Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
114 postów 163 komentarze

Poznanie

Marcin Kotasiński - Blog Marcina Kotasińskiego o filozofii, psychologii, naukach ścisłych i duchowości. PoznaniePoznania.pl

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet Jagielloński (2)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ciąg dalszy.....

 

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://poznanie.neon24.pl/post/146149,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1

 

Rektorzy

Wojciech Nowak 2012 nadal (Kier. III Katedry i Kliniki Chir. Ogólnej 2009-nadal, ), byli Teodor Marchlewski 1948-1956, 8lat Zygmunt Grodziński 1956-1958, Stefan Grzybowski 1958-1962, Kazimierz Lepszy 1962-1964, Mieczysław Klimaszewski 1964-1972, 8lat, Mieczysław Karaś 1972-1977, Mieczysław Hess 1977-1981, Józef Andrzej Gierowski 1981-1987, Aleksander Koj 1987-1990 i 1993-1999, 9lat, kadencje niełączne,Andrzej Pelczar 1990-1993, Franciszek Ziejka 1999-2005, Karol Musioł 2005-2012

 

Jacek Popiel – pro (Kier. Katedry Teatru i Dramatu 2002 i od 2009 nadal, 11rok, kadencje niełączne)

Stanisław Kistryn - pro

Armen Edigarian – pro (Kier. Zk. Mat. Finans. 2003-2016, 13lat)

Dorota Malec – pro (kier. Katedra Hist. Admin. i Myśli Admin. 2009 nadal, 10rok)

Tomasz Grodzicki – pro (Kier. Katedry Chorób Wew. i Gerontologii 2001 nadal, 18rok)

 

Wydziału Prawa i Administracji

 

Jerzy Pisuliński - Dziekan

Barbara Iwańska - Prodziekan

Piotr Dobosz - Prodziekan

Bartosz Brożek - Prodziekan

 

KATEDRA FILOZOFII PRAWA I ETYKI PRAWNICZEJ - kierownik: Jerzy Stelmach od 2008, 11rok

KATEDRA HISTORII ADMINISTRACJI I MYŚLI ADMINISTRACYJNEJ - kierownik: Dorota Malec 2007 nadal, 11lat , byli Ludwik Łysiak od 1979-2000, 21lat, Jerzy Malec od 2000-2007, 7lat,

KATEDRA HISTORII DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH - kierownik: Krystyna Chojnicka od 2018, byli Michał Jaskólski od 1983-2018, 35lat, Konstanty Grzybowski od 1961-1970, 9lat, Marek Sobolewski od 1970-1983, 13lat

KATEDRA HISTORII PRAWA POLSKIEGO – kier. Izabela Lewandowska-Malec, b.d. (może od 2007, 11 lat), byli Stanisław Grodziski od 1968-1978, 10lat, Wacław Uruszczak 1997-2007, 10lat (1992-2017, 25lat, kier. Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego (wcześniej Kat.Hist.i Pr.Koś.))

ZAKŁAD PRAWA KOŚCIELNEGO I WYZNANIOWEGO - kierownik: Zdzisław Zarzycki od 2017, były Wacław Uruszczak 1992-2017, 25lat, Wojciech Maria Bartel od 1984 - 1992(zmarł), 8lat

KATEDRA KRYMINALISTYKI - kierownik: Józef Wójcikiewicz 2000-2009 i 2013 nadal, 14lat, kadencje niełączne (2003 – 2008 Prodziekan, zmiana ustawy), byli Jan Sehn 1963-1965 (kier.Instytut Ekspertyz Sądowych 16 lat), Tadeuszowi Hanusek od 1966-2000, 34lata

KATEDRA KRYMINOLOGII - kierownik: Krzysztof Krajewski od 2006 nadal, 12lat, byli Andrzej Gaberle 1978 – 2006, 28lat,

KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ - kierownik: Tadeusz Włudyka, b.d., byli Bronisław Oyrzanowski 1974 – 1983, 9 lat

ZAKŁAD PRAWA FINANSOWEGO - kierownik: Adam Nita, b.d.

KATEDRA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - kierownik: Hanna Knysiak Sudyka, b.d.

KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO – kier. Andrzej Światłowski od 2015, byli Marianowi Cieślakowi 1954 – może 1974, 20lat, Stanisław Waltoś 1974- 2003, 29lat, Piotr Hofmański 2003-2015, 12lat

KATEDRA POWSZECHNEJ HISTORII PAŃSTWA I PRAWA - kierownik: Andrzej Dziadzio od 2015, byli Michał Patkaniowski 1950-1972(zmarł), 22lata, Lesław Pauli od 1972-1984(1986 zmarł), 12 lat, Irena Malinowska-Kwiatkowska od 1984-1994(śmierć), 10lat, Kazimierz Baran 2001-2014, 13 lat

KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO - kierownik: Jan Zimmermann od 2002, 16lat, byli Wacław Brzeziński (do emerytury), Józef Filipek

KATEDRA PRAWA CYWILNEGO - kierownik: Jerzy Pisuliński od 2012 nadal

KATEDRA PRAWA EUROPEJSKIEGO – kierownik: Stanisław Biernat od 1994 nadal, 24 lata

KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO PRYWATNEGO - kierownik:Andrzej Szumański od 2017, byli Stanisław Włodyka 1973-1994, 21 lat, Ireneusz Weiss 1994-1996, Wojciech Pyzioł 1997-2017, 20lat

ZAKŁAD PRAWA HANDLOWEGO - kierownik: Andrzej Szumański, b.d.

KATEDRA PRAWA KARNEGO - kierownik:Włodzimierz Wróbel od 2012 nadal, byli Krzymuski,Władysław Wolter może 1928-1967, Kazimierz Buchała 1967-1994, 27lat, Andrzej Zoll 1994 – 2000 i 2006-2012, 12lat, kadencje niełączne, M. Szewczyk 2000 – 2006,

(była 1953) Katedra Postępowania Karnego – kier. Marian Cieślak (może 1953-1974, 21lat), Stanisław Waltoś 1974–2003, 29lat

ZAKŁAD BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO - kierownik:Włodzimierz Wróbel, b.d.

ZAKŁAD PRAWA KARNEGO PORÓWNAWCZEGO - kierownik:Piotr Kardas, b.d., byli Maria Szewczyk, b.d.

(była) Katedra Prawa i Polityki Penitencjarnej, długoletni kierownik Mieczysław Rudnik

KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO - kierownik:Piotr Tuleja od 2009 nadal, 9lat, byli Witold Zakrzewski 1958-1988, 30lat, Paweł Sarnecki 1988-2009,21lat

KATEDRA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA - kierownik: Barbara Iwańska, b.d.

KATEDRA PRAWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ - kierownik:Krzysztof Baran, b.d.

KATEDRA PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO - kierownik:Kazimierz Zawada od 2015 nadal, Andrzej Mączyński (pomiędzy 1989-1995) - 2015, mini. 20lat

KATEDRA PRAWA ROLNEGO - kierownik: Zygmunt Truszkiewicz, b.d., były Elżbieta Kremer, b.d.

KATEDRA PRAWA RZYMSKIEGO - kierownik:Franciszek Longchamps de Bérier od 2007 nadal, 11lat, Wiesław Wit Litewski 1976–1981 i 1987–2003, 21lat

KATEDRA PRAWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - kierownik:Mirosław Stec (katedra od 1990, możliwe 28lat)

KATEDRA PRAWA USTROJOWEGO PORÓWNAWCZEGO - kierownik:Piotr Mikuli, b.d. (mini 2011)

Marian Grzybowski - Od 1983 kier. Zk. Współ. Sys. Ustrojowych, od 1990 r. kier. Katedry Współ. Sys. Ustrojowych, od 2001 kier Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego - łącznie co najmniej 28lat, bo Piotr Mikuli w 2011 uzyskuje habilitację, więc prawdopodobnie to najwcześniejsza data obj. stan. kierownika.

KATEDRA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - kierownik:Ryszard Markiewicz, b.d.

ZAKŁAD PRAWA AUTORSKIEGO – kierownik: Andrzej Matlak, b.d.

ZAKŁAD PRAWA INFORMACYJNEGO – kierownik: Ryszard Markiewicz, b.d.

ZAKŁAD PRAWA KONKURENCJI I ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU - kierownik:Ewa Nowińska, b.d.

ZAKŁAD PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ - kierownik:Elżbieta Wojcieszko-Głuszko, b.d.

KATEDRA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO - kierownik:Anna Walaszek-Pyzioł, b.d.

KATEDRA SOCJOLOGII PRAWA - kierownik:Janina Czapska, b.d., były wieloletni Krzysztof Pałecki, b.d.

KATEDRA TEORII PRAWA - kierownik:Tomasz Gizbert-Studnicki od 1988 nadal, 30 lat

ZAKŁAD POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - kierownik:Sławomir Cieślak, b.d.

ZAKŁAD PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO - kierownik:Jerzy Migdał od 2015, byliZbigniew Hołda 1992-2009, 17lat, Barbara Stańdo-Kawecka 2009-2015,

ZAKŁAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO - kierownik:Brygida Kuźniak, b.d.

 

Wydział Lekarski

 

Maciej Małecki - Dziekan

Janusz Marcinkiewicz - Prodziekan

Rafał Olszanecki - Prodziekan

Grzegorz Kopeć - Prodziekan

Jolanta Pytko-Polończyk - Prodziekan

Przemko Kwinta - Prodziekan

 

I Katedra Chirurgii Ogólnej - kierownik Piotr Richter, b.d., Tadeusz Popiela 1975-2003, 28lat, Jan Kulig od 2003-?

II Katedra Chirurgii Ogólnej - kierownik b.d., byliJan Oszacki 1958 - 1982, 24 lata, Otmar Gedliczka 1982 - 1999, 17lat, Danuta Karcz 1999-2010, 11 lat,Andrzej Wysocki

III Katedra Chirurgii Ogólnej - kierownik b.d.

 

Instytut Kardiologii

 

Piotr Podolec - Dyrektor

Bogusław Kapelak - w-ce

 

I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego - kierownik Danuta Czarnecka od 2011, Władysław Król 1965 – 1985, 20 lat, Jerzy Paweł Dubiel 1985-1991, Kalina Kawecka – Jaszcz 1991-2011, 20lat

II Klinika Kardiologii - kierownik Andrzej Surdacki od 2012, byli Tadeusza Horzeli 1969-1988, 19lat, Jacek S. Dubiel 1988-2012, 24 lata

Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii - kierownik Bogusław Kapelak od 2015, byli Jerzy Sadowski 2001 - 2015, 14lat, Antoni Dziatkowiak 1979-2001, 22lata

Klinika Chorób Serca i Naczyń - kierownik Piotr Podolec od 2009 nadal, 9 lat, Wiesława Tracz 1979 -2009, 30 lat

Klinika Choroby Wieńcowej - kierownik Jadwiga Nessler od 2009 nadal, 9lat, Wiesława Piwowarska 1990-2009, 19lat

Klinika Elektrokardiologii - kierownik Jacek Lelakowski, b.d.

