Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
95 postów 125 komentarzy

Poznanie

Marcin Kotasiński - Blog Marcina Kotasińskiego o filozofii, psychologii, naukach ścisłych i duchowości. PoznaniePoznania.pl

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet Jagielloński (2)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ciąg dalszy.....

 

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://poznanie.neon24.pl/post/146149,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1

 

Rektorzy

Wojciech Nowak 2012 nadal (Kier. III Katedry i Kliniki Chir. Ogólnej 2009-nadal, ), byli Teodor Marchlewski 1948-1956, 8lat Zygmunt Grodziński 1956-1958, Stefan Grzybowski 1958-1962, Kazimierz Lepszy 1962-1964, Mieczysław Klimaszewski 1964-1972, 8lat, Mieczysław Karaś 1972-1977, Mieczysław Hess 1977-1981, Józef Andrzej Gierowski 1981-1987, Aleksander Koj 1987-1990 i 1993-1999, 9lat, kadencje niełączne,Andrzej Pelczar 1990-1993, Franciszek Ziejka 1999-2005, Karol Musioł 2005-2012

 

Jacek Popiel – pro (Kier. Katedry Teatru i Dramatu 2002 i od 2009 nadal, 11rok, kadencje niełączne)

Stanisław Kistryn - pro

Armen Edigarian – pro (Kier. Zk. Mat. Finans. 2003-2016, 13lat)

Dorota Malec – pro (kier. Katedra Hist. Admin. i Myśli Admin. 2009 nadal, 10rok)

Tomasz Grodzicki – pro (Kier. Katedry Chorób Wew. i Gerontologii 2001 nadal, 18rok)

 

Wydziału Prawa i Administracji

 

Jerzy Pisuliński - Dziekan

Barbara Iwańska - Prodziekan

Piotr Dobosz - Prodziekan

Bartosz Brożek - Prodziekan

 

KATEDRA FILOZOFII PRAWA I ETYKI PRAWNICZEJ - kierownik: Jerzy Stelmach od 2008, 11rok

KATEDRA HISTORII ADMINISTRACJI I MYŚLI ADMINISTRACYJNEJ - kierownik: Dorota Malec 2007 nadal, 11lat , byli Ludwik Łysiak od 1979-2000, 21lat, Jerzy Malec od 2000-2007, 7lat,

KATEDRA HISTORII DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH - kierownik: Krystyna Chojnicka od 2018, byli Michał Jaskólski od 1983-2018, 35lat, Konstanty Grzybowski od 1961-1970, 9lat, Marek Sobolewski od 1970-1983, 13lat

KATEDRA HISTORII PRAWA POLSKIEGO – kier. Izabela Lewandowska-Malec, b.d. (może od 2007, 11 lat), byli Stanisław Grodziski od 1968-1978, 10lat, Wacław Uruszczak 1997-2007, 10lat (1992-2017, 25lat, kier. Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego (wcześniej Kat.Hist.i Pr.Koś.))

ZAKŁAD PRAWA KOŚCIELNEGO I WYZNANIOWEGO - kierownik: Zdzisław Zarzycki od 2017, były Wacław Uruszczak 1992-2017, 25lat, Wojciech Maria Bartel od 1984 - 1992(zmarł), 8lat

KATEDRA KRYMINALISTYKI - kierownik: Józef Wójcikiewicz 2000-2009 i 2013 nadal, 14lat, kadencje niełączne (2003 – 2008 Prodziekan, zmiana ustawy), byli Jan Sehn 1963-1965 (kier.Instytut Ekspertyz Sądowych 16 lat), Tadeuszowi Hanusek od 1966-2000, 34lata

KATEDRA KRYMINOLOGII - kierownik: Krzysztof Krajewski od 2006 nadal, 12lat, byli Andrzej Gaberle 1978 – 2006, 28lat,

KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ - kierownik: Tadeusz Włudyka, b.d., byli Bronisław Oyrzanowski 1974 – 1983, 9 lat

ZAKŁAD PRAWA FINANSOWEGO - kierownik: Adam Nita, b.d.

KATEDRA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - kierownik: Hanna Knysiak Sudyka, b.d.

KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO – kier. Andrzej Światłowski od 2015, byli Marianowi Cieślakowi 1954 – może 1974, 20lat, Stanisław Waltoś 1974- 2003, 29lat, Piotr Hofmański 2003-2015, 12lat

KATEDRA POWSZECHNEJ HISTORII PAŃSTWA I PRAWA - kierownik: Andrzej Dziadzio od 2015, byli Michał Patkaniowski 1950-1972(zmarł), 22lata, Lesław Pauli od 1972-1984(1986 zmarł), 12 lat, Irena Malinowska-Kwiatkowska od 1984-1994(śmierć), 10lat, Kazimierz Baran 2001-2014, 13 lat

KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO - kierownik: Jan Zimmermann od 2002, 16lat, byli Wacław Brzeziński (do emerytury), Józef Filipek

KATEDRA PRAWA CYWILNEGO - kierownik: Jerzy Pisuliński od 2012 nadal

KATEDRA PRAWA EUROPEJSKIEGO – kierownik: Stanisław Biernat od 1994 nadal, 24 lata

KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO PRYWATNEGO - kierownik:Andrzej Szumański od 2017, byli Stanisław Włodyka 1973-1994, 21 lat, Ireneusz Weiss 1994-1996, Wojciech Pyzioł 1997-2017, 20lat

ZAKŁAD PRAWA HANDLOWEGO - kierownik: Andrzej Szumański, b.d.

KATEDRA PRAWA KARNEGO - kierownik:Włodzimierz Wróbel od 2012 nadal, byli Krzymuski,Władysław Wolter może 1928-1967, Kazimierz Buchała 1967-1994, 27lat, Andrzej Zoll 1994 – 2000 i 2006-2012, 12lat, kadencje niełączne, M. Szewczyk 2000 – 2006,

(była 1953) Katedra Postępowania Karnego – kier. Marian Cieślak (może 1953-1974, 21lat), Stanisław Waltoś 1974–2003, 29lat

ZAKŁAD BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO - kierownik:Włodzimierz Wróbel, b.d.

ZAKŁAD PRAWA KARNEGO PORÓWNAWCZEGO - kierownik:Piotr Kardas, b.d., byli Maria Szewczyk, b.d.

(była) Katedra Prawa i Polityki Penitencjarnej, długoletni kierownik Mieczysław Rudnik

KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO - kierownik:Piotr Tuleja od 2009 nadal, 9lat, byli Witold Zakrzewski 1958-1988, 30lat, Paweł Sarnecki 1988-2009,21lat

KATEDRA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA - kierownik: Barbara Iwańska, b.d.

KATEDRA PRAWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ - kierownik:Krzysztof Baran, b.d.

KATEDRA PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO - kierownik:Kazimierz Zawada od 2015 nadal, Andrzej Mączyński (pomiędzy 1989-1995) - 2015, mini. 20lat

KATEDRA PRAWA ROLNEGO - kierownik: Zygmunt Truszkiewicz, b.d., były Elżbieta Kremer, b.d.

KATEDRA PRAWA RZYMSKIEGO - kierownik:Franciszek Longchamps de Bérier od 2007 nadal, 11lat, Wiesław Wit Litewski 1976–1981 i 1987–2003, 21lat

KATEDRA PRAWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - kierownik:Mirosław Stec (katedra od 1990, możliwe 28lat)

KATEDRA PRAWA USTROJOWEGO PORÓWNAWCZEGO - kierownik:Piotr Mikuli, b.d. (mini 2011)

Marian Grzybowski - Od 1983 kier. Zk. Współ. Sys. Ustrojowych, od 1990 r. kier. Katedry Współ. Sys. Ustrojowych, od 2001 kier Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego - łącznie co najmniej 28lat, bo Piotr Mikuli w 2011 uzyskuje habilitację, więc prawdopodobnie to najwcześniejsza data obj. stan. kierownika.

KATEDRA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - kierownik:Ryszard Markiewicz, b.d.

ZAKŁAD PRAWA AUTORSKIEGO – kierownik: Andrzej Matlak, b.d.

ZAKŁAD PRAWA INFORMACYJNEGO – kierownik: Ryszard Markiewicz, b.d.

ZAKŁAD PRAWA KONKURENCJI I ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU - kierownik:Ewa Nowińska, b.d.

ZAKŁAD PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ - kierownik:Elżbieta Wojcieszko-Głuszko, b.d.

KATEDRA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO - kierownik:Anna Walaszek-Pyzioł, b.d.

KATEDRA SOCJOLOGII PRAWA - kierownik:Janina Czapska, b.d., były wieloletni Krzysztof Pałecki, b.d.

KATEDRA TEORII PRAWA - kierownik:Tomasz Gizbert-Studnicki od 1988 nadal, 30 lat

ZAKŁAD POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - kierownik:Sławomir Cieślak, b.d.

ZAKŁAD PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO - kierownik:Jerzy Migdał od 2015, byliZbigniew Hołda 1992-2009, 17lat, Barbara Stańdo-Kawecka 2009-2015,

ZAKŁAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO - kierownik:Brygida Kuźniak, b.d.

 

Wydział Lekarski

 

Maciej Małecki - Dziekan

Janusz Marcinkiewicz - Prodziekan

Rafał Olszanecki - Prodziekan

Grzegorz Kopeć - Prodziekan

Jolanta Pytko-Polończyk - Prodziekan

Przemko Kwinta - Prodziekan

 

I Katedra Chirurgii Ogólnej - kierownik Piotr Richter, b.d., Tadeusz Popiela 1975-2003, 28lat, Jan Kulig od 2003-?

II Katedra Chirurgii Ogólnej - kierownik b.d., byliJan Oszacki 1958 - 1982, 24 lata, Otmar Gedliczka 1982 - 1999, 17lat, Danuta Karcz 1999-2010, 11 lat,Andrzej Wysocki

III Katedra Chirurgii Ogólnej - kierownik b.d.

 

Instytut Kardiologii

 

Piotr Podolec - Dyrektor

Bogusław Kapelak - w-ce

 

I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego - kierownik Danuta Czarnecka od 2011, Władysław Król 1965 – 1985, 20 lat, Jerzy Paweł Dubiel 1985-1991, Kalina Kawecka – Jaszcz 1991-2011, 20lat

II Klinika Kardiologii - kierownik Andrzej Surdacki od 2012, byli Tadeusza Horzeli 1969-1988, 19lat, Jacek S. Dubiel 1988-2012, 24 lata

Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii - kierownik Bogusław Kapelak od 2015, byli Jerzy Sadowski 2001 - 2015, 14lat, Antoni Dziatkowiak 1979-2001, 22lata

Klinika Chorób Serca i Naczyń - kierownik Piotr Podolec od 2009 nadal, 9 lat, Wiesława Tracz 1979 -2009, 30 lat

Klinika Choroby Wieńcowej - kierownik Jadwiga Nessler od 2009 nadal, 9lat, Wiesława Piwowarska 1990-2009, 19lat

Klinika Elektrokardiologii - kierownik Jacek Lelakowski, b.d.

