, 10rok, byli Stefana Strelcyna 1950-1969, 19lat, Witolda Tylocha 1969-1990, 21lat, Roman Marcinkowski 1993-2001, 8lat, Maciej Tomal 2001-2009, 8lat i zmiana ustawy

Zakład Iranistyki - kier. Sylwia Surdykowska-Konieczny 2006 nadal, 13rok, byli Maria Składankowa 1996

Zakład Islamu Europejskiego - kier. Agata Nalborczyk 2015 nadal, byli Anna Parzymies 1993-2009, 16lat, Ahmed Nazmi 2009-2015(śmierć)

Zakład Koreanistyki - kier. Anna Paradowska, b.d.

Zakład Sinologii - kier. Małgorzata Religa, byli Lidia Kasarełło 2004-2009, zmiana ustawy

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej - kier. Agata Bareja-Starzyńska 2003 nadal, 16rok, byli Stanisław Kałużyński 1955-1985, 30lat, Stanisław Godziński 1985-2003, 18lat

Zakład Wschodu Starożytnego - kier. Olga Drewnowska-Rymarz, b.d., byli Krystyna Łyczkowska

 

Wydział Pedagogiczny

 

Anna Wiłkomirska - Dziekan 2012 nadal, Mirosław S. Szymański 2002-2008, zmiana ustawy

Anna Zielińska - pro

Barbara Murawska - pro

 

Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii - kier. Zbigniew Izdebski, b.d.

Zakład Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli - kier. Małgorzata Żytko, b.d.

 

Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki - kier. Ewa Skibińska, b.d., były Józef Półturzycki

Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej - kier. Maria Kolankiewicz, b.d.

Zakład Badań nad Środowiskami Wychowawczymi - kier. Maria Kolankiewicz, Grażyna Dryżałowska, b.d.

Zakład Integracji, Inkluzji i Edukacji Społecznej - kier. b.d.

Zakład Interdyscyplinarnych Badań Nad Kulturą - kier. (Mirosław Pęczak), b.d.

 

Katedra Dydaktyki i Pedeutologii - kier. Joanna Madalińska-Michalak, b.d.

Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki - kier. Adam Fijałkowski, b.d.

Zakład Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą - kier. Krystyna Milczarek-Pankowska, b.d.

 

Katedra Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją - kier. Roman Dolata, b.d.

 

Wydział Polonistyki

 

Zbigniew Greń - Dziekan

Łukasz Książyk - pro

Wojciech Dudzik - pro

Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk - pro

 

Instytut Filologii Klasycznej

 

Włodzimierz Olszaniec - dyr. 2012 nadal

Cyprian Mielczarski - z-ca

Monika Mikuła - z-ca

 

Zakład Literatur i Języków Klasycznych - Kierownik Mikołaj Szymański, b.d.

Zakład Studiów nad Renesansem - Kierownik Barbara Milewska-Waźbińska, b.d.

Zakład Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego - Kierownik Magdalena Popiołek, b.d.

 

Instytut Języka Polskiego

 

Mirosław Bańko - dyr.

Izabela Winiarska-Górska - z-ca

Justyna Garczyńska - z-ca

 

Zakład Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego - Kierownik Krystyna Waszakowa od 2006 nadal, 13rok, byli Renata Grzegorczykowa 1982-2001, 19lat, Zofia Zaron 2001-2006

Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii - Kierownik Wanda Decyk-Zieba 2013 nadal, byli Mieczysław Szymczak (1975-1982, 1983-1985), 9lat, niełączne Jadwiga Chludzińska-Świątecka (1986-1991), Władysław Kupiszewski (1991-1998), 7lat,Wanda Decyk-Zięba (1998-2000), Halina Karaś (2000-2013), 13 lat

Zakład Językoznawstwa Komputerowego - Kierownik Dorota Kopcińska, b.d.

Zakład Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii - Kierownik Dorota Zdunkiewicz - Jedynak, b.d.