Klinika Kardiologii Interwencyjnej (Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii) - kierownik Krzysztof Żmudka od 1987 z przerwami do 2018, 31 lat z przerwami, kadencje niełączne

Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej - kierownik Anetta Undas, b.d.

 

Instytut Stomatologii

 

Joanna Zarzecka – dyr. 2016 nadal, były Stanisław Majewski 2001-?, Jan Zapała 2008-2016

 

Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej - kier. Jan Zapała, b.d.

Katedra i Poradnia Ortodoncji - kier. Bartłomiej W. Loster

Katedra Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej - kier.Tomasz Kaczmarzyk może od 2004 nadal

Zakład jw. - kier. Dagmara Darczuk, b.d.

Katedra i Poradnia Protetyki Stomatologicznej (Zakład Protetyki Stomatologicznej) - kier. Grażyna Wiśniewska od 2011

Zakład i Poradnia Chirurgii Stomatologicznej - kier. Małgorzata Zaleska od 2004 nadal, 14 lat

Zakład Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej - kier. Marta Cześnikiewicz-Guzik, b.d.

Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją - kier. Joanna Zarzecka od 2004 nadal (pracownia 2004, zakład 2009, katera 2016), 14 lat

Zakład Stomatologii Zintegrowanej - kier. Jolanta Pytko-Polończyk 2010 nadal, 8 lat

 

Katedra Anatomii - kier. Jerzy Walocha od 2009 nadal, 9lat, Tadeusz Radecki 1986-1992, Andrzej Skawina może 1992-2002, 10lat, Wojciech Nowak 2002-2008(zmiana ustawy),

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii - kier. Janusz Andres, b.d.

Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej - kier. b.d.

Katedra Biochemii Klinicznej - kier. Bogdan Solnica 2014 nadal, byliJerzy W. Naskalski 1994-2008, 14lat, Aldona Dembińska-Kieć 2008-2014

Zakład Diagnostyki Genetycznej i Nutrigenomiki - kier. Joanna Góralska, b.d.

Zakład Diagnostyki - kier. Bogdan Solnica, b.d.

Katedra Biochemii Lekarskiej - kier. Piotr Laidler, b.d., byli Włodzimierz Ostrowski od 1963-?, (1960-68 prodziekan, 8 lat)

Zakład Biochemi Ogólnej - kier. Maria Wróbel, b.d.

Zakład Chemii Fizjologicznej - kier. Piotr Laidler, b.d.

Katedra (i Klinika) Chorób Metabolicznych - kier. Maciej Tadeusz Małecki od 2008 nadal, 10 lat

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii - kier. Tomasz Grodzicki od 2001 nadal, 17 lat, były Kazimierzu Janickim ?-2001,

Zakład Medycyny Rodzinnej - kier. Adam Windak od 1993 nadal, 25 lat

Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi - b.d.

Katedra i Klinika Dermatologii - kier. Anna Wojas-Pelc Kierownik, b.d.

Katedra Endokrynologii - b.d.

Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej - kier. Małgorzata Bała, b.d.

Zakład Epidemiologii - kier. Agnieszka Pac, b.d.

Zakład Socjologii Medycyny - kier. Małgorzata Bała, b.d.

Katedra Farmakologii - kier. Rafał Olszanecki, b.d., byli Janusz Supniewski ?-1964, Ryszard Gryglewski 1965-2002, 37 lat

Zakład Farmakologii - kier. Rafał Olszanecki, b.d.

Zakład Farmakologii Klinicznej - kier. Aleksandra Goszcz b.d., byli Elżbieta Kostka-Trąbka 1979-2000, 21 lat,

Katedra Fizjologii (Zakład Fizjologii Doświadczalnej)- kier. Tomasz Brzozowski, od 2009, 10rok, były S.J. Konturek do ?-2002 (bardzo długo), Wiesław W. Pawlik od 2002-2009, 7lat, zmiana ustawy

Zakład Fizjologii Klinicznej - kier. Artur Dembiński, b.d., były S.J. Konturek od 1969-? (bardzo długo)

Zakład Biofizyki - kier. Eugeniusz Rokita może 2006 nadal, 12 lat

Zakładu Fizjologii Doświadczalnej - kier. Tomasz Brzozowski, b.d., Wiesław W. Pawlik 1985-?

Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych - kier. b.d.

Katedra Ginekologii i Położnictwa - kier. b.d.

Katedra Hematologii - kier. b.d. Aleksandra Skotnickiego, wieloletni (kier. kliniki 1993-2018, 25lat)

Katedra Histologii - kier. Grzegorz Lis, b.d.

Katedra Historii Medycyny - kier. Andrzej Śródka od 2000-może nadal, 18 lat, byli Mieczysław Skulimowski 1971-1982(zmarł), 11 lat, Zdzisław Gajda może od 1982-2000, 18lat

Katedra Immunologii - kier. Janusz Marcinkiewicz, b.d.

Katedra Medycyny Sądowej - kier. Małgorzata Kłys, b.d.

Katedra Mikrobiologii - kier. Małgorzata Bulanda, b.d.

Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii - kier. Magdalena Strus, b.d., byli Zdzisław Przybyłkiewicz 1970-1978, 8lat, Piotr Heczko b.d.

Zakład Epidemiologii Zakażeń - kier. Małgorzata Bulanda, b.d.

Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej - kier. Monika Brzychczy-Włoch, b.d.

Zakład Mykologii - kier. dr Paweł Krzyściak b.d., byli Piotr Heczko od 1975-?

Zakład Wirusologii - kier. Magdalena Kosz-Vnenchak, b.d.

(były) Zakład Parazytologii - kier. Jan Starzyk, b.d., Krystyna Zemburowa 1974-1992, 18lat, Mieczysław Dymoń 1992-2006, 14lat

Katedra Nefrologii - kier. b.d.

Katedra Neurologii - kier. b.d.

Katedra Okulistyki - kier. b.d.

Katedra Onkologii - kier. b.d.

Katedra Ortopedii - kier. b.d.

Katedra i Klinika Otolaryngologii - kier. Jacek Składzień od 1999 nadal, 19 lat, byli Jan Sekuła 1966-1990, 24lata, Eugeniusza Olszewskiego 1990-1999, 9 lat,

Katedra Patofizjologii - kier. Krzysztof Gil, b.d.

Katedra Patomorfologii - kier. Dariusz Adamek, b.d., byli Janina Kowalczykowa 1945-1970, 25lat, Anna Urban może 1970-1993, 23lata, Jerzy Stachura 1993-2010(zmarł), 17lat

Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej - kier. Krzysztof Okoń, b.d.

Zakład Neuropatologii - kier. Dariusz Adamek, b.d.

 

Katedra Psychiatrii - kier. Bogdan de Barbaro od 2016, byli Jacek Bomba 2001-2011, 10 lat, może Adama Szymusika 1974-?

Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki - Kier. Mariusz Furgał, b.d., były Bogdan de Barbaro 1990-2016, 26lat

Zakład Psychologii Lekarskiej - kier. Barbara Bętkowska-Korpała, b.d., byli Józef Krzysztof Gierowski 2003-2014, 11 lat

Zakład Psychiatrii Środowiskowej - kier. Andrzej Cechnicki, b.d.

Zakład Zaburzeń Afektywnych - Dominika Dudek, b.d.

Katedr Psychoterapii - kier. Krzysztof Rutkowski 2008 nadal, 10lat, byli Jerzy W. Aleksandrowicz 1974-2006, 32lata

Katedra Radiologii - kier. Andrzej Urbaniak 1998 nadal, 20lat, byli Stanisław Januszkiewicz 1957-1973, 16lat, Olgierd Billewicz 1975-1987, 12lat, Józef Kuśmiderski 1987-1998(zmarł), 11lat

Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych - kier. Ewa Czarnobilska, b.d., byki Krystyna Obtułowicz 2006-?, Janusz Pach może 1984-2006, 22lata

Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej - kier. Ewa Czarnobilska, b.d.

Katedra Urologii - kier. Piotr L. Chłosta, b.d., byli Jan Leńko 1978- 1987, 9lat

Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii - kier. b.d.

 

Instytut Pediatrii- b.d.

 

Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii - kier. Maciej Siedlar, b.d.

Zakład Immunologii Klinicznej - kier. Maciej Siedlar, b.d.

Klinika Neurochirurgii Dziecięcej - b.d.

Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży - kier. Marek Kaciński, b.d.

Katedra Pediatrii - b.d.

Klinika Chorób Dzieci - b.d.

Klinika Nefrologii Dziecięcej - b.d.

Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży - b.d.

Klinika Chirurgii Dziecięcej - b.d.

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej - b.d.

Klinika Kardiologii Dziecięcej - b.d.

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej - b.d.

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia - b.d.

Klinika Urologii Dziecięcej - b.d.

Zakład Biochemii Klinicznej - kier. Krystyna Sztefko, b.d.

Zakład Dziecięcej Medycyny Ratunkowej - b.d.

Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny - kier. Irena Roterman-Konieczna, b.d.

Zakład Dydaktyki Medycznej - kier. b.d.

Zakład Higieny i Dietetyki - kier. Małgorzata Bała, b.d., była Emilia Kolarzyk 1997-?(może do 2010, 13lat), K.Dłużniewska 1966-1986, 20lat

Zakład Reumatologii i Balneologii - b.d.

 

Wydział Farmaceutyczny

 

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej - kier. Halina Ekiert, b.d.

Katedra Chemii Farmaceutycznej - kier. Maciej Pawłowski, b.d.

Zakład Chemii Leków - kier. Maciej Pawłowski, b.d.

Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku - kier. Barbara Malawska, b.d.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej - kier. Włodzimierz Opoka, b.d.

Zakład Chemii Analitycznej - kier. Urszula Hubicka, b.d.

Zakład Chemii Nieorganicznej - kier. Włodzimierz Opoka, b.d.

Katedra Chemii Organicznej - kier. Marek Cegła, b.d.

Zakład Chemii Organicznej - kier. Marek Cegła, b.d.

Zakład Chemii Bioorganicznej - kier. Anna Waszkielewicz, b.d.

Katedra Farmakobiologii - kier. Gabriel Nowak, b.d.

Zakład Cytobiologii - kier. Gabriel Nowak, b.d.

Zakład Radioligandów - kier. Tadeusz Librowski, b.d.

Katedra Farmakodynamiki - kier. Barbara Filipek, b.d.

Zakład Farmakodynamiki - kier. Barbara Filipek, b.d.

Zakład Wstępnych Badań Farmakologicznych - kier. Jacek Sapa, b.d.