Klinika Kardiologii Interwencyjnej (Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii) - kierownik Krzysztof Żmudka od 1987 z przerwami do 2018, 31 lat z przerwami, kadencje niełączne

Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej - kierownik Anetta Undas, b.d.

 

Instytut Stomatologii

 

Joanna Zarzecka – dyr. 2016 nadal, były Stanisław Majewski 2001-?, Jan Zapała 2008-2016

 

Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej - kier. Jan Zapała, b.d.

Katedra i Poradnia Ortodoncji - kier. Bartłomiej W. Loster

Katedra Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej - kier.Tomasz Kaczmarzyk może od 2004 nadal

Zakład jw. - kier. Dagmara Darczuk, b.d.

Katedra i Poradnia Protetyki Stomatologicznej (Zakład Protetyki Stomatologicznej) - kier. Grażyna Wiśniewska od 2011

Zakład i Poradnia Chirurgii Stomatologicznej - kier. Małgorzata Zaleska od 2004 nadal, 14 lat

Zakład Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej - kier. Marta Cześnikiewicz-Guzik, b.d.

Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją - kier. Joanna Zarzecka od 2004 nadal (pracownia 2004, zakład 2009, katera 2016), 14 lat

Zakład Stomatologii Zintegrowanej - kier. Jolanta Pytko-Polończyk 2010 nadal, 8 lat

 

Katedra Anatomii - kier. Jerzy Walocha od 2009 nadal, 9lat, Tadeusz Radecki 1986-1992, Andrzej Skawina może 1992-2002, 10lat, Wojciech Nowak 2002-2008(zmiana ustawy),

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii - kier. Janusz Andres, b.d.

Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej - kier. b.d.

Katedra Biochemii Klinicznej - kier. Bogdan Solnica 2014 nadal, byliJerzy W. Naskalski 1994-2008, 14lat, Aldona Dembińska-Kieć 2008-2014

Zakład Diagnostyki Genetycznej i Nutrigenomiki - kier. Joanna Góralska, b.d.

Zakład Diagnostyki - kier. Bogdan Solnica, b.d.

Katedra Biochemii Lekarskiej - kier. Piotr Laidler, b.d., byli Włodzimierz Ostrowski od 1963-?, (1960-68 prodziekan, 8 lat)

Zakład Biochemi Ogólnej - kier. Maria Wróbel, b.d.

Zakład Chemii Fizjologicznej - kier. Piotr Laidler, b.d.

Katedra (i Klinika) Chorób Metabolicznych - kier. Maciej Tadeusz Małecki od 2008 nadal, 10 lat

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii - kier. Tomasz Grodzicki od 2001 nadal, 17 lat, były Kazimierzu Janickim ?-2001,

Zakład Medycyny Rodzinnej - kier. Adam Windak od 1993 nadal, 25 lat

Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi - b.d.

Katedra i Klinika Dermatologii - kier. Anna Wojas-Pelc Kierownik, b.d.

Katedra Endokrynologii - b.d.

Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej - kier. Małgorzata Bała, b.d.

Zakład Epidemiologii - kier. Agnieszka Pac, b.d.

Zakład Socjologii Medycyny - kier. Małgorzata Bała, b.d.

Katedra Farmakologii - kier. Rafał Olszanecki, b.d., byli Janusz Supniewski ?-1964, Ryszard Gryglewski 1965-2002, 37 lat

Zakład Farmakologii - kier. Rafał Olszanecki, b.d.

Zakład Farmakologii Klinicznej - kier. Aleksandra Goszcz b.d., byli Elżbieta Kostka-Trąbka 1979-2000, 21 lat,

Katedra Fizjologii (Zakład Fizjologii Doświadczalnej)- kier. Tomasz Brzozowski, od 2009, 10rok, były S.J. Konturek do ?-2002 (bardzo długo), Wiesław W. Pawlik od 2002-2009, 7lat, zmiana ustawy

Zakład Fizjologii Klinicznej - kier. Artur Dembiński, b.d., były S.J. Konturek od 1969-? (bardzo długo)

Zakład Biofizyki - kier. Eugeniusz Rokita może 2006 nadal, 12 lat

Zakładu Fizjologii Doświadczalnej - kier. Tomasz Brzozowski, b.d., Wiesław W. Pawlik 1985-?

Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych - kier. b.d.

Katedra Ginekologii i Położnictwa - kier. b.d.

Katedra Hematologii - kier. b.d. Aleksandra Skotnickiego, wieloletni (kier. kliniki 1993-2018, 25lat)

Katedra Histologii - kier. Grzegorz Lis, b.d.

Katedra Historii Medycyny - kier. Andrzej Śródka od 2000-może nadal, 18 lat, byli Mieczysław Skulimowski 1971-1982(zmarł), 11 lat, Zdzisław Gajda może od 1982-2000, 18lat

Katedra Immunologii - kier. Janusz Marcinkiewicz, b.d.

Katedra Medycyny Sądowej - kier. Małgorzata Kłys, b.d.

Katedra Mikrobiologii - kier. Małgorzata Bulanda, b.d.

Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii - kier. Magdalena Strus, b.d., byli Zdzisław Przybyłkiewicz 1970-1978, 8lat, Piotr Heczko b.d.

Zakład Epidemiologii Zakażeń - kier. Małgorzata Bulanda, b.d.

Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej - kier. Monika Brzychczy-Włoch, b.d.

Zakład Mykologii - kier. dr Paweł Krzyściak b.d., byli Piotr Heczko od 1975-?

Zakład Wirusologii - kier. Magdalena Kosz-Vnenchak, b.d.

(były) Zakład Parazytologii - kier. Jan Starzyk, b.d., Krystyna Zemburowa 1974-1992, 18lat, Mieczysław Dymoń 1992-2006, 14lat

Katedra Nefrologii - kier. b.d.

Katedra Neurologii - kier. b.d.

Katedra Okulistyki - kier. b.d.

Katedra Onkologii - kier. b.d.

Katedra Ortopedii - kier. b.d.

Katedra i Klinika Otolaryngologii - kier. Jacek Składzień od 1999 nadal, 19 lat, byli Jan Sekuła 1966-1990, 24lata, Eugeniusza Olszewskiego 1990-1999, 9 lat,

Katedra Patofizjologii - kier. Krzysztof Gil, b.d.

Katedra Patomorfologii - kier. Dariusz Adamek, b.d., byli Janina Kowalczykowa 1945-1970, 25lat, Anna Urban może 1970-1993, 23lata, Jerzy Stachura 1993-2010(zmarł), 17lat

Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej - kier. Krzysztof Okoń, b.d.

Zakład Neuropatologii - kier. Dariusz Adamek, b.d.

 

Katedra Psychiatrii - kier. Bogdan de Barbaro od 2016, byli Jacek Bomba 2001-2011, 10 lat, może Adama Szymusika 1974-?

Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki - Kier. Mariusz Furgał, b.d., były Bogdan de Barbaro 1990-2016, 26lat

Zakład Psychologii Lekarskiej - kier. Barbara Bętkowska-Korpała, b.d., byli Józef Krzysztof Gierowski 2003-2014, 11 lat

Zakład Psychiatrii Środowiskowej - kier. Andrzej Cechnicki, b.d.

Zakład Zaburzeń Afektywnych - Dominika Dudek, b.d.

Katedr Psychoterapii - kier. Krzysztof Rutkowski 2008 nadal, 10lat, byli Jerzy W. Aleksandrowicz 1974-2006, 32lata

Katedra Radiologii - kier. Andrzej Urbaniak 1998 nadal, 20lat, byli Stanisław Januszkiewicz 1957-1973, 16lat, Olgierd Billewicz 1975-1987, 12lat, Józef Kuśmiderski 1987-1998(zmarł), 11lat

Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych - kier. Ewa Czarnobilska, b.d., byki Krystyna Obtułowicz 2006-?, Janusz Pach może 1984-2006, 22lata

Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej - kier. Ewa Czarnobilska, b.d.

Katedra Urologii - kier. Piotr L. Chłosta, b.d., byli Jan Leńko 1978- 1987, 9lat

Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii - kier. b.d.

 

Instytut Pediatrii- b.d.

 

Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii - kier. Maciej Siedlar, b.d.

Zakład Immunologii Klinicznej - kier. Maciej Siedlar, b.d.

Klinika Neurochirurgii Dziecięcej - b.d.

Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży - kier. Marek Kaciński, b.d.

Katedra Pediatrii - b.d.

Klinika Chorób Dzieci - b.d.

Klinika Nefrologii Dziecięcej - b.d.

Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży - b.d.

Klinika Chirurgii Dziecięcej - b.d.

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej - b.d.

Klinika Kardiologii Dziecięcej - b.d.

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej - b.d.

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia - b.d.

Klinika Urologii Dziecięcej - b.d.

Zakład Biochemii Klinicznej - kier. Krystyna Sztefko, b.d.

Zakład Dziecięcej Medycyny Ratunkowej - b.d.

Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny - kier. Irena Roterman-Konieczna, b.d.

Zakład Dydaktyki Medycznej - kier. b.d.

Zakład Higieny i Dietetyki - kier. Małgorzata Bała, b.d., była Emilia Kolarzyk 1997-?(może do 2010, 13lat), K.Dłużniewska 1966-1986, 20lat

Zakład Reumatologii i Balneologii - b.d.

 

Wydział Farmaceutyczny

 

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej - kier. Halina Ekiert, b.d.

Katedra Chemii Farmaceutycznej - kier. Maciej Pawłowski, b.d.

Zakład Chemii Leków - kier. Maciej Pawłowski, b.d.

Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku - kier. Barbara Malawska, b.d.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej - kier. Włodzimierz Opoka, b.d.

Zakład Chemii Analitycznej - kier. Urszula Hubicka, b.d.

Zakład Chemii Nieorganicznej - kier. Włodzimierz Opoka, b.d.

Katedra Chemii Organicznej - kier. Marek Cegła, b.d.

Zakład Chemii Organicznej - kier. Marek Cegła, b.d.

Zakład Chemii Bioorganicznej - kier. Anna Waszkielewicz, b.d.

Katedra Farmakobiologii - kier. Gabriel Nowak, b.d.

Zakład Cytobiologii - kier. Gabriel Nowak, b.d.

Zakład Radioligandów - kier. Tadeusz Librowski, b.d.

Katedra Farmakodynamiki - kier. Barbara Filipek, b.d.

Zakład Farmakodynamiki - kier. Barbara Filipek, b.d.

Zakład Wstępnych Badań Farmakologicznych - kier. Jacek Sapa, b.d.