 

Instytut Kultury Polskiej

 

Iwona Kurz - dyr. 2016 nadal, byli Andrzej Mencwel 1991-1998 (katedra)-2005, 14lat, Leszek Kolankiewicz 2005-2012, Paweł Rodak 2012-2016

Agnieszka Karpowicz - z-ca

Dorota Sosnowska - z-ca

 

Zakład Antropologii Słowa - Kierowniczka Agnieszka Karpowicz, b.d.

Zakład Historii Kultury - Kierownik Justyna Kowalska-Leder 2013 nadal, byli Paweł Rodak 2009-2013

Zakład Kultury Współczesnej - Kierownik Włodzimierz Pessel, b.d.

Zakład Teatru i Widowisk - Kierownik Wojciech Dudzik, byli Leszek Kolankiewicz 2003-2009 zmiana ustawy

Zakład Filmu i Kultury Wizualnej - Kierowniczka Paulina Kwiatkowska, byli Wojciech Machera, Iwona Kurz 2006-2014

 

Instytut Literatury Polskiej

 

Ewa Paczoska - dyr.

Witold Sadowski - z-ca

Tomasz Wójcik - z-ca

 

Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych - Kierownik Roman Krzywy, b.d.

Zakład Literatury Romantyzmu - Kierownik Olaf Krysowski, b.d.

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku - Kierownik Urszula Kowalczuk, b.d.

Zakład Literatury XX i XXI wieku - Kierownik Andrzej Zieniewicz, .b.d.

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich - Kierownik Danuta Ulicka, b.d.

Zakład Komparatystyki - Kierownik Ewa Szczęsna, b.d.

Zakład Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej - Kierownik Grzegorz Leszczyński, b.d.

 

Instytut Polonistyki Stosowanej

 

Grzegorz Bąbiak - dyr. 2016 nadal

Marlena Kurowska - z-ca

Tomasz Wroczyński - z-ca (prodziekan 1990-1996 i 2005-2012, 13lat, niełączne i zmiana ustawy)

 

Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego - Kierownik Magdalena Trysińska, b.d., byli Tomasz Wroczyński 2010-?

Zakład Logopedii i Emisji Głosu - Kierownik Marzena Stępień, b.d., byli Przybysz-Piwko 1995-?,J. Porayskiego-Pomsty 2001-2005, 2009-2011, niełączne (prodziekan 1996-2002 i 2005-2008, 9lat, niełączne)

Zakład Edytorstwa i Stylistyki - Kierownik Anna Cegieła, b.d., Grzegorz Bąbak 2011-2016

Zakład Retoryki i Mediów - Kierownik Agnieszka Budzyńska-Daca 2016 nadal, byli Jakub Lichański

Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki - Kierownik Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk 2012 nadal, byli Jolanta Chojak 2011-2013

 

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

 

Patrycjusz Pająk - dyr., byli Zdzisław Stieber 1952-1967, 15lat, Józef Magnuszewski 1967-1978, 11lat, Krzysztof Wrocławski 1978-`90początek, co najmniej 13lat, Joanny Rapackiej `90-1993, Janusz Siatkowski 1993-1999, Zbigniew Greń 1999-2007, 8lat, Joanna Goszczyńska 2008-2016

Robert Kulmiński - z-ca

Sylwia Siedlecka - z-ca

 

Zakład Języków i Kultur Słowiańskich - Kierownik Milena Hebal-Jezierska, b.d.

Zakład Literatur i Kultur Słowiańskich - Kierownik Magdalena Bogusławska, b.d.

Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego, Porównawczego i Bałtystyki - kier. Romuald Huszcza (co najmniej 2 raz), b.d., byli Wojciechowi Smoczyńskiemu 1990-?, Jadwiga Sambor, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Axel Holvoet 2009-2013

Zakład Bałtystyki - Kierownik Joanna Tabor 2014 nadal, Ana Romančuk 2009-2013, Inesa Szulska 2013-2014

Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Wschodnioazjatyckiego - Kierownik Jadwiga Linde-Usiekniewicz, b.d.