Katedra i Zakład Farmakognozji - b.d.

Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych - kier. Katarzyna Kieć-Kononowicz, b.d.

Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych - kier. Katarzyna Kieć-Kononowicz, b.d.

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji - kier. Renata Jachowicz, b.d. (Członek Wydz. Komisji ds. Nauczania i Dydaktyki 1985 – 2002, 17lat, Członek Senatu UJ 1994 – 1996 i 2002 – 2008, 8 lat, kadencje niełączne, Członek Stałej Senackiej Komisji Dydaktycznej UJ 1999 – 2002 i 2005 – 2012, 10lat)

Katedra Toksykologii - kier. Maria Walczak, b.d.

Zakład Toksykologii - kier. Maria Walczak, b.d.

Zakład Biochemii Toksykologicznej - kier. Bogusława Budziszewska, b.d.

Zakład Analityki Biochemicznej - kier. Małgorzata Knapik-Czajka, b.d.

Zakład Biochemii Farmaceutycznej - kier. Elżbieta Pękala od 2013-nadal, b.d.

Zakład Biofizyki Farmaceutycznej - kier. b.d.

Zakład Bromatologii - kier. Paweł Zagrodzki, b.d.

Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii - kier. Radosław Śpiewak, b.d.

Zakład Diagnostyki Medycznej - kier. Ryszard Drożdż, b.d.

Zakład Farmacji Klinicznej - kier. Anna Wesołowska, b.d.

Zakład Farmacji Społecznej - kier. Agnieszka Skowron, b.d.

Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej - kier. Elżbieta Wyska, b.d.

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej - kier. Elżbieta Karczewska, b.d.

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Tomasz Brzostek - Dziekan

Małgorzata Schlegel-Zawadzka - prodziekan

Maria Kózka - prodziekan

Roman Nowobilski - prodziekan

 

Instytut Fizjoterapii

Tadeusz S. Gaździk - Dyrektor

Małgorzata Kulesa-Mrowiecka - Z-ca

 

Zakład Fizjoterapii - kier. Joanna Zyznawska, b.d.

Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej - kier. Roman Herman, b.d.

Zakład Chorób Kości i Stawów - kier. Edward Czerwiński, b.d.

Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego - kier. Jan Bilski, b.d.

Zakład Fizjologii Medycznej - kier. Jolanta Jaworek , b.d.

Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych - kier. Roman Nowobilski, b.d.

Katedra Ortopedii i Fizjoterapii - kier. Tadeusz Gaździk, b.d.

Zakład Elektroradiologii - kier. Izabela Herman-Sucharska, b.d.

 

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

Agnieszka Gniadek - Dyrektor

Dorota Matuszyk - Z-ca

 

Zakład Filozofii i Bioetyki - kier. Jan Hartman 2004 nadal, 14lat

Zakład Psychologii Zdrowia - kier. Marta Makara-Studzińska, b.d.

Zakład Pedagogiki Medycznej - kier. Zygmunt Pucko, b.d.

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego - kier. Maria Kózka, b.d.

Zakład Opieki Ginekologicznej - kier. Krzysztof Bereza, b.d.

Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego - kier. Agnieszka Gniadek, b.d.

Zakład Zdrowia Matki i Dziecka - kier. Marek Klimek , b.d.

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego - kier. Tomasz Brzostek, b.d.

Katedra Biologii Medycznej i Zakład Biologii Rozwoju Człowieka - kier. Marian Szczepanik, b.d.

Zakład Ratownictwa Medycznego - kier. Zbigniew Kopański

 

Instytut Zdrowia Publicznego

 

Christoph Sowada - Dyrektor od 2016, byli Tadeusz Skarbek (1991-1992), Andrzej Ryś (1992-1996), Zdzisław Szafran (2001-2002), Stanisława Golinowska (2002-2008, zmiana ustaw), Andrzej Pająk (2008-2012), Cezary W. Włodarczyk (2012-2016)

Tomasz Bochenek - z-ca

 

Zakład Promocji Zdrowia - kier. Mariusz Duplaga, b.d.

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania - kier. Iwona Kowalska-Bobko, b.d.

Zakład Zdrowia i Środowiska - kier. Grażyna Jasieńska od 2012

Zakład Żywienia Człowieka - kier. Małgorzata Schlegel-Zawadzka, b.d.

Zakład Gospodarki Lekiem - kier. Andrzej Pilc, b.d.

Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych - kier. Artur Romaszewski, b.d.

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego - kier. Christoph Sowada, b.d.

 

Wydział Filozoficzny

 

Jarosław Górniak - Dziekan

Małgorzata Kossowska - Prodziekan

Jacek Nowak - Prodziekan

 

Instytut Filozofii

Jerzy Gołosz - Dyrektor

Leszek Wroński - z-ca

Steffen Huber - z-ca

 

Zakład Badań nad Etyką Zawodową - kier. Włodzimierz Galewicz , b.d.

Zakład Epistemologii - kier. Tomasz Placek, b.d.

Zakład Estetyki - kier. Krystyna Wilkoszewska, b.d.

Zakład Etyki - kier. Marek Drwięga, b.d.

Zakład Filozofii Kultury - kier. Piotr Mróz, b.d.

Zakład Filozofii Nauk Przyrodniczych - kier. Jerzy Gołosz, b.d.

Zakład Filozofii Polskiej - kier. Steffen Huber, b.d., były Jana Skoczyńskiego, b.d.

Zakład Historii Filozofii - kier. Justyna Miklaszewska, b.d.

Zakład Kognitywistyki - kier. Adam Chuderski, b.d.

Zakład Logiki - kier. Marcin Mostowski, b.d.

Zakład Ontologii - kier. Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, b.d., byli Władysław Stróżewski, Jerzy Szymura, Andrzej J. Nowak.

 

Instytut Pedagogiki

 

Anna Gaweł - Dyrektor od 2016 nadal, byli Janowi Konopnickiemu 1968-1972, Kamila Mrozowska 1972-1983, 11lat, Tadeusz Gołaszewski 1983, Stanisław Palka 1983-1996, 13 lat, Franciszek Adamski 1996-2000, Bronisław Urban 2000-?, Joanna Danilewska 2000-2008, 8lat i zmiana ustawy, Krystyna Ablewicz 2008-2016

Bożena Czerska - z-ca

Katarzyna Wrońska - z-ca

 

Zakład Teorii Wychowania i Opieki - kier. Bogusław Bieszczad, b.d., byli Jan Konopnicki 1970-emerytura(może 1983), 13 lat, Bernard Gawlina może 1983-2000, 17lat, Zofia Gawlina 2000-2007 (zmiana ustaw), Franciszek Wojciechowski 2007-?

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej - kier. Katarzyna Wrońska, b.d. , byli Stanisław Palka 1973-?, Krystyna Ablewicz

Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej - kier. Anna Sajdak-Burska od 2014 nadal, byliAnna Łukawska 1979-1996, 17lat, Joanna Danilewska (dyr. Instytutu 2000 – 2004 i 2004-2008, 8 lat przy zmianie ustaw) 1996-2014, 18 lat

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej - kier.Janina Kostkiewicz od 2006 nadal, 12 lat, była Kazimiera Pacławska 2002 - 2006

Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki - kier. Ewa Bobrowska, b.d., były Maksymilian Siemieński 1946-długo

Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - kier. Mariusz Sztuka 2014 nadal , byliBronisław Urban 1990-2014, 24 lata,

Zakład Pedagogiki Kultury i Historii Idei Pedagogicznych (1994-2018) - kier. Mariusz Sztuka 2016-2018, byli Jan Samek 1994-2000, Bogusław Żurakowski 2000-2009, 9 lat, zmiana ustawy, Krystyna Ablewicz 2009-2011, Michel H. Kowalewicz 2011-2016

 

Instytut Psychologii

Michał Wierzchoń - Dyrektor, byli Włodzimierz Szewczuk 1960-1981, 21 lat

Przemysław Bąbel - z-ca

Eligiusz Wronka - z-ca

 

Zakład Psychologii Eksperymentalnej - kier. Jarosław Orzechowski, b.d.

Zakład Psychologii Klinicznej - kier. Władysław Łosiak, b.d., byli Maria Susułowska ?-do 1998(zmarła)

Zakład Psychologii Ogólnej - kier. Bartłomiej Dobroczyński, b.d., b

Zakład Psychofizjologii - kier. Eligiusz Wronka

Zakład Psychologii Społecznej - kier. Małgorzata Kossowska

Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S.Szumana - kier. Marta Białecka-Pikul b.d., byli Stefana Szumana 1928-1961, 33lata, Maria Przetacznik-Gierowska 1961-1990, 29lat, Adam Niemczyński 1990-1996, Maria Kielar-Turska 1997-?

Zakład Psychologii Zdrowia - kier. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz

(były) Zakład Psychologii Defektologicznej i Rehabilitacyjnej - kier. Lidia Geppertowa do 1968, Anna Wyszyńska 1972-1992, 20lat

 

Instytut Religioznawstwa

 

Lech Trzcionkowski - dyr. 2016-2020, byli Jan Pawlica 1972 - 1980, 8 lat, Jacek M. Majchrowski 1980 - 1986, Włodzimierz Pawluczuk 1986 - 1993, 7 lat, Halina Grzymała-Moszczyńska 1993 - 1996, Kazimierz Banek 1996 - 1999,Jan Drabina 1999 - 2005 i 2006 – 2008, 8lat, kadencje niełączne, Łukasz Trzciński 2005 - 2006, Kazimierz Banek 2008 - 2012, Tomasz Sikora 2012-2016

Robert Czyżykowski- z-ca

 

Zakład Fenomenologii i Antropologii Religii - kier. Andrzej Szyjewski, b.d.

Zakład Filozofii Religii - kier. Krzysztof Mech, b.d.

Zakład Historii Chrześcijaństwa - kier. Rafał Łętocha, b.d.

Zakład Historii Religii - kier. Lech Trzcionkowski, b.d.

Zakład Psychologii Religii - kier. Halina Grzymała od 1994 nadal, 24 lata

Zakład Socjologii Religii - kier. Dominika Motak, b.d.