Katedra i Zakład Farmakognozji - b.d.

Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych - kier. Katarzyna Kieć-Kononowicz, b.d.

Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych - kier. Katarzyna Kieć-Kononowicz, b.d.

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji - kier. Renata Jachowicz, b.d. (Członek Wydz. Komisji ds. Nauczania i Dydaktyki 1985 – 2002, 17lat, Członek Senatu UJ 1994 – 1996 i 2002 – 2008, 8 lat, kadencje niełączne, Członek Stałej Senackiej Komisji Dydaktycznej UJ 1999 – 2002 i 2005 – 2012, 10lat)

Katedra Toksykologii - kier. Maria Walczak, b.d.

Zakład Toksykologii - kier. Maria Walczak, b.d.

Zakład Biochemii Toksykologicznej - kier. Bogusława Budziszewska, b.d.

Zakład Analityki Biochemicznej - kier. Małgorzata Knapik-Czajka, b.d.

Zakład Biochemii Farmaceutycznej - kier. Elżbieta Pękala od 2013-nadal, b.d.

Zakład Biofizyki Farmaceutycznej - kier. b.d.

Zakład Bromatologii - kier. Paweł Zagrodzki, b.d.

Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii - kier. Radosław Śpiewak, b.d.

Zakład Diagnostyki Medycznej - kier. Ryszard Drożdż, b.d.

Zakład Farmacji Klinicznej - kier. Anna Wesołowska, b.d.

Zakład Farmacji Społecznej - kier. Agnieszka Skowron, b.d.

Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej - kier. Elżbieta Wyska, b.d.

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej - kier. Elżbieta Karczewska, b.d.

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Tomasz Brzostek - Dziekan

Małgorzata Schlegel-Zawadzka - prodziekan

Maria Kózka - prodziekan

Roman Nowobilski - prodziekan

 

Instytut Fizjoterapii

Tadeusz S. Gaździk - Dyrektor

Małgorzata Kulesa-Mrowiecka - Z-ca

 

Zakład Fizjoterapii - kier. Joanna Zyznawska, b.d.

Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej - kier. Roman Herman, b.d.

Zakład Chorób Kości i Stawów - kier. Edward Czerwiński, b.d.

Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego - kier. Jan Bilski, b.d.

Zakład Fizjologii Medycznej - kier. Jolanta Jaworek , b.d.

Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych - kier. Roman Nowobilski, b.d.

Katedra Ortopedii i Fizjoterapii - kier. Tadeusz Gaździk, b.d.

Zakład Elektroradiologii - kier. Izabela Herman-Sucharska, b.d.

 

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

Agnieszka Gniadek - Dyrektor

Dorota Matuszyk - Z-ca

 

Zakład Filozofii i Bioetyki - kier. Jan Hartman 2004 nadal, 14lat

Zakład Psychologii Zdrowia - kier. Marta Makara-Studzińska, b.d.

Zakład Pedagogiki Medycznej - kier. Zygmunt Pucko, b.d.

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego - kier. Maria Kózka, b.d.

Zakład Opieki Ginekologicznej - kier. Krzysztof Bereza, b.d.

Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego - kier. Agnieszka Gniadek, b.d.

Zakład Zdrowia Matki i Dziecka - kier. Marek Klimek , b.d.

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego - kier. Tomasz Brzostek, b.d.

Katedra Biologii Medycznej i Zakład Biologii Rozwoju Człowieka - kier. Marian Szczepanik, b.d.

Zakład Ratownictwa Medycznego - kier. Zbigniew Kopański

 

Instytut Zdrowia Publicznego

 

Christoph Sowada - Dyrektor od 2016, byli Tadeusz Skarbek (1991-1992), Andrzej Ryś (1992-1996), Zdzisław Szafran (2001-2002), Stanisława Golinowska (2002-2008, zmiana ustaw), Andrzej Pająk (2008-2012), Cezary W. Włodarczyk (2012-2016)

Tomasz Bochenek - z-ca

 

Zakład Promocji Zdrowia - kier. Mariusz Duplaga, b.d.

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania - kier. Iwona Kowalska-Bobko, b.d.

Zakład Zdrowia i Środowiska - kier. Grażyna Jasieńska od 2012

Zakład Żywienia Człowieka - kier. Małgorzata Schlegel-Zawadzka, b.d.

Zakład Gospodarki Lekiem - kier. Andrzej Pilc, b.d.

Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych - kier. Artur Romaszewski, b.d.

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego - kier. Christoph Sowada, b.d.

 

Wydział Filozoficzny

 

Jarosław Górniak - Dziekan

Małgorzata Kossowska - Prodziekan

Jacek Nowak - Prodziekan

 

Instytut Filozofii

Jerzy Gołosz - Dyrektor

Leszek Wroński - z-ca

Steffen Huber - z-ca

 

Zakład Badań nad Etyką Zawodową - kier. Włodzimierz Galewicz , b.d.

Zakład Epistemologii - kier. Tomasz Placek, b.d.

Zakład Estetyki - kier. Krystyna Wilkoszewska, b.d.

Zakład Etyki - kier. Marek Drwięga, b.d.

Zakład Filozofii Kultury - kier. Piotr Mróz, b.d.

Zakład Filozofii Nauk Przyrodniczych - kier. Jerzy Gołosz, b.d.

Zakład Filozofii Polskiej - kier. Steffen Huber, b.d., były Jana Skoczyńskiego, b.d.

Zakład Historii Filozofii - kier. Justyna Miklaszewska, b.d.

Zakład Kognitywistyki - kier. Adam Chuderski, b.d.

Zakład Logiki - kier. Marcin Mostowski, b.d.

Zakład Ontologii - kier. Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, b.d., byli Władysław Stróżewski, Jerzy Szymura, Andrzej J. Nowak.

 

Instytut Pedagogiki

 

Anna Gaweł - Dyrektor od 2016 nadal, byli Janowi Konopnickiemu 1968-1972, Kamila Mrozowska 1972-1983, 11lat, Tadeusz Gołaszewski 1983, Stanisław Palka 1983-1996, 13 lat, Franciszek Adamski 1996-2000, Bronisław Urban 2000-?, Joanna Danilewska 2000-2008, 8lat i zmiana ustawy, Krystyna Ablewicz 2008-2016

Bożena Czerska - z-ca

Katarzyna Wrońska - z-ca

 

Zakład Teorii Wychowania i Opieki - kier. Bogusław Bieszczad, b.d., byli Jan Konopnicki 1970-emerytura(może 1983), 13 lat, Bernard Gawlina może 1983-2000, 17lat, Zofia Gawlina 2000-2007 (zmiana ustaw), Franciszek Wojciechowski 2007-?

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej - kier. Katarzyna Wrońska, b.d. , byli Stanisław Palka 1973-?, Krystyna Ablewicz

Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej - kier. Anna Sajdak-Burska od 2014 nadal, byliAnna Łukawska 1979-1996, 17lat, Joanna Danilewska (dyr. Instytutu 2000 – 2004 i 2004-2008, 8 lat przy zmianie ustaw) 1996-2014, 18 lat

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej - kier.Janina Kostkiewicz od 2006 nadal, 12 lat, była Kazimiera Pacławska 2002 - 2006

Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki - kier. Ewa Bobrowska, b.d., były Maksymilian Siemieński 1946-długo

Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - kier. Mariusz Sztuka 2014 nadal , byliBronisław Urban 1990-2014, 24 lata,

Zakład Pedagogiki Kultury i Historii Idei Pedagogicznych (1994-2018) - kier. Mariusz Sztuka 2016-2018, byli Jan Samek 1994-2000, Bogusław Żurakowski 2000-2009, 9 lat, zmiana ustawy, Krystyna Ablewicz 2009-2011, Michel H. Kowalewicz 2011-2016

 

Instytut Psychologii

Michał Wierzchoń - Dyrektor, byli Włodzimierz Szewczuk 1960-1981, 21 lat

Przemysław Bąbel - z-ca

Eligiusz Wronka - z-ca

 

Zakład Psychologii Eksperymentalnej - kier. Jarosław Orzechowski, b.d.

Zakład Psychologii Klinicznej - kier. Władysław Łosiak, b.d., byli Maria Susułowska ?-do 1998(zmarła)

Zakład Psychologii Ogólnej - kier. Bartłomiej Dobroczyński, b.d., b

Zakład Psychofizjologii - kier. Eligiusz Wronka

Zakład Psychologii Społecznej - kier. Małgorzata Kossowska

Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S.Szumana - kier. Marta Białecka-Pikul b.d., byli Stefana Szumana 1928-1961, 33lata, Maria Przetacznik-Gierowska 1961-1990, 29lat, Adam Niemczyński 1990-1996, Maria Kielar-Turska 1997-?

Zakład Psychologii Zdrowia - kier. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz

(były) Zakład Psychologii Defektologicznej i Rehabilitacyjnej - kier. Lidia Geppertowa do 1968, Anna Wyszyńska 1972-1992, 20lat

 

Instytut Religioznawstwa

 

Lech Trzcionkowski - dyr. 2016-2020, byli Jan Pawlica 1972 - 1980, 8 lat, Jacek M. Majchrowski 1980 - 1986, Włodzimierz Pawluczuk 1986 - 1993, 7 lat, Halina Grzymała-Moszczyńska 1993 - 1996, Kazimierz Banek 1996 - 1999,Jan Drabina 1999 - 2005 i 2006 – 2008, 8lat, kadencje niełączne, Łukasz Trzciński 2005 - 2006, Kazimierz Banek 2008 - 2012, Tomasz Sikora 2012-2016

Robert Czyżykowski- z-ca

 

Zakład Fenomenologii i Antropologii Religii - kier. Andrzej Szyjewski, b.d.

Zakład Filozofii Religii - kier. Krzysztof Mech, b.d.

Zakład Historii Chrześcijaństwa - kier. Rafał Łętocha, b.d.

Zakład Historii Religii - kier. Lech Trzcionkowski, b.d.

Zakład Psychologii Religii - kier. Halina Grzymała od 1994 nadal, 24 lata

Zakład Socjologii Religii - kier. Dominika Motak, b.d.