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” - kier. Grzegorz Leszczyński 2016 nadal

 

Wydział Prawa i Administracji

 

Tomasz Giaro – Dziekan, byli Tadeusz Tomaszewski 2001-2008, 7lat i zmiana ustawy, Jerzy Harasimowicz 1981-1987 i 1990-1993, 9lat, niełącznie

Marek Grzybowski - Pro

Łukasz Marek Pisarczyk - Pro

Sławomir Żółtek - Pro

 

Instytut Historii Prawa

 

Jakub Urbanik - dyr. 2016 nadal

Adam Moniuszko - z-ca

 

Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego - kier. Jakub Urbanik 2017 nadal

Katedra Historii Ustroju i Prawa Polskiego - Kierownik Andrzej Zakrzewski, b.d.

Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa - Kierownik Marek Wąsowicz, b.d.

Katedra Europejskiej Tradycji Prawnej - Kierownik Tomasz Giaro, b.d.

Zakład Prawa Wyznaniowego - Kierownik Wojciech Brzozowski, b.d.

 

Instytut Nauk o Państwie i Prawie

 

Adam Bosiacki - dyr.

Zbigniew Cywiński - z-ca

 

Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie - Kierownik Tatiana Chauvin, b.d.

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych - Kierownik Adam Bosiacki, b.d.

Katedra Logiki i Informatyki Prawniczej - Kierownik Andrzej Malinowski, b.d.

Katedra Prawa Konstytucyjnego - Kierownik Marek Zubik 2006 nadal, 13rok, byli Stefan Rozmaryn 1948-1969, 21lat, Jerzy Stembrowicz 1969-1971,Zdzisław Jarosz 1971-1987 i 1989-2006, 33lat, niełącznie,Leszek Garlicki 1987-1989

Katedra Socjologii Prawa - Kierownik Aleksander Stępkowski, b.d.

 

Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych

 

Jacek Jagielski - dyr.

Tomasz Lasocki - z-ca

 

Katedra Prawa Ubezpieczeń - Kierownik Magdalena Szczepańska, b.d.

Katedra Prawa Finansowego - Kierownik Hanna Litwińczuk, b.d.

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej - Kierownik Małgorzata Gersdorf, co najmniej 2011, b.d. (2008 do 2009 kierowała Studium Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych)

Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności - Kierownik Paweł Czechowski, b.d.

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego - kier. Jacek Jagielski, b.d.

Zakład Praw Człowieka - Kierownik Marcin Wiącek 2017 nadal, byli Mirosław Wyrzykowski 2003-2017, 14lat i zmiana ustawy (1995-2005, 10lat kier. Zk. Prawa Porównawczego i Gospodarczego)

Zakład Nauki Administracji - Kierownik Dawid Sześciło, b.d., byli Marek Elżanowski ?-1994, Michał Kulesza 1995-?, Jacek Jagielski

Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego - Kierownik Hanna Gronkiewicz-Waltz, co najmniej 2011, b.d.(K. Pawłowicz straciła pracę w 2011r., gdy H. Gronkiewicz-Waltz była już kierownikiem, co następowało stopniowo)

 

Instytut Prawa Cywilnego

 

Krystyna Szczepanowska – Kozłowska - dyr.

Wojciech Kocot - z-ca

 

Katedra Prawa Handlowego - Kierownik Katarzyna Bilewska, b.d.

Katedra Postępowania Cywilnego - Kierownik Karol Weitz, b.d.

Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych - Kierownik Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, b.d.

Katedra Prawa Cywilnego Porównawczego - Kierownik Wojciech Kocot, b.d.

Katedra Prawa Cywilnego - Kierownik Maciej Kaliński, b.d.

 

Instytut Prawa Karnego

 

Piotr Girdwoyń - dyr. 2016 nadal

Namysłowska-Gabrysiak - z-ca

 

Zakład Kryminologii - Kierownik Monika Płatek, b.d.

Zakład Międzynarodowego Postępowania Karnego - Kierownik Piotr Kruszyński, b.d.

Zakład Postępowania Karnego - Kierownik Maria Rogacka-Rzewnicka, b.d.