 

Instytut Socjologii

 

Marcin Lubaś - dyr., byli Kazimierz Dobrowolski (katedra socj.) 1935-1965, 30lat, Władysław Kwaśniewicz 1970-1978, 8lat, Piotr Sztompka, Andrzej K. Paluch 1988-1990, Tadeusz Borkowski, Zdzisław Mach, Krzysztof Frysztacki, Marian Niezgoda, Marek Kucia

Andrzej Bukowski - z-ca

Ewa Kopczyńska - z-ca

 

Zakład Badań Kultury Współczesnej - kier. Małgorzata Bogunia-Borowska

Zakład Socjologii Struktur Społecznych - kier. Krzysztof Gorlach

Zakład Antropologii Społecznej - kier. Maria Flis 2001 nadal, 17 lat, byli Andrzej K. Paluch (kilkakrotna funkcja z-cy dyrektora) 1980-1998, 18lat, Zdzisław Mach 1998-2001

Zakład Socjologii Sfery Publicznej - kier. Grażyna Skąpska

Zakład Badań Problemów Ludnościowych - kier. Krystyna Slany

Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej - kier. Krzysztof Frysztacki

Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych - kier. Jarosław Górniak

Zakład Socjologii Komunikacji Społecznej - kier. Maria Świątkiewicz-Mośny

Zakład Socjologii Władzy - kier. Marek Kucia

Zakład Społecznych Badań nad Religią - kier. Irena Borowik

Paweł Rybicki, kier. Katedry Socj. i Demografii/Zk. Socjologii Ogólnej 1957 - 1972, 15lat

 

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji - kier. Marta Kudelska 2010-nadal, 9rok, były Andrzej Flis 1996-2010, 14 lat.

 

Wydział Historyczny

 

Jan Święch - dziekan

Stanisław Sroka - Prodziekan

Judyta Rodzińska-Nowak - Prodziekan

 

Instytut Archeologii

 

Paweł Valde-Nowak - Dyrektor, byli Rudolf Jamka ?-1972, Janusz K. Kozłowski 1972-1976, Kazimierz Godłowski 1976-1990, 14lat, Janusz A. Ostrowski 1990-1996, Jan Chochorowski 1996-2008, 12lat, Krzysztof Ciałowicz 2008-2016

Jarosław Bodzek - z-ca

Krzysztof Ciałowicz - z-ca

 

Zakład Archeologii Epoki Kamienia - Kier. Paweł Valde-Nowak, b.d., były Bolesław Ginter 1985-?

Zakład Archeologii Epoki Brązu - Kier. Wojciech Blajer może od 2005 nadal, 13 lat

Marek Gedl, kier. Zakładu Archeologii Polski 1971-1985, 14 lat, kierownik Zakładu Archeologii Epoki Brązu od 1985-2005, 20lat

Zakład Archeologii Epoki Żelaza - Kier. Renata Madyda-Legutko, b.d., były Piotr Kaczanowski od 1996-?

Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych - Kier. Jacek Poleski, b.d.

Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu (od 1998) - Kier. Krzysztof Ciałowicz, b.d. (1996-2008 v-ce dyrektor, 12 lat)

Zakład Archeologii Klasycznej - Kier. Ewdoksia Papuci-Władyka 2005-nadal, 13 lat, były Janusz Ostrowski 1998-2005, 8 lat

Zakład Archeologii Nowego Świata - Kier. Jarosław Źrałka, b.d.

 

Maria Ludwika Bernhard, kier. Katedry Archeologii Śródziemnomorskiej 1954-1978, 24 lata

Joachim Śliwa kier. Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej 1978-1998, 20 lat

 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

 

Marcin Brocki - dyr. od 2012 nadal, byli Mieczysław Gładysz 1960-1973, 13 lat, Jadwiga Klimaszewska 1973-1980, 7 lat, Anna Zambrzycka-Kunachowicz 1981-1987, Leszek Dzięgiel 1987-1999, 12 lat, Czesław Robotycki 1999-2008, 9 lat, Zbigniew Libera 2008-2012

Monika Golonka-Czajkowska - z-ca

 

Zakład Teorii i Antropologii Kultury - kier. Dariusz Czaja, b.d.

Zakład Teorii Muzealnictwa i Dokumentacji Etnograficznej - kier. Jan Święch, b.d.

Zakład Stosunków Etnicznych w Europie - kier. Andrzej Zięba, b.d.

Zakład Kultur Regionów - kier. Zbigniew Libera, b.d.

 

Instytut Historii

 

Sławomir Sprawski - Dyrektor, byli Józef Gierowski 1970-?, Antoni Podraza 1972 1978 i 1981 1988, 13lat, kadencje niełączne, Józef Buszko, Michał Pułaski, Mariusz Markiewicz, Wojciech Rojek, Piotr Franaszek, Stanisław Sroka

Stanisław Pijaj - z-ca

Piotr Wróbel - z-ca

 

Zakład Historii Starożytnej - kier. Edward Dąbrowa od 1986 nadal, 32lata, byli Józef Wolski 1957-? i Aleksander Krawczuk ?-1986

Zakład Historii Bizancjum - kier. Stanisław Turlej, b.d.

Zakład Historii Polski Średniowiecznej - kier. Krzysztof Ożóg, b.d.

Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej - kier. Piotr Wróbel, b.d.

Zakład Historii Polski Nowożytnej - kier. Jarosław Stolicki, b.d.

Zakład Historii Powszechnej Nowożytnej - kier. b.d.

Zakład Historii Polski Nowoczesnej - kier. Michał Baczkowski, b.d.

Zakład Historii Powszechnej Nowoczesnej - kier. Stanisław Pijaj, b.d.

Zakład Historii Polski Najnowszej - kier. Czesław Brzoza, b.d.

Zakład Historii Powszechnej Najnowszej - kier. Artur Patek, b.d.

Zakład Historii Europy Wschodniej - kier. Andrzej Nowak, b.d., Władysława Serczyka 1970-1986, 16 lat

Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej - kier.Piotr Franaszek , b.d.

Zakład Antropologii Historycznej - kier. Andrzej Chwalba, b.d.

Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej - kier. Krzysztof Stopka, byli Julian Dybiec ?-2010, Andrzej Banach 2011 -?

Zakład Nauk Pomocniczych Historii - kier. Zenon Piech, b.d.

Zakład Dziejów Historiografii i Metodologii Historii - kier. Krzysztof Zamorski, b.d.

Zakład Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych - kier. Wojciech Krawczuk, b.d.

Antoni Podraza kierował Katedrą Historii ZSRR 1954 (1952), kier. Zakładu Historii Polski Nowożytnej 1970 -1991, 21 lat

 

Instytut Historii Sztuki

 

Marek Walczak - dyr. od 2016 nadal, byli Wojsław (Vojeslav) Molè 1956-1960, Mieczysław Porębski 1970-1979, 9lat, Adam Małkiewicz 1979-1984, Jerzy Gadomski 1984-1991, 7 lat, Adam Małkiewicz 1991-1992 i 1999-2002, kadencje niełączne, Anna Różycka-Bryzek 1993-1996, Tomasz Gryglewicz 1996-1999, Wojciech Bałus 2002-2008 (zmiana ustaw), Piotr Krasny 2008-2012, Andrzej Betlej 2012-2016, Teresa Rodzińska-Chorąży 2016

Teresa Rodzińska–Chorąży - z-ca

 

Zakład Historii Sztuki Bizantyńskiej - kier.Małgorzata Smorąg-Różycka może od 2004 nadal, 14 lat

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej - kier. Marek Walczak, b.d.

Zakład Historii Sztuki Nowożytnej - kier. Marcin Fabiański, b.d.

Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej - kier. Tomasz Gryglewicz od 1995 nadal, 23 lata

Zakład Dziejów Myśli o Sztuce i Metodologii Historii Sztuki - kier. Wojciech Bałus, b.d.

Zakład Ochrony Dóbr Kultury - kier. Piotr Krasny, b.d.

 

Instytut Judaistyki

 

Michał Galas - dyr., byli Józef Andrzej Gierowski, Edward Dąbrowia 2000-?

Marek Tuszewicki - z-ca

 

Zakład Historii Żydów - kier. Adam Kaźmierczyk 2000 nadal, 18 lat

Zakład Kultury Żydów - kier. Leszek Hońdo 2000 nadal, 18 lat

Zakład Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich - kier.Michał Galas od 2010 nadal, 8 lat

 

Instytut Muzykologii

 

Aleksandra Patalas - dyr. 2012 nadal, Zdzisław Jachimecki 1911–1939 i 1945–1953, Stefania Łobaczewska 1953–1963, 10 lat, Włodzimierz Poźniak 1963–1967, Mieczysław Gładysz 1967–1971, Zygmunt M. Szweykowski 1971–1974 1979-1982 i 1985 - 1999, 20 lat, kadencje niełączne, Elżbieta Dziębowska 1974–1979, Piotr Poźniak 1982–1985, Zofia Fabiańska 1999–2002, Alicja Jarzębska 2002–2008 (zmiana ustawy), Renata Suchowiejko od 2008-2012

Andrzej Sitarz - z-ca

 

Zakład Historii Muzyki Dawnej - kier. Zofia Fabiańska co najmniej od 2005 nadal, 13 lat

Zakład Metodologii i Historii Muzyki XIX-XXI w. - kier. Renata Suchowiejko co najmniej od 2005 nadal, 13 lat

Zakład Myśli o Muzyce i Recepcji Muzyki - kier. Małgorzata Woźna-Stankiewicz 2005 nadal, 13 lat

 

Wydział Filologiczny

 

Elżbieta Górska - Dziekan

Władysław Witalisz - pro

Dorota Szumska - pro

 

Instytut Filologii Angielskiej

 

Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska - Dyrektor 2009-2012 i 2016-2020, kadencje niełączne, byli Jerzy Kuryłowicz 1958‒1964, Przemysław Mroczkowski 1964-1981, 17 lat, Irena Kałuża 1981‒1987, Irena Przemecka 1987-1996, 9 lat,Marta Gibińska-Marzec 1996‒2002, Elżbieta Mańczak-Wohlfeld 2002-2005 i 2005‒2008 (zmiana ustawy), Krystyna Stamirowska-Sokołowska 2008‒2009, Ewa Willim 2012-2016

Andrzej Pawelec - z-ca

 

Zakład Historii Literatury i Kultury Amerykańskiej - kier. Zygmunt Mazur, b.d., byliJerzy Strzetelski 1970-1994, 24 lata,Teresa Bela może od 2010-?

Zakład Historii Literatury i Kultury Brytyjskiej - kier. Władysław Witalisz, b.d., byłaKrystyna Stamirowska-Sokołowska od 1994-2011, 17lat, Anna Walczuk może od 2011-?

Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej - kier. Bożena Kucała od 2014

Katedra Językoznawstwa Angielskiego - kier. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld od 1994 nadal, 24 lat, byli Ruta Nagucka od 1970-?, E. Muskat-Tabakowska, Irena Kałuża 1981-1991, 10lat

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego - kier. Monika Kusiak-Pisowacka, b.d., byli Elżbieta Muskat-Tabakowska 1973-2002, 29lat, Anna Niżegorodcew ( wcześniejsza kadencja) i od 2003 – co najmniej do 2011, najmniej 8lat, zmiana ustawy, kadencje niełączne, Maria Korosadowicz-Strużyńska, Maria Jodłowiec

Zakład Pragmatyki Językoznawczej i Teorii Tłumaczenia - kier. Andrzej Pawelec, b.d., była Elżbiety Muskat-Tabakowskiej od 1994-?, Ewa Willim conajmniej od 2011-?