 

Instytut Socjologii

 

Marcin Lubaś - dyr., byli Kazimierz Dobrowolski (katedra socj.) 1935-1965, 30lat, Władysław Kwaśniewicz 1970-1978, 8lat, Piotr Sztompka, Andrzej K. Paluch 1988-1990, Tadeusz Borkowski, Zdzisław Mach, Krzysztof Frysztacki, Marian Niezgoda, Marek Kucia

Andrzej Bukowski - z-ca

Ewa Kopczyńska - z-ca

 

Zakład Badań Kultury Współczesnej - kier. Małgorzata Bogunia-Borowska

Zakład Socjologii Struktur Społecznych - kier. Krzysztof Gorlach

Zakład Antropologii Społecznej - kier. Maria Flis 2001 nadal, 17 lat, byli Andrzej K. Paluch (kilkakrotna funkcja z-cy dyrektora) 1980-1998, 18lat, Zdzisław Mach 1998-2001

Zakład Socjologii Sfery Publicznej - kier. Grażyna Skąpska

Zakład Badań Problemów Ludnościowych - kier. Krystyna Slany

Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej - kier. Krzysztof Frysztacki

Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych - kier. Jarosław Górniak

Zakład Socjologii Komunikacji Społecznej - kier. Maria Świątkiewicz-Mośny

Zakład Socjologii Władzy - kier. Marek Kucia

Zakład Społecznych Badań nad Religią - kier. Irena Borowik

Paweł Rybicki, kier. Katedry Socj. i Demografii/Zk. Socjologii Ogólnej 1957 - 1972, 15lat

 

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji - kier. Marta Kudelska 2010-nadal, 9rok, były Andrzej Flis 1996-2010, 14 lat.

 

Wydział Historyczny

 

Jan Święch - dziekan

Stanisław Sroka - Prodziekan

Judyta Rodzińska-Nowak - Prodziekan

 

Instytut Archeologii

 

Paweł Valde-Nowak - Dyrektor, byli Rudolf Jamka ?-1972, Janusz K. Kozłowski 1972-1976, Kazimierz Godłowski 1976-1990, 14lat, Janusz A. Ostrowski 1990-1996, Jan Chochorowski 1996-2008, 12lat, Krzysztof Ciałowicz 2008-2016

Jarosław Bodzek - z-ca

Krzysztof Ciałowicz - z-ca

 

Zakład Archeologii Epoki Kamienia - Kier. Paweł Valde-Nowak, b.d., były Bolesław Ginter 1985-?

Zakład Archeologii Epoki Brązu - Kier. Wojciech Blajer może od 2005 nadal, 13 lat

Marek Gedl, kier. Zakładu Archeologii Polski 1971-1985, 14 lat, kierownik Zakładu Archeologii Epoki Brązu od 1985-2005, 20lat

Zakład Archeologii Epoki Żelaza - Kier. Renata Madyda-Legutko, b.d., były Piotr Kaczanowski od 1996-?

Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych - Kier. Jacek Poleski, b.d.

Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu (od 1998) - Kier. Krzysztof Ciałowicz, b.d. (1996-2008 v-ce dyrektor, 12 lat)

Zakład Archeologii Klasycznej - Kier. Ewdoksia Papuci-Władyka 2005-nadal, 13 lat, były Janusz Ostrowski 1998-2005, 8 lat

Zakład Archeologii Nowego Świata - Kier. Jarosław Źrałka, b.d.

 

Maria Ludwika Bernhard, kier. Katedry Archeologii Śródziemnomorskiej 1954-1978, 24 lata

Joachim Śliwa kier. Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej 1978-1998, 20 lat

 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

 

Marcin Brocki - dyr. od 2012 nadal, byli Mieczysław Gładysz 1960-1973, 13 lat, Jadwiga Klimaszewska 1973-1980, 7 lat, Anna Zambrzycka-Kunachowicz 1981-1987, Leszek Dzięgiel 1987-1999, 12 lat, Czesław Robotycki 1999-2008, 9 lat, Zbigniew Libera 2008-2012

Monika Golonka-Czajkowska - z-ca

 

Zakład Teorii i Antropologii Kultury - kier. Dariusz Czaja, b.d.

Zakład Teorii Muzealnictwa i Dokumentacji Etnograficznej - kier. Jan Święch, b.d.

Zakład Stosunków Etnicznych w Europie - kier. Andrzej Zięba, b.d.

Zakład Kultur Regionów - kier. Zbigniew Libera, b.d.

 

Instytut Historii

 

Sławomir Sprawski - Dyrektor, byli Józef Gierowski 1970-?, Antoni Podraza 1972 1978 i 1981 1988, 13lat, kadencje niełączne, Józef Buszko, Michał Pułaski, Mariusz Markiewicz, Wojciech Rojek, Piotr Franaszek, Stanisław Sroka

Stanisław Pijaj - z-ca

Piotr Wróbel - z-ca

 

Zakład Historii Starożytnej - kier. Edward Dąbrowa od 1986 nadal, 32lata, byli Józef Wolski 1957-? i Aleksander Krawczuk ?-1986

Zakład Historii Bizancjum - kier. Stanisław Turlej, b.d.

Zakład Historii Polski Średniowiecznej - kier. Krzysztof Ożóg, b.d.

Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej - kier. Piotr Wróbel, b.d.

Zakład Historii Polski Nowożytnej - kier. Jarosław Stolicki, b.d.

Zakład Historii Powszechnej Nowożytnej - kier. b.d.

Zakład Historii Polski Nowoczesnej - kier. Michał Baczkowski, b.d.

Zakład Historii Powszechnej Nowoczesnej - kier. Stanisław Pijaj, b.d.

Zakład Historii Polski Najnowszej - kier. Czesław Brzoza, b.d.

Zakład Historii Powszechnej Najnowszej - kier. Artur Patek, b.d.

Zakład Historii Europy Wschodniej - kier. Andrzej Nowak, b.d., Władysława Serczyka 1970-1986, 16 lat

Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej - kier.Piotr Franaszek , b.d.

Zakład Antropologii Historycznej - kier. Andrzej Chwalba, b.d.

Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej - kier. Krzysztof Stopka, byli Julian Dybiec ?-2010, Andrzej Banach 2011 -?

Zakład Nauk Pomocniczych Historii - kier. Zenon Piech, b.d.

Zakład Dziejów Historiografii i Metodologii Historii - kier. Krzysztof Zamorski, b.d.

Zakład Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych - kier. Wojciech Krawczuk, b.d.

Antoni Podraza kierował Katedrą Historii ZSRR 1954 (1952), kier. Zakładu Historii Polski Nowożytnej 1970 -1991, 21 lat

 

Instytut Historii Sztuki

 

Marek Walczak - dyr. od 2016 nadal, byli Wojsław (Vojeslav) Molè 1956-1960, Mieczysław Porębski 1970-1979, 9lat, Adam Małkiewicz 1979-1984, Jerzy Gadomski 1984-1991, 7 lat, Adam Małkiewicz 1991-1992 i 1999-2002, kadencje niełączne, Anna Różycka-Bryzek 1993-1996, Tomasz Gryglewicz 1996-1999, Wojciech Bałus 2002-2008 (zmiana ustaw), Piotr Krasny 2008-2012, Andrzej Betlej 2012-2016, Teresa Rodzińska-Chorąży 2016

Teresa Rodzińska–Chorąży - z-ca

 

Zakład Historii Sztuki Bizantyńskiej - kier.Małgorzata Smorąg-Różycka może od 2004 nadal, 14 lat

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej - kier. Marek Walczak, b.d.

Zakład Historii Sztuki Nowożytnej - kier. Marcin Fabiański, b.d.

Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej - kier. Tomasz Gryglewicz od 1995 nadal, 23 lata

Zakład Dziejów Myśli o Sztuce i Metodologii Historii Sztuki - kier. Wojciech Bałus, b.d.

Zakład Ochrony Dóbr Kultury - kier. Piotr Krasny, b.d.

 

Instytut Judaistyki

 

Michał Galas - dyr., byli Józef Andrzej Gierowski, Edward Dąbrowia 2000-?

Marek Tuszewicki - z-ca

 

Zakład Historii Żydów - kier. Adam Kaźmierczyk 2000 nadal, 18 lat

Zakład Kultury Żydów - kier. Leszek Hońdo 2000 nadal, 18 lat

Zakład Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich - kier.Michał Galas od 2010 nadal, 8 lat

 

Instytut Muzykologii

 

Aleksandra Patalas - dyr. 2012 nadal, Zdzisław Jachimecki 1911–1939 i 1945–1953, Stefania Łobaczewska 1953–1963, 10 lat, Włodzimierz Poźniak 1963–1967, Mieczysław Gładysz 1967–1971, Zygmunt M. Szweykowski 1971–1974 1979-1982 i 1985 - 1999, 20 lat, kadencje niełączne, Elżbieta Dziębowska 1974–1979, Piotr Poźniak 1982–1985, Zofia Fabiańska 1999–2002, Alicja Jarzębska 2002–2008 (zmiana ustawy), Renata Suchowiejko od 2008-2012

Andrzej Sitarz - z-ca

 

Zakład Historii Muzyki Dawnej - kier. Zofia Fabiańska co najmniej od 2005 nadal, 13 lat

Zakład Metodologii i Historii Muzyki XIX-XXI w. - kier. Renata Suchowiejko co najmniej od 2005 nadal, 13 lat

Zakład Myśli o Muzyce i Recepcji Muzyki - kier. Małgorzata Woźna-Stankiewicz 2005 nadal, 13 lat

 

Wydział Filologiczny

 

Elżbieta Górska - Dziekan

Władysław Witalisz - pro

Dorota Szumska - pro

 

Instytut Filologii Angielskiej

 

Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska - Dyrektor 2009-2012 i 2016-2020, kadencje niełączne, byli Jerzy Kuryłowicz 1958‒1964, Przemysław Mroczkowski 1964-1981, 17 lat, Irena Kałuża 1981‒1987, Irena Przemecka 1987-1996, 9 lat,Marta Gibińska-Marzec 1996‒2002, Elżbieta Mańczak-Wohlfeld 2002-2005 i 2005‒2008 (zmiana ustawy), Krystyna Stamirowska-Sokołowska 2008‒2009, Ewa Willim 2012-2016

Andrzej Pawelec - z-ca

 

Zakład Historii Literatury i Kultury Amerykańskiej - kier. Zygmunt Mazur, b.d., byliJerzy Strzetelski 1970-1994, 24 lata,Teresa Bela może od 2010-?

Zakład Historii Literatury i Kultury Brytyjskiej - kier. Władysław Witalisz, b.d., byłaKrystyna Stamirowska-Sokołowska od 1994-2011, 17lat, Anna Walczuk może od 2011-?

Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej - kier. Bożena Kucała od 2014

Katedra Językoznawstwa Angielskiego - kier. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld od 1994 nadal, 24 lat, byli Ruta Nagucka od 1970-?, E. Muskat-Tabakowska, Irena Kałuża 1981-1991, 10lat

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego - kier. Monika Kusiak-Pisowacka, b.d., byli Elżbieta Muskat-Tabakowska 1973-2002, 29lat, Anna Niżegorodcew ( wcześniejsza kadencja) i od 2003 – co najmniej do 2011, najmniej 8lat, zmiana ustawy, kadencje niełączne, Maria Korosadowicz-Strużyńska, Maria Jodłowiec

Zakład Pragmatyki Językoznawczej i Teorii Tłumaczenia - kier. Andrzej Pawelec, b.d., była Elżbiety Muskat-Tabakowskiej od 1994-?, Ewa Willim conajmniej od 2011-?