Katedra Prawa Karnego - Kierownik Małgorzata Król-Bogomilska, b.d.

Katedra Prawa Karnego Porównawczego - Kierownik Przemysław Konieczniak, b.d.

Katedra Kryminalistyki - Kierownik Tadeusz Tomaszewski może od 1996 nadal, 22lata (dziekan WPiA 2001-2008, zmiana ustawy)

 

Instytut Prawa Międzynarodowego

 

Jerzy Poczobut - dyr.

Katarzyna Myszona-Kostrzewa - z-ca

 

Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego - Kierownik Jerzy Poczobut 1993 nadal, 25lat (z-ca dyr. 1987-1999, 12lat)

Katedra Prawa Europejskiego - Kierownik Anna Zawidzka-Łojek, b.d.

Zakład Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego - Kierownik Katarzyna Myszona– Kostrzewa, b.d.

Zakład Międzynarodowego Prawa Publicznego - Kierownik Karol Karski, b.d.

 

Wydział Psychologii

 

Dominika Maison - dziekan

Andrzej Rynkiewicz - pro

Michał Chruszczewski - pro

 

Katedra Psychologii Poznawczej - kier. Barbara Bokus, b.d.

Zakład Psycholingwistyki - Kierownik Grzegorz Krajewski, b.d.

 

Katedra Psychologii Osobowości - kier. Kamil Imbir, b.d., byli Dominika Maison 2009-2015

Katedra Psychologii Społecznej - kier. Anna Szuster, b.d.

Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych - kier. Włodzimierz Oniszczenko, b.d.

Zakład Psychofizjologii - Kier. Andrzej Rynkiewicz, b.d.

Zakład Psychologii Temperamentu - Kierownik Bogdan Zawadzki, b.d.

Zakład Badań nad Intelektem - Kierownik Zuzanna Toeplitz, b.d.

Zakład Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania - kier. Wojciech Dragan, b.d.

 

Katedra Psychopatologii i Psychoterapii - kier. Rafał Styła, b.d.

Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny - kier. Małgorzata Święcicka, b.d.

Katedra Neuropsychologii - kier. Emilia Łojek, b.d.

Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji - kier. Ewa Pisula, b.d.

 

Zakład Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii - kier. Marcin Zajenkowski, b.d., byli Ewa Goryńska 2014 (może 2010)-?

Zakład Psychologii Uczenia się i Pamięci - kier. Dorota Karwowska, b.d.

Zakład Psychologii Wychowania - kier. Elżbieta Dryll, b.d.

Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka - kier. Przemysław Tomalski, b.d.

Zakład Psychologii Zwierząt - kier. Jerzy Osiński, b.d.

Centrum Badań nad Uprzedzeniami – Zakład Psychologii Stosunków Międzygrupowych - kier.Michał Bilewicz 2010 nadal, 9 rok

 

Tadeusz Tomaszewski - kier. Katedry Psychologii Ogólnej 1949-1968, 19lat, dyr. Instytutu Psychologii 1968-1978, 10lat

 

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 

Wojciech Pawlik (prodziekan 2002-2008, zmiana ustawy) - dziekan, byli Jacek Kurczewski 1987(dyr.)-1990-1996, 9lat

Aneta Gawkowska - pro

Tomasz Kaźmierczak - pro

 

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

 

Danuta Lalak - dyr.

Ewa Stachowska - z-ca

 

Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej - kier. Andrzej Rzepliński, 1991-(zakład, od 2002 Katedra)-nadal, 27lat

Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej - kier. Jerzy Kwaśniewski, b.d.

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej - kier. Tomasz Rudowski, b.d., byli Lesław Pytka 1982-?

Katedra Pedagogiki Społecznej - kier. Danuta Lalak (może 2009 nadal,10rok), byli Tadeusz Pilch (kier. pracowni 1990-2009, 19lat następcą jest obecny kier.)

Zakład Socjologii Zmian Społecznych - kier. Maria Libiszowska-Żółtkowska, b.d.

Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej - Adam Redzik, b.d.