(były) Zakład Metodyki Nauczania Języka Angielskiego od 1973-1978 kier. Elżbieta Tabakowska, Anna Niżegorodcew 1979-?

 

Instytut Filologii Germańskiej

 

Magdalena Sitarz - dyr.

Agnieszka Palej - z-ca

 

Zakład Filologii Szwedzkiej - kier. Magdalena Wasilewska-Chmura, b.d., byli Genowefa Sadalska, Sławomira Kaleta-Wojtasik, Piotr de Bończa-Bukowski

Zakład Językoznawstwa Germańskiego - kier. Zofia Berdychowska

Zakład Literatury Niemieckiej - kier. Maria Kłańska

Zakład Dydaktyki i Historii Języka Niemieckiego - kier. Andrzej Feret

 

Instytut Filologii Klasycznej

 

Jerzy Styka - Dyrektor

Hubert Wolanin- z-ca

 

Katedra Filologii Greckiej - kier. Dariusz Brodka, b.d. (od 2007 kier. zakładu Bizantynistyki i Neohellenistyki)

Katedra Filologii Łacińskiej - kier. Jerzy Styka, b.d.

Zakład Języka Greckiego i Łacińskiego - kier. Hubert Wolanin, b.d.

Zakład Bizantynistyki i Neogrecystyki - kier. Joanna Janik, b.d.

Zakład Metodyki Nauczania Języków Klasycznych - kier. Stanisław Śnieżewski, b.d.

 

Instytut Filologii Romańskiej

 

Wacław Rapak - Dyrektor, byli Maria Strzałkowa 1961-1970, 9 lat, Stanisław Widłak (zk. italistyki 1 kier.) 1974–1981 i 1987–1991, 11lat, kadencje niełączne

Anna Klimkiewicz

Monika Surma-Gawłowska

 

Zakład Filologii Francuskiej - kier. Wacław Rapak, b.d.

Zakład Filologii Włoskiej - kier. Jadwiga Miszalska, b.d.

Zakład Filologii Hiszpańskiej - kier. Ewa Nawrocka, b.d.

Zakład Filologii Rumuńskiej - kier. Kazimierz Jurczak, b.d.

Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa - kier. Jerzy Brzozowski, b.d.

Katedra Instytutu Camõesa im. Vergílio Ferreira - kier. Jerzy Brzozowski, b.d.

(były) Zakład Italianistyki i Rumunistyki - kier. Stanisław Widłak 1973–1991 i 1994–2004, 28 lat, kadencje niełączne

 

Instytut Filologii Słowiańskiej

 

Magdalena Dyras - Dyrektor

Aleksandra Borowiec - z-ca

 

Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej - kier. Elżbieta Szczepańska, b.d.

Zakład Filologii Słowackiej - kier. Zbigniew Babik, b.d.

Zakład Filologii Chorwackiej, Serbskiej i Słoweńskiej - kier. Aleksandra Borowiec, b.d.

Zakład Filologii Bułgarskiej i Macedońskiej - kier. Celina Juda, b.d.

 

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

 

Jakub Sadowski - dyr. od 2018 nadal, byli Ryszard Łużny 1969-1979, 10lat, Wiesław Witkowski 1984–1993, 9 lat, Lucjan Suchanek 1981–1984 i 1993–1999, 9 lat, kadencje niełączne, Grzegorz Przebinda 1999-2005 i 2008–2012, 10 lat, kadencje niełączne,Jerzy Kapuścik 2005-2008, Adam Fałowski 2012-2014, Katarzyna Jastrzębska

Joanna Rybarczyk-Dyjewska - z-ca

 

Katedra Antropologii i Komparatystyki Kulturowo-Literackiej - kier. Jerzy Kapuścik, b.d.

Katedra Kultury Słowian Wschodnich - kier. Grzegorz Przebinda od 2005 nadal, 13 lat

Katedra Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku - kier. Anna Skotnicka, b.d.

Katedra Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej - kier. Wasilij Szczukin, b.d.

Katedra Ukrainistyki - kier. Adam Fałowski , b.d.

Zakład Językoznawstwa Rosyjskiego - kier. Dorota Szumska, b.d.

Zakład Komunikacji Językowej i Kulturowej - kier. Jakub Sadowski, b.d.

 

Instytut Językoznawstwa (2013)

 

Jadwiga Waniakowa - dyrektor

 

Katedrę Historii Języków i Językoznawstwa - kier. Jadwiga Waniakowa, b.d.

Katedrę Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego - kier. Ireneusz Bobrowski od 2006 nadal, 12 lat, byli Jerzego Kuryłowicza 1948–1965, 17lat, Jan Safarewicz 1965-1974, 9lat, Adam Heinz 1974-1984, 10lat, Kazimierz Polański 1988–2002, 14 lat,

Zakład Filologii Węgierskiej - kier. Grzegorz Bubak, b.d.

 

Instytut Orientalistyki

 

Barbara Michalak-Pikulska - dyr. 2012-2020

Tomasz Majtczak - z-ca

 

Katedra Arabistyki - kier. Barbara Michalak-Pikulska od 1999 nadal, 19lat, Maria Kowalska 1994-1999,

Katedra Turkologii - kier. Ewa Siemieniec-Gołaś od 2000 nadal, 18lat, byli Włodzimierz Zajączkowski 1973-1982, 9 lat

Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej - kier. Iwona Milewska, b.d., byli Tadeusz Pobożniak 1973-?, Józef Lączak ?-1989, Przemysław Piekarski 1989-1997, 8lat, Lidia Sudyka 1997-2007, 10lat,Marzenna Czerniak-Drożdżowicz

Zakład Iranistyki - kier. Kinga Paraskiewicz, b.d. , byli Franciszek Machalski 1972-1979(1976), Andrzej Pisowicz 1976-?, Anna Krasnowolska

Zakład Japonistyki i Sinologii - kier. Tomasz Majtczak, b.d., Mikołaj Melanowicz 1987 - 2004, 17lat, Romuald Huszcza 2004-?

Sinology - kier. Ewa Zajdler, b.d.

Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową - kier. Maria Piotrowska, b.d., byli Elżbieta Tabakowska 2002-2012, 10 lat, Marcela Świątkowska 2012-?

 

Wydział Polonistyczny

 

Renata PRZYBYLSKA - Dziekan

Anna Łebkowska - Prodziekan

Jarosław Fazan - Prodziekan

 

Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych – kier. Michał Paweł Markowski, byli Tomasz Bilczewski, Krzysztof Zajas

Katedra Krytyki Współczesnej – kier. Maciej Urbanowski

Katedra Historii Literatury Staropolskiej – kier. Jakub Niedźwiedź

Katedra Komparatystyki Literackiej – kier. Magdalena Siwiec, byli Maria Korytowska od 1990-b.długo

Katedra Kultury Literackiej Pogranicza – kier. Andrzej Romanowski od 2003 nadal, 16rok, Tadeusz Bujnicki 1996-2003, 7lat

Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki – kier. Halina Kurek od 2005 nadal, 13 lat, 3x członek senatu

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych – kier. Ryszard Nycz

Katedra Performatyki – kier. Małgorzata Sugiera

Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych - kier.Janusz Gruchała od 1999 nadal, 19 lat

Katedra Historii Języka i Dialektologii - kier.Renata Przybylska od 2010 nadal, 9rok, (1995-2005 kier. retoryki, 10lat), byli Bogusław Dunaj - kierownik 1978-2010, 32 lata

Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu - kier. Bogusław Dopart od 2005 nadal, 14rok

Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku - kier. Wojciech Ligęza od 2004 nadal, 15 rok, były: Aleksander Fiut

Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski - kier. Marian Stala od 2011 nadal, byli Franciszek Ziejka, Maria Podraza-Kwiatkowska

Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej - kier. Anna Pilch od 2009, 9lat (Stanisław Bortnowski może 30lat)

Katedra Teatru i Dramatu - kier.Jacek Popiel, byli Jan Michalik wieloletni (1977-1980, 1981–1986, 1991-?)

Katedra Teorii Komunikacji - kier. Jolanta Antas

Katedra Teorii Literatury - kier. Anna Burzyńska od 2003 nadal, 15lat, byli Henryk Markiewicz, Stanisław Jaworski, Stanisław Balbus

Katedra Współczesnego Języka Polskiego - kier. Janina Labocha od 2001 nadal, 17lat, byli Zofia Kurzowa

Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych - kier. Krzysztof Zajas

Katedra Języka Polskiego jako Obcego - kier. Iwona Janowska od 2014, byli W. Miodunki - były kierownik od 1980-2014, 34 lata (zakład od 1980, katedra od 2005)

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 

Ewa Gudowska-Nowak dziekan

Franciszek Krok - pro

Mariusz Sadzikowski - pro

Grzegorz Michałek - pro

 

Instytut Fizyki

 

Zakład Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej - kier. Andrzej Budkowski, b.d.

Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowe - kier. Marcin Wójcik

Zakład Fizyki Ciała Stałego - kier. Rafał Kozubski

Zakład Fizyki Gorącej Materii - kier. Roman Płaneta (kadencja 2013-2017), były Zbigniew Sosin, Zbigniew Majka

Zakład Fizyki Medycznej - kier. Ewa Stępień od 2017 nadal, byli Jan Stanek 2002-2006 i 2012-2017, 9 lat, kadencje niełączne, Roman Pędrys 2006-2012,

Zakład Radiospektroskopii Instytutu Fizyki - kier. Jerzy S. Blicharski 1980-2005, 25 lat, Kazimierz Łątka 2005-2017, 12 lat

Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii - kier. Marek Szymoński,b.d.

Zakład Fotoniki - Jarosław Koperski,b.d.

Zakład Inżynierii Nowych Materiałów - kier. Jakub Rysz,b.d., były Stanisław Wróbel

Zakład Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyki - kier. Antoni Pędziwiatr, b.d.

Zakład Optyki Atomowej - kier. Jakub Zakrzewski (może od 1996)

Zakład Promieniowania Synchrotronowego - kier. Jacek Kołodziej, b.d.

 

Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej - Paweł Moskal 2017 nadal, byli Andrzej Hrynkiewicz w latach 1961 - 1975, 14 lat, Adam Strzałkowski w latach 1975 - 1994, 19 lat, Reinhard Kulessa w latach 1994 - 2006, 12 lat, Bogusław Kamys w latach 2006 - 2016, 10 lat

(były) Zakład Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyk - kierownik J. Bara 1972-2003, 31lat, Pędziwar 2003-?

 

Zakład Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań - Paweł Moskal, b.d.

Zakład Fizyki Hadronów - Piotr Salabura, b.d.