(były) Zakład Metodyki Nauczania Języka Angielskiego od 1973-1978 kier. Elżbieta Tabakowska, Anna Niżegorodcew 1979-?

 

Instytut Filologii Germańskiej

 

Magdalena Sitarz - dyr.

Agnieszka Palej - z-ca

 

Zakład Filologii Szwedzkiej - kier. Magdalena Wasilewska-Chmura, b.d., byli Genowefa Sadalska, Sławomira Kaleta-Wojtasik, Piotr de Bończa-Bukowski

Zakład Językoznawstwa Germańskiego - kier. Zofia Berdychowska

Zakład Literatury Niemieckiej - kier. Maria Kłańska

Zakład Dydaktyki i Historii Języka Niemieckiego - kier. Andrzej Feret

 

Instytut Filologii Klasycznej

 

Jerzy Styka - Dyrektor

Hubert Wolanin- z-ca

 

Katedra Filologii Greckiej - kier. Dariusz Brodka, b.d. (od 2007 kier. zakładu Bizantynistyki i Neohellenistyki)

Katedra Filologii Łacińskiej - kier. Jerzy Styka, b.d.

Zakład Języka Greckiego i Łacińskiego - kier. Hubert Wolanin, b.d.

Zakład Bizantynistyki i Neogrecystyki - kier. Joanna Janik, b.d.

Zakład Metodyki Nauczania Języków Klasycznych - kier. Stanisław Śnieżewski, b.d.

 

Instytut Filologii Romańskiej

 

Wacław Rapak - Dyrektor, byli Maria Strzałkowa 1961-1970, 9 lat, Stanisław Widłak (zk. italistyki 1 kier.) 1974–1981 i 1987–1991, 11lat, kadencje niełączne

Anna Klimkiewicz

Monika Surma-Gawłowska

 

Zakład Filologii Francuskiej - kier. Wacław Rapak, b.d.

Zakład Filologii Włoskiej - kier. Jadwiga Miszalska, b.d.

Zakład Filologii Hiszpańskiej - kier. Ewa Nawrocka, b.d.

Zakład Filologii Rumuńskiej - kier. Kazimierz Jurczak, b.d.

Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa - kier. Jerzy Brzozowski, b.d.

Katedra Instytutu Camõesa im. Vergílio Ferreira - kier. Jerzy Brzozowski, b.d.

(były) Zakład Italianistyki i Rumunistyki - kier. Stanisław Widłak 1973–1991 i 1994–2004, 28 lat, kadencje niełączne

 

Instytut Filologii Słowiańskiej

 

Magdalena Dyras - Dyrektor

Aleksandra Borowiec - z-ca

 

Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej - kier. Elżbieta Szczepańska, b.d.

Zakład Filologii Słowackiej - kier. Zbigniew Babik, b.d.

Zakład Filologii Chorwackiej, Serbskiej i Słoweńskiej - kier. Aleksandra Borowiec, b.d.

Zakład Filologii Bułgarskiej i Macedońskiej - kier. Celina Juda, b.d.

 

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

 

Jakub Sadowski - dyr. od 2018 nadal, byli Ryszard Łużny 1969-1979, 10lat, Wiesław Witkowski 1984–1993, 9 lat, Lucjan Suchanek 1981–1984 i 1993–1999, 9 lat, kadencje niełączne, Grzegorz Przebinda 1999-2005 i 2008–2012, 10 lat, kadencje niełączne,Jerzy Kapuścik 2005-2008, Adam Fałowski 2012-2014, Katarzyna Jastrzębska

Joanna Rybarczyk-Dyjewska - z-ca

 

Katedra Antropologii i Komparatystyki Kulturowo-Literackiej - kier. Jerzy Kapuścik, b.d.

Katedra Kultury Słowian Wschodnich - kier. Grzegorz Przebinda od 2005 nadal, 13 lat

Katedra Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku - kier. Anna Skotnicka, b.d.

Katedra Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej - kier. Wasilij Szczukin, b.d.

Katedra Ukrainistyki - kier. Adam Fałowski , b.d.

Zakład Językoznawstwa Rosyjskiego - kier. Dorota Szumska, b.d.

Zakład Komunikacji Językowej i Kulturowej - kier. Jakub Sadowski, b.d.

 

Instytut Językoznawstwa (2013)

 

Jadwiga Waniakowa - dyrektor

 

Katedrę Historii Języków i Językoznawstwa - kier. Jadwiga Waniakowa, b.d.

Katedrę Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego - kier. Ireneusz Bobrowski od 2006 nadal, 12 lat, byli Jerzego Kuryłowicza 1948–1965, 17lat, Jan Safarewicz 1965-1974, 9lat, Adam Heinz 1974-1984, 10lat, Kazimierz Polański 1988–2002, 14 lat,

Zakład Filologii Węgierskiej - kier. Grzegorz Bubak, b.d.

 

Instytut Orientalistyki

 

Barbara Michalak-Pikulska - dyr. 2012-2020

Tomasz Majtczak - z-ca

 

Katedra Arabistyki - kier. Barbara Michalak-Pikulska od 1999 nadal, 19lat, Maria Kowalska 1994-1999,

Katedra Turkologii - kier. Ewa Siemieniec-Gołaś od 2000 nadal, 18lat, byli Włodzimierz Zajączkowski 1973-1982, 9 lat

Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej - kier. Iwona Milewska, b.d., byli Tadeusz Pobożniak 1973-?, Józef Lączak ?-1989, Przemysław Piekarski 1989-1997, 8lat, Lidia Sudyka 1997-2007, 10lat,Marzenna Czerniak-Drożdżowicz

Zakład Iranistyki - kier. Kinga Paraskiewicz, b.d. , byli Franciszek Machalski 1972-1979(1976), Andrzej Pisowicz 1976-?, Anna Krasnowolska

Zakład Japonistyki i Sinologii - kier. Tomasz Majtczak, b.d., Mikołaj Melanowicz 1987 - 2004, 17lat, Romuald Huszcza 2004-?

Sinology - kier. Ewa Zajdler, b.d.

Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową - kier. Maria Piotrowska, b.d., byli Elżbieta Tabakowska 2002-2012, 10 lat, Marcela Świątkowska 2012-?

 

Wydział Polonistyczny

 

Renata PRZYBYLSKA - Dziekan

Anna Łebkowska - Prodziekan

Jarosław Fazan - Prodziekan

 

Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych – kier. Michał Paweł Markowski, byli Tomasz Bilczewski, Krzysztof Zajas

Katedra Krytyki Współczesnej – kier. Maciej Urbanowski

Katedra Historii Literatury Staropolskiej – kier. Jakub Niedźwiedź

Katedra Komparatystyki Literackiej – kier. Magdalena Siwiec, byli Maria Korytowska od 1990-b.długo

Katedra Kultury Literackiej Pogranicza – kier. Andrzej Romanowski od 2003 nadal, 16rok, Tadeusz Bujnicki 1996-2003, 7lat

Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki – kier. Halina Kurek od 2005 nadal, 13 lat, 3x członek senatu

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych – kier. Ryszard Nycz

Katedra Performatyki – kier. Małgorzata Sugiera

Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych - kier.Janusz Gruchała od 1999 nadal, 19 lat

Katedra Historii Języka i Dialektologii - kier.Renata Przybylska od 2010 nadal, 9rok, (1995-2005 kier. retoryki, 10lat), byli Bogusław Dunaj - kierownik 1978-2010, 32 lata

Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu - kier. Bogusław Dopart od 2005 nadal, 14rok

Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku - kier. Wojciech Ligęza od 2004 nadal, 15 rok, były: Aleksander Fiut

Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski - kier. Marian Stala od 2011 nadal, byli Franciszek Ziejka, Maria Podraza-Kwiatkowska

Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej - kier. Anna Pilch od 2009, 9lat (Stanisław Bortnowski może 30lat)

Katedra Teatru i Dramatu - kier.Jacek Popiel, byli Jan Michalik wieloletni (1977-1980, 1981–1986, 1991-?)

Katedra Teorii Komunikacji - kier. Jolanta Antas

Katedra Teorii Literatury - kier. Anna Burzyńska od 2003 nadal, 15lat, byli Henryk Markiewicz, Stanisław Jaworski, Stanisław Balbus

Katedra Współczesnego Języka Polskiego - kier. Janina Labocha od 2001 nadal, 17lat, byli Zofia Kurzowa

Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych - kier. Krzysztof Zajas

Katedra Języka Polskiego jako Obcego - kier. Iwona Janowska od 2014, byli W. Miodunki - były kierownik od 1980-2014, 34 lata (zakład od 1980, katedra od 2005)

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 

Ewa Gudowska-Nowak dziekan

Franciszek Krok - pro

Mariusz Sadzikowski - pro

Grzegorz Michałek - pro

 

Instytut Fizyki

 

Zakład Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej - kier. Andrzej Budkowski, b.d.

Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowe - kier. Marcin Wójcik

Zakład Fizyki Ciała Stałego - kier. Rafał Kozubski

Zakład Fizyki Gorącej Materii - kier. Roman Płaneta (kadencja 2013-2017), były Zbigniew Sosin, Zbigniew Majka

Zakład Fizyki Medycznej - kier. Ewa Stępień od 2017 nadal, byli Jan Stanek 2002-2006 i 2012-2017, 9 lat, kadencje niełączne, Roman Pędrys 2006-2012,

Zakład Radiospektroskopii Instytutu Fizyki - kier. Jerzy S. Blicharski 1980-2005, 25 lat, Kazimierz Łątka 2005-2017, 12 lat

Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii - kier. Marek Szymoński,b.d.

Zakład Fotoniki - Jarosław Koperski,b.d.

Zakład Inżynierii Nowych Materiałów - kier. Jakub Rysz,b.d., były Stanisław Wróbel

Zakład Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyki - kier. Antoni Pędziwiatr, b.d.

Zakład Optyki Atomowej - kier. Jakub Zakrzewski (może od 1996)

Zakład Promieniowania Synchrotronowego - kier. Jacek Kołodziej, b.d.

 

Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej - Paweł Moskal 2017 nadal, byli Andrzej Hrynkiewicz w latach 1961 - 1975, 14 lat, Adam Strzałkowski w latach 1975 - 1994, 19 lat, Reinhard Kulessa w latach 1994 - 2006, 12 lat, Bogusław Kamys w latach 2006 - 2016, 10 lat

(były) Zakład Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyk - kierownik J. Bara 1972-2003, 31lat, Pędziwar 2003-?

 

Zakład Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań - Paweł Moskal, b.d.

Zakład Fizyki Hadronów - Piotr Salabura, b.d.