Zakład Psychologii Dewiacji - kier. Ewa Michałowska, byli Krystyna Ostrowska 1990-?, Aleksandra Korwin - Szymanowska (?-może do 2012)

Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych – kier. Jarosław Utrat-Milecki, b.d.

Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej - kier. Tomasz Kaźmierczak, byli Stanisław Szmagalski, b.d.

 

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

 

Małgorzata Fuszara - dyr., Wojciech Pawlik 2008-2012

Barbara Lewenstein - z-ca

Ewa Gniazdowska - z-ca

 

Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej - kier. Wojciech Pawlik, b.d.

Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej - kier. Marcin Król 2003 nadal, 16 rok

Katedra Socjologii i Antropologii Prawa i Obyczajów - kier. Jacek Kurczewski, b.d.

Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej - kier. Anna Kwak, b.d.

Zakład Ewaluacji i Studiów nad Edukacją - kier. Beata Hoffmann, b.d.

Zakład Metod Badania Kultury - Barbara Fatyga, b.d.

Zakład Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej - kier. Marek Rymsza, byli Józefa Hrynkiewicz

Ośrodek Dydaktyczny Psychologii Więzi Społecznych - kier. Ewa Gniazdowska, b.d.

 

Wydział Zarządzania

 

Alojzy Zbigniew Nowak - Dziekan

Beata Anna Glinka - pro

Grzegorz Karasiewicz - pro

Igor Postuła - pro

 

Katedra Finansów i Rachunkowości - kier. Jan Turyna, b.d.

Katedra Gospodarki Narodowej - kier. Alojzy Z. Nowak , b.d.

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - kier. Alojzy Z. Nowak , b.d.

Zakład Gospodarki Rynkowej - kier. Zofia Skrzypczak , b.d.

Zakład Gospodarki Publicznej - kier. Jerzy Żyżyński , b.d.

Katedra Marketingu - kier. Grzegorz Karasiewicz, b.d., byli Roman Głowacki ?-2003

Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania - kier. Stanisław Piątek (kieruje katedrą i 2 zakładami jednocześnie), b.d.

Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia - kier. Andrzej Patulski, b.d.

Zakład Prawa Administracji Ogólnej - kier. Stanisław Piątek , b.d.

Zakład Finansowo-Prawnych Problemów Zarządzania - kier. Robert Wolański , b.d.

Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania - kier. Igor Postuła 2014 nadal

Zakład Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania - kier. Stanisław Piątek

Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania - kier. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska, b.d.

Zakład Psychologii Organizacji - kier. Grzegorz Król, byli Marian Dobrzyński 1977-2012, 35lat

Zakład Socjologii Organizacji i Historii Biznesu - kier. Tomasz Ochinowski, b.d.

Katedra Systemów Finansowych Gospodarki - kier. Marian Górski, b.d.

Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych - kier. Marian Górski, b.d.

Zakład Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych - kier. Andrzej Sopoćko, b.d.

Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania - kier. Witold Chmielarz, b.d.

Zakład Infrastruktury Zarządzania - kier. Witold Chmielarz , b.d.

Zakład Projektowania Systemów Informatycznych - kier. Jerzy Kisielnicki, b.d.

Katedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania - kier. Beata Glinka 2016 nadal

Zakład Procesów i Struktur Zarządzania - kier. Przemysław Hensel, b.d.

Zakład Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości - kier. Jacek Pasieczny, byli Beata Glinka 2010-2016

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania - kier. Andrzej Wiatrak, b.d.

Zakład Zarządzania Publicznego - kier. Andrzej Wiatrak, b.d.

Zakład Teorii i Metod Organizacji - kier. Krzysztof Klincewicz, b.d.

Zakład Badań Operacyjnych Zarządzania - kier. , b.d.

Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego - kier. Maciej Bernatt, b.d., byli Tadeusza Skocznego

Zakład Innowacji Rynkowych i Logistyki - kier. , b.d.

Zakład Metod Matematycznych i Statystycznych Zarządzania - kier. , b.d.

Zakład Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego - kier. Michał Zdziarski, b.d.

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31