Zakład Teorii Układów Jądrowych - Jacek Golak, b.d.

 

Zespół Zakładów Fizyki Teoretycznej - Jerzy Szwed, od 2012 (2002–2003, 2005–2009 dziekan Wydziału Mat-Fiz, później Fizyki, kadencje niełącznie), byli Krzysztof Fiałkowski kierownik 1989-2012, 23 lata

Zakład Dyskretnej Teorii Pola - (J. Wosiek info. z 2012)

Zakład Fizyki Statystycznej - kier. Lech Longa, b.d.

Zakład Kwantowej Teorii Wielu Ciał - kier. Andrzej M. Oleś, b.d.

Zakład Teorii Cząstek - kier. Michał Praszałowicz, b.d.

Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki - kier. Adam Rycerz, b.d., były Józef Spałek od 1994-?

Zakład Teorii Pola - kier. Andrzej Sitarz, b.d.

Zakład Teorii Układów Złożonych (powstał w 2002) - kier. Maciej A. Nowak, b.d., były Jerzy Jurkiewicz, b.d.

Zakład Teorii Względności i Astrofizyki - kier. Edward Malec, b.d.

Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych - kier. może Jerzy Szwed, b.d.

Centrum Badań Układów Złożonych - kier. M. A. Nowak, b.d.

 

Obserwatorium Astronomiczne

 

Kierownicy: K. Koziel 1968-1974, A. Zieba 1974-1978, Jozef Maslowski 1979-1984, K. Rudnicki 1984-1989, J. Maslowski 1989 – 1999, 10lat, Michał Ostrowski 1999 do...

Marek Jamrozy obecnie dyr. studiów

 

Zespół Zakładów Informatyki Stosowanej – kier. b.d.

 

Zakład Projektowania i Grafiki Komputerowej (co najmniej od 2010) – kier. może Ewa Grabska, b.d.

Zakład Technologii Gier (powstał w 2010) - kierownik Piotr Białas, b.d.

Zakład Technologii Informatycznych - Maciej Ogorzałek, b.d.

 

Wydział Matematyki i Informatyki

 

Włodzimierz Zwonek - Dziekan

Klaudiusz Wójcik - pro

Piotr Niemiec - pro

 

Instytut Matematyki

 

Jerzy Ombach - Dyrektor

Halszka Tutaj-Gasińska - z-ca

Jerzy Szczepański - z-ca

 

Katedra Analizy Funkcjonalnej - kier. Jan Stochel, b.d.

Katedra Analizy Matematycznej - kier. Marek Jarnicki, b.d.

Katedra Funkcji Rzeczywistych - kier. Wiesław Pawłucki, b.d.

Katedra Geometrii - kier. Barbara Opozda, b.d.

Katedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb - kier. Sławomir Cynk, b.d.

Katedra Geometrii Analitycznej - kier. Piotr Tworzewski, b.d.

Katedra Matematyki Stosowanej - kier. Jerzy Ombach, b.d.

Katedra Równań Różniczkowych - kier. Roman Srzednicki, b.d.

Katedra Teorii Aproksymacji - kier. Grzegorz Lewicki, b.d.

Zakład Matematyki Finansowej (2003) - kier. Piotr Kobak, b.d.

 

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej

 

Marek Skomorowski - Dyrektor od 2014 nadal, byli Stanisław Surma (1976-1979), Franciszek Studnicki (1979-1981), Zdzisław Denkowski 1981-1984, 1987-1990, 2005-2006, 8 lat, kadencje niełączne,Franciszek Szafraniec (1984-1987), Jerzy Szwed (1990-1993), Wit Foryś (1993-1996), Marek Zaionc (1996-1999), Stanisław Migórski 1999-2005, Marek Skomorowski (2006-2012), Stanisław Migórski (2012-2014)

Sławomir Bakalarski - z-ca

 

Katedra Uczenia Maszynowego - kier. Jacek Tabor, b.d.

Katedra Metod Efektywnych Algebry - kier. Zbigniew Hajto, b.d.

Katedra Matematyki Obliczeniowej - kier. Marian Mrozek, b.d.

Katedra Informatyki Stosowanej - kier. Marek Skomorowski, b.d.

Zakład Matematyki Dyskretnej - kier. Adam Roman, b.d.

 

Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej – kier. Paweł M. Idziak

 

Katedra Podstaw Informatyki - kier. Marek Zaionc, b.d.

Katedra Algorytmiki - kier. Paweł M. Idziak, b.d.

Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania - kier. Stanisław Migórski może od 2009 nadal, 9lat

 

Wydział Chemii

 

Piotr Kuśtrowski - Dziekan, byli w latach 1956-1981: Bogdan Kamieński, Adam Bielański, Julian Mirek, Zdzisław Wojtaszek, Alojzy Gołębiewski; Alojzy Gołębiewski 1981, Stanisław Hodorowicz 1981-1982, 1987-1993, 8lat, kadencje niełączne, Zofia Stasicka 1982-1987, Maria Nowakowska 1993-1999, Roman Dziembaj 1999-2002, Leonard Proniewicz 2002-2008, Grażyna Stochel.

Jolanta Kochana - Prodziekan

Andrzej Eilmes - Prodziekan

Wojciech Macyk - Prodziekan

 

Zakład Chemii Analitycznej - kier. Paweł Kościelniak, b.d.

Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii - kier. Maria Nowakowska, b.d.

Zakład Chemii Nieorganicznej - kier. Wojciech Macyk, b.d.

Zakład Chemii Ogólnej - kier. Patrycja Dynarowicz-Łątka, b.d.

Zakład Chemii Organicznej - kier. Aleksandra Pałasz, b.d., były Jacek Młynarski, b.d.

Zakład Chemii Środowiska - kier. Katarzyna Hąc-Wydro, b.d.

Zakład Chemii Teoretycznej - kier. Jacek Korchowiec, b.d.

Zakład Dydaktyki Chemii - kier. Wacław Makowski, b.d.

Zakład Fizyki Chemicznej - kier. Małgorzata Barańska, b.d.

Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki - kier. Krzysztof Lewiński, b.d.

Zakład Metod Obliczeniowych Chemii - kier. Andrzej Eilmes, b.d.

Zakład Technologii Chemicznej - kier. Lucjan Chmielarz, b.d.

 

Wydział Biologii

 

Małgorzata Kruczek - Dziekan, były Halina Krzanowska 1981-1988, 7 lat

Anna Pecio - Prodziekan

Zuzanna Setkowicz-Janeczko - Prodziekan

 

Instytut Botaniki

 

Joanna Zalewska-Gałosz - Dyrektor od 2016 nadal, byli Władysław Szafer 1918-1941 i 1945-1960, Bogumił Pawłowski 1960-1962, Franciszek Górski 1963-1967, Jan Kornaś 1967-1971, 1973-1976, 1981-1992, 18lat, kadencje niełączne, Eugenia Pogan 1971-1973, 1976-1981, 7lat, niełączne, Adam Zając 1992-2008, 16lat, Maria Zając 2008-2016

Grzegorz Góralski - z-ca, od 2016 nadal

Szymon Zubek - z-ca, od 2016 nadal

byli Z-cy dyrektora: Eugenia Pogan 1973-1976, Romana Czapik 1976-1981, Andrzej Jankun 1981-1984, Adam Zając 1984-1985, Janina Małecka 1985-1991,Romana Izmaiłow 1991-2005, 14 lat, Maria Kościńska-Pająk 2005-2016, 11 lat

 

Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. prof. Zdzisława Czeppego - kier. Piotr Osyczka od 2016 nadal, byli Maria Olech może 1970-2011, 41 lat, Piotr Köhler 2011-2016, 3 kierowników w ciągu 48 lat

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin - kier. Marzena Popielarska-Konieczna, b.d., kier. od utworzenia w 1932: Kazimierz Piech, Maria Skalińska, Eugenia Pogan, Janina Małecka, Lesław Przywara, Andrzej Joachimiak, 7 kier. w ciągu 86lat

Zakład Ekologii Roślin - kier. Szymon Zubek, od 2017 nadal, kier. od utworzenia w 1972: Anna Medwecka-Kornaś, Zbigniew Dzwonko, 3 kier. w ciągu 46 lat

Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki - kier. Marcin Nobis (Agnieszka Nobis pracuje w tym samym zakładzie, nepotyzm?), b.d., kier. od utworzenia w 1970: Jan Kornaś, Kazimierz Szczepanek, Adam Zając, Maria Zając, Szymon Zubek 2016-2017, 6 kier. w ciągu 48 lat

1957-2011 były Zakład Paleobotaniki, kierownicy: Jadwiga Dyakowska, Kazimierz Szczepanek, Danuta Zdebska, Krystyna Harmata, 54 lata dla 4 kier.

 

Instytut Nauk o Środowisku

 

Maria Niklińska - dyr. od 2012 nadal, byli Władysław Grodziński 1977-1981, Adam Łomnicki 1981-1988, 7 lat, Ryszard Sowa 1988-1990, Andrzej Górecki 1990-2002, 12 lat, Jan Kozłowski 2002-2008(zmiana ustaw), Małgorzata Kruczek 2008-2012

Janusz Fyda - z-ca

Wiesław Babik - z-ca

 

Zespół Ekologii Molekularnej i Behawioralnej/Laboratorium Ekologii Molekularnej - kier. Wiesław Babik, może od 2016 nadal, byli Roman J. Wojtusiak po wojnie-1976, ~31lat, Bronisława Ferensa 1976-do emerytury, Zofia Lenkiewicz, Wincenty Harmata, Jacek Wasilewski, Jacek Radwan 2003-?

Zespół Laboratoriów Ekochemii i Ekotoksykologii - b.d.

 

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

 

Paweł Grzmil - Dyrektor

Anna Ptak - z-ca

Elżbieta Kołaczkowska - z-ca

 

Zakład Anatomii Porównawczej im. Henryka Hoyera - kier. Maciej Pabijan od 2016 nadal, byli Zygmunt Grodziński 1934-1966, Henryk Szarski 1966-1982, 16lat,Wincenty Kilarski 1982 - 1985, Michał Jakubowski 1985-1991, Lucyna Witalińska 1991-2007, 16lat,Wojciech Witaliński 2008-2016

Zakład Antropologii - kier. Krzysztof Szostek 2014 nadal, byli Eugenia Stołyhwo 1960-1964, Bronisław Jasicki 1965-1976, 11lat,Paweł Sikora 1976-1982, Krzysztof Kaczanowski 1982-2008, 26lat,Henryk Głąb 2008-2014

Zakład Biologii i Obrazowania Komórki - kier. Elżbieta Pyza od 2001 nadal, 17lat, byli Andrzej Pigoń 1955-1966, 11lat, Wincenty Kilarski conajmniej od 1986-2001, 15lat

Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców - kier. Mariusz Jaglarz, b.d.