Zakład Teorii Układów Jądrowych - Jacek Golak, b.d.

 

Zespół Zakładów Fizyki Teoretycznej - Jerzy Szwed, od 2012 (2002–2003, 2005–2009 dziekan Wydziału Mat-Fiz, później Fizyki, kadencje niełącznie), byli Krzysztof Fiałkowski kierownik 1989-2012, 23 lata

Zakład Dyskretnej Teorii Pola - (J. Wosiek info. z 2012)

Zakład Fizyki Statystycznej - kier. Lech Longa, b.d.

Zakład Kwantowej Teorii Wielu Ciał - kier. Andrzej M. Oleś, b.d.

Zakład Teorii Cząstek - kier. Michał Praszałowicz, b.d.

Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki - kier. Adam Rycerz, b.d., były Józef Spałek od 1994-?

Zakład Teorii Pola - kier. Andrzej Sitarz, b.d.

Zakład Teorii Układów Złożonych (powstał w 2002) - kier. Maciej A. Nowak, b.d., były Jerzy Jurkiewicz, b.d.

Zakład Teorii Względności i Astrofizyki - kier. Edward Malec, b.d.

Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych - kier. może Jerzy Szwed, b.d.

Centrum Badań Układów Złożonych - kier. M. A. Nowak, b.d.

 

Obserwatorium Astronomiczne

 

Kierownicy: K. Koziel 1968-1974, A. Zieba 1974-1978, Jozef Maslowski 1979-1984, K. Rudnicki 1984-1989, J. Maslowski 1989 – 1999, 10lat, Michał Ostrowski 1999 do...

Marek Jamrozy obecnie dyr. studiów

 

Zespół Zakładów Informatyki Stosowanej – kier. b.d.

 

Zakład Projektowania i Grafiki Komputerowej (co najmniej od 2010) – kier. może Ewa Grabska, b.d.

Zakład Technologii Gier (powstał w 2010) - kierownik Piotr Białas, b.d.

Zakład Technologii Informatycznych - Maciej Ogorzałek, b.d.

 

Wydział Matematyki i Informatyki

 

Włodzimierz Zwonek - Dziekan

Klaudiusz Wójcik - pro

Piotr Niemiec - pro

 

Instytut Matematyki

 

Jerzy Ombach - Dyrektor

Halszka Tutaj-Gasińska - z-ca

Jerzy Szczepański - z-ca

 

Katedra Analizy Funkcjonalnej - kier. Jan Stochel, b.d.

Katedra Analizy Matematycznej - kier. Marek Jarnicki, b.d.

Katedra Funkcji Rzeczywistych - kier. Wiesław Pawłucki, b.d.

Katedra Geometrii - kier. Barbara Opozda, b.d.

Katedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb - kier. Sławomir Cynk, b.d.

Katedra Geometrii Analitycznej - kier. Piotr Tworzewski, b.d.

Katedra Matematyki Stosowanej - kier. Jerzy Ombach, b.d.

Katedra Równań Różniczkowych - kier. Roman Srzednicki, b.d.

Katedra Teorii Aproksymacji - kier. Grzegorz Lewicki, b.d.

Zakład Matematyki Finansowej (2003) - kier. Piotr Kobak, b.d.

 

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej

 

Marek Skomorowski - Dyrektor od 2014 nadal, byli Stanisław Surma (1976-1979), Franciszek Studnicki (1979-1981), Zdzisław Denkowski 1981-1984, 1987-1990, 2005-2006, 8 lat, kadencje niełączne,Franciszek Szafraniec (1984-1987), Jerzy Szwed (1990-1993), Wit Foryś (1993-1996), Marek Zaionc (1996-1999), Stanisław Migórski 1999-2005, Marek Skomorowski (2006-2012), Stanisław Migórski (2012-2014)

Sławomir Bakalarski - z-ca

 

Katedra Uczenia Maszynowego - kier. Jacek Tabor, b.d.

Katedra Metod Efektywnych Algebry - kier. Zbigniew Hajto, b.d.

Katedra Matematyki Obliczeniowej - kier. Marian Mrozek, b.d.

Katedra Informatyki Stosowanej - kier. Marek Skomorowski, b.d.

Zakład Matematyki Dyskretnej - kier. Adam Roman, b.d.

 

Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej – kier. Paweł M. Idziak

 

Katedra Podstaw Informatyki - kier. Marek Zaionc, b.d.

Katedra Algorytmiki - kier. Paweł M. Idziak, b.d.

Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania - kier. Stanisław Migórski może od 2009 nadal, 9lat

 

Wydział Chemii

 

Piotr Kuśtrowski - Dziekan, byli w latach 1956-1981: Bogdan Kamieński, Adam Bielański, Julian Mirek, Zdzisław Wojtaszek, Alojzy Gołębiewski; Alojzy Gołębiewski 1981, Stanisław Hodorowicz 1981-1982, 1987-1993, 8lat, kadencje niełączne, Zofia Stasicka 1982-1987, Maria Nowakowska 1993-1999, Roman Dziembaj 1999-2002, Leonard Proniewicz 2002-2008, Grażyna Stochel.

Jolanta Kochana - Prodziekan

Andrzej Eilmes - Prodziekan

Wojciech Macyk - Prodziekan

 

Zakład Chemii Analitycznej - kier. Paweł Kościelniak, b.d.

Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii - kier. Maria Nowakowska, b.d.

Zakład Chemii Nieorganicznej - kier. Wojciech Macyk, b.d.

Zakład Chemii Ogólnej - kier. Patrycja Dynarowicz-Łątka, b.d.

Zakład Chemii Organicznej - kier. Aleksandra Pałasz, b.d., były Jacek Młynarski, b.d.

Zakład Chemii Środowiska - kier. Katarzyna Hąc-Wydro, b.d.

Zakład Chemii Teoretycznej - kier. Jacek Korchowiec, b.d.

Zakład Dydaktyki Chemii - kier. Wacław Makowski, b.d.

Zakład Fizyki Chemicznej - kier. Małgorzata Barańska, b.d.

Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki - kier. Krzysztof Lewiński, b.d.

Zakład Metod Obliczeniowych Chemii - kier. Andrzej Eilmes, b.d.

Zakład Technologii Chemicznej - kier. Lucjan Chmielarz, b.d.

 

Wydział Biologii

 

Małgorzata Kruczek - Dziekan, były Halina Krzanowska 1981-1988, 7 lat

Anna Pecio - Prodziekan

Zuzanna Setkowicz-Janeczko - Prodziekan

 

Instytut Botaniki

 

Joanna Zalewska-Gałosz - Dyrektor od 2016 nadal, byli Władysław Szafer 1918-1941 i 1945-1960, Bogumił Pawłowski 1960-1962, Franciszek Górski 1963-1967, Jan Kornaś 1967-1971, 1973-1976, 1981-1992, 18lat, kadencje niełączne, Eugenia Pogan 1971-1973, 1976-1981, 7lat, niełączne, Adam Zając 1992-2008, 16lat, Maria Zając 2008-2016

Grzegorz Góralski - z-ca, od 2016 nadal

Szymon Zubek - z-ca, od 2016 nadal

byli Z-cy dyrektora: Eugenia Pogan 1973-1976, Romana Czapik 1976-1981, Andrzej Jankun 1981-1984, Adam Zając 1984-1985, Janina Małecka 1985-1991,Romana Izmaiłow 1991-2005, 14 lat, Maria Kościńska-Pająk 2005-2016, 11 lat

 

Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. prof. Zdzisława Czeppego - kier. Piotr Osyczka od 2016 nadal, byli Maria Olech może 1970-2011, 41 lat, Piotr Köhler 2011-2016, 3 kierowników w ciągu 48 lat

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin - kier. Marzena Popielarska-Konieczna, b.d., kier. od utworzenia w 1932: Kazimierz Piech, Maria Skalińska, Eugenia Pogan, Janina Małecka, Lesław Przywara, Andrzej Joachimiak, 7 kier. w ciągu 86lat

Zakład Ekologii Roślin - kier. Szymon Zubek, od 2017 nadal, kier. od utworzenia w 1972: Anna Medwecka-Kornaś, Zbigniew Dzwonko, 3 kier. w ciągu 46 lat

Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki - kier. Marcin Nobis (Agnieszka Nobis pracuje w tym samym zakładzie, nepotyzm?), b.d., kier. od utworzenia w 1970: Jan Kornaś, Kazimierz Szczepanek, Adam Zając, Maria Zając, Szymon Zubek 2016-2017, 6 kier. w ciągu 48 lat

1957-2011 były Zakład Paleobotaniki, kierownicy: Jadwiga Dyakowska, Kazimierz Szczepanek, Danuta Zdebska, Krystyna Harmata, 54 lata dla 4 kier.

 

Instytut Nauk o Środowisku

 

Maria Niklińska - dyr. od 2012 nadal, byli Władysław Grodziński 1977-1981, Adam Łomnicki 1981-1988, 7 lat, Ryszard Sowa 1988-1990, Andrzej Górecki 1990-2002, 12 lat, Jan Kozłowski 2002-2008(zmiana ustaw), Małgorzata Kruczek 2008-2012

Janusz Fyda - z-ca

Wiesław Babik - z-ca

 

Zespół Ekologii Molekularnej i Behawioralnej/Laboratorium Ekologii Molekularnej - kier. Wiesław Babik, może od 2016 nadal, byli Roman J. Wojtusiak po wojnie-1976, ~31lat, Bronisława Ferensa 1976-do emerytury, Zofia Lenkiewicz, Wincenty Harmata, Jacek Wasilewski, Jacek Radwan 2003-?

Zespół Laboratoriów Ekochemii i Ekotoksykologii - b.d.

 

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

 

Paweł Grzmil - Dyrektor

Anna Ptak - z-ca

Elżbieta Kołaczkowska - z-ca

 

Zakład Anatomii Porównawczej im. Henryka Hoyera - kier. Maciej Pabijan od 2016 nadal, byli Zygmunt Grodziński 1934-1966, Henryk Szarski 1966-1982, 16lat,Wincenty Kilarski 1982 - 1985, Michał Jakubowski 1985-1991, Lucyna Witalińska 1991-2007, 16lat,Wojciech Witaliński 2008-2016

Zakład Antropologii - kier. Krzysztof Szostek 2014 nadal, byli Eugenia Stołyhwo 1960-1964, Bronisław Jasicki 1965-1976, 11lat,Paweł Sikora 1976-1982, Krzysztof Kaczanowski 1982-2008, 26lat,Henryk Głąb 2008-2014

Zakład Biologii i Obrazowania Komórki - kier. Elżbieta Pyza od 2001 nadal, 17lat, byli Andrzej Pigoń 1955-1966, 11lat, Wincenty Kilarski conajmniej od 1986-2001, 15lat

Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców - kier. Mariusz Jaglarz, b.d.

Zakład Entomologii - kier. Stanisław Knutelski, b.d.

Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu - kier. Zbigniew Polański, b.d., byli Halina Krzanowska 1964-1996, 32 lata,Józefsa Styrna 1996-?

Zakład Immunologii Ewolucyjnej - kier. Magdalena Chadzińska od 2011, byli Barbra Płytycz 1992-2011, 19lat

Zakład Malakologii - kier. Andrzej Falniowski, b.d.

Zakład Neuroanatomii - kier. Zuzanna Setkowicz-Janeczko (w zk. równocześnie pracuje Krzysztof Janeczko, nepotyzm?), byli Jerzy Kreiner 1954-1971, 17lat, Robert Miodoński 1974-1980, Adam J. Miodoński 1972-1974 i 1980-1994, 16 lat, Krzysztof Janeczko 1994-2012, 18 lat

 

Katedra Fizjologii Zwierząt - kier. b.d., byli Adam Kulczycki, Józef Surowiak (pracuje Grażyna Barbacka-Surowiak, nepotyzm?) 1976–1995, 19lat, Zbigniew Dąbrowski, Marian Lewandowski od 2006 może nadal, 12 lat

 

Zakład Biochemii Glikokoniugatów - kier. Małgorzata Przybyło, b.d.

Zakład Endokrynologii - kier. Barbara Bilińska 1997 nadal, 22rok, byli Stanisława Stokłosowa 1962-1997, 35 lat

Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu - kier. Ewa Gregoraszczuk 1998 nadal, 21 rok

Zakład Hematologii Eksperymentalnej - kier. Lidia Mazur 2006 nadal, 13 rok, byli Zbigniew Dąbrowski 1979-2006, 27lat

Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii - kier. Marian H. Lewandowski od 2004 nadal, 15 rok

 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 

Piotr Jedynak - dziekan

Sławomir Śpiewak - pro

Marek Bugdol - pro

Maria Próchnicka - pro

 

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

 

Agnieszka Hess - dyr.

Lucyna Słupek - z-ca

 

Katedra Ośrodek Badań Prasoznawczych - kier. Maciej Kawka, byli Walery Pisarek (kierował Pracownią Dziennikarską 1977-1985, 8lat, kier. Ośrodek Badań Prasoznawczych i w III RP (1990 w UJ) jako Katedra Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ), od 1969-2001, 32 lata

Zakład Badań nad Mediatyzacją (powołany w 2014) - kier. Agnieszka Hess, b.d.

Zakład Komunikowania i Mediów Społecznych - kier. Magdalena Szpunar

Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów - kier. Teresa Sasińska - Klas

Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów - kier. Beata Klimkiewicz

Zakład Semiotyki Mediów i Komunikacji Wizualnej - kier. Wojciech Kajtoch , była p.o. Małgorzata Lisowska-Magdziarz do 2018

Zakład Genologii Dziennikarskiej i Historii Mediów - kier. Andrzej Kaliszewski

 

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

 

Jerzy Rosiński - Dyrektor

Małgorzata Kutera - z-ca

Rafał Wisła - z-ca

 

Katedra Ekonomii i Innowacji - kier. Ewa Okoń-Horodyńska, b.d.

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Polityki Gospodarczej - kier. Anna Ząbkowicz, b.d.

Katedra Ekonomii Matematycznej - kier. Tomasz Tokarski, b.d.

Katedra Organizacji i Zarządzania - kier. Zbigniew Makieła, b.d.

Katedra Rachunkowości Międzynarodowej - kier. b.d.

Katedra Zarządzania Jakością - kier. Marek Bugdol, b.d.

Katedra Zarządzania Operacyjnego i Marketingu - kier. b.d.

Katedra Zarządzania Strategicznego - kier. Wojciech Czakon, b.d.

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi - kier. Barbara Kożuch od 2017 nadal

Zakład Analiz Społeczno - Ekonomicznych - kier. Waldemar Florczak, b.d.

Zakład Finansów - kier. b.d.

Zakład Globalizacji i Integracji Ekonomicznej - kier. b.d.

Zakład Negocjacji - kier. Jerzy Rosiński, b.d.

Zakład Zachowań Organizacyjnych - kier. Barbara Fryzeł 2013 nadal

Zakład Znormalizowanych Systemów Zarządzania - kier. Piotr Jedynak, b.d.

 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

 

Remigiusz Sapa - dyr.

Małgorzata Janiak - z-ca

 

ZAKŁAD INFORMACJI NAUKOWEJ - Kierownik: Maria Próchnicka, b.d.

ZAKŁAD METODOLOGII BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ - Kierownik: Remigiusz Sapa, b.d.

ZAKŁAD KSIĄŻKI I JEJ FUNKCJI W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM - Kierownik: Anna Gruca (p.o. kierownika Zdzisław Pietrzyk), b.d.

ZAKŁAD ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ - Kierownik: Wiesław Babik, b.d.

 

Instytut Kultury

 

Cezary Woźniak - dyr.

Anna Góral - z-ca

 

Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy - kier. Bogusław Nierenberg może od 2008 nadal, 11 rok

Katedra Kultury Współczesnej - kier. Krzysztof Pleśniarowicz od 2004 nadal, 15 rok

Zakład Badań Filozoficznych nad Kulturą - kier. Cezary Woźniak, b.d.

Zakład Cyfrowej Humanistyki w Zarządzaniu - b.d.

Zakład Zarządzania Kulturą - kier. Łukasz Gaweł, b.d.

 

Instytut Przedsiębiorczości

 

Małgorzata Bednarczyk - dyr., byli Małgorzata Bednarczyk

Ewa Wszendybył-Skulska - z-ca

 

Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji - kier. Małgorzata Bednarczyk, b.d.

Zakład Przedsiębiorczości w Turystyce - kier. Ewa Wszendybył-Skulska, b.d.

Zakład Przedsiębiorczości w Sporcie - kier. Jarema Batorski, b.d.

Zakład E-Przedsiębiorczości - kier. Marta Najda-Janoszka, b.d.

 

Instytut Psychologii Stosowanej

 

Bernadetta Izydorczyk - dyr. od 2016 nadal, byli Dorota Jasiecka 1999-2008, 9 lat, Józef Maciuszek 2008-2016

Bożena Gulla - z-ca

Krystyna Golonka - z-ca

 

Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii - kier. Bernadetta Izydorczyk, b.d., byli Dorota Kubacka-Jasiecka

Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia - kier. Tadeusz M. Ostrowski, b.d.

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji - kier. Antoni Wontorczyk, b.d.

Zakład Komunikacji Społecznej i Badań Podstawowych w Psychologii - kier. Józef Maciuszek, b.d.

Zakład Neurokognitywistyki i Neuroergonomii - kier. Tadeusz Marek, b.d.

Zakład Neurobiologii i Neuropsychologii - kier. Krystyna Golonka, b.d.

Zakład Psychologii Sądowej i Kryminologii - kier. Przemysław Piotrowski, b.d.

 

Instytut Spraw Publicznych

 

Ewa Bogacz-Wojtanowska - dyr., byli Grażyna Prawelska-Skrzypek 1997-2007, 10lat

Mateusz Lewandowski - z-ca

Jakub Kołodziejczyk - z-ca

 

Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego - kier. Łukasz Sułkowski może od 2006 nadal, 12 lat (2004–2011, 7lat i zmiana ustawy – Prorektords. Jakości Kształcenia Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)

Katedra Zarządzania Publicznego - kier. Grażyna Prawelska-Skrzypek, b.d.

Katedra Zarządzania Rozwojem i Rewitalizacji - kier. Aleksander Noworól, b.d.

Zakład Innowacji Społecznych i Systemów Zarządzania - kier. Grzegorz Baran, b.d.

Zakład Teorii i Polityki Gospodarczej - kier.Andrzej Szopa od 1994 nadal, 24lata

Zakład Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi - kier. Ewa Bogacz-Wojtanowska, b.d.

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji - kier. Grzegorz Mazurkiewicz, b.d.

Zakład Rozwoju Społecznego - kier. Roman Dorczak , b.d.

 

Instytut Sztuk Audiowizualnych

 

Krzysztof Loska - dyr.

Magdalena Zdrodowska - z-ca

 

Katedra Historii Filmu - kier. Łukasz Plesnar, b.d.

Katedra Teorii i Antropologii Filmu - kier. Krzysztof Loska, b.d.

Katedra Historii Filmu Polskiego - kier. Tadeusz Lubelski, b.d.

Katedra Mediów Audiowizualnych - kier. Eugeniusz Wilk , b.d.

Katedra Lingwistyki Komputerowej - kier. Wiesław Lubaszewski, b.d.

Katedra Systemów Informatycznych - kier. Mariusz Flasiński, b.d.

 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 

Zdzisław MACH - dziekan 2016 nadal (w Zk. polit. i kult. krajów śródziem. pracuje Elżbieta Mach, nepotyzm?), byli dyr. K. Opałek 1969-1975, Andrzej Mania (2000)2001-2002 (członek senatu wielokrotny), Wiesław Kozub-Ciembroniewicz 2002-2008, Bogdan Szlachta 2008-2016

Andrzej PORĘBSKI - pro 2012 nadal

Paweł LAIDLER - pro

Ewa BUJWID-KUREK - pro

 

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

 

Radosław Rybkowski - Dyrektor, byli Adam Walaszek 2008-2016, Andrzej Mania 2005-2008

Łukasz Kamieński - z-ca

Agnieszka Małek - z-ca

 

Katedra Amerykanistyki - kier. Andrzej Mania od 1991 nadal, 27lat

Zakład Kanady - kier. Anna Reczyńska, b.d.

Zakład Ameryki Łacińskiej - kier. Adam Walaszek 2005-?(może 2012), 2016 nadal, 10rok, kadencje niełączne, byli Władysław Miodunka 2001-?, Andrzej Krzanowski 2012-2016

Katedra Historii Międzynarodowych Ruchów Migracyjnych - kier. Adam Walaszek 1991 nadal, 27 lat, byli Mirosław Frančić 1976-?, Andrzej Brożek, Halina Florkowska-Frančić

Katedra Migracji Współczesnych i Stosunków Etnicznych - kier. Dorota Praszałowicz, b.d., byli Grzegorz Babiński od lat `70-?

Zakład Kultury Amerykańskiej - kier. Radosław Rybkowski, b.d.

 

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

 

Adam W. Jelonek - dyr., byli Andrzej Kapiszewski 2000-?, Krzysztof Kościelniak 2012-2016,

Renata Czekalska - z-ca

Karolina Rak - z-ca

 

Katedra Azji Wschodniej i Południowej - kier. Adam W. Jelonek, b.d.

Zakład Japonii - kier. Adam W. Jelonek, b.d.

Zakład Chin - kier. Łukasz Gacek, b.d.

Zakład Azji Południowej - kier. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, b.d.