Zakład Entomologii - kier. Stanisław Knutelski, b.d.

Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu - kier. Zbigniew Polański, b.d., byli Halina Krzanowska 1964-1996, 32 lata,Józefsa Styrna 1996-?

Zakład Immunologii Ewolucyjnej - kier. Magdalena Chadzińska od 2011, byli Barbra Płytycz 1992-2011, 19lat

Zakład Malakologii - kier. Andrzej Falniowski, b.d.

Zakład Neuroanatomii - kier. Zuzanna Setkowicz-Janeczko (w zk. równocześnie pracuje Krzysztof Janeczko, nepotyzm?), byli Jerzy Kreiner 1954-1971, 17lat, Robert Miodoński 1974-1980, Adam J. Miodoński 1972-1974 i 1980-1994, 16 lat, Krzysztof Janeczko 1994-2012, 18 lat

 

Katedra Fizjologii Zwierząt - kier. b.d., byli Adam Kulczycki, Józef Surowiak (pracuje Grażyna Barbacka-Surowiak, nepotyzm?) 1976–1995, 19lat, Zbigniew Dąbrowski, Marian Lewandowski od 2006 może nadal, 12 lat

 

Zakład Biochemii Glikokoniugatów - kier. Małgorzata Przybyło, b.d.

Zakład Endokrynologii - kier. Barbara Bilińska 1997 nadal, 22rok, byli Stanisława Stokłosowa 1962-1997, 35 lat

Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu - kier. Ewa Gregoraszczuk 1998 nadal, 21 rok

Zakład Hematologii Eksperymentalnej - kier. Lidia Mazur 2006 nadal, 13 rok, byli Zbigniew Dąbrowski 1979-2006, 27lat

Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii - kier. Marian H. Lewandowski od 2004 nadal, 15 rok

 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 

Piotr Jedynak - dziekan

Sławomir Śpiewak - pro

Marek Bugdol - pro

Maria Próchnicka - pro

 

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

 

Agnieszka Hess - dyr.

Lucyna Słupek - z-ca

 

Katedra Ośrodek Badań Prasoznawczych - kier. Maciej Kawka, byli Walery Pisarek (kierował Pracownią Dziennikarską 1977-1985, 8lat, kier. Ośrodek Badań Prasoznawczych i w III RP (1990 w UJ) jako Katedra Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ), od 1969-2001, 32 lata

Zakład Badań nad Mediatyzacją (powołany w 2014) - kier. Agnieszka Hess, b.d.

Zakład Komunikowania i Mediów Społecznych - kier. Magdalena Szpunar

Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów - kier. Teresa Sasińska - Klas

Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów - kier. Beata Klimkiewicz

Zakład Semiotyki Mediów i Komunikacji Wizualnej - kier. Wojciech Kajtoch , była p.o. Małgorzata Lisowska-Magdziarz do 2018

Zakład Genologii Dziennikarskiej i Historii Mediów - kier. Andrzej Kaliszewski

 

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

 

Jerzy Rosiński - Dyrektor

Małgorzata Kutera - z-ca

Rafał Wisła - z-ca

 

Katedra Ekonomii i Innowacji - kier. Ewa Okoń-Horodyńska, b.d.

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Polityki Gospodarczej - kier. Anna Ząbkowicz, b.d.

Katedra Ekonomii Matematycznej - kier. Tomasz Tokarski, b.d.

Katedra Organizacji i Zarządzania - kier. Zbigniew Makieła, b.d.

Katedra Rachunkowości Międzynarodowej - kier. b.d.

Katedra Zarządzania Jakością - kier. Marek Bugdol, b.d.

Katedra Zarządzania Operacyjnego i Marketingu - kier. b.d.

Katedra Zarządzania Strategicznego - kier. Wojciech Czakon, b.d.

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi - kier. Barbara Kożuch od 2017 nadal

Zakład Analiz Społeczno - Ekonomicznych - kier. Waldemar Florczak, b.d.

Zakład Finansów - kier. b.d.

Zakład Globalizacji i Integracji Ekonomicznej - kier. b.d.

Zakład Negocjacji - kier. Jerzy Rosiński, b.d.

Zakład Zachowań Organizacyjnych - kier. Barbara Fryzeł 2013 nadal

Zakład Znormalizowanych Systemów Zarządzania - kier. Piotr Jedynak, b.d.

 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

 

Remigiusz Sapa - dyr.

Małgorzata Janiak - z-ca

 

ZAKŁAD INFORMACJI NAUKOWEJ - Kierownik: Maria Próchnicka, b.d.

ZAKŁAD METODOLOGII BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ - Kierownik: Remigiusz Sapa, b.d.

ZAKŁAD KSIĄŻKI I JEJ FUNKCJI W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM - Kierownik: Anna Gruca (p.o. kierownika Zdzisław Pietrzyk), b.d.

ZAKŁAD ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ - Kierownik: Wiesław Babik, b.d.

 

Instytut Kultury

 

Cezary Woźniak - dyr.

Anna Góral - z-ca

 

Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy - kier. Bogusław Nierenberg może od 2008 nadal, 11 rok

Katedra Kultury Współczesnej - kier. Krzysztof Pleśniarowicz od 2004 nadal, 15 rok

Zakład Badań Filozoficznych nad Kulturą - kier. Cezary Woźniak, b.d.

Zakład Cyfrowej Humanistyki w Zarządzaniu - b.d.

Zakład Zarządzania Kulturą - kier. Łukasz Gaweł, b.d.

 

Instytut Przedsiębiorczości

 

Małgorzata Bednarczyk - dyr., byli Małgorzata Bednarczyk

Ewa Wszendybył-Skulska - z-ca

 

Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji - kier. Małgorzata Bednarczyk, b.d.

Zakład Przedsiębiorczości w Turystyce - kier. Ewa Wszendybył-Skulska, b.d.

Zakład Przedsiębiorczości w Sporcie - kier. Jarema Batorski, b.d.

Zakład E-Przedsiębiorczości - kier. Marta Najda-Janoszka, b.d.

 

Instytut Psychologii Stosowanej

 

Bernadetta Izydorczyk - dyr. od 2016 nadal, byli Dorota Jasiecka 1999-2008, 9 lat, Józef Maciuszek 2008-2016

Bożena Gulla - z-ca

Krystyna Golonka - z-ca

 

Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii - kier. Bernadetta Izydorczyk, b.d., byli Dorota Kubacka-Jasiecka

Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia - kier. Tadeusz M. Ostrowski, b.d.

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji - kier. Antoni Wontorczyk, b.d.

Zakład Komunikacji Społecznej i Badań Podstawowych w Psychologii - kier. Józef Maciuszek, b.d.

Zakład Neurokognitywistyki i Neuroergonomii - kier. Tadeusz Marek, b.d.

Zakład Neurobiologii i Neuropsychologii - kier. Krystyna Golonka, b.d.

Zakład Psychologii Sądowej i Kryminologii - kier. Przemysław Piotrowski, b.d.

 

Instytut Spraw Publicznych

 

Ewa Bogacz-Wojtanowska - dyr., byli Grażyna Prawelska-Skrzypek 1997-2007, 10lat

Mateusz Lewandowski - z-ca

Jakub Kołodziejczyk - z-ca

 

Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego - kier. Łukasz Sułkowski może od 2006 nadal, 12 lat (2004–2011, 7lat i zmiana ustawy – Prorektords. Jakości Kształcenia Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)

Katedra Zarządzania Publicznego - kier. Grażyna Prawelska-Skrzypek, b.d.

Katedra Zarządzania Rozwojem i Rewitalizacji - kier. Aleksander Noworól, b.d.

Zakład Innowacji Społecznych i Systemów Zarządzania - kier. Grzegorz Baran, b.d.

Zakład Teorii i Polityki Gospodarczej - kier.Andrzej Szopa od 1994 nadal, 24lata

Zakład Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi - kier. Ewa Bogacz-Wojtanowska, b.d.

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji - kier. Grzegorz Mazurkiewicz, b.d.

Zakład Rozwoju Społecznego - kier. Roman Dorczak , b.d.

 

Instytut Sztuk Audiowizualnych

 

Krzysztof Loska - dyr.

Magdalena Zdrodowska - z-ca

 

Katedra Historii Filmu - kier. Łukasz Plesnar, b.d.

Katedra Teorii i Antropologii Filmu - kier. Krzysztof Loska, b.d.

Katedra Historii Filmu Polskiego - kier. Tadeusz Lubelski, b.d.

Katedra Mediów Audiowizualnych - kier. Eugeniusz Wilk , b.d.

Katedra Lingwistyki Komputerowej - kier. Wiesław Lubaszewski, b.d.

Katedra Systemów Informatycznych - kier. Mariusz Flasiński, b.d.

 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 

Zdzisław MACH - dziekan 2016 nadal (w Zk. polit. i kult. krajów śródziem. pracuje Elżbieta Mach, nepotyzm?), byli dyr. K. Opałek 1969-1975, Andrzej Mania (2000)2001-2002 (członek senatu wielokrotny), Wiesław Kozub-Ciembroniewicz 2002-2008, Bogdan Szlachta 2008-2016

Andrzej PORĘBSKI - pro 2012 nadal

Paweł LAIDLER - pro

Ewa BUJWID-KUREK - pro

 

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

 

Radosław Rybkowski - Dyrektor, byli Adam Walaszek 2008-2016, Andrzej Mania 2005-2008

Łukasz Kamieński - z-ca

Agnieszka Małek - z-ca

 

Katedra Amerykanistyki - kier. Andrzej Mania od 1991 nadal, 27lat

Zakład Kanady - kier. Anna Reczyńska, b.d.

Zakład Ameryki Łacińskiej - kier. Adam Walaszek 2005-?(może 2012), 2016 nadal, 10rok, kadencje niełączne, byli Władysław Miodunka 2001-?, Andrzej Krzanowski 2012-2016

Katedra Historii Międzynarodowych Ruchów Migracyjnych - kier. Adam Walaszek 1991 nadal, 27 lat, byli Mirosław Frančić 1976-?, Andrzej Brożek, Halina Florkowska-Frančić

Katedra Migracji Współczesnych i Stosunków Etnicznych - kier. Dorota Praszałowicz, b.d., byli Grzegorz Babiński od lat `70-?

Zakład Kultury Amerykańskiej - kier. Radosław Rybkowski, b.d.

 

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

 

Adam W. Jelonek - dyr., byli Andrzej Kapiszewski 2000-?, Krzysztof Kościelniak 2012-2016,

Renata Czekalska - z-ca

Karolina Rak - z-ca

 

Katedra Azji Wschodniej i Południowej - kier. Adam W. Jelonek, b.d.

Zakład Japonii - kier. Adam W. Jelonek, b.d.

Zakład Chin - kier. Łukasz Gacek, b.d.

Zakład Azji Południowej - kier. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, b.d.