Zakład Korei - kier. Renata Czekalska , b.d.

Zakład Azji Południowo-Wschodniej - kier. Jerzy Bayer, b.d.

 

Katedra Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej - kier. Krzysztof Kościelniak, b.d.

Zakład Izraela i Lewantu - kier. Przemysław W. Turek, b.d.

Zakład Krajów Zatoki Perskiej - kier. Paweł Siwiec, b.d.

Zakład Afryki Północnej - kier. Hubert Królikowski, b.d.

 

Instytut Europeistyki UJ

 

Dariusz Niedźwiedzki - dyr 2012 nadal, byli Zdzisław Mach 2000-(katedra)-2004-2012, 8lat i zmiana ustawy

Jacek Kołodziej - z-ca 2012 nadal

Krzysztof Koźbiał - z-ca

 

Katedra kultury i społeczeństwa Europy - kierownik Zdzisław Mach, b.d.

Katedra dziedzictwa europejskiego - kierownik Jacek Purchla 2005 nadal, 13lat (Kier. Katedry His. Gosp.i Społ. oraz Zk. Dziedz. Kult., AE/Uniwer. Ekon. w Kr. od 2008-?)

Zakład filozofii europejskiej - kierownik Stanisław Łojek, b.d.

Katedra systemu politycznego UE - kierownik Jan Tkaczyński, b.d.

Zakład Historii Europy - kierownik Witold Stankowski, b.d.

Zakład historii i kultury Europy Środkowej - kierownik Janusz Cisek, b.d.

Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście - kierownik Zdzisław Mach, b.d.

Zakład polityki i kultury krajów śródziemnomorskich - Kierownik Joanna Sondel-Cedarmas, b.d.

 

Instytut Konfucjusza w Krakowie - b.d.

 

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

 

Robert Kłosowicz - dyr.

Adrian Tyszkiewicz - z-ca

Paweł Ścigaj i p.o. Piotr Bajor - z-ca

 

Katedra Filozofii Polityki - kier. Bogdan Szlachta 2006 nadal, 12 lat

Katedra Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej - kier. Andrzej Mania, b.d.

Katedra Historii Polskiej Myśli Politycznej - kier. Jacek Majchrowski, b.d.

Katedra Historii Współczesnej - kier. Irena Stawowy-Kawka, b.d.

Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych - kier. Beata Kosowska-Gąstoł, b.d.

Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi - kier. Janusz Węc, b.d.

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej - kier. Robert Kłosowicz, b.d.

Katedra Strategii Stosunków Międzynarodowych - kier. Michał Chorośnicki 2002-(zakład)-2009 nadal, 17lat

Katedra Współczesnych Doktryn Politycznych - kier. Barbara Stoczewska, b.d.

Katedra Współczesnych Transformacji Politycznych - kier. Ewa Bujwid-Kurek 2015 nadal

Katedra Współczesnych Systemów Politycznych - kier. Marek Bankowicz, b.d.

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego - kier. Artur Gruszczak, b.d.

Zakład Dziennikarstwa - kier. Monika Ślufińska, b.d.

Zakład Historii Myśli Politycznej - kier. Włodzimierz Bernacki, b.d.

Zakład Teorii Polityki i Państwa - kier. Piotr Borowiec, b.d.

 

Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ

 

Joachim Diec - Dyrektor

Malska-Lustig - z-ca

 

Zakład Rosjoznawstwa - kier. Jerzy Gordziejew, b.d.

Katedra Kultury Bizantyńsko-Prawosławnej - kier. Hanna Kowalska-Stus, b.d.

Zakład Nowożytnej Kultury Rosyjskiej i Teorii Systemów Kulturowych - kier. Małgorzata Abassy, b.d.

Katedra Badań nad Obszarem Eurazjatyckim - kier. Joachim Diec, b.d.

Zakład Antropologii Kultury Rosyjskiej - kier. Andrzej Dudek, b.d.

 

Instytut Studiów Międzykulturowych UJ

 

Monika Banaś - dyr. 2012 nadal, byli Lucjan Suchanek 2001-?, Tadeusz Paleczny ?-2012

Franciszek Czech - z-ca

Renata Hołda - z-ca

 

Katedra Kulturoznastwa Międzynarodowego - kier. Tadeusz Paleczny, b.d.

Katedra Antropologii Kultury Współczesnej 0 kier. Leszek Korporowicz, b.d.

Zakład Historii Kulturowej - kier. Piotr Biliński, b.d.

Zakład Polityki Etnokulturowej - kier. Andrzej Porębski, b.d.

Zakład Teorii Kultury - kier. Monika Banaś, b.d.

Katedra Ukrainoznawstwa - kier. (może) Włodzimierz Mokry

 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 

Zbigniew Madeja – dziekan 2014 nadal, byli Wojciech Froncisz ?-2014

Marta Michalik - Prodziekan

Jolanta Jura - Prodziekan 2014 nadal

Ryszard Gurbiel - Prodziekan 2012 nadal

 

Zakład Biologii Komórki - kier. Zbigniew Madeja 2006 nadal,13rok, Włodzimierz Korohoda 1979-2006, 27lat

Zakład Biochemii Ogólnej - kier. Jolanta Jura 2013 nadal

Zakład Biofizyki Molekularnej - kier. Artur Osyczka, b.d., byli Ryszard Grubiel

Zakład Biochemii Analitycznej - kier. Andrzej Kozik 2003-2008 i 2015 nadal, 8lat, 3 kadencje, niełączne i zmiana ustawy, byli Zdzisław Żak ?-(może)2000, Adam Dubin 2000-2003, 2008-2015, 10lat, niełącznie

Zakład Biochemii Fizycznej - kier. Marta Dziedzicka-Wasylewska 2006 nadal, 12 lat, byli Wasylewski 1980–2006, 26 lat (w zakładzie pracuje/pracował Marcin Wasylewski, 3 Wasylewskich, nepotyzm?)

Zakład Biochemii Komórki - kier. Joanna Bereta, b.d.

Zakład Biochemii Porównawczej i Bioanalityki - kier. Maria Rąpała-Kozik, b.d.

Zakład Biofizyki - kier. Krystyna Urbańska, b.d.

Zakład Biofizyki Komórki - kier. Jerzy Dobrucki, b.d.

Zakład Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki - kier. Marta Pasenkiewicz-Gierula, b.d.

Zakład Biotechnologii Medycznej - kier. Józef Dulak może 2005 nadal, 14 rok

Zakład Biotechnologii Roślin - kier.Halina Gabryś od 2009 nadal, 10rok

Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin - kier. Jerzy Kruk, b.d.

Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin - kier. Jan Białczyk 2000 nadal, 19rok, byli Franciszek Górski 1947-1967, 20lat, Jan Zurzycki 1967-może 1986, 19lat, Marian Ryczkowski 1986-2000, 14lat

Zakład Immunologii - kier. Joanna Cichy 2011 nadal, byli Zofia Porwit-Bóbr 1970-1994, 24lata, Juliusz Pryjma 1994-2011, 17lat

Zakład Mikrobiologii - kier. Jan Potempa 2000 nadal, 19 rok

 

Wydział Geografii i Geologii

 

Bolesław Domański - dziekan

Michał Gradziński - pro.

Marta Oszczypko-Clowes - pro

 

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

 

Marek Drewnik - dyr.

Jarosław Balon - z-ca

Jacek Kozak - z-ca

 

Zakład Geografii Fizycznej - kier. Wiesław Ziaja, b.d., byli Zdzisław Czeppe 1968-1988, 20 lat,

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa - kier. Andrzej Zborowski, b.d.

Zakład Geomorfologii - kier. Kazimierz Krzemień b.d., byli Mieczysław Klimaszewski 1967-?, Ludwik Kaszowski

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb - kier. Marek Drewnik 2011 nadal, b.d., byli Julian Tokarski 1945-1960, Stefan Skiba 1990- może 2011, 21 lat

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej - kier. Mirosław Mika, b.d., byli Jadwiga Warszyńska 1979-1994, 15lat,W. Kurek 1994-?

Zakład Hydrologii - kier. Mirosław Żelazny 2017 nadal, byliIrena Dynowska 1971(1974)-1995 (Jerzy Dyniowski kier. lab. hydrochem. 1952-1991), 24lata, Wojciech Chełmicki 1995-2011, 16lat, Joanna Pociask-Karteczka 2011-2017

Zakład Klimatologii - kier. Zbigniew Ustrnul 2007 nadal, 12rok, byli Mieczysław Klimaszewski 1955-1965, 10lat, Mieczysław Hess 1966-1993, 27lat, Barbara Obrębska-Starkel 1993-2003, 10lat, Janina Bożena Trepińska 2003-2007 (zmiana ustaw)

Zakład Rozwoju Regionalnego - kier. Boleslaw Domański, b.d. (może 1997 nadal, 21lat), byli Antoni Wrzosek 1966-1976, 10lat, Bronisław Kortus ?-1997 (dyrektor 1981-1991, 10lat i zmiana ustawy)

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji - kier.Jacek Kozak (może od 2007 nadal, 12rok), byli Wojciech Widacki 1993-2006, 13lat, Mateusz Troll 2007-?

(były Zakład Kartografii i Teledetekcji od 2007 Zk. Sys. Info. Geo., Kart. i Teledet.) - kier. Kazimierz Trafas 1979-2004, 25lat, Jan Ciołkosz 2006-?

Antonii Wrzosek kier. Katedry Geografii Ekonomicznej 1955-1978, 23lata

 

Instytut Nauk Geologicznych

 

Mariusz Kędzierski - dyr. b.d., byli Rafał Unrug 1974-1979, Andrzej Ślączka 1980-?, Alfred Uchman 2002-2008 (zmiana ustaw)

Michał Skiba - z-ca

Anna Lewandowska - z-ca

 

Zakład Geodynamiki i Geologii Środowiskowej - kier.Alfred Uchman 2010 nadal, 9 rok, byli Nestor Oszczypko 2000-?

Zakład Kartografii Geologicznej i Tektoniki - kier. Marek Cieszkowski 2000 nadal, 19rok

Zakład Mineralogii, Petrologii i Geochemii - kier. Michał Skiba, b.d., byli Cz. Harańczyk 1974-1998, 24lata,Witold Żabski 1998-?

Zakład Paleozoologii - kier. M. Adam Gasiński, b.d., byli Elżbieta Morycowa 1994-2002, 8 lat

Zakład Sedymentologii i Analizy Paleośrodowisk - kier. Mariusz Kędzierski, b.d., byli Stanisław Leszczyński 2000-?

(były) Zakład Paleontologii - kier. Stanisław Geroch ?-1994, Elżbieta Morycowa 1994-?

(były do 2000) Zakład Geologii - kier Andrzej Radomski 1975-1999, 24lata, Nestor Oszczypko 1999-?

 

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930