Zakład Korei - kier. Renata Czekalska , b.d.

Zakład Azji Południowo-Wschodniej - kier. Jerzy Bayer, b.d.

 

Katedra Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej - kier. Krzysztof Kościelniak, b.d.

Zakład Izraela i Lewantu - kier. Przemysław W. Turek, b.d.

Zakład Krajów Zatoki Perskiej - kier. Paweł Siwiec, b.d.

Zakład Afryki Północnej - kier. Hubert Królikowski, b.d.

 

Instytut Europeistyki UJ

 

Dariusz Niedźwiedzki - dyr 2012 nadal, byli Zdzisław Mach 2000-(katedra)-2004-2012, 8lat i zmiana ustawy

Jacek Kołodziej - z-ca 2012 nadal

Krzysztof Koźbiał - z-ca

 

Katedra kultury i społeczeństwa Europy - kierownik Zdzisław Mach, b.d.

Katedra dziedzictwa europejskiego - kierownik Jacek Purchla 2005 nadal, 13lat (Kier. Katedry His. Gosp.i Społ. oraz Zk. Dziedz. Kult., AE/Uniwer. Ekon. w Kr. od 2008-?)

Zakład filozofii europejskiej - kierownik Stanisław Łojek, b.d.

Katedra systemu politycznego UE - kierownik Jan Tkaczyński, b.d.

Zakład Historii Europy - kierownik Witold Stankowski, b.d.

Zakład historii i kultury Europy Środkowej - kierownik Janusz Cisek, b.d.

Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście - kierownik Zdzisław Mach, b.d.

Zakład polityki i kultury krajów śródziemnomorskich - Kierownik Joanna Sondel-Cedarmas, b.d.

 

Instytut Konfucjusza w Krakowie - b.d.

 

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

 

Robert Kłosowicz - dyr.

Adrian Tyszkiewicz - z-ca

Paweł Ścigaj i p.o. Piotr Bajor - z-ca

 

Katedra Filozofii Polityki - kier. Bogdan Szlachta 2006 nadal, 12 lat

Katedra Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej - kier. Andrzej Mania, b.d.

Katedra Historii Polskiej Myśli Politycznej - kier. Jacek Majchrowski, b.d.

Katedra Historii Współczesnej - kier. Irena Stawowy-Kawka, b.d.

Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych - kier. Beata Kosowska-Gąstoł, b.d.

Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi - kier. Janusz Węc, b.d.

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej - kier. Robert Kłosowicz, b.d.

Katedra Strategii Stosunków Międzynarodowych - kier. Michał Chorośnicki 2002-(zakład)-2009 nadal, 17lat

Katedra Współczesnych Doktryn Politycznych - kier. Barbara Stoczewska, b.d.

Katedra Współczesnych Transformacji Politycznych - kier. Ewa Bujwid-Kurek 2015 nadal

Katedra Współczesnych Systemów Politycznych - kier. Marek Bankowicz, b.d.

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego - kier. Artur Gruszczak, b.d.

Zakład Dziennikarstwa - kier. Monika Ślufińska, b.d.

Zakład Historii Myśli Politycznej - kier. Włodzimierz Bernacki, b.d.

Zakład Teorii Polityki i Państwa - kier. Piotr Borowiec, b.d.

 

Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ

 

Joachim Diec - Dyrektor

Malska-Lustig - z-ca

 

Zakład Rosjoznawstwa - kier. Jerzy Gordziejew, b.d.

Katedra Kultury Bizantyńsko-Prawosławnej - kier. Hanna Kowalska-Stus, b.d.

Zakład Nowożytnej Kultury Rosyjskiej i Teorii Systemów Kulturowych - kier. Małgorzata Abassy, b.d.

Katedra Badań nad Obszarem Eurazjatyckim - kier. Joachim Diec, b.d.

Zakład Antropologii Kultury Rosyjskiej - kier. Andrzej Dudek, b.d.

 

Instytut Studiów Międzykulturowych UJ

 

Monika Banaś - dyr. 2012 nadal, byli Lucjan Suchanek 2001-?, Tadeusz Paleczny ?-2012

Franciszek Czech - z-ca

Renata Hołda - z-ca

 

Katedra Kulturoznastwa Międzynarodowego - kier. Tadeusz Paleczny, b.d.

Katedra Antropologii Kultury Współczesnej 0 kier. Leszek Korporowicz, b.d.

Zakład Historii Kulturowej - kier. Piotr Biliński, b.d.

Zakład Polityki Etnokulturowej - kier. Andrzej Porębski, b.d.

Zakład Teorii Kultury - kier. Monika Banaś, b.d.

Katedra Ukrainoznawstwa - kier. (może) Włodzimierz Mokry

 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 

Zbigniew Madeja – dziekan 2014 nadal, byli Wojciech Froncisz ?-2014

Marta Michalik - Prodziekan

Jolanta Jura - Prodziekan 2014 nadal

Ryszard Gurbiel - Prodziekan 2012 nadal

 

Zakład Biologii Komórki - kier. Zbigniew Madeja 2006 nadal,13rok, Włodzimierz Korohoda 1979-2006, 27lat

Zakład Biochemii Ogólnej - kier. Jolanta Jura 2013 nadal

Zakład Biofizyki Molekularnej - kier. Artur Osyczka, b.d., byli Ryszard Grubiel

Zakład Biochemii Analitycznej - kier. Andrzej Kozik 2003-2008 i 2015 nadal, 8lat, 3 kadencje, niełączne i zmiana ustawy, byli Zdzisław Żak ?-(może)2000, Adam Dubin 2000-2003, 2008-2015, 10lat, niełącznie

Zakład Biochemii Fizycznej - kier. Marta Dziedzicka-Wasylewska 2006 nadal, 12 lat, byli Wasylewski 1980–2006, 26 lat (w zakładzie pracuje/pracował Marcin Wasylewski, 3 Wasylewskich, nepotyzm?)

Zakład Biochemii Komórki - kier. Joanna Bereta, b.d.

Zakład Biochemii Porównawczej i Bioanalityki - kier. Maria Rąpała-Kozik, b.d.

Zakład Biofizyki - kier. Krystyna Urbańska, b.d.

Zakład Biofizyki Komórki - kier. Jerzy Dobrucki, b.d.

Zakład Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki - kier. Marta Pasenkiewicz-Gierula, b.d.

Zakład Biotechnologii Medycznej - kier. Józef Dulak może 2005 nadal, 14 rok

Zakład Biotechnologii Roślin - kier.Halina Gabryś od 2009 nadal, 10rok

Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin - kier. Jerzy Kruk, b.d.

Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin - kier. Jan Białczyk 2000 nadal, 19rok, byli Franciszek Górski 1947-1967, 20lat, Jan Zurzycki 1967-może 1986, 19lat, Marian Ryczkowski 1986-2000, 14lat

Zakład Immunologii - kier. Joanna Cichy 2011 nadal, byli Zofia Porwit-Bóbr 1970-1994, 24lata, Juliusz Pryjma 1994-2011, 17lat

Zakład Mikrobiologii - kier. Jan Potempa 2000 nadal, 19 rok

 

Wydział Geografii i Geologii

 

Bolesław Domański - dziekan

Michał Gradziński - pro.

Marta Oszczypko-Clowes - pro

 

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

 

Marek Drewnik - dyr.

Jarosław Balon - z-ca

Jacek Kozak - z-ca

 

Zakład Geografii Fizycznej - kier. Wiesław Ziaja, b.d., byli Zdzisław Czeppe 1968-1988, 20 lat,

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa - kier. Andrzej Zborowski, b.d.

Zakład Geomorfologii - kier. Kazimierz Krzemień b.d., byli Mieczysław Klimaszewski 1967-?, Ludwik Kaszowski

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb - kier. Marek Drewnik 2011 nadal, b.d., byli Julian Tokarski 1945-1960, Stefan Skiba 1990- może 2011, 21 lat

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej - kier. Mirosław Mika, b.d., byli Jadwiga Warszyńska 1979-1994, 15lat,W. Kurek 1994-?

Zakład Hydrologii - kier. Mirosław Żelazny 2017 nadal, byliIrena Dynowska 1971(1974)-1995 (Jerzy Dyniowski kier. lab. hydrochem. 1952-1991), 24lata, Wojciech Chełmicki 1995-2011, 16lat, Joanna Pociask-Karteczka 2011-2017

Zakład Klimatologii - kier. Zbigniew Ustrnul 2007 nadal, 12rok, byli Mieczysław Klimaszewski 1955-1965, 10lat, Mieczysław Hess 1966-1993, 27lat, Barbara Obrębska-Starkel 1993-2003, 10lat, Janina Bożena Trepińska 2003-2007 (zmiana ustaw)

Zakład Rozwoju Regionalnego - kier. Boleslaw Domański, b.d. (może 1997 nadal, 21lat), byli Antoni Wrzosek 1966-1976, 10lat, Bronisław Kortus ?-1997 (dyrektor 1981-1991, 10lat i zmiana ustawy)

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji - kier.Jacek Kozak (może od 2007 nadal, 12rok), byli Wojciech Widacki 1993-2006, 13lat, Mateusz Troll 2007-?

(były Zakład Kartografii i Teledetekcji od 2007 Zk. Sys. Info. Geo., Kart. i Teledet.) - kier. Kazimierz Trafas 1979-2004, 25lat, Jan Ciołkosz 2006-?

Antonii Wrzosek kier. Katedry Geografii Ekonomicznej 1955-1978, 23lata

 

Instytut Nauk Geologicznych

 

Mariusz Kędzierski - dyr. b.d., byli Rafał Unrug 1974-1979, Andrzej Ślączka 1980-?, Alfred Uchman 2002-2008 (zmiana ustaw)

Michał Skiba - z-ca

Anna Lewandowska - z-ca

 

Zakład Geodynamiki i Geologii Środowiskowej - kier.Alfred Uchman 2010 nadal, 9 rok, byli Nestor Oszczypko 2000-?

Zakład Kartografii Geologicznej i Tektoniki - kier. Marek Cieszkowski 2000 nadal, 19rok

Zakład Mineralogii, Petrologii i Geochemii - kier. Michał Skiba, b.d., byli Cz. Harańczyk 1974-1998, 24lata,Witold Żabski 1998-?

Zakład Paleozoologii - kier. M. Adam Gasiński, b.d., byli Elżbieta Morycowa 1994-2002, 8 lat

Zakład Sedymentologii i Analizy Paleośrodowisk - kier. Mariusz Kędzierski, b.d., byli Stanisław Leszczyński 2000-?

(były) Zakład Paleontologii - kier. Stanisław Geroch ?-1994, Elżbieta Morycowa 1994-?

(były do 2000) Zakład Geologii - kier Andrzej Radomski 1975-1999, 24lata, Nestor Oszczypko 1999-?

 

